De 3 groepen 8
Annelies Maus, Ilse Kuijstermans, Jasmine Jenniskens, Nick van Vugt, 

 

Groepsnieuws

Hier staat het nieuws van de 3 groepen 8


informatie-avond VO   06-10-2017

Informatie-avond  over  het VO
 
Deze avond is voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit groep 8 op 12 december 2017 op het Mill-Hillcollege, Venneweg 42, 5051 BP in Goirle. Deze avond begint om 19.15 uur.  
 
Tijdens deze avond kunnen ouder(s)/verzorger(s) drie presentaties bijwonen. De presentaties duren  
± 35 minuten en worden in drie rondes gegeven. De aanwezige VO-scholen geven tijdens deze avond 
schoolspecifieke informatie met betrekking tot het onderwijs dat zij aanbieden. Wij willen u uitdrukkelijk 
verzoeken deze informatie (zie bijlage) aan de ouder(s)/verzorger(s) te verstrekken. 
 
Het inschrijven voor deze regiovoorlichting wordt centraal geregeld. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen zich 
digitaal inschrijven tot 17 november 2017 via de onderstaande link:  
https://www.povo-013.nl/regiovoorlichting-alphen-riel-goirle-zuid-hilvarenbeek.html 
 
 


leeskilometers   02-10-2017

LEESKILOMETERS: REIS DOOR DE WERELD

Beste kinderen en ouders van groep 8,

Op school besteden we veel aandacht aan het leesonderwijs. In de lagere groepen zijn de kinderen veel in aanraking geweest met estafette lezen. In groep 8 komt dit minder naar voren gezien het drukke programma dat er al ligt. We hopen echter dat kinderen ook thuis met lezen aan de slag blijven gaan, naast het gebruikelijke huiswerk, sport, hobby’s en vrienden.

Om dit te stimuleren starten we met een leesproject dat binnen, maar vooral buiten school zal plaatsvinden. Tijdens het project ‘Leeskilometers: reis door de wereld’ gaan kinderen in groepjes aan de slag en een zelfgekozen boek in duiken om ‘leeskilometers’ te maken. Deze gelezen bladzijdes worden vervolgens per groepje bij elkaar op geteld, zodat de gelezen kilometers op de wereldkaart in de klas verwerkt worden en er een reis door de wereld gemaakt gaat worden. Middels dit project waarin groepjes met elkaar onderling de strijd aan gaan om als eerste de finish te halen proberen we kinderen meer te enthousiasmeren voor het lezen of hier tijdelijk een impuls aan te geven.

We hebben de klas in 5 groepjes verdeeld:  Rood, groen, oranje, blauw en geel. Het groepje bestaat uit 6 of 5 leerlingen.  Alle gelezen kilometers van het groepje worden bij elkaar opgeteld.  Het is natuurlijk wel de bedoeling dat alle kinderen uit het groepje de nodige steentjes ( leeskilometers) bijdragen aan de reis. Dat houden de leerkrachten bij.
Het is de bedoeling dat kinderen die thuis  (eigen boekkeuze) een aantal bladzijdes hebben gelezen met een door ouders getekend briefje naar school komen.

We spreken wel af dat de getekende briefjes mee naar school mogen worden genomen als er minimaal 5 bladzijdes of een veelvoud van 5 bladzijdes gelezen is. (dus niet bij elke bladzijde een briefje retour,  maar wel bij 5-10-15-20 etc blz.) . Op de grote overzichtskaart kunnen we goed bijhouden waar op de wereldkaart elk groepje  zich bevindt!

We gaan ervan uit dat er eerlijk wordt gespeeld en dat de boeken die gelezen worden ook  volwaardig en bij het kind passend zullen zijn. (dus bijv. geen stripboeken ) Met de kinderen zullen hier in de klas afspraken over gemaakt. Het gaat er namelijk om het  leesniveau verder te verbeteren. Uiteraard is het geen verplichting, maar het zou toch fijn zijn als elke ouder zijn/haar kind wat wil stimuleren om zover mogelijk te komen.
 
Dus koffers pakken, boeken mee,  en op reis door de wereld. Veel succes allemaal!
 


start schooljaar 2017-2018   02-09-2017

Start groepen 8


We hebben met de groepen 8 een hele goede start gemaakt! Gezelligheid en ook al wel aan het werk natuurlijk!
En we hebben d eerste groep-8-activiteit al achter de rug: Bamboestiek! Met de 3 groepen samen aan de slag om elkaar beter te leren kennen. Dit zullen wij regelmatig gaan doen dit schooljaar.

De foto's van Bamboestiek staan op de fotopagina van de groepen 8
Huiswerk, open dagen op het VO en andere belangrijke dingen staan in de kalender van groep 8
 
Groep 8 Jasmine- AnneliesM Groep 8 Nick-Lotte Groep 8 Ilse << Terug>>