Actualiteiten


Na een bepaalde tijd verdwijnt het item uit "Actualiteiten" en is het nog terug te vinden bij het "Nieuwsarchief" (zie button rechtsboven).
Datum
Inhoud
11-01-2018
bingo 2018

BINGO 2018 

De  Postcodekanjer viel dit jaar in Eastermar en de hoofdprijs in de Staatsloterij kwam ook al niet in Goirle terecht…… Mocht je wat kansspelen betreft nou direct al denken dat 2018 een verloren jaar gaat worden, dan vergeet je natuurlijk dat ook de Schrijverkesbingo  nog alle kansen gaat bieden op mooie prijzen. 
Want vanaf morgen  zijn ze weer bij de leerkrachten te koop, onze Bingokaarten! Voor slechts 5 euro speel je wekelijks mee in de Bingo waarvan de getallen steeds in ‘t Opschrijverke bekend worden gemaakt. Allereerst dingt iedereen natuurlijk mee naar de hoofdprijs van 100 euro die bij een volle kaart wordt uitgereikt, maar tussendoor zijn er natuurlijk weer onze wereldberoemde stergetallen waarbij we veel kinderen blij kunnen maken met een leuk prijsje. Kijk Gaston, da’s nog eens andere koek!!!  

Nog belangrijker dan dit wekenlange spelplezier is misschien wel het feit dat de gehele opbrengst weer in de lustrumkas terecht gaat komen. Wie nog even terugdenkt aan de geweldige feestweek van vorig schooljaar, toen Circus Scribo  t.g.v. ons dertigjarig bestaan  haar tenten opsloeg bij ’t Schrijverke, snapt dat we ook voor een volgende lustrumeditie weer flink moeten sparen. Met deelname aan de Schrijverkesbingo helpt u mee er straks weer een echt spektakel van te kunnen maken.  In ‘t Opschrijverke van  25 januari verschijnen de eerste getallen. Zegt het voort en….. zorg dat u erbij bent!!! 
Top


11-01-2018
rapportdata

10-MINUTENGESPREKKEN & RAPPORTEN: FOUT IN DE PAPIEREN KALENDER  

                                         
In tegenstelling tot wat in de papieren kalender staat vermeld, krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar al op donderdag 1 februari mee naar huis. De bijbehorende 10-minutengesprekken vinden plaats in de daaropvolgende week (maandag 5 en donderdag 8 februari) dus nog voor de carnavalsvakantie. 
Top


11-01-2018
beste wensen

De beste wensen voor het nieuwe jaar !


Hierbij mag ik iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Aan het begin van een nieuw jaar denk ik altijd na over wat de term ´gelukkig´ dan voor het nieuwe jaar gaat inhouden. Welke betekenis heeft het wanneer je iemand ´gelukkig nieuwjaar´ wenst? 
In de Volkskrant van afgelopen zaterdag las ik een mooie reportage over een aantal mensen dat belangeloos 
anderen mensen hielp. De geboden hulp was heel divers. Ieder deed dit vanuit zijn/haar eigen overtuigingen 
om je medemens iets te geven wat voor jezelf vanzelfsprekend is of weinig moeite kost. Een mooie reportage 
waardoor ik inspiratie kreeg. Het deed me denken aan de lezing van Leo Bormans die ons in 2017 meenam in zijn betekenis van geluk. Hij gaf aan dat geluk ontstaat in relatie met de ander. Door oog te hebben voor elkaar, samen dingen aan te pakken en elkaar te helpen, ontstaat persoonlijk geluk. 
Deze inhoud proberen wij in ons onderwijs te verweven. Kinderen leren oog te hebben voor een ander om zo 
hun eigen geluk te leren ervaren. Want gelukkige mensen zorgen voor een gelukkige samenleving! Ik wens 
u allen met elkaar een gelukkig 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
Herwin Roberts 
directeur obs ‘t Schrijverke 
Top


21-12-2017
inschrijven schoolorkest

INSCHRIJVEN SCHOOLORKEST 


Misschien hebt u ze weleens horen spelen? Elke donderdag na schooltijd vormen leerlingen vanaf groep 5 hét 
Schrijverke Schoolorkest. Ze repeteren van 15.00 tot 15.45 uur. 
Ook na de kerstvakantie gaat het orkest van start en kunnen leerlingen zich (opnieuw) inschrijven! Wil jij 
ook meedoen en speel je een instrument zoals gitaar, accordeon, dwarsfluit, klarinet, trompet, saxofoon, cello, viool ,…………… schrijf je dan vóór 8 januari in en vanaf 18 januari horen we ook jou schitteren in het orkest. Een inschrijfformulier vind je bij de conciërge. Je inschrijving kun je sturen aan Odette Kolen: o.kolen@factorium.nl 
Top


21-12-2017
kerstvakantie

KERSTVAKANTIE  

                                
Het jaar 2017 zit er bijna op: de kerstvakantie staat voor de deur! Voor ‘t Schrijverke tevens het einde van een 
jubileumjaar. Wat een feest was het in mei toen Circus Scribo ons 30-jarig bestaan luister bij kwam zetten. Het 
hoogtepunt van veel leuke activiteiten die we dit jaar samen mochten beleven. Maar ook een jaar met een keerzijde: de ziekte van Anke, die zich tijdens de zomervakantie openbaarde, het afscheid van een aantal collega’s die hun vleugels elders gingen uitslaan en de donkere wolken die steeds meer boven het onderwijs hangen en ons noopten te gaan staken en de school twee dagen op slot te doen. 
Onderwijsinhoudelijk gezien was 2017 het  jaar waarin we onverdroten verder gingen op onze zoektocht het 
onderwijs van de 21ste eeuw op een goede manier gestalte te geven. Een zoektocht die in 2018 onverminderd zal voortduren.
Maar nu even een pas op de plaats. Lekker genieten van de gezelligheid die de donkere dagen ook absoluut met zich meebrengen.  Dichtbij huis of wat verder weg op vakantie, samen met onze naasten de 
feestdagen in! En natuurlijk weer hopen dat alle goede wensen die we aan elkaar gaan uitspreken ook bewaarheid worden. Fijne feestdagen en geniet van de vakantie allemaal! 
Top


21-12-2017
fusie skpg en boog

FUSIE SKBG -BOOG 


Enkele jaren geleden werd de personele unie Edu-Ley gevormd. Een bundeling van krachten tussen de Stichting SKBG en BOOG. In 2018 wordt de volgende stap gezet die uiteindelijk tot een fusie moet leiden. Ook u als ouder krijgt daarbij uiteraard de gelegenheid mee te praten. In de bijlage van het Opschrijverke  en hieronder vindt u daarover een eerste brief vanuit Edu-Ley:

 
Edu-Ley zet de volgende stap  
 
14 december 2017 , Goirle 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Enkele jaren geleden hebben de stichtingen BOOG en SKBG onderzocht wat de mo-
gelijkheden waren om te fuseren naar één schoolbestuur. Wettelijk bleek dit toen niet 
mogelijk. Onder het mom van ‘samen kunnen we meer dan alleen’ is besloten om de 
krachten te bundelen. Om ook in de toekomst o.a. de kwaliteit van onderwijs en het 
onderwijsaanbod te kunnen behouden is de personele unie Edu-Ley gevormd. Te-
vens is voor beide schoolbesturen dezelfde bestuurder (Paul van Aanholt) en de 
Raad van Toezicht benoemd.  
 
Door een wetswijziging is het nu wel mogelijk om te fuseren. Voor beide schoolbe-
sturen zit hier een belangrijk voordeel aan: alles wat bovenschools nu twee keer ge-
daan moet worden hoeft dan nog maar één keer. Daarom is het voornemen uitgesp-
roken om per 1 januari 2019 te fuseren. Wij geloven in de basisscholen en het huidi-
ge onderwijs dat wordt aangeboden en gaan hier in de fusie niets aan veranderen. 
Voor uw kind(eren) en u als ouder(s)/verzorger(s) verandert door de besturenfusie 
dus eigenlijk niets.  
 
In 2018 gaan we aan de slag om aan alle voorwaarden te voldoen. Dit betekent dat 
we met ouders en personeel in gesprek zullen gaan over de inrichting en gevol-
gen van een nieuw te vormen schoolbestuur. Voor een belangrijk deel doen we 
dit met de gemeenschappelijke MR-en. Wij zullen u als ouders in de nieuws-
brief regelmatig op de hoogte houden van de voortgang. Wij vinden het echter 
belangrijk dat iedere ouder of verzorger hierover mee kan praten en zullen 
hiervoor momenten organiseren. Voor dit moment kunt u bij de schooldirec-
teur terecht voor vragen die dit bij u oproept.    
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u een fijne kerst en een 
gelukkig nieuwjaar toe te wensen.  
 
Ave 
 
Paul van Aanholt 
Vz CvB Edu-Ley  
Top


15-12-2017
kerstviering 2017

KERSTVIERING 


Vorige week ontving u al uitgebreide informatie over de kerstviering die op woensdag 20 december wordt gehouden. We zetten de belangrijkste punten nog even voor u op een rijtje: 
 Vanaf 17.15 inloop via de achterkant van de school. 
 17.30u. start kerstviering met buffet in de klas. (s.v.p. intekenen op de lijsten bij de klassen) 
 Rond 18.15u. gaan we naar buiten voor een lichtjestocht door de wijk. Oudere kinderen begeleiden jongere 
kinderen.   
 19.00 ( of iets later) einde kerstviering. Ouders 1 t/m 4 halen kinderen op in de klas.  
  
We zijn nog op zoek naar een kerstfotograaf die tijdens de tocht wat sfeerbeleden kan schieten en naar 3 oversteek-hulpouders. Voor beide vacatures kunt u zich aanmelden via nicole@schrijverke.nl 
  
Tijdens de kerstviering is er een kerst-inn op de speelplaats voor ouders. 
Maar hopelijk neemt u tijdens de lichtjestocht uw plekje in langs de route. Nogmaals een oproep aan ou-
ders/ buurtbewoners die langs de route wonen om middels versiering of een activiteit de sfeer nog een beetje te verhogen. 
Top


07-12-2017
vooruitblik kerst 2017

VOORUITBLIK KERST


Op woensdag 20 december gaan ‘s avonds alle kerstlampjes op school weer branden. Dan staat namelijk de kerstviering op het programma. Inloop vanaf 17.15 uur.
Let op! Dit jaar komen we niet aan de voorkant, maar aan de achterkant de school binnen.
Daar wordt uiteraard gezorgd voor een sfeervolle ontvangst. Om 17.30 uur gaan we eerst samen genieten van een overheerlijk kerstbuffet. De intekenlijsten hangen bij de klassen. We zullen ongetwijfeld weer verrast worden met uiteenlopende lekkernijen en culinaire hoogstandjes! Daarna gaat de lichtjestocht door de wijk van start. Oudere leerlingen begeleiden daarbij de kleintjes langs allerlei kerstverrassingen die we onderweg tegenkomen. We hopen dat wijkbewoners, die langs de route wonen, een extra bijdrage leveren aan een sfeervolle entourage zoals dat vorig jaar al op enkele plaatsen spontaan gestalte kreeg.
De kerstviering is om 19.00 uur afgelopen. Dat kan iets uitlopen. De ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen hun kroost weer ophalen in de klassen, de oudere leerlingen komen zelf naar buiten. Tijdens de kerstviering wordt op de speelplaats de traditionele kerst-inn voor ouders gehouden. Maar natuurlijk hopen we dat tijdens de lichtjestocht diezelfde ouders de glühwein en gehaktballen even in de steek laten en een plekje langs de route innemen om het geheel nog meer een gezamenlijk karakter te geven. Zo hopen we er samen weer een zeer sfeervolle en gezellige kerstavond van te maken.STICHTING LEERGELD


De boxen staan alweer klaar in de klassen Ze zijn nog leeg maar het is de bedoeling dat u ze volstopt met
levensmiddelen, verzorgingsmiddelen en allerlei feestelijke producten. We doen dit al jaren op onze school voor de Stichting Leergeld, die er kerstpakketten van maakt voor gezinnen die het niet zo breed hebben. We ervaren jaarlijks een enorme dankbaarheid van gezinnen die zo’n kerstpakket ontvangen. Uw gift is dus meer
dan de moeite waard. Tot en met 15 december kunt u een bijdrage leveren aan dit mooie project!KERSTBOMENVERKOOP

Nog maar een keer extra reclame maken voor onze leerlingen uit groep 8. Zij staan morgen en 13 december op de speelplaats met hun kerstbomen (van €10-15€ ). Koop dus ook dit jaar uw boom op ‘t Schrijverke! Goede service, vriendelijke verkopers, prima kwaliteit en lekker dichtbij.KERSTKAARTEN

Ook dit jaar een verzoek aan ouders om de kinderen op school geen kerstkaarten aan klasgenoten uit te laten
delen. Dit om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen. Wil men op school zijn/haar klasgenoten
toch fijne feestdagen wensen, breng dan een kaart mee voor de hele groep. Buiten school om kan men natuurlijk altijd vrienden een kaartje sturen.KERST IN DE DORPSTUIN

A.s. zaterdag ,9 december, wordt tussen 16.00 en 17.00 uur in De Tuin in Goirle (Dorpstuin aan de Tilburgseweg) het kerstverhaal verteld. Het verhaal is vooral geschikt voor kinderen tot ongeveer 7 jaar, maar ook oudere kinderen zijn uiteraard welkom.
Als je wilt mag je in kerstsfeer verkleed naar het verhaal komen luisteren.
Top


07-12-2017
staking 12 december 2017

STAKING

Hieronder vindt u een brief vanuit ons bestuur Edu-Ley betreffende de staking op 12 december. Hierin treft u achtergrondinformatie over de actie. Wij raden aan deze informatie goed door te lezen. De stakingsbereidheid op ‘t Schrijverke is erg hoog. Dat betekent dat op 12 december de school gesloten zal zijn. (Avonturiers open) Ook wijzelf hebben eerder aangegeven wat voor ons de belangrijkste redenen zijn deze actie zeer serieus te nemen. We hopen dat u als ouders - ondanks het ongemak– hier begrip voor heeft.. Het gaat echt om het belang van uw kinderen.


 Brief aan ouders van de leerlingen van basisschool ´t Schrijverke

Onderwerp: stand van zaken acties primair onderwijs

Beste ouders,
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de ar-beidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het pri-mair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aan-gegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatum-brief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen met onder de naam PO-front.

Wat betekent dit voor ‘t Schrijverke :
De stakingsbereidheid op onze school is enorm hoog. Dat betekent dat die dag de school geheel gesloten blijft.
De Avonturiers hebben aangegeven de gehele dag geopend te zijn zodat uw kind(-eren) gebruik kunnen maken van die mogelijkheid. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via: planning@de-avonturiers.nl of u vraagt het aan via het ouderportaal van de Avonturiers. Ook vinden er opvangactiviteiten plaats in de Haspel. (zie Opschrijverke, flyers op de plank van de conciërge)

We houden u de komende tijd op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Paul van Aanholt, bestuurder Edu-Ley
Herwin Roberts, directeur ‘t Schrijverke

 

STAKINGSDAG: KINDERSPEEL-DAG IN DE HASPEL

Op 12 december staat -bij voldoende inschrijving- De Haspel open om de kinderen met allerlei leuke activiteiten op te vangen. Kosten € 6,50 per dagdeel € 10,50 voor de hele dag.
U kunt opgeven tot 11 december 12.00u via www.uniekeactiviteiten.nl Voor meer info vindt u de flyers op de plank bij de conciërge of bel 06-22243473
Top


30-11-2017
eindejaarsactiviteiten

Eindejaarsberichten

Dat Sinterklaas en de kerstman wel-eens in elkaars vaarwater zitten, daar ontkomen we niet aan. Ook in ditbericht dus al wat activiteiten die over het Sinterklaasfeest heen kijken.

STICHTING LEERGELD

Van 8 t/m 15 december komen er bij de klassen weer boxen te staan voor Stichting Leergeld. Het is de bedoeling dat deze goed gevuld worden met levens- en verzorgingsmiddelen en allerlei andere zaken die voor 'feestelijk' staan (s.v.p. geen speelgoed en let op de houdbaarheidsdatum). Van de opbrengst worden mooie pakketten samengesteld, die met kerst worden geschonken aan gezinnen in Goirle die het wat minder breed hebben. Dus geef met gulle hand!

KERSTBOMENVERKOOP

Zo zijn daar bijvoorbeeld onze leerlingen uit de groepen 8 die staan te popelen hun prachtige kerstbomen in allerlei soorten en maten ‘aan de klant’ te brengen. Op vrijdag 8 en woensdag 13 december kunt u direct na schooltijd terecht voor een prachti-ge boom. (van €10-15€ ) De opbrengst gaat ook dit jaar naar de activiteiten voor groep 8. Zorg dat u er op tijd bij bent, want een toenemend aantal mensen weet de weg naar ‘Kersttuincentrum’ ‘t Schrijverke te vinden.
Top


30-11-2017
studiedag 6 december 2017

STUDIEDAG 6 DECEMBER

De dag na pakjesavond zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben wat minder tijd om van hun cadeaus te genieten, want die dag staat er voor hen een studiedag in de agenda. De studiedag staat vooral in het teken van de 21th century skills, met name de beoordeling van de projecten.
Top


30-11-2017
sintspanning stijgt

SINTSPANNING STIJGT

Vandaag komen de eerste surprises naar school. In de gangen ruikt het al een beetje naar pepernoten en vanuit de lokalen klinken allerlei Sinterklaasdeuntjes. Aan alles is te merken dat de spanning stijgt en Sinterklaas in aantocht is. Toch maar mooi geregeld door de Sintwerkgroep dat de Goedheiligman, ondanks zijn drukke agenda, weer stipt op 5 december onze school bezoekt. Dinsdag is het dus zover! Dan verzamelen alle leerlingen en ongetwijfeld een heleboel ouders zich op de speelplaats om Sint en zijn gevolg een warm welkom te heten. Meneer Herwin doet dat natuurlijk ook nog officieel, want be-langrijke gasten moeten uiteraard goed worden ontvangen.

PROGRAMMA 5 DECEMBER

Voor een goed verloop van onze Sinterklaasdag nog wat mededelingen van organisatorische aard. We hebben deze dag een gewoon rooster; dus iedereen is pas om 15.00 uur uit!
Kort na 8.30ur arriveert de Sint met zijn gevolg aan de achterkant van de school. Ouders zijn van harte welkom om Sinterklaas mee te ontvangen. Natuurlijk gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op bezoek bij de Sint. Daarnaast wordt hen ook een speciaal knutsel- en spelcircuit aangeboden. Bij de groepen 5 t/m 8 staat alles in het teken van de surprises. Surprises die vanaf vandaag al mee naar school mogen worden genomen. A.s. maandag gaan de leerlingen eerst bij elkaar “etalages kijken”. Op 5 december hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen, tenzij uw kind geen mandarijnen lust/mag hebben. Ook zorgen wij voor drinken. BELANGRIJK: Voor een vrije doorgang is de weg langs de lokalen van de groepen 8 tot en met de rotonde op het De Schoolmeesterpad afgesloten. Niet parkeren dus a.u.b.!

PIETENGYM

Op maandag waren de allerkleinsten aan de beurt en op dinsdag en donderdag mochten de hogere groepen hun kunsten vertonen, want natuurlijk stond er ook dit jaar voor iedereen een Pietengym op het programma. Best moeilijk, hoor het oefenen van al die acrobatische toeren om cadeaus en pepernoten bij de kinderen te krijgen.

GROEP 4 R EN GROEP 6 M/V NAAR EUROSCOOP

Wat een bofpieten zijn het toch in groep 4 R en 6 M/V. Morgen mogen zij, op uitnodiging van één van de ouders, naar de Euroscoop om de nieuwste film “Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer” te bekijken. Hoefijzers brengen toch geluk?! Tja….
Top


23-11-2017
inversteringen ICT

INVESTERINGEN ICT


Wat zijn we blij met de grote hoeveelheid nieuwe computers en laptops die onlangs de school binnenkwam. Als onze techneut Corné het straks allemaal netjes heeft aangesloten, zijn we weer helemaal up-to-date om onze 21th century skills met de allernieuwste 21th century apparatuur te kunnen ondersteunen.
Top


23-11-2017
23 november MR-vergadering

23 NOVEMBER MR-VERGADERING

Vanavond staat de MR vergadering op het programma. Agendapunten:
 Uitslag van de POM (Primair Onderwijs Monitor): Welke aandachtspunten gaat 't Schrijverke aanpakken n.a.v. de feedback van leerlingen en ou-ders?
 De RIE: welke punten gaat 't Schrijverke aanpakken op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid?
 De nieuwe vormgeving van het ouderrapport Kijk
 Welke mogelijkheden hebben we waar het gaat om toetsen en monitoren van de 21e-eeuwse vaardigheden.
De vergadering is openbaar en toe-hoorders zijn vanaf 19.30 uur welkom in de koffiekamer
Top


23-11-2017
staking 12 december

STAKING 12 DECEMBER


Het nieuwe kabinet heeft weliswaar geld vrijgemaakt voor werkdruk in het primair onderwijs, maar dat geld
wordt de eerste jaren maar mondjesmaat in het onderwijs gepompt. Echt onvoorstelbaar! En ook de salarissen worden onvoldoende aangepast om nieuwe mensen naar het onderwijs te trekken en het beroep ook van die kant aantrekkelijker te maken. Het water staat tot aan de lippen, het gaat echt de verkeerde kant op! Er zijn in Nederland al klassen die naar huis worden gestuurd omdat er geen vervangers meer zijn. Ook in Goirle begint de situatie nijpend te worden.
Mocht er bijvoorbeeld de komende tijd een griepepidemie uitbreken, dan is het maar de vraag of we de klassen kunnen bemannen. De overlast voor ouders wordt dan echt enorm. Maar bovenal moeten we gewoon kwalitatief goed onderwijs kunnen geven in klassen met normale aantallen met leerlingen, die allemaal onze zorg nodig hebben. Op 5 december bespreekt de Tweede Kamer met de nieuwe minister
Slob de onderwijsbegroting.
Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren (en die kans is zeker niet ondenkbeeldig), dan wordt er op dinsdag 12 december opnieuw gestaakt. Vanuit het bestuur van Eduley is gevraagd de actiebereidheid van de verschillende teams/scholen te inventariseren.
We zien dat de actiebereidheid in ons team erg groot is (ruim 85%). Bij een staking is de kans groot dat ook ‘t
Schrijverke die dag gesloten is. Wij geven dit nu al aan, zodat u er tijdig op kunt inspelen. Maar pas op 5 december valt dus de uiteindelijke beslissing.
Hopelijk geen vervelende surprise voor ons allemaal!
Top


16-11-2017
voorleeskampioen

VOORLEESKAMPIOEN 

Spannend is het eigenlijk elk jaar, want wat hebben we een aantal goede voorlezers bij ons op school. En het 
opvallende van deze jaargang was dat het allemaal meiden waren die hun klas vertegenwoordigden. Elke klassenkampioen uit 7 en 8 deed afgelopen dinsdag  op het Willem II College ontzettend haar best om die felbegeerde titel van “Schoolkampioen” in de wacht te slepen. Maar de jury besloot na rijp beraad dat er één leerling toch net een beetje bovenuit stak.  
Rosa de Kock (groep 7 M/R) mag zich dit schooljaar de kampioen noemen. Zij las voor uit het boek 
‘Schimmen in het Schedelslot’ van Geronimo Stilton en gaat nu via allerlei voorrondes op weg naar het nationaal voorleeskampioenschap dat later dit schooljaar zal worden gehouden.  Allereerst wacht de ronde waarin de kampioenen van de Goirlese scholen zich met elkaar gaan meten. Proficiat en succes Rosa! 
Top


16-11-2017
sinterklaas nieuws

SINTERKLAAS KOMT ERAAN! 


Zaterdag allemaal voor de televisie en zondag naar de plaatselijke intocht! Sinterklaas en zijn gevolg zijn in aantocht. Het schijnt dat de Goedheiligman dit jaar al vanaf augustus stond te popelen om zijn stoomboot aan te zwengelen. De pepernoten lagen hier niet veel later al in de schappen en ook in ’t Opschrijverke werd al verschillende keren een oproep gedaan voor de inpakavond, die overigens vanavond gaat plaatsvinden (er zijn nog steeds hulppieten welkom). En wat helemaal bijzonder is: Sinterklaas laat -ook via het Sinterklaasjournaal-weten dat we morgen allemaal onze schoen op school mogen zetten. Zo vroeg deden we dat nog nooit! Laten we hopen dat het hier niet om een geintje van de een of andere Grapjaspiet gaat en dat we onze schoen op maandagochtend gevuld terugvinden. 
Maar ja, je kent ze een beetje die Pieten. Er gaat elk jaar weer een heleboel mis. In ieder geval zullen we de 
komende weken gaan merken dat de school er helemaal klaar voor wordt gemaakt om in de juiste stemming te komen. Met natuurlijk als absoluut hoogtepunt 5 december: de dag dat Sinterklaas en zijn Pieten ‘t Schrijverke komen bezoeken. Zoals Sinterklaas in augustus al niet kon wachten, zo vol verwachting klopt nu al ons hart….! 

SURPRISES GROEPEN 5 t/m 8 


De komst van Sinterklaas betekent natuurlijk voor de groepen 5 t/m 8 dat alle creativiteit weer uit de kast moet worden getrokken. Zij gaan zich opmaken voor de surprises die straks op 5 december ongetwijfeld voor de nodige verrassingen gaan zorgen. Even –ook voor de ouders– alle spelregels op een rijtje:                          
  Op maandag 20 november worden de lo(o)tjes getrokken.   
  De groepen 5 (en 5/6) werken met een vrije opdracht, de andere groepen werken a.d.h.v. een thema.  
  Het cadeautje in de surprise mag niet meer dan € 3 bedragen, dit om grote verschillen te voorkomen.  
  Vanaf donderdag 30 november mogen de surprises met gedicht worden meegebracht naar school.  
  Op maandag 4 december moeten ze er allemaal staan, want dan gaan we met z’n allen ‘etalages kijken’. D.w.z. een rondgang langs alle creatieve bouwsels.  
  En dan natuurlijk op 5 december….. Uitpakken maar! 
 
Top


09-11-2017
ontruimingsoefening

ONTRUIMINGSPLAN 


Het was even schrikken afgelopen dinsdag toen geheel onaangekondigd het alarm afging. Gelukkig bleek het 
een oefening te zijn en stonden de kinderen na een rustig verlopen ontruiming allemaal na 2 minuut en 40 
seconden gecheckt en wel op het grasveld bij het Lezend Meisje. Het is belangrijk om kinderen middels dit 
soort oefeningen te laten wennen aan het ontruimen van de school. Mocht er echt iets aan de hand zijn dan weten ze in ieder geval hoe we in dat geval te werk gaan. Ook leerkrachten en ander personeel hebben exacte 
instructies van hoe er gehandeld moet worden. Het was overigens de eerste keer dat ook personeel en peuters van het Peuterplein meededen aan deze oefening. Uiteraard wordt een en ander nog geëvalueerd.  
Top


09-11-2017
bericht van de sint

17 NOVEMBER AL SCHOEN ZETTEN 


Sinterklaas is er wel erg vroeg bij dit jaar! Hij heeft er schijnbaar veel zin in en aangekondigd dat  heel Nederland al op vrijdag 17 november op school de schoen mag zetten. En dan te beseffen dat hij een dag later pas aan zal komen. Heeft de Sint zijn troepen wellicht al vooruit gestuurd…!? Op maandag 20 november zullen we het gaan aanschouwen.
Top


02-11-2017
inpakavond

SINTERKLAAS INPAKAVOND 


Heeft u de intekenlijsten al bij de onderbouwlokalen zien hangen? Het zou fijn zijn als we op donderdag 16        november zoveel mogelijk hulppieten mogen verwelkomen die mee komen helpen om alle cadeautjes voor de onderbouw in te pakken en de school in de Sinterklaassfeer te brengen. Dus teken gauw in en zorg dat u erbij bent op deze altijd gezellige sinterklaasavond die om 19.30 uur zal starten. 
Wij zorgen uiteraard voor de koffie en iets lekkers erbij!  
Top


02-11-2017
kinderpostzegels bezorgen

KINDERPOSTZEGELS 


Namens onze leerlingen willen we iedereen bedanken die de afgelopen weken een bijdrage heeft geleverd 
aan de Kinderpostzegelactie 2017.  
De bestellingen worden tussen 8 en 24 november -niet door de kinderen-, maar door PostNL bij u thuis         
afgeleverd. 
Top


27-10-2017
ons onderwijs onder de loep

PRIMAIR ONDERWIJS MONITOR (POM) 


Voor de zomervakantie is de POM afgenomen onder een aantal groepen: leerlingen, ouders en het team. Inmiddels is de rapportage daarvan beschikbaar en wordt deze met de betrokken partijen besproken. Dat is inmiddels bij het team gebeurd en in de komende MR-vergadering staat het op de agenda. Ook wordt er met een aantal leerlingen op de resultaten teruggeblikt. Op basis daarvan komt er een plan van aanpak met actiepunten voor de komende tijd. We communiceren deze punten met u wanneer het plan 
van aanpak gereed is. 
 

INSPECTIEBEZOEK 


Ook het resultaat van het inspectiebezoek is inmiddels terug te vinden op de site van de onderwijsinspectie. 
Naast algemeen tevredenheid over de kwaliteit van ons onderwijs, kregen we uiteraard ook tips voor verbeterpunten. Belangrijk, want onderwijs staat immers nooit stil.   
Top


27-10-2017
handbalkampioenen

HANDBALKAMPIOENEN      

         
In de herfstvakantie vond het handbaltoernooi voor de groepen 7/8 plaats. Eén van de Schrijverkesteams 
mocht zich zelfs tot kampioen kronen. Proficiat dames! Inmiddels werd gisteren ook de clinic voor de groepen 3/4 gehouden. Daarmee zitten de buitenschoolse handbalactiviteiten voor dit schooljaar er weer op. 
Top


25-10-2017
vacature raad van toezicht

Vacature lid raad van toezicht

Aandachtsgebied onderwijs

Sinds 1 januari 2015 hebben de twee stichtingen voor primair onderwijs in Goirle, BOOG (Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle) en SKBG (Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle), hun krachten op bestuurlijk niveau gebundeld en de personele unie Edu-Ley gevormd. 
SKBG en BOOG vertegenwoordigen samen zes basisscholen in Goirle: De Bron, De Regenboog, 
’t Schrijverke, Kameleon, Den Bongerd en Open Hof. Zij stellen zich ten doel onderwijs en zorg te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o. De scholen doen dit op basis van algemene toegankelijkheid en maximale ontwikkelkansen voor ieder kind, met als motto “Samen in verscheidenheid”. Hoe wij hier invulling aan willen geven hebben we beschreven in “Een wereld te verkennen, visie en strategische keuzes 2016-2019”.
Vanwege het vertrek van een van de leden zoeken wij een:
enthousiast lid van de RvT met specifieke kennis op het terrein van onderwijs.

De volledige vacaturetekst is te vinden op de website van Edu-ley.nl. Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, Maarten Pieters, op 06-55 15 10 13.
 
Top


12-10-2017
staking terugblik

STAKING  PO TERUGBLIK        

                               
Daar stonden ze dan, afgelopen donderdag in weer en wind, de stakers, want ook bij een dagje staking krijg 
je de zon niet zomaar cadeau! Weersomstandigheden die overigens pasten bij de omstandigheden in het onderwijs: het zijn onstuimige tijden! Samen met collega’s van andere basisscholen uit Goirle werd koers gezet richting Den Haag, waar niet veel later in het Zuiderpark duidelijk werd dat het echt anders moet in het basisonderwijs. U heeft er ongetwijfeld het nodige van meegekregen.
Collega’s van ‘t Schrijverke die niet meegingen, maar wel achter de staking stonden, hadden vooraf nagedacht over de wijze waarop ze deze dag ter plaatse invulling moesten geven. Uiteraard was daarbij het uitgangspunt dat het niets met het eigen werk te maken moest hebben, want staken is immers: staken! Al gauw ontstond het sympathieke idee een handje te helpen in de zorg. Dus daarom toog men naar Woonzorgcentrum 
De Guldenakker waar de bewoners op allerlei manieren werden verrast met een praatje, een helpende hand of stoelyoga!  Met voldoening troffen de ‘Zuiderparkers’ en de ‘zorgverleners’ elkaar daarna vrijdag weer op school. 
Genoeg stof om over te praten in ieder geval. Nu maar hopen dat ze het  ook in Den Haag echt begrepen heb-
ben. In de Guldenakker in ieder geval wel. Daar wachten de bewoners  nu al hoopvol op de volgende staking!!!  
Top


12-10-2017
thema-avond ouderkamer 31 okt

31 OKTOBER THEMA-AVOND OUDERKAMER 


De eerste ouderbijeenkomst van dit schooljaar is op dinsdag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.15 uur) en gaat over Executieve Functies en Meervoudige Intelligentie. Deze avond wordt verzorgd door 
Fanny Möhlmann. Eenvoudig gezegd, gaat dit over leren! En niet alleen het leren huiswerk maken en 
plannen, maar ook over leren veters strikken en je kamer opruimen.  
Wil jij weten hoe je jouw kind het beste kunt helpen om beter, sneller, leuker te kunnen leren? Meld je dan 
voor 27 oktober aan, zodat we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl  Tot dan! 
Top


12-10-2017
studiedag edu-ley

STUDIEDAG EDU-LEY 

Gisteren kwam het basisonderwijs uit Goirle bijeen in de Hilvariastudio’s voor een gezamenlijke studiedag. In 
de ochtenduren werd het startsein gegeven voor een 3 jaar durende muziekimpuls voor onze scholen. Er 
werd i.s.m. Factorium  gezongen, gemusiceerd en vooral ook geënthousiasmeerd. Daarna was er overleg op parallelniveau met alle betrokken leerkrachten van de verschillende scholen. Na de pauze mochten we luisteren naar een zeer inspirerende presentatie van ‘Geluks-ambassadeur’ Leo Bormans. Een presentatie die ons de weg wijst om niet alleen onszelf, maar zeker ook uw kinderen nog gelukkiger te maken.  
Top


30-09-2017
dag van de leraar

‘ACTIE’ DAG VAN DE LERAAR


We vieren we met de leerkrachten dit jaar op de "dag van de leraar" niet echt een feestje. In plaats daarvan vertrekken er velen van ons met de bus naar Den Haag om daar de stakingsactie met onze aanwezigheid kracht bij te zetten. Laten we hopen dat een en ander resultaat zal hebben, zodat we de toekomst van kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Het moment waarop we echt zonder leerkrachten komen te staan, komt namelijk steeds dichterbij.
Top


30-09-2017
kinderboekenweek 2017

‘GRUWELIJK ENG’


En wij maar zeggen dat we veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we daar heel even geen garantie voor geven. Hoe kan het ook anders met het thema “Gruwelijk eng”. Houdt u er dus maar rekening mee dat het flink gaat griezelen en spoken op ‘t Schrijverke. Natuurlijk zijn er weer allerlei activiteiten bedacht om het lezen positief onder de aandacht te brengen. Want daar gaat het tenslotte om, ook na de Kinderboekenweek trouwens.

We doen een griezelige greep uit het aanbod: Allereerst krijgen alle klassen van een zeer speciale gast een boek cadeau. Vervolgens gaan leerkrachten in andere klassen voorlezen. In de groepen 1 t/m 4 verschijnen echte boekenhoekmonsters. Er is een workshop van illustratrice Marieke Coenen voor de groepen 3 en 4 (6 okt.). De groepen 5 bezoeken de traditionele kinderboekenweekvoorstelling in het CC Jan van Besouw (10 okt.) en de groepen 6 t/m 8 gaan naar een spookverhalenverteller luisteren . (datum volgt). En in de groepen 7 en 8 barst natuurlijk ook weer de strijd los om het Nationaal Voorleeskampioenschap. Wordt vast griezelig spannend dit keer! En last but not least staat boekhandel Blz.. weer met een boekenstand op de speelplaats. Dit keer op woensdag 4 oktober van 12.15 tot 13.00 uur (zie bijlage). Het moge duidelijk zijn…. we gaan een zeer spannende Kinderboekenweek tegemoet!
Top


30-09-2017
10-minutengesprekken oktober 2017

10-MINUTENGESPREKKEN


De herfstvakantie komt er aan! Altijd een mooi moment om met ouders de eerste weken van het schooljaar door te nemen en informatie uit te wisselen. In de week voor de herfstvakantie worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. De meeste gesprekken vinden plaats op maandagavond en donderdagavond. Toch wordt er in enkele groepen van deze dagen afgeweken. U wordt daarover op de hoogte gebracht door de betreffende leerkrachten.
Top


22-09-2017
kinderpostzegelactie 2017

KINDERPOSTZEGELACTIE  2017  

                                                                   
Vanaf woensdag 27 september kunnen onze leerlingen ook weer bij u aanbellen. Op die dag gaat namelijk 
de Kinderpostzegelactie 2017  van start. Het thema van dit jaar is : Voor alle kinderen een goed thuis! We hopen dat u onze leerlingen niet aan de deur zult laten staan. Ooit waren we zelf degenen die aanbelden en het maar al te fijn vonden dat er wat zegels of kaarten werden gekocht.             
We rekenen op u! Overigens gaat de betaling van uw bestelling altijd via acceptgiro of eenmalige machtiging, 
er wordt dus niet contant afgerekend aan de deur.  
Top


22-09-2017
Project BLOS

PROJECT BLOS: 'BLAAS EROP LOS' 


Net als vorig jaar gaan we proberen onze leerlingen uit de groepen 5 en 6 enthousiast te maken voor het leren bespelen van een blaasinstrument. 
Daarvoor wordt er in samenwerking met Factorium een viertal lessen verzorgd die steeds in het teken staan 
van een ander blaasinstrument. Om iedereen alvast in de juiste stemming te krijgen, komt de Harmonie Goirle op vrijdag 29 september middels een klein concert een  voorproefje geven. 
Na de 4 bijbehorende lessen -die overigens pas in november worden gegeven- kunnen de kinderen zich opgeven om een oriëntatiecursus bij ons op school te volgen. Deze lessen worden na schooltijd aangeboden en daarna zouden de deelnemers kunnen instromen in ons al bestaand schoolorkest.  
Top


22-09-2017
sociaal emotionele ontwikkeling
          

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 


Op ‘t Schrijverke staat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg  hoog in het vaandel.  Kinderen 
die zich veilig en vertrouwd voelen en lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich nu eenmaal het beste. Een aantal jaren geleden hebben we de sociaal emotionele methode Goed Gedaan aangeschaft, die we intensief gebruiken. Daarnaast heeft ook het screeningsprogramma Zien! ons nog beter laten focussen op het welbevinden van onze leerlingen. En natuurlijk hebben we via onze gedragswerkgroep vooral ingestoken op de 4 V’s Vriendschap -Vertrouwen- Veiligheid en Verantwoordelijkheid.                  
Om deze verschillende invalshoeken wat meer te stroomlijnen, gaan we vanaf dit schooljaar wat anders te 
werk. De lessen van Goed Gedaan zijn samengebracht tot vier hoofdthema’s: 
  samenwerken en samen spelen 
  rekening houden met elkaar 
  zelfvertrouwen 
  vriendschap 
 
Voor ouders betekent het dat de tweewekelijkse verwijzing naar de nieuwsbrief  zal gaan verdwijnen. In plaats daarvan komt er op onze site als introductie bij elk thema een filmpje van de  ‘4V-Vloggers’ te staan. De opnames van dit speciale vlogteam ( bestaande uit leerlingen van  groep 5 t/m groep 8) zullen uiteraard ook in de klassen te zien zijn.  Daarnaast staat het thema ook vermeld op de gedragsborden in de klassen, zodat kinderen en ouders weten waaraan we die periode extra aandacht zullen besteden. 
Top


14-09-2017
verkeersweek 2017

VERKEERSWEEK 

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat wij op school extra aandacht gaan besteden aan de verkeersveiligheid in de omgeving van de school. In de bijlage vindt u alle informatie over onze verkeersweek.  
Tijdens de opening, die op vrijdag 29 september gepland staat, wordt de prijswinnende slogan, die door een 
van onze leerlingen werd bedacht, bekend gemaakt  Maar natuurlijk gaat het vooral om gezond en veilig naar 
school gaan; niet alleen tijdens de verkeersweek, maar ook daarna. Gedurende het schooljaar gaan er daar-
om speciale verkeersactiviteiten voor de diverse groepen plaatsvinden. Ook vragen wij opnieuw extra aandacht voor het parkeren rond de school en is er natuurlijk het verzoek de auto eens wat meer thuis te laten. Zo hopen we een steeds beter verkeersklimaat  te creëren in het belang van ons 
allemaal! 
 

Zet de auto aan de kant, dan gaan groen en bewegen hand in handDat was de slogan van vorig jaar. Het Groene Mannetje ging hand in hand met onze andere  
vriend," de Beweegman" de strijd aan om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school 
te laten komen. Ook dit jaar willen we er samen met u weer een veilig jaar van maken! Om te begin-
nen in de verkeersweek, maar natuurlijk ook de daaropvolgende schoolweken.  
Door kinderen zelf veilig naar school te laten lopen of fietsen, leren ze al vroeg aan het verkeer deel te 
nemen. 
 
Op vrijdag 22 september  08.45 -09.00 uur  geven we het startsein voor de verkeersweek, waarbij 
de nieuwe slogan onthuld wordt. Nu bedacht door kinderen van onze school. Zij kregen voor de va-
kantie een kaart mee naar huis om mee te doen met deze actie. Uit de inzendingen is er een winnaar 
gekozen en zijn/haar slogan is op een banner gedrukt. Die gaan we tijdens de opening bekend ma-
ken. U komt toch ook kijken? Ondertussen is de ouderkamer beschikbaar voor een koffie/thee. 
 
Mochten er nu nog auto’s op verkeerde plekken geparkeerd staan ( voor inritten, op het trottoir..), dan 
vertrouwen wij erop dat u samen met ons, voor uw kinderen een veilige omgeving wilt creëren en 
daarom deze gevaarlijke situaties helpt voorkomen.  
 
 
Daarnaast heeft iedere jaargroep zo zijn eigen activiteit. 
 
1-2  :Pleintje verkeer woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 sept.        
3     :Politie bezoek op school   
4     :Excursie Brandweer  
5     :Verkeersexamen te voet ( voorjaar) 
6     :Trapvaardig   
7     :Workshop banden plakken 
8     :Dode hoek project  
              
De verkeerscommissie bestaat uit de volgende personen: 
verkeersouders:  Welna Poorta, Nancy Jansen en Jeroen Klerks. 
leerkrachten:       Lian van de Pol        ( groep 4 ) 
                            Ilse Schellekens      ( groep 6 ) 
                            Julie Brugmans        ( groep 7 )  
                            Karin van Oirschot   (groep 1-2) 
 
We zijn nu naarstig op zoek naar een nieuwe, enthousiaste verkeersouder. Voor informatie 
kunt u terecht bij  één van de leerkrachten of verkeersouders. 
Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u ook bij ons terecht. 
(zie ook een link op www.schrijverke.nl) 
 
 
 
 
 
Top


14-09-2017
staking 5 oktober

STAKING 5 OKTOBER 


De Dag van de Leraar krijgt dit jaar 
jammer genoeg een geheel ander tintje. Op deze dag komt het Primair Onderwijs namelijk opnieuw in actie 
voor vermindering van de werkdruk en een verbetering van het salaris. Er moet nu echt geïnvesteerd worden om het lerarentekort tegen te gaan en ons onderwijs niet te laten afglijden. 
Graag hadden wij De dag van de Leraar op andere wijze gevierd, maar nu trekken velen van ons (en van de andere scholen in Goirle) richting Den Haag om onze eisen kracht bij te zetten. De leerlingen zijn die dag vrij. 
Het is echt vijf voor twaalf dus vragen wij begrip voor deze situatie. 


Goirle, 12 september   2017  
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
“Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van 
basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen ma-
ken en vragen wij u om uw steun en hulp”.  
 
Met deze woorden begon ik op 12 juni mijn brief aan u. Vele leerkrachten hebben 
zich die dag gesteund gevoeld . Ik wil u dan ook nogmaals bedanken voor uw steun 
en begrip voor de prikactie van 27 juni.  
 
Helaas heeft dit alles nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen 
optie. Het is vijf voor twaalf! Daarom vragen wij opnieuw uw steun en begrip.  
 
In de  maanden juli en augustus is er door de  actiegroep PO in Actie (PO = primair 
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS) en de werkgeversorganisatie 
PO-raad hard gewerkt om deze problematiek van minder werkdruk en een hoger sa-
laris wederom aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Dit heeft helaas 
nog niet geleid tot enig concreet resultaat. 
 
Daarom zullen op 5 oktober alle basisscholen van Edu-Ley haar deuren sluiten voor 
een dag. Leerkrachten worden gevraagd om op die dag naar Den Haag te gaan om 
de politiek wakker te schudden. 
 
Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één 
front laten horen dat we ons zorgen maken en de noodzakelijke investeringen 
opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor 
jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt 
de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in 
gevaar.  
 
We kunnen ons voorstellen dat de actie veel vragen bij u oproept. Op de 
websites van het PO-front is meer informatie te vinden (AVS, PO Raad, 
CNV Onderwijs, AOb en PO in Actie). 
De Avonturiers hebben aangegeven de gehele dag geopend te zijn zodat 
uw kind(-eren) gebruik kunnen maken van die mogelijkheid. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen via: info@de-avonturiers.nl of u vraagt 
het aan via het ouderportaal van de Avonturiers. Mogen wij rekenen op 
uw steun en hulp? Hartelijk dank! 
 
Vriendelijke groet,  
Bestuurder en directeur  
Paul van Aanholt 
Herwin Roberts 
Top


07-09-2017
Marcel 40 jaar in het onderwijs
MARCEL 40 JAAR IN  HET ONDERWIJS 

Onderwijs elke dag anders…daarover kan ‘meneer Marcel’ al 40 jaar lang  meepraten. Wat een mooie prestatie, daar mag je trots op zijn. Vorige week hebben we hem daarom eens flink in het ‘zonnebloemetje’ gezet. 
Officieel was het 12 augustus al zover, maar omdat die dag midden in de vakantie viel, kreeg donderdag 31 
augustus dus een feestelijk tintje.  Van die 40 jaar in het onderwijs stond Marcel voornamelijk in Goirle voor 
de klas. Negen jaar op de Biesedael (nu Regenboog) en ruim 29 jaar op ‘t Schrijverke. Al met al een mijlpaal 
waarbij best even stil mag worden gestaan. Marcel, van harte en gewoon nog even doorgaan zouden we zeg-
gen! 

Tja, en omdat de jubilaris toevallig ook al ruim 29 jaar de schrijver van deze nieuwsbrief is, neemt hij voor de 
eerste keer in al die jaren toch de gelegenheid te baat persoonlijk even te reageren. Want ik werd niet alleen 
verrast door de bloemen en felicitaties op school, maar ook door de vele reacties o.a. op Facebook. 
(14.000 views, 300 likes en ruim 100 berichten.) Hierdoor kwamen 40 jaren onderwijs in vogelvlucht voorbij. Vooral blij dat ik mijn leerlingen schijnbaar wat meer heb meegegeven dan hetgeen in de taal-of rekenboeken 
staat. Dat geeft energie om met dezelfde passie  ook ’na de 40’ nog  even door te gaan. 
Dank daarvoor!     
Top


07-09-2017
Teatske Bekkema

EVEN VOORSTELLEN:  TEATSKE BEKKEMA  


Dag allemaal, 
Mijn naam is Teatske Bekkema. Na de zomervakantie ben ik als nieuwe consulent van Plein 013 op  ’t Schrijverke gestart.  Ik neem de werkzaamheden van mijn collega Inge Cools over. Ik ben al zo’n 17 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb gewerkt in het basis- en voortgezet speciaal onderwijs. Verder ben ik werkzaam geweest als Ambulant Begeleider vanuit cluster 4 (gedrag) & cluster 3 (lichamelijke pro-
blematiek). Sinds de start van Passend Onderwijs werk ik als consulent bij het samenwerkingsverband Plein 013.  
Ik ben op dinsdagochtend aanwezig op ’t Schrijverke.  

Hartelijke groet,  
Teatske Bekkema 
Top


07-09-2017
sporttoernooien

SPORTEN, SPORTEN EN NOG EENS SPORTEN…..

 
Zeg nou niet dat we het schooljaar niet sportief gaan openen. In dit Opschrijverke informatie over maar 
liefst 3 sporttoernooien die tot en met de herfstvakantie  op het programma staan. Dus sportievelingen, kies maar uit waar je in actie wilt komen. Voor het eerste toernooi is de keuze overigens al voor de vakantie gemaakt. Kan ook niet anders want  het LTC schooltennistoernooi staat op 13 september al op het programma. Via ‘t Opschrijverke doen we ook dit jaar weer een beroep op alle ouders om een keertje een team mee te begeleiden. Fijn als we ook eens wat andere gezichten zien. En als we echt geen begeleiding kunnen krijgen, zijn we helaas genoodzaakt een team terug te trekken. Dat zouden we overigens wel heel jammer vinden.                     
Een sportief jaartje gewenst! 

13 SEPTEMBER SCHOOL-TENNISTOERNOOI LTC 

Voor de vakantie hebben we in de betreffende groepen al gevraagd wie zich wilde inschrijven voor dit eerste 
schooltennistoernooi. Op woensdag 13 september is het dan zover. De teams zijn inmiddels ingedeeld en 
hetzelfde geldt voor de begeleiders. Deze krijgen komende week het programma en bijbehorende spullen uitgedeeld. Deelnemers krijgen uiteraard ook de nodige informatie. Kijk goed wanneer je aan de beurt bent en 
spreek met elkaar af dat je ruim op tijd bij LTC aanwezig bent.   

MINIPUP VOETBALTOERNOOI                      

Dit toernooi werd vorige week al aangekondigd. Vanaf vandaag hangen er bij alle kleutergroepen intekenlijsten voor het Henk Elands Minipuptoernooi dat op woensdag 11 oktober bij GSBW wordt gespeeld. De kleuters spelen 4 tegen 4  Bij elk team moet wel direct een begeleider worden bijgeschreven. De leerlingen van de groepen 3 en 4 krijgen vandaag een individueel deelnameformulier mee naar huis. Die leerlingen spelen volgens de nieuwe regels in 6-tallen.       
De formulieren moeten voor maandag 18 september weer terug zijn op school.

HANDBALTOERNOOI GHV               

Op maandag 16 oktober in de herfstvakantie wordt in de ochtend het schoolhandbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 georganiseerd. Diezelfde dag spelen de groepen 7 en 8 in de middag hun handbaltoernooi. Ruim 
een week later -op woensdag 25 oktober- vindt de handbalclinic voor de groepen 3 en 4 plaats. Die is bedoeld 
om kinderen kennis te laten maken met de handbalsport. Deze kinderen worden tijdens de clinic overigens 
niet vanuit school begeleid. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen vandaag allemaal een formulier mee 
waarop ze zich in kunnen schrijven voor één van deze handbalactiviteiten. Het is de bedoeling dat ook deze formulieren op maandag 18 september weer terug zijn op school.  
Top


01-09-2017
informatie-avonden 2017-2018

INFORMATIEAVONDEN  


In de derde schoolweek wordt u traditiegetrouw uitgenodigd voor de informatie-avonden. Tijdens deze avonden maakt u nader kennis met de leerkracht(en) van uw kind en krijgt u een duidelijk beeld over het reilen en zeilen in de betreffende groep. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en duren ongeveer een uur.
Voor alle nieuwe ouders (dus ook de nieuwe ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8) is er een extra ijeenkomst op maandag 11 september om 19.30 uur in de centrale ruimte. Tijdens dit voorafje krijgt u vooral informatie 
over de niet-klasgebonden zaken op ’t Schrijverke.  
 
De informatieavonden: 
maandag 11 sept. groepen 1/2  
dinsdag 12 sept. groepen 3 en 4   
woensdag 13 sept. groepen 5 en 6
donderdag 14 sept. groepen 7 en 8  
 
Top


01-09-2017
personeel

AFWEZIGHEID ANKE 


Helaas heeft Anke in de zomervakantie slecht bericht over haar gezondheid gehad. Vanaf haar vakantieadres 
is zij geopereerd en ze blijkt ernstig ziek te zijn. Anke en wij zijn hier erg van geschrokken. De komende tijd 
zal Anke bezig gaan met haar herstel en niet in groep 3 samen met Angeline gaan werken. We vinden dat uiter-
aard heel jammer, maar steunen haar bij het proces wat zij op dit moment gaat doorlopen. Vanaf deze week zal Anke worden vervangen door juf Coby van den Biggelaar. Zij en Angeline zullen de leerkrachten van de 
groep gaan worden. Wil je Anke een opkikkertje sturen middels een kaartje kan dat naar het volgende 
adres: 
Anke Overzier 
Biesakkers5 
5051XN 
Goirle NIEUWE GEZICHTEN  


Naast Coby die al werd genoemd zijn we dit schooljaar gestart met een aantal nieuwe gezichten. Met name de 
zorgsectie kent een aantal mutaties. We stellen ze kort even aan u voor. 
Liesbeth v.d Velden start als specialist meer– en hoogbegaafdheid en volgt in die hoedanigheid dus Wendy op. Susan Geurts  vorig jaar alleen begeleider VVE komt in vaste dienst als begeleider VVE en is dit schooljaar ook 
als onderwijsassistent werkzaam. Een andere onderwijsassistent, Daphne Koevoets gaat in diverse groepen aan de slag en zal ook het zwangerschapsverlof van Melanie gaan overnemen. 
Teatske  Bekkema is de nieuwe consulent vanuit Plein 013 en Diana van Kimmenade gaat als externe onder-
wijscoach fungeren.  Wij wensen alle nieuwkomers ontzettend veel succes op ‘t Schrijverke. 
Top


01-09-2017
nieuw schooljaar

EEN NIEUW SCHOOLJAAR, NIEUWE KANSEN! 


Na een zomervakantie van 6 weken zijn we afgelopen maandag begonnen aan schooljaar 2017-2018. Bij mijn 
rondgang langs alle groepen zag ik weer alle kinderen die vol van hun vakantie waren. Er was veel gezwommen, naar de dierentuin geweest en geluierd. En op de vraag of iedereen er weer zin in had, kwam telkens een uitbundig JA. En deze JA is het perfecte beginpunt van een mooi schooljaar waarin we nieuwe kansen gaan benutten. Het samen met kinderen, leerkrachten en ouders op zoek gaan naar de kansen die passen binnen onze mogelijkheden. Dat is waar we dit jaar ook weer voor zullen staan.  
 
Ik wens iedereen een goed schooljaar toe waarbij we met elkaar kansen gaan benutten om het onderwijs voor 
onze leerlingen zo optimaal mogelijk te maken.  
 
Herwin Roberts 
Top


14-07-2017
einde schooljaar

DAT WAS HET DAN WEER! 


Het schooljaar 2017-2018 zit er op. Jaargang 30 werd een mooi jaar waarin we ook nog eens op feestelijke wijze ons 30-jarig bestaan vierden. Afgelopen vrijdag de apotheose in de Efteling, waar we met leerlingen, 
leerkrachten en hulpouders een fantastische dag beleefden.   
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking tijdens het afgelopen schooljaar.  
 
Vandaag glijden onze oudste kleuters de kleuterbouw uit en nemen we definitief afscheid van onze groepen 8. 
Na 8 jaar basisschool -met een fantastische eindshow als sluitstuk-  gaan zij de volgende stappen zetten op weg naar een hopelijk mooie toekomst. 
Het ga jullie goed jongens en meisjes! Laat zo af en toe nog eens iets van je horen.   
 
En natuurlijk wensen wij ook alle goeds voor de teamleden die ‘t Schrijverke gaan verlaten. Wendy en 
Ralf, bedankt voor jullie inzet gedurende vele jaren en maak er iets moois van in jullie nieuwe baan. Ook 
Inge Cools (zorg) en Charlotte de Nennie (klassenassistente) willen we bedanken en veel succes wensen.  
Rest ons nog jullie allemaal een fantastische vakantie toe te wensen.  
 
Op maandag 28 augustus staan alle tafeltjes en stoeltje weer klaar. Wachtend op nieuwe uitdagingen en nieuwe avonturen. Tot dan! 

Fijne vakantie namens  't Schrijverke!
 
Top


14-07-2017
gevonden voorwerpen

ALLES MEE NAAR HUIS!    

                  
Allemaal al een bezoek gebracht aan de afdeling gevonden voorwerpen bij de conciërges?!  
En morgen natuurlijk allemaal goed kijken of  er niks op school achterblijft. Jassen, tassen, drinkbekers en  
broodtrommels, het moet echt allemaal mee naar huis. En natuurlijk ook het fietsenhok leeg, want het gebeurt nog weleens dat er zelfs een tweewieler blijft staan! 
Top


13-07-2017
verkeer

ANSICHTKAART VERKEER DOE MEE?! 


Vandaag krijgt iedereen een ansichtkaart mee naar huis waarop een aantal impressies staat afgebeeld van de 
verkeersweken gedurende de afgelopen jaren. Bij deze kaart hoort een wedstrijd. Vind jij het ook zo vervelend als auto's op de stoep staan en jij daar niet meer langs kunt? Daar willen we dit jaar iets aan doen en jij kunt ons helpen. Bedenk een originele slogan om dit probleem aan te pakken. Schrijf je slogan op deze kaart 
en stuur hem vóór 28 augustus op.  
Wie weet komt jouw slogan op het spandoek en ga jij er vandoor met een flitsende prijs. Tijdens de verkeersopening van 20 september maken we de winnaar bekend. Ook is de werkgroep verkeer nog op 
zoek naar ouders die de “club” willen komen versterken. Voor meer informatie kunnen ze contact opnemen 
met Karin van Oirschot, of één van de verkeersouders. 
Top


06-07-2017
schoolorkest gaat door

SCHOOLORKEST GAAT DOOR


Na een succesvol eerste schooljaar en een schitterend optreden tijdens ons lustrumfeest, is besloten volgend schooljaar door te gaan met ons schoolorkest! Ook dan zullen de orkestleden op donderdag van 15.00 tot 15.45 uur op school repeteren. Maar natuurlijk kan ons schoolorkest weer nieuwe aanwas (vanaf groep 5) gebruiken. Dus speel jij een instrument of ga je vanaf september starten met muziekles, dan ben je van harte welkom om mee te doen! Gitaar, dwarsfluit, klarinet, trompet, viool……elk melodie-instrument mag meedoen. Alle informatie vinden jullie in een speciale brief op de plank bij de conciërges. Wil je meedoen? Stuur dan het inschrijfformulier vóór 31 augustus per e-mail aan: Odette Kolen: o.kolen@factorium.nl
Top


06-07-2017
dansvoorstelling groep 1 t/m 4

12 JULI: DANSVOORSTELLING GROEPEN 1 T/M 4

Onze danssterren staan inmiddels te trappelen van ongeduld. Maar woensdag 12 juli is het eindelijk zover. Dan mogen ze een hele zaal vol papa’s, mama’s, opa’s, oma’s etc. laten zien waarvoor ze wekenlang geoefend hebben. Het programma stond al eerder in ‘t Opschrijverke, maar hieronder nog een keer de tijden en indeling:
1e voorstelling
9.30 – 10.30 uur
groep 1-2 Karin/ Mariette
groep 1-2 Yvonne/ Esther
groep 1-2 Nicole
groep 3 Anke/ Angeline
groep 4 Lian/ Annelies
groep 4 Angelique/ Pleuni

2e voorstelling 10.30 – 11.30 uur
groep 1-2 Corine/ Marleen
groep 1-2 Marlou/ Eva
groep 3 Simone/ Marleen
groep 3 Anne/ Marieke
groep 4 Desiree/ Dian
Top


06-07-2017
schoolreisje !

SCHOOLREISJE!!!

Ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen: morgen gaan we op schoolreisje. Ouders gespannen, kinderen zenuwachtig, leerkrachten van alles aan het regelen. Het hoort er allemaal bij. Maar de werkgroep (team- en ACleden) heeft er voor gezorgd dat we goed voorbereid op stap kunnen gaan. De kolonne bussen rijdt morgenvroeg voor. Verder hopen wij dat alle ouders de informatiebrief goed hebben doorgelezen. Hopelijk wordt het voor alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders een in alle opzichten “sprookjesachtige” dag.
Het tijdschema is als volgt:

1e lichting (bovenbouw)
09.00 uur: vertrek vanuit school
09.30 uur: aankomst Efteling, uitdelen ijsvoucher en entreebewijs door werkgroep
09.45 uur: Het park in
16.30 uur: Verzamelen bij uitgang park bij groepsleerkracht
17.15 uur: Richting de bussen Ongeveer
18.00 uur: Terug op school

2e lichting (onderbouw)
10.00 uur: vertrek vanuit school
10.30 uur: aankomst Efteling, uitdelen ijsvoucher en entreebewijs door werkgroep
10.45 uur: Het park in
15.45 uur: Verzamelen bij uitgang bij groepsleerkracht
16.00 uur: Richting de bussen Ongeveer
16.45 uur: Terug op school

Een paar belangrijke mededelingen:
Iedereen (1t/m8) moet gewoon om 8.30 uur naar school! In schoolshirt!!!
Verder verzoeken wij ouders om privacy-redenen voorzichtig om te gaan met foto’s die ze zelf in de Efteling nemen. Voor eigen gebruik prima, maar we willen niet dat deze privéfoto’s via social-media openbaar worden gemaakt.
Nogmaals het verzoek -voor de veiligheid van de kinderen en een vlot verloop- om geen auto’s aan de voorkant van de school te parkeren.
Groepsindelingen: De lijsten kunt u bekijken bij het klaslokaal van uw zoon/dochter.
De Ouderkamer blijft morgen langer open, zodat ouders die meegaan op school kunnen blijven.
Top


30-06-2017
nieuwe collega's

NIEUWE COLLEGA’S 2017-2018 


In het nieuwe schooljaar zal een aantal mensen ons team komen versterken. Naast een paar nieuwe gezichten 
zullen we ook  Marcella van der Poel terug gaan zien als leerkracht van de zesde kleutergroep. Ook Susan 
Geurts, die de vervanging van Linda op zich neemt, zal volgend schooljaar terugkeren. Zij zal naast VVE ook 
samen met Ralf en AnneliesM werkzaam zijn in groep 5/6. Marcella en Susan hebben afgelopen schooljaar op tijdelijke basis gewerkt en we kunnen hen volgend schooljaar vanuit onze vaste formatie een baan aanbieden.  
 
Enige tijd geleden hebben we u gemeld dat Wendy van Beurden een nieuwe uitdaging bij Plein013 heeft 
gevonden. We zijn op zoek gegaan naar een vervanger voor haar en hebben deze gevonden in de persoon van 
Liesbeth van der Velden. Liesbeth heeft ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van plusonderwijs binnen OBS Bibit. Vanuit haar expertise -opgedaan middels verschillende opleidingen/cursussen- kan zij onze 
school volwaardig ondersteunen. Een andere nieuwe collega is Daphne Koevoets. Zij zal Melanie vervangen 
wanneer zij haar zwangerschapsverlof opneemt. Daarnaast ondersteunt Daphne de grotere groepen binnen de school. Met deze nieuwe collega’s zijn we als team weer compleet om het nieuwe schooljaar goed te starten. 
Van harte welkom en veel succes gewenst! 
 
Top


30-06-2017
informatie schoolreisje

INFORMATIE SCHOOLREISJE 

 
Beste ouders/verzorgers en natuurlijk kinderen! 
Bij het redden van circus Scribo hoorde een mooie beloning in de vorm van een schoolreisje! 
Op vrijdag 7 juli is het dan zover. Er staan die ochtend veel bussen klaar die ons naar de  
Efteling brengen en uiteraard ook weer naar school na een hopelijk onvergetelijke dag!            
Hiermee sluiten we ons lustrum af. 
 
Wat is belangrijk om te weten? Lees de informatie goed door en twijfel niet om evt. vragen 
te stellen aan de leerkracht van uw kind of aan iemand van de werkgroep: 
Aangezien we gebruik maken van een arrangement, zijn abonnementen niet nodig. 
Alle kinderen dragen hun blauwe Schrijverkesshirt en de leerkrachten en AC-leden zijn te 
herkennen aan het gele lustrumshirt 
De vele bussen gaan zo dicht mogelijk bij school parkeren om het instappen soepel  te 
laten verlopen. Daarom het dringend verzoek niet te parkeren op de parkeerplaats bij 
school of langs de weg aan de Guido Gezellelaan. Uitzwaaien kan uiteraard, maar 
dan langs de weg (Guido Gezellelaan). Dit geldt ook voor wanneer we terugkeren op 
school! 
We zullen in twee lichtingen met bussen vertrekken naar de Efteling en ook in twee lichtin-
gen weer terug naar school gaan. 
9:00u – 17:15u (groep 4-5 en 5 t/m 8) 
10:00u – 16:00u (groep 1 t/m 4.) 
      Daarnaast zal er ook een aantal auto’s rijden.  
  Groep 0 t/m 6 gaat die dag onder begeleiding van ouders (bij groep 6 worden ook stagi-
aires ingezet) het park in. 
  Groep 7/8 loopt zelfstandig (wel in groepjes ingedeeld) door het park rond zonder bege-
leiding. 
  Liek (AC) is eerste aanspreekpunt bij calamiteiten. Haar tel nr staat op de armbandjes 
van de  leerlingen. Bij de leerlingen van groep 7-8 staat het tel nr van de eigen lkr op het 
polsbandje. 
  Leerkrachten (42!) staan ingeroosterd op vaste posten verspreid over het park en zullen 
zich daarnaast  verspreiden over het park. Hier kunnen kinderen eventueel ook hun rug-
zakken laten liggen. Toch is ons advies om de rugzak/tas niet te vol te stoppen aange-
zien de kinderen hun tas een deel van de dag zelf moeten dragen 
  Alle leerlingen zullen een polsbandje krijgen, met daarop: naam, groepsnummer, noodte-
lefoonnummer en bus-nummer. 
  Het is de bedoeling dat de kinderen  voor een eigen lunchpakket en drinken zorgen. In 
het park krijgen alle kinderen een ijsje. 
Geld en pasjes meenemen is niet nodig en mobiele telefoons meenemen op eigen risico.  
 
Wij verheugen ons op deze dag en hopen dat jullie kinderen met volle teugen zullen gaan 
genieten!  


 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Werkgroep schoolreisje( Mariëtte gr 1-2, Annelies gr 4, Maaike gr 7, Marloes gr 7, 
Nick gr 8 en Vanessa gr 6) en Ac-leden: Anne, Debora, Liek en Joletta 
Top


30-06-2017
eindshow groep 8

EINDSHOW GROEPEN 8: “WAAR GAAN DIT HEEN?”  

Ja, waar dit heen gaan is natuurlijk al wel een beetje duidelijk. Maar ook de eindshow van groep 8 heeft dit jaar deze titel meegekregen. Onze schoolverlaters zijn alweer lang aan het repeteren om er een waar spektakel van te maken. 
Let op! De voorstellingen vinden plaats  in het C.C. Jan van Besouw, op maandag  10 juli en dus niet op 
donderdag 13 juli zoals op de papieren kalender staat. 
De groepen 4 t/m 7 beleven die dag de première die om  09.45 uur zal beginnen. De groepen 3, familieleden 
(opa’s oma’s), kennissen en vrienden kunnen om 13.15 uur komen kijken en ’s avonds om 19.00 uur uiteraard 
de apotheose (met of zonder tranen) voor de ouders. Voor de avondvoorstelling kunnen bij de leerkrachten 
maximaal 5 kaartjes à € 2,50 gekocht worden. Jongens en meisjes  maak er een heel mooi afscheid van! 
Top


23-06-2017
rapport 2 voor 3 t/m 7

RAPPORT 2


Op vrijdag 30 juni krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun tweede rapport mee naar huis. Groep 8 krijgt geen tweede rapport meer. Indien de leerkracht u nog graag wil spreken kan er in de daarop volgende week nog een 10-minutengesprek plaatsvinden. Uiteraard kan dit ook op verzoek van ouders.

KIJK GROEP 1-2 

Ook de laatste KIJK-registraties worden  uitgedeeld. Alle kinderen van groep 2 die volgend schooljaar in groep 3 starten, krijgen dan hun kleuterverslag. De leerkrachten van groep 1-2 evalueren de opzet 
van KIJK! zoals ze dit in het afgelopen schooljaar hebben ervaren en 
zullen u ook om uw mening kunnen vragen.  
Top


23-06-2017
PO in actie

P.O. IN ACTIE 27 JUNI

Ter herinnering: a.s. dinsdag begint de school voor alle leerlingen een uurtje later. Dit in verband met de actie in het primair onderwijs, waar zich alle scholen van Eduley bij hebben aangesloten.
Top


23-06-2017
groepsindeling 2017-2018
Huidige groep
2016 -2017 van:
Volgend schooljaar
2017 – 2018 naar:
Instapgroep
Marcella
Groep 0/1
Marcella
Groep 1/2
Karin/Mariëtte
Groep 1/2
Karin/Mariëtte
Groep 1/2
Nicole
Groep 1/2
Nicole / Karin
Groep 1/2
Yvonne/Esther
Groep 1/2
Yvonne/Esther
Groep 1/2
Corine H./Marleen
Groep 1/2              
Corine H./Marleen
Groep 1/2
Marlou/Eva(LIO)
Groep 1/2
Marlou/Marit(LIO)
Groep 3
Simone/Marleen
Groep 4
Lian/Annelies C.
Groep 3
Anne/Marieke
Groep 4
Angelique
Groep 3
Anke/Angeline
Groep 4
Dian/Desiree
Groep 4  
Lian/Annelies C.
Groep 5
Wilma/Babette/(Nicol)
Groep 4
Dian/Desiree
Groep 5
Astrid/Corine v.d. G.
Groep 4/5
Angelique/Pleuni
Groep 5/6
Ralf/Annelies M.
Groep 5
Wilma/Babette/(Nicol)
Groep 6
Marcel/Vanessa
Groep 5
Astrid/Corine v.d. G.
Groep 6
Ilse/Dirk
Groep 6
Ralf/Dirk
Groep 7
Marloes/Daniëlle
Groep 6
Ilse S./Dirk
Groep 7
Ineke/Julie  
Groep 6
Marcel/Vanessa
Groep 7
Maaike/Renske
Groep 7
Marloes / Daniëlle
Groep 8
Nick/Lotte (LIO)
Groep 7
Maaike/Renske
Groep 8
Ilse K.
Groep 7
Ineke/Julie
Groep 8
Jasmine/Annelies M.
 
De ouders van de leerlingen die naar groep 3 gaan, hebben een persoonlijke brief ontvangen waarin staat bij welke leerkracht hun zoon of dochter in de groep komt.
 
Top


08-06-2017
vakantierooster 2017-2018

VAKANTIEROOSTER  2017-2018 

 
Alvast een vooruitblik. In het onderstaande overzicht  de studiedagen en het vakantierooster voor het schooljaar  2017-2018: 
 
16-10 t/m 20-10 Herfstvakantie 
           * 
11-10 Edu-ley studiedag 
           * 
06-12 Studiedag ’t Schrijverke  
           * 
25-12 t/m 05-01  Kerstvakantie 
           * 
02-02 Studiedag ’t Schrijverke  
           * 
12-02 t/m 16-02  Voorjaarsvakantie 
            * 
19-03 Studiemiddag ’t Schrijverke  
             * 
02-04 2e Paasdag 
             * 
23-04 t/m 04-05 Meivakantie 
              * 
10 en 11-05 Hemelvaartsdag 
              * 
21-05 2e Pinksterdag 
               * 
22-05  Studiedag ’t Schrijverke  
               * 
08-06 Studiedag ’t Schrijverke  
               * 
09-07 t/m 17-08 Zomervakantie 
Top


01-06-2017
inspectiebezoek

INSPECTIEBEZOEK 


Tja, het was natuurlijk even schakelen, maar gisteren was het dan toch echt weer tijd voor serieuzere zaken. 
In alle vroegte stonden namelijk twee inspecteurs voor de deur om de school gedurende de hele dag uitgebreid te screenen. Tien klassenbezoeken, gesprekken met  leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en 
zorgteam, het stond allemaal op het programma. En de afgelopen weken waren er natuurlijk al stapels documenten toegestuurd, die de inspecteur vooraf een beeld moesten geven hoe het er op dit moment op onze school bijstaat en welke kant we met ons onderwijs op willen gaan.  Over de conclusies van al deze zaken zullen we u in een later stadium wat uitgebreider informeren. Wat we nu al wel kunnen zeggen is dat de inspectie aan het bezoek een zeer positief beeld van onze school overhield. Da’s toch alvast mooi meegenomen! 
Top


01-06-2017
terugblik lustrum

HET CIRCUS TREKT VERDER 

De tent is afgebroken, het geluid uit de piste is verstomd. De woonwagen met daarin de familie Scribo is in alle stilte vertrokken. Zomaar ineens was die er niet meer. 
Op zoek naar nieuwe oorden, op zoek naar nieuw applaus, de redders van het circus tevreden achterlatend. Zo’n 550 Schrijverkes, hun leerkrachten en ouders hebben zichtbaar en hoorbaar genoten van een feestweek vol circusplezier. Dat de school haar 30ste verjaardag vierde, mochten we allemaal weten! Het werd een feestweek waarin termen als saamhorigheid , vrijheid en gezelligheid voor het ideale plaatje zorgden. Tja en dan dat prachtige weer er ook nog eens bij….! Een speciaal woord van dank aan al die ouders die ons fantastische hulp gaven. Niet alleen wij maar ook uw eigen clowntje, acrobaat of tijgertje heeft het vast 
en zeker zeer gewaardeerd dat u erbij was. Een extra compliment voor de ouders van de AC die samen met het team onze circuskar trokken! Aan alles komt helaas een eind. Het circus  is vertrokken, maar het applaus en de lach nemen we mee in onze herinneringen. En natuurlijk hebben we op 7 juli nog iets moois om naar uit te kijken. Als beloning voor het redden van het circus gaan we die dag met z’n allen naar De Efteling !
 
Ergens op een stil zandweggetje hobbelt de woonwagen van de familie Scribo inmiddels verder. 
Achter het zelfgemaakte bloemetjesgordijn laat Marie na haar geslaagde reddingsplan haar gedachten nog één keer afdwalen naar de fijne dagen in Goirle. En zoals dat ook bij circusfamilies gaat: het laatste woord is toch voor haar: “Amai het is mooi gewist!!”  


BEDANKT SPONSORS! 

Onderstaande bedrijven maakten het voor onze leerlingen mogelijk wat extra’s te doen tijdens het lustrumfeest. Ontzettend bedankt namens 550 circushelden! 
 
Horesca Smulders 
Schoolkidsfotografie 
Donders Meubelen 
Sport BSO T 2  Kinderstad Tilburg’  
Frankenhal Goirle 
Albert Heijn De Hovel Goirle 


LUSTRUM GROEPSFOTO’S                                          

Een dezer dagen krijgen alle leerlingen een lustrum-groepsfoto mee naar huis, gesponsord door onze 
schoolfotograaf. Een mooie herinnering aan de voorbije dagen!  
Top


25-05-2017
30 jaar 't Schrijverke

30 jaar 't Schrijverke !


Wat een gave programma's deze lustrumdagen!
Wanhopige Augusto, kalmerende Marie, kriebelige Macaroni en doorgezaagde Demi zijn gearriveerd! De maandag zat vol met mislukte leerkrachtacts, er zijn klassenfoto's gemaakt in het decor, een spetterend écht circus en heel veel knutselende kinderen die het circus gaan redden! Op de dinsdag waren er natuurlijk weer veel leerkrachtacts die natuurlijk mislukten én Marie Scribo vond dat de kinderen hun spierkracht moesten trainen. Dat hebben ze gedaan, en hoe! Op de woensdag was het feest compleet en werd het circus gered door de kinderen! 
Er zijn op deze dagen een heleboel foto’s gemaakt en een selectie daarvan is te zien op deze website bij de foto’s ( meest rechtse schriftje bovenaan de pagina) Er is door verschillende fotograven gefotografeerd, dus de foto’s staan niet op chronologische volgorde. Waarschijnlijk komt er de komende week nog wel een aanvulling.


 
Top


18-05-2017
laatste lustrum nieuws

HET FEEST KAN BEGINNEN 


Bijna 30 jaar geleden werd de nieuwe Openbare school ‘t Schrijverke in Goirle gestart. In enkele lokalen van de oude Agnesschool aan het Oranjeplein werd met een kleine 60 leerlingen en enkele leerkrachten een vliegende start gemaakt. Toen een klein jaar later de nieuwbouw aan de Guido Gezellelaan werd betrokken, was de school al aardig gegroeid. Een groei die zou doorzetten. Dertig jaar later zitten we met inmiddels zo’n 550 leerlingen nog steeds in hetzelfde gebouw en staan we aan de vooravond van ons zesde lustrumfeest. Wie voorgaande lustrumfeesten heeft meegemaakt, weet dat we altijd flink uitpakken. Team- en AC-leden hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om er voor onze leerlingen iets moois van te maken. Volgende week gaan we het beleven. Samen met ontzettend veel hulpouders zullen we laten zien dat ook na 30 jaar onze school nog steeds weet wat feesten is!! 

LUSTRUMFEEST: WAT U ZEKER MOET WETEN! 

Vandaag krijgt iedereen een vrijkaartje voor het circus (voor de fun, leuk als ze het meebrengen maandag, 
maar niet noodzakelijk natuurlijk)  en voor alle oudsten gaat er een  programmaboekje mee naar huis. Let u 
vooral op de afwijkende schooltijden (maandag en dinsdag continurooster). Ook hoeven de kinderen op de feestdagen geen fruit mee te nemen. Op maandag en dinsdag wel een lunchpakketje. 
 
 Zondagmiddag start de opbouw. Rond 13.30 uur kunnen we nog wel wat hulpkrachten gebruiken om de 
tribunes in de Frankenhal op te halen. Wie mee wil komen helpen is welkom!  
 
Welkom bent u ook gedurende de drie  feestdagen als we zo rond de klok van kwart voor 9 (tot kwart over 
9) ons lustrumverhaal “Red het Circus” spelen. Natuurlijk met de leerkrachten in de hoofdrol. De voorstelling vindt plaats rond de circuspiste op de speelplaats. 
 
Het is leuk als uw kinderen in het thema verkleed naar school komen. Er zijn ouders die kleding aan het 
maken zijn. Uiteraard willen wij u niet op kosten jagen. Maar met een carnavalspak of alleen maar een 
schminkdoos tover je zo een circusartiest tevoorschijn. 
 
De groepen 5 t/m 8 gaan op dinsdag op de fiets naar Attila voor de sportdag. We hebben dat 5 jaar geleden 
ook gedaan en volgen een zeer veilige weg naar de atletiekbaan. Bovendien zijn er veel extra begeleiders en 
verkeersregelaars aanwezig. Vergeet de sportkleding niet en bij heel goed weer wellicht zonnebrandcrème. 

FEESTAVOND 
We weten het nu helemaal zeker. Ajax speelt op woensdagavond 24 mei om 20.45 uur de Europalea-
gue finale tegen Manchester United. En natuurlijk willen we de voetballiefhebbers op onze feestavond niets tekort doen. Vanaf 20.30 uur (en dus niet 19.30 uur) staat er in ‘de Commanderie’ een  scherm klaar in “ons voetbalcafé”! 
Andere feestgangers komen gedurende de wedstrijd natuurlijk ook aan hun trekken. Om 22.30 uur 
gaan we allemaal samen los met ‘Renegade’ die ons feestje compleet maakt!  

OUDERHULP 

Als het goed is hebben alle ouders die zich hadden opgegeven vanuit de werkgroepen informatie ontvangen 
over de inzet van de ouderhulp. Mocht er toch iets zijn misgegaan of hebt u vragen, dan kunt u terecht bij 
de verschillende contactpersonen: 
Maandag: angelique@schrijverke.nl 
Dinsdag: dirk@schrijverke.nl 
Woensdag:  karin@schrijverke.nl 
Algemeen: marcel@schrijverke.nl 
 
NB: Het schoolreisje is dit keer losgekoppeld van de feestweek en vindt plaats op vrijdag 7 juli. Ouders die 
hiervoor hulp hebben aangeboden krijgen daarover later bericht. Contactpersoon voor het schoolreisje is 
marloes@schrijverke.nl. 
Top


18-05-2017
sportieve activiteiten

SCHOOLHOCKEYTOERNOOI 31 MEI 

Rust in het lange Hemelvaartweekend maar lekker uit, want woensdag 31 mei is het weer tijd voor het Schoolhockeytoernooi! Maar liefst 35 Schrijverketeams gaan de strijd aan in hun blauwe polo’s. De welbekende witte broekjes worden maandag 29 mei in een tas meegegeven aan de begeleiders, samen met een programmaboekje. Dat programma komt t.z.t. op de website van school. Alle kinderen die een bitje nodig hebben, krijgen deze maandag 29 mei in de klas. Let op: maak het bitje thuis al passend en lees daarvoor goed de gebruiksaanwijzing!  

SCHOLIERENLOOP 


Op zaterdag 17 juni staat als onderdeel van de Midzomerloop weer de Scholierenloop op het programma. 
Het parcours ligt net als vorig jaar op de Tilburgseweg. De start- en finishlijn ligt ter hoogte van Bojangles Billiards & Darts, Tilburgseweg 103. 
 
Het gaat hier om een sportief en dus gezond, maar ook gezellig evenement voor alle Goirlese en Rielse basisscholieren. Behalve individuele prijzen is er een wisselbeker voor de best presterende school te winnen. 
We hopen dat, net als in andere jaren, ook dit keer veel Schrijverkes deelnemen; gesteund door veel supporters langs het parcours. 
 
Ook dit jaar kunnen de scholieren zich t/m 14 juni inschrijven (betalen) via https://inschrijven.nl/formulier?
id=2017061713361&ag=j&tl=nl 
 
Leerlingen die niet digitaal kunnen inschrijven vinden de formulieren op de plank bij de conciërges. Graag 
formulieren z.s.m. inleveren bij Karin. De startnummers kunnen tot een half uur voor de start afgehaald worden bij het inschrijfbureau in Bojangles Billiards & Darts, Tilburgseweg 103. Dit omdat we dit jaar weer 
werken met elektronische tijdwaarneming. De chip die hiervoor nodig is wordt samen met het startnummer 
uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor de wisselbeker voor de ‘meest sportieve school’ is het belangrijk dat leerlingen uit alle klassen meedoen c.q. dat de school bij alle categorieën vertegenwoordigd is.  

STREETRACE 

Denken jullie ook nog aan de inschrijving voor de Streetrace? Op tweede pinksterdag kunnen fietsfanaten zich weer heerlijk uitleven. Inschrijven via de website: Streetracegoirle.nl. of haal snel een formulier op de plank bij de conciërges. 
Top


11-05-2017
vragenlijst

PRIMAIR ONDERWIJS MONITOR! UW MENING GEVRAAGD! 


Bij alle scholen van Edu-Ley wordt tussen 8 en 24 mei 2017 de Primair Onderwijs Monitor (POM) afgenomen. Hiermee verkrijgen scholen informatie om hun professioneel besturen aan te passen. De POM bestaat uit een vragenlijst die onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en professionals wordt afgenomen.  

Het is voor ons van groot belang dat de vragenlijst door veel personen wordt ingevuld. Zo krijgen wij voldoende informatie die we kunnen gebruiken voor het optimaliseren van onze organisatie. Volgende week ontvangt u een mailtje met een link waarmee u naar de vragenlijst kunt. Tevens zit er een begeleidende brief 
bij. Het invullen van de lijst kost weinig tijd. De leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen volgende week ook de vragenlijst invullen. Zij doen dat individueel op school. Wij danken u voor de medewerking en zullen de resultaten van het onderzoek t.z.t. aan u communiceren.  
 
Met vriendelijke groet, 
Herwin Roberts 
directeur obs  
‘t Schrijverke 
Top


11-05-2017
schoolfoto's online

SCHOOLFOTO’S ONLINE 


De schoolfoto’s kunt u vanaf vandaag online bekijken. Daarom krijgen alle leerlingen vandaag hun fotokaart met inloggegevens mee naar huis. Voor de goede orde: alle correspondentie over de foto’s dient verder niet via de school, maar rechtstreeks via de fotograaf te lopen. U kunt inloggen door naar de website te gaan:  
www.schoolkidsfotografie.nl 
Daar kunt u “webshop” aanklikken en uw inloggegevens, die u op de kaart hebt staan, invullen door eerst de gebruikersnaam en dan het wachtwoord in te voeren. U ziet dan de foto’s en kunt het formaat en aantal per foto aangeven en evt. kiezen voor canvas, aluminium en extra’s.  
Heeft u meerdere kinderen? Bekijk dan eerst per kind met uw inloggegevens of alles klopt. Daarna kunt u ze 
koppelen. De gekoppelde inloggegevens zullen dan alleen nog werken. U kunt bestellen met iDeal of vooruitbetaling (achteraf zelf overmaken). Zodra de bestelling is betaald wordt deze naar de printcentrale verstuurd en ontvangt u de bestelling binnen 7 werkdagen. 
Canvas en aluminium worden later geleverd! Mocht er een foto niet bij staan of iets niet kloppen dan eerst 
contact met de fotograaf opnemen alvorens u een bestelling plaatst of bij meerdere kinderen deze koppelt. 
U kunt een mail sturen naar schoolkidsfotografie@home.nl .Vermeld altijd de naam en achternaam van uw 
kind en de inloggegevens. Uw mail wordt in de avonduren behandeld.  
Top


11-05-2017
inschrijven avondvierdaagse

INSCHRIJVEN  AVONDVIERDAAGSE 


Haal de wandelschoenen alvast uit de kast en neem de liedjes nog eens door, want de Goirlese Wandelvier-
daagse 2017 dient zich weer aan. Van maandag 12 t/m donderdag 15 juni trekken weer grote linten wandelaars door de contreien van Goirle op weg naar de felbegeerde medaille! Net als voorgaande jaren kunt u uw kind via school voorinschrijven. Vandaag gaat daarover een informatiebrief mee naar huis. De inschrijfmomenten via school vinden plaats op: Vrijdag 12 mei en woensdag 17 mei van 08.30 - 09.00 uur en van 12.15 - 13.00 uur.  

Bij voorinschrijving betaalt u slechts € 4 per kind (graag gepast betalen en de strookjes duidelijk invullen). Als 
uw kind via school staat ingeschreven worden ook de medailles via school uitgereikt.  
Let op: Leerlingen uit de groepen 8 kunnen niet inschrijven, omdat de avondvierdaagse in de kampweek 
valt. 

Top


14-04-2017
lustrumnieuws

OUDERFEESTAVOND  LUSTRUM 24 MEI ! 

Bij de deuren van de lokalen hangen al enige weken de lijsten waarop  u kunt inschrijven voor de lustrum-
feestavond die op woensdag 24 mei in De Commanderie wordt gehouden. Met de bekende band Renegade op het programma belooft dit weer een echte happening te worden. En hoewel het thema bij het lustrum dit keer circus is, hoeft u zeker niet verkleed te komen. Omdat we ons feestje voor de eerste maal “buitenshuis” vieren, is het echt belangrijk dat we vooraf weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Vandaar de inschrijflijsten. 
NIET VERGETEN DUS!! 24 MEI U BENT ER TOCH ZEKER OOK BIJ?                     
N.B.: U hoeft zich natuurlijk maar 1 keer op een lijst in te schrijven! 
 

MARIE SCRIBO TREKT LANGS DE KLASSEN 

Wie de rode draad van ons lustrumproject via ‘t Opschrijverke een beetje volgt, weet dat er al twee brieven 
van directeur Augusto Scribo richting de leerlingen zijn gegaan (inclusief de poster van de circusfamilie). Daarin blies hij nogal hoog van de toren over zijn prachtige circus dat van 22 t/m 24 mei haar tenten opslaat bij ‘t Schrijverke. Inmiddels  komen er toch ook andere berichten over dit “prachtige” circus. Het gaat schijnbaar helemaal niet zo goed met het circus als we zijn vrouw Marie Scribo mogen geloven. Zij heeft inmiddels 
contact opgenomen met de school en maakt nu een rondgang langs de leerlingen. Volgende week daarover 
meer. Als dat maar goed gaat komen! 
 

KINDEREN ALS CIRCUSARTIEST NAAR LUSTRUMFEEST 

Natuurlijk is het leuk als we tijdens ons lustrumfeest tal van circusartiesten mogen begroeten. Daarom zouden 
we het leuk vinden als u uw kind straks in “themastijl” naar school laat komen. En dat hoeft echt niet in complete circuspakken te zijn. Met een beetje fantasie, wat  speciale accenten of een doosje schmink  maakt u van uw kind zomaar een clown, een jongleur, een leeuw of een acrobaat! 
Top


14-04-2017
dasche herdenking groepen 7

DASCHÉ-HERDENKING GROEPEN 7 


De kinderen uit de groepen 7 zijn  flink aan de slag met het Daschéproject. Op donderdag 20 april gaan ze 
als afsluiting daarvan naar de Emmastraat. In bijzijn van de burgemeester en genodigden worden bij het huis 
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de familie Dasché woonde, bloemen gelegd en gedichten voorgelezen. In het Daschéproject maken kinderen kennis met de Joodse familie die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Goirle werd gedeporteerd. Het Daschémonument werd enkele jaren geleden door ’t Schrijverke geadopteerd. De familie werd op 28 augustus 1942 uit het huis aan de Akkerstraat 35 (nu Emmastraat 35) weggevoerd naar kamp Westerbork om vervolgens in Auschwitz te worden omgebracht. Voor het huis zijn inmiddels ook zgn. struikelsteentjes gelegd, waarop de namen van de familie  zichtbaar zijn. Het gezin Dasché bestond uit vader Erich, moeder Esther en de kinderen Valerie (11), Elisabeth (9) en Tobias (1). Tot september 1941 bezochten de meisjes de openbare lagere school in Goirle. Na september 1941 kregen zij onderwijs bij hun voormalige leraar thuis. Kinderen die in deze tijd ook bij ons op school hadden kunnen zitten...  Daarom luiden we op 20 april voor hen opnieuw de schoolbel. Een geluid dat de herinnering levend moet houden en kinderen anno 2017 een wijze les moet leren! Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. De tijden:
7 I/J: 13.15-13.45 uur
7M/D:13.50-14.20 uur
7 M/R: 14.20-14.50 uur. 
Top


14-04-2017
koningsspelen 2017

KONINGSSPELEN: BOL VAN BEWEGING 


Volgende week vrijdag zullen de Koningsspelen ervoor zorgen dat we actief de meivakantie in gaan. Na een 
Koninklijk ontbijtje op school, (vergeet niet bord, beker en bestek mee te nemen!!) staat de dag in het 
teken van “lekker bewegen!” Fijn dat we heel wat hulpouders mogen verwelkomen, maar voor de bovenbouw 
komen we er nog wel een paar tekort!
Dus…...welke vader/moeder/opa/oma/tante/ buurman helpt ons uit de brand? Intekenen kan via de lijst bij 
de klas of stuur een e-mail naar marloes@schrijverke.nl. De hulpouders krijgen op maandag 17 april een 
brief met meer informatie. En wat de leerlingen betreft: die komen op 21 april natuurlijk allemaal in het oranje 
naar school. Tenslotte nog speciale aandacht voor de fotowedstrijd, want wie wil er nou niet op een koning of 
koningin lijken? Daarover meer op de laatste pagina van dit Opschrijverke! 
Top


06-04-2017
schoolhockeytoernooi

SCHOOLHOCKEYTOERNOOI 


Het voetbaltoernooi ligt nog maar één dag achter ons of een ander zeer groot toernooi is alweer in aantocht. Op woensdag 31 mei gaat MHC Goirle voor de vierde keer haar velden beschikbaar stellen voor het schoolhockeytoernooi waaraan kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen. Er wordt gespeeld in gemengde teams  die bestaan uit 6 spelers. Vandaag krijgen alle leerlingen uit de betreffende groepen een deelnameformulier mee. Je kunt deze tot uiterlijk donderdag 13 april retourneren. Ook dienen kinderen aan te geven of ze zelf al een bitje hebben. Zoniet, dan worden deze door MHC Goirle ter beschikking gesteld. Uiteraard hebben we weer echt heel veel ouders nodig die als begeleider willen meedoen. Dus hockey-minded Schijverke……we zien jullie respons tegemoet! 
Top


06-04-2017
paaslente-viering

PAASLENTE-VIERING 

Nu de bloesem aan de bomen staat, het lentezonnetje volop schijnt en de koeien de wei inspringen, komt natuurlijk ook onze paas-/lenteviering snel dichterbij: vrijdag 14 april is het zover! Traditiegetrouw een activiteit waarbij we er op uittrekken om al dat goede lentenieuws met eigen ogen te aanschouwen. Hier volgt het overzicht van onze uitstapjes: 
Groepen 1-2 bezoeken de boeren in de omgeving (vervoer met de auto); 
Groepen 3 gaan naar de manege (vervoer met de auto); 
Groepen 4 en groep 4/5 gaan per boerenkar naar de Rovertsche Ley (educatieve wandeling en in bossen spelen); 
Groepen 5 bezoeken lopend Kaas-boerderij De Leyendaeler; 
Groepen 6 gaan naar de hei waar zij onder begeleiding een wandeling maken (grafheuvels). Voorafgaande aan 
deze wandeling gaan ze op maandag 10 april naar het Heem om daar het een en ander over de grafheuvels te 
weten te komen;  
Groepen 7 gaan knutselen en een speurtocht doen; 
Groepen 8 gaan lopend naar het bos. 
 
De ouders van de groepen 1/2 en 3  kunnen bij de klassen inschrijven als ze voor het vervoer willen zorgen.  
Omdat we een week later tijdens Koningsspelen al van een koninklijk ontbijt op school genieten, hebben we 
het paasontbijt dit jaar maar achterwege gelaten.  De kinderen hoeven deze dag overigens geen fruit mee te nemen: ze krijgen namelijk al een aantal traktaties vanuit school. Tenslotte willen we u erop wijzen de kinderen niet in hun netste kloffie naar school te sturen. Bij uitjes naar het platteland en het bos mag je best een beetje vuil worden, toch?! 
Top


02-04-2017
uitnodiging ouderfeestavond

OUDERFEESTAVOND

Hier ziet u de uitnodiging voor de lustrumfeestavond die op woens-dag 24 mei bij De Commanderie zal worden gehouden! Of het dak er daar op blijft zitten is maar de vraag, want we zijn blij dat we deze avond Renegade hebben kunnen strikken om er een echt feestje van te maken. Bij de klassen hangen vanaf vrijdag intekenlijsten, omdat we graag een beeld hebben van het aantal feestgangers. Mis het niet… want er wordt nog zeker 5 jaar lang over gesproken!!!!
Top


02-04-2017
ouderhulp koningsspelen

OUDERHULP KONINGSSPELEN

Na het geweldig aantal aanmeldingen voor ons lustrumfeest, willen we toch ook nog een beroep doen op ouderhulp voor de Koningsspelen die op vrijdag 21 april worden gehouden. De lijsten hangen alweer even bij de lokalen, maar de respons blijft een beetje achter. Wel moeten we er eerlijkheidshalve bijzeggen dat het kan gebeuren dat u zich opgeeft voor bijvoorbeeld de onderbouw, maar toch in de bovenbouw terecht komt. We gaan proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur, maar het ligt een beetje aan het aanbod. Maar wat maakt dat uit, het is en blijft een gezellige, sportieve dag.
Top


31-03-2017
scribo-post

CIRCUS SCRIBO LAAT WEER VAN ZICH HORENAugusto Scribo stuurde deze week weer een bericht naar de kinderen. Daarbij werd ook een circusposter in de klassen aangeleverd. Op deze poster maken we kennis met de cast van het inmiddels sterk uitgedunde circus (dat zeker ook de nodige vragen oproept): Directeur Augusto Scribo, zijn vrouw Marie, zijn dochter Demi en hun trouwe knecht Macaroni (tevens beheerder van een klein vlooiencircus).  ’t Is maar dat u de namen kent, als u thuis door de kinderen wordt overhoord!

Hieronder de inhoud van de brief:

Beste kinderen,

Hierbij weer een briefje van Augusto Scribo. Directeur van het meest fantastische circus op aarde! Jaja, 22 mei komt al wat dichterbij, ik krijg er steeds meer zin in om jullie onze fantastische circusshow te komen laten zien.

Met ons gaat het allemaal prima. Nou ja, er zijn natuurlijk wel een paar kleine probleempjes, maar daar hebben we het gewoon niet over. Komt allemaal goed hoor.

Ik heb voor elke klas een circusposter opgestuurd, zodat jullie ons een beetje beter leren kennen.  Hopelijk geven jullie de poster een mooi plekje in de klas.
Natuurlijk sta ik zelf in mijn directeursjas op de poster. Ik heb mijn knopen speciaal voor de foto extra gepoetst. Naast mij staat in haar bloemetjesjurk mijn lieve vrouw Marie. Ze is best zenuwachtig voor de voorstelling en maakt zich overal druk om.   Aan de andere kant mijn trouwe knecht Macaroni. Hij oefent de hele dag met zijn vlooiencircus.  Had ik al verteld dat één van zijn vlooien afgelopen week weer was ontsnapt. Oei, oei wat hebben we een jeuk gehad.

Daaronder zie je ook mijn dochter Demi staan. Natuurlijk met een ijsje in haar hand. Daar is ze namelijk dol op.  Altijd zeuren om een ijsje!  Ja met Demi is het natuurlijk niet helemaal goed gegaan. Maar ach, daar heb ik het liever niet over. 

Nee hoor, de voorbereidingen verlopen allemaal heel goed en probleemloos. Maken jullie je maar geen zorgen. Ik zie jullie straks allemaal op het Schrijverke. Reken er maar op dat het een mooie show gaat worden!! Wat zeg ik… een fantastische show!


                                                                                               Gegroet  Augusto Scribo
 
Top


24-03-2017
aanmelden broertjes /zusjes

OPEN DAG

Het was weer lekker druk op onze Open Dag. Veel nieuwe ouders die een kijkje kwamen nemen op ‘t Schrijverke. Allemaal met dezelfde opdracht: hoe kies ik een goede basisschool uit voor mijn kind? Laten we hopen dat hun keuze uiteindelijk op ‘t Schrijverke gaat vallen. Na de Open Dag is het natuurlijk wachten op de nieuwe aanmeldingen. Pas als we een beeld hebben hoeveel leerlingen volgend jaar onze school bezoeken, kun-nen we gaan werken aan het plaatje voor 2017-2018. We wachten af.


AANMELDEN BROERTJES/ZUSJES

In dat kader zou het ook fijn zijn als u broertje/zusjes, die volgend schooljaar naar ’t Schrijverke komen, zo spoedig mogelijk (liefst voor 1 april) aanmeldt. Want uiteraard zijn die ook erg belangrijk voor ons formatieplaatje.
Top


24-03-2017
schoolfotograaf 2017

SCHOOLFOTOGRAAF IN AANTOCHT

Van maandag 3 t/m donderdag 6 april bezoekt schoolkidsfotografie onze school. Vandaag krijgt u de fotokaarten mee naar huis waarop u een keuze kunt maken op welke manier uw kind(-eren) op de foto moet(-en) worden gezet. Zorgt u ervoor dat deze kaarten uiterlijk vrijdag 31 maart terug zijn op school. Dit jaar werkt de fotograaf overigens met een nieuwe kaart met nieuwe achtergronden waaruit u kunt kiezen. Op maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 april krijgt u na school gelegenheid om broertjes/zusjes samen op de foto te laten zetten. Nadat de foto’s zijn genomen, komen ze 4 weken nadien online te staan. Dit wordt vooraf in ’t Opschrijverke vermeld. U heeft dan vrijblijvend de mogelijkheid de foto’s te bestellen. Mocht er iets niet kloppen of heeft u vragen dan gaat dat nooit via school, maar altijd rechtstreeks via de fotograaf.
Maandag 3 april
9.00 portret groep 8 J/A
9.30 portret groep 8 I
10.00 portret groep 8 N/J
10.30 portret groep 5 A/C
11.00 portret groep 5 W/B
11.30 portret groep 4 D/D
       
13.00 portret groep 6 M/V
13.30 portret groep 6 R/D
14.00 portret groep 6 I/D
14.30 portret groep 4 L/A
Dinsdag 4 april
9.00 portret groep 7 I/J
9.30 portret groep 7 M/D
10.00 portret  peuters peut.plein
10.30 portret groep 1/2 N/J
11.00 portret groep 1/2 Y/E
11.30 portret groep 1/2 Corine
       
13.00 portret groep 1/2 K/M
13.30 portret groep 1/2 M/E
14.00 portret instapgr. M
14.30 portret groep 3 A/M
Woensdag 5 april
8.45u portretfoto groep 3 A/A
9.15u. groepsfoto groep 3 A/A
9.30u. portretfoto groep 4/5 A/P
10.00u. portretfoto groep 7 R/M
10.30u.  portretfoto groep 3 S/M
       
       
11.20 groepsfoto groep 7 M/D
11.30 groepsfoto groep 7 I/J
11.40 groepsfoto  groep 4 L/A
11.50 groepsfoto groep 4 D/D
12.00 groepsfoto groep 3 S/M
12.10 groepsfoto groep 5 W/B
12.20 groepsfoto groep 6 M/V 
Donderdag 6 april
8.40 groepsfoto  groep 7 R/M
8.50 groepsfoto groep 8 J/A
9.00 groepsfoto groep 8 I
9.10 groepsfoto  peuters peut. plein
9.20 groepsfoto instap M
9.30 groepsfoto groep 1/2 N/J
9.40 groepsfoto groep 1/2 Corine
9.50u groepsfoto groep 1/2 Y/E
10.00 groepsfoto groep 1/2 M/E
10.10 groepsfoto groep 1/2 K/M
10.20 groepsfoto groep 6 I/D
10.30 groepsfoto groep 6 R/D
10.40. groepsfoto  groep 4/5 A/P
10.50 groepsfoto groep 8 N/J
11.00 groepsfoto groep 3 A/M
11.10 groepsfoto groep 5 A/C
Maandag , dinsdag en donderdag de broertjes/zusjes foto's na 15.00 uur
Top


24-03-2017
ouderhulp lustrum

OUDERHULP LUSTRUM

Er zijn al flink wat ouderhulpformulieren binnengekomen. Ouders die er graag een dagje bij willen zijn als we straks ons lustrumfeest vieren. Maar we hebben van 22 t/m 24 mei echt heel veel helpende handjes nodig, dus hopen we dat er nog wat aanbod bij gaat komen. Daarom verlengen we de aanmeldtermijn t/m woensdag 29 maart. U kunt het formulier inleveren bij de leerkrachten. Misschien belangrijk te vermelden dat we tijdens het feest op maandag en dinsdag met het continurooster werken. De kinderen gaan dan van 8.30u aaneensluitend tot 14.30u naar school. Op woensdag gelden overigens de gewone schooltijden van 8.30 tot 12.30 uur. Voor degenen die het ouderhulp-formulier kwijt zijn, hebben we het op de laatste pagina van dit Opschrijverke nog een keer weergegeven.
Top


17-03-2017
vlog

Onze nieuwe vlog!

Alvast een kijkje nemen op  onze school nog voor de open dag? Bekijk de vlog die Elisio, Jaap, Piek en Yulia hebben gemaakt !


Top


16-03-2017
aanscherping leerplichtwet

AANSCHERPING  LEERPLICHTWET 


Vanaf 1 april 2017 moeten alle basisscholen  in  Nederland  ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket 
van DUO. Voor de scholen van Edu-Ley  reden  om  gezamenlijk  nog  eens goed te kijken hoe we binnen de verschillende  scholen  omgaan  met  verlofaanvragen.  Samen  met  de  leerplichtambtenaar hebben we een gezamenlijk beleid opgesteld. Ook maken we gebruik van een uniform aanvraagformulier.  U  kunt dit formulier vanaf  nu  vinden  op onze  website.  Daarnaast  is  er een  fysiek  exemplaar  op  te halen bij onze administratie. 
Op  de  achterzijde  van  het formulier kunt u lezen wat de  wettelijke  regels  zijn en  hoe  alle  Edu-Ley scholen deze toepassen. 
Top


16-03-2017
thema-avond hoog-sensitiviteit

THEMA-AVOND MAANDAG 27 MAART: HOOG-SENSITIVITEIT 


Kan je kind heftig reageren op ogenschijnlijk kleine dingen? Is je kind soms heel perfectionistisch? Kan hij/ 
zij slecht tegen veel prikkels? Lijkt je kind zo gevoelig voor sfeer of veranderingen? Heeft hij/ zij veel oog voor 
detail? Is je kind zo bezorgd om anderen? Wil je kind vaak bevestiging hebben? Raakt je kind volledig overstuur bij een correctie op strenge of harde toon? Stelt hij/ zij vaak diepzinnige vragen? Is hij/ zij bang om fouten te maken?  
Wellicht is je kind wel hoogsensitief! Wist je namelijk dat 20% van de mensen hoogsensitief is? Is dat dan weer een zoveelste label, of een aandoening? Welnee! Het is een karaktereigenschap, met veel mooie kanten, maar ook soms met wat andere behoeften.  Tijdens de informatie-avond 'Het Hoogsensitieve Kind (HSK)' gaan we hier dieper op in. 
Hoe herken je het? Wat zijn goede tips&tricks? Wees welkom op maandag 27 maart, van 19.30u. tot 21.00u.  
Graag aanmelden voor 24 maart zodat wij weten hoeveel ouders wij kunnen verwachten. 
Aanmelden via oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl  
Top


10-03-2017
lustrumfeest ouderhulp

LUSTRUMFEEST: CIRCUS SCRIBO

Vandaag krijgen de oudsten een brief mee naar huis waarin om ouderhulp wordt gevraagd voor ons lustrumfeest. We hebben ervoor gekozen alle gevraagde ouderhulp op één formulier te zetten. Daarmee voorkomen we dat u vanuit elke lustrumwerkgroep apart wordt benaderd. Leest u de info op de brief goed door, elke lustrumdag heeft namelijk een ander karakter. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk ouders een dagje komen meedraaien bij ons 6de lustrum. De ervaring leert dat kinderen het echt geweldig vinden als hun “papa of mama” het feest komen meevieren. En natuurlijk zijn wij als team en AC er ook erg blij mee! 
Er schijnt trouwens vanuit circus Scribo al een brief naar de kinderen onderweg te zijn. Volgende week laten we u -via ‘t Opschrijverke- ervan meegenieten. Ook al omdat we het belangrijk vinden dat thuis ons circusverhaal een beetje gaat leven.
Top


10-03-2017
open dag 22 maart

OPEN DAG 22 MAART

Op woensdag 22 maart staat onze school open om nieuwe, belangstellende ouders en kinderen een kijkje te laten nemen op ‘t Schrijverke.
‘s Morgens kunnen zij van 9.00 tot 12.00 uur de school “in bedrijf” zien. Ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.30 uur is er gelegenheid om rondgeleid en geïnformeerd te worden. Deze week heeft u allemaal onze nieuwe poster voor deze Open Dag ontvangen. Natuurlijk hopen we dat u deze poster op een mooi, zichtbaar plekje wilt neerhangen. Een goede manier een beetje aandacht te vragen voor onze school. Maar natuurlijk hoort daar ook wat mond-tot-mondreclame bij. Dus hopelijk ontpopt iedereen zich de komende tijd in de ‘Goirlese wandelgangen’ tot ware ambassadeur van ‘t Schrijverke.
Top


27-02-2017
foto's carnavalsfeest

Foto's van carnaval


Bij het meest rechtse schriftje van onze site zijn al weer een heleboel leuke foto's te vinden van ons zeer geslaagde carnavalsfeest ! Het kan zijn dat er in de loop van de week nog meer foto's bij gaan komen.
Top


23-02-2017
evaluatie overblijven

EVALUATIE OVERBLIJVEN

Aan het begin van dit jaar is de opzet van het overblijven veranderd. Het doel van de nieuwe opzet is kinderen meer ruimte te geven tijdens het buitenspelen. Door met een kleinere groep buiten te zijn, kan de veiligheid beter gewaarborgd blijven. Vorige week is er een eerste evaluatie geweest met het bestuur van ’t Overblijverke en de schoolleiding. Daarnaast zijn de ervaringen van leerlingen van een aantal groepen geïnventariseerd en hebben we gekeken naar reacties van een aantal ouders. De ervaringen van kinderen waren over het algemeen zeer positief: ‘minder druk waardoor je geen andere kinderen omver loopt’, ‘meer spelmateriaal waar je gebruik van kan maken’, ‘door wat later te eten, heb ik halverwege de middag geen honger meer’. Er waren opmerkingen over hetgeen de kinderen jammer vonden: ‘ik zie mijn jongere broertje/zusje nu niet in de pauze’, ‘ik moet nu wat later eten, heb al honger om 12 uur’. De ervaringen van de overblijfcommissie zijn positief. Ze zien minder ongelukken en kinderen zijn meer samen aan het spelen. Zowel het bestuur van ’t Overblijverke als de schoolleiding besluiten het overblijven in de huidige vorm voort te zetten. Daarbij proberen we voor de aandachtspunten die de kinderen ons gegeven hebben, een oplossing te vinden. In het overleg kwam nog een aantal zaken naar voren waar we u als ouder/verzorger bij nodig hebben:
- wanneer de kinderen tussen de middag thuis eten, zijn zij om 12.55 uur weer welkom op school
- honden graag buiten het schoolplein houden.
Tot zover de stand van zaken rondom het “vernieuwde”” overblijven.

Top


23-02-2017
studiedag 13 maart

13 MAART STUDIEDAG

Studiedagen blijken -ondanks de vroege aankondiging- toch nog weleens te verrassen. Daarom zeggen we het nog een keer: maandag 13 maart is het weer zover! Dan staat de volgende studiedag op de kalender. Houdt u er dus rekening mee dat alle kinderen die dag vrij zijn.

Top


16-02-2017
carnaval komt er aan

CARNAVAL

Meneer Herwin overhandigt aan onze schoolprins (wie o wie?) de sleutel van de school en dan kunnen alle remmen los. Na de polonaise op de speelplaats zetten de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 het carnavalsfeest op school voort, waarbij natuurlijk weer een gezellig carnavalscircuit op het menu staat. De overige groepen begeven zich naar feestzaal Mainframe waar ze ongetwijfeld de juiste entourage zullen vinden om er weer een ‘fèn fisje’ van te maken. Tijdens het feest mogen de winnaars van de play-back voorrondes nog even laten zien waarom ze als beste van hun parallelgroep werden gekozen. Om 12.30 uur begint de vakan-tie. De één gaat onvermoeid nog vier dagen door in de polonaise, terwijl de ander wellicht de lange latten onderbindt of gewoon lekker thuis blijft. Wat je ook gaat doen, we wensen je in ieder geval allemaal een hele fijne vakantie!

Voor vrijdag 24 februari natuurlijk allemaal de feestneus op en je carnavalspak aan! Let erop dat je geen confetti mee naar school mag nemen en zorg ervoor dat op losse attributen je naam staat. Veel plezier allemaal!

Groep 6 kwam al aardig in de carnavalsstemming afgelopen maandag. Het was niet zomaar een bezoek van Stichting De Ballefrutters aan onze leerlingen van de groepen 6. Met maar liefst 4 man sterk kwamen zij afgelopen maandag uitleg geven over alles wat met Carnaval te maken heeft. Onder hen prins Corné den Twidde van Goirle en de hoffotograaf. Onze leerlingen hebben uiteraard veel opgestoken. De geluksvogels in de 3 groepen werden zelfs aangekleed als carnavalsprins of tot winnaar van de kleurplatenwedstrijd gekozen. Alaaf!

De leerlingen uit groep 6 M/V en de kleuters van M/E hadden helemaal geluk afgelopen maandag. Ze zijn helemaal klaar voor het carnaval na het ‘Waogens Louwe’. Hand in hand bezochten ze de bouw-hal in Tilburg waar ze -zo gaat dat nou eenmaal met “louwers”- van de ene verbazing in de andere vielen. Er werd nog volop gewerkt met foam, polyester en papier-maché. Leuk om al die verschillende technieken te zien. Dat alles om er straks een hele mooie optocht van te maken. En natuurlijk mocht de hele bubs nog even poseren op de prinsenwagen. Bofferds!

Top


16-02-2017
voorleeskampioen

VOORLEESKAMPIOEN!

Gesteund door enthousiaste klasgenoten bond Yara van Kesteren uit groep 7 R/M gisteren in het CC Jan van Besouw de strijd aan met de andere voorleeskampioenen uit Goirle. Hoewel onze eigen kampioen het voortreffelijk deed en de zaal muisstil kreeg, ging de titel ‘Goirles Voorlees-kampioen’ dit keer toch naar Den Bongerd. Jammer, maar we blijven trots op je Yara!

Top


10-02-2017
groep 4 thema

GROEP 4 TAALTHEMA LEKKER

Ze zijn “lekker” bezig daar in de groepen 4. Nou is dat niet zo moeilijk, want het taalthema neemt hen bij de hand om een reisje door de wereld van de voeding te maken.

Zo komt er a.s. vrijdag iemand in de klassen om uitleg te geven over de voedselbank. En natuurlijk mogen de leerlingen de hele week iets meenemen om aan de voedselbank te schenken. Vrijdag 17 februari lijkt de dag van de culinaire hoogstandjes te worden. De groepen 4 worden dan stuk voor stuk omgebouwd tot specialiteitenrestaurants:

Gr 4 LA : eten van vroeger

Gr 4 DD: buitenlands eten

Gr 4 AP: Hollandse pot

De kinderen gaan bij een aantal ouders thuis iets te eten maken om later te serveren in het eigen restaurant aan de andere groepen 4. Ze moeten wel allemaal hun eigen bordje, beker en bestek meenemen. Nou, als dat geen ‘lekker’ weekje wordt. Michelin kan zijn sterren alvast klaarleggen!

Top


10-02-2017
rapporten en gesprekken

RAPPORTEN EN 10-MINUTENGESPREKKEN

Donderdag 23 februari gaan de rapporten mee naar huis voor de groepen 3 t/m 8. De bijbehorende 10-minutengesprekken vinden plaats in de week na de carnavalsvakantie. De uitnodigingen hiervoor kunt u komende week verwachten.

De oudergesprekken voor de kleuters zijn - zoals wij eerder berichtten- voortaan gespreid over het hele schooljaar. Ouders die nu aan de beurt zijn ontvangen een Kijk-verslag van hun kind en kunnen voor een 10-minutengesprek intekenen op de lijsten bij de kleuterlokalen.

Top


03-02-2017
overblijverke zoekt versterking

OVERBLIJVERKE ZOEKT VERSTERKING

’t Overblijverke is met spoed op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de maandag, dinsdag en/of donderdag. Ze hebben zowel vaste- als invalkrachten nodig. Als je overblijft, krijg je hier een leuke belastingvrije vergoeding per keer voor.

Je eigen (klein-)kinderen blijven op de dag dat jij overblijft, gratis over.

Heb je zelf geen interesse, maar ken je wel iemand waar dit iets voor zou kunnen zijn, geef dit bericht dan door! Opa, oma, buurvrouw, tante, vrienden…… Voor meer informatie kun je terecht bij: Anique Dickens, telefoonnummer 013-5300989.

Je kunt ook langskomen tijdens onze administratie uren op school:

Maandagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur en op vrijdagochtend tussen 8.15 en 8.45 uur. Je kunt ’t Overblijverke vinden in de (P)aula onder het computerbalkon.

Top


03-02-2017
carnavalsplannen

GEZELLERIKKEN WORDEN WAKKER!

De eerste “krakers” klinken alweer door de school, de echte liefhebber oefent alvast in zijn eentje de polonaise en de werkgroep carnaval draait op volle toeren. Natuurlijk moeten we nog een paar weken wachten, want het echte feest barst pas los op vrijdag 24 februari. Maar we willen vooraf weer een oproep doen, om straks voldoende hulpouders bij het carnavals-circuit van de onderbouw in te kunnen schakelen. (1 t/m 4 in dit geval). Misschien zijn de intekenlijsten u nog niet opgevallen, maar zoals het motto in Ballefruttersgat dit jaar luidt: ‘Agget zuukt dan vèèndet!’ Bij de betreffende lokalen kunt u ze vanaf morgen vinden. De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit jaar naar Mainframe om te laten zien hoe een echte Gezellerik carnaval viert. De voorrondes voor de eindshow zijn inmiddels in de verschillende klassen begonnen. Van elke parallelgroep zal er straks één optreden in Mainframe te bewonderen zijn. Doe je best allemaal!

Top


02-02-2017
foutje met bingogetallen

Foutje ...!


In het Opschrijverke van deze week zijn per ongeluk geen nieuwe bingogetallen komen te staan. Onze excuses hiervoor. We plaatsen in 't Opschrijverke van komende week een dubbele trekking om dit goed te maken!
Top


30-01-2017
ouderavond kind online

OUDERAVOND: HELP, MIJN KIND WIL ONLINE!

(over media en opvoeden)

Graag nodigen we ALLE ouders, maar vooral ouders van kinderen uit groep 4/5/6, uit voor een ouderavond over uw kind en media, op maandag 6 februari van 20.00 – 21.30 (inloop vanaf 19.45).
Deze avond vindt plaats in de lerarenkamer van 't Schrijverke. Onderbouwleerlingen zijn vooral bezig met tablets en allerlei apps, spelletjes of digitale kinderboeken, terwijl de bovenbouwleerlingen meestal al een smartphone hebben en sociale media gebruiken.
Mediaopvoedingsvragen van ouders lopen daardoor nogal uiteen. Gaat het bij oudere kinderen over veilig gebruik van social media (hier werd vorig jaar al eens een avond aan besteed), hebben ouders met jongere kinderen vragen over veilig online spelen, gezonde beeldschermtijd en de kwaliteit van apps. Hoe geef je als ouder het goede voorbeeld? Welk mediagedrag wil je begrenzen of juist stimuleren? Wat is kwaliteit bij apps en games? U wordt tijdens deze avond geprikkeld om na te denken over het maken van keuzes: wat voor soort mediaopvoeder bent u eigenlijk?

Na deze avond gaat u naar huis met stof tot gesprek met elkaar én uw kinderen. En tips natuurlijk. Komt u ook?

Aanmelden voor vrijdagmiddag 3 februari: oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl Hartelijke groet, Karen (Eauzeau Communicatie) Marjolein(Oudercontactfunctionaris)
Top


30-01-2017
citoweken

CITOWEKEN


De komende twee weken zullen er in alle groepen Cito-toetsen worden afgenomen. Het gaat hier om de zgn. midden versie (M) van het leerlingvolgsysteem. Cito is de afgelopen jaren bezig geweest de toetsen te herschrijven en aan te passen. Regelmatig worden deze nieuwe toetsen ingevoerd. Zo zullen in de groepen 6 voor de eerste keer de nieuwe versies spelling, rekenen en begrijpend lezen worden afgenomen. Tijdens de Citoperiode die twee weken gaat duren kunt u overigens niet terecht in het Ouderportaal van ParnasSys. Als alle resultaten weer up-to-date zijn, gaat het Ouderportaal weer open.
Top


19-01-2017
bingokaarten

BINGOKAARTEN

Nog één week heeft u de tijd om Bingokaarten te kopen. In het volgende Opschrijverke ziet u de eerste getallen weer verschijnen. Dus haast u naar de leerkrachten om wellicht de winnende kaart te bemachtigen. En mocht dat niet het geval zijn, dan zorgen de tussenliggende stergetallen ongetwijfeld voor een hoop spelplezier. Voor € 5 speelt u mee en draagt u ook nog eens een steentje bij aan ons komende lustrumfeest.

Top


19-01-2017
lustrumthema

LUSTRUMFEEST THEMA: CIRCUS!

Van 22 t/m 24 mei gaan we weer een fantastisch feestje vieren op ‘t Schrijverke. Team- en AC-leden zijn inmiddels verdeeld over een 8-tal werkgroepen en achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. De komende tijd gaan we steeds meer tipjes van de sluier oplichten, maar vandaag kunnen we u al melden dat ons 6de lustrumfeest geheel in het teken staat van “het circus!” In een tijd dat het circus vecht voor zijn bestaan, probeert ook Circus Scribo het hoofd boven water te houden. Een circus dat 25 jaar geleden ook al zijn tenten bij ‘t Schrijverke opsloeg. Maar helaas zijn de tijden veranderd! In ieder geval zal het feest weer bol staan van spektakel, intriges en amusement. De komende tijd wordt u ongetwijfeld op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor nu misschien al best fijn om te weten dat we het leuk zouden vinden als er straks zoveel mogelijk kinderen als circusartiest verkleed aanwezig zijn op ons themafeest. Met het actuele aanbod aan carnavalskleding wellicht iets om rekening mee te houden. Daarnaast hebben we natuurlijk van 22 t/m 24 mei enorm veel hulpouders nodig, want een beetje fatsoenlijk circuspersoneel, daar is in deze tijd bijna niet aan meer te komen….! Van trapezemedewerkers tot popcornbakkers, we kunnen ze straks allemaal gebruiken. Ook voor het schoolreisje dat gepland staat op 7 juli zullen we nog een beroep op u doen. Tenslotte wijzen wij u op woensdagavond 24 mei als we met ouders en teamleden ons gezellig slotfeest gaan houden. Dus op naar de markeerstift en aanstrepen al die data in de agenda’s !!!

 

Top


13-01-2017
lustrumfeest

LUSTRUMFEEST 22 t/m 24 MEI

Ja, dit jaar gaat het weer gebeuren. De komende maanden zullen er steeds meer tipjes van de sluier worden opgelicht van ons 6de lustrumfeest. Vooralsnog willen we u nadrukkelijk vragen de data 22 t/m 24 mei te markeren in uw agenda. Grote kans dat we voor die dagen ontzettend veel ouderhulp nodig hebben. Niet alleen fijn voor ons, maar zeker ook voor uw kinderen om samen het feestje mee te kunnen vieren.
Top


13-01-2017
schoolorkest

SCHRIJVERKES SCHOOLORKEST

Zoals eerder gemeld start volgende week donderdag 19 januari het Schrijverke SchoolOrkest weer.
Zit jij in groep 5 of hoger en speel je een instrument? Dan is dit je kans om mee te doen! We repeteren op donderdag van 15.00 tot 15.45 uur. Het maakt niet uit of je een beginnende muzikant bent of al gevorderd, de muziek wordt aangepast aan elk niveau. Inschrijfformulieren vind je bij de conciërge.
Top


13-01-2017
nieuwjaarswens

EEN GOED EN GEZOND 2017!

Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waarin zich weer nieuwe mogelijkheden en kansen zullen voordoen. We sloten 2016 af met een kerstviering waarin we met elkaar het licht in de school en de wijk brachten. Een groot lint van kleine lichtjes bracht de leerlingen, ouders, team en buurtgenoten bij elkaar. Daarbij stond verbinding en saamhorigheid centraal. Een mooi moment! Wanneer we kijken naar de uitdagingen die de maatschappijen het onderwijs ons in 2017 geven, zal verbinding en saamhorigheid weer centraal moeten staan. We nemen het licht uit de kerstviering dan ook mee naar 2017 om met elkaar kansen en mogelijkheden, persoonlijk welbevinden en krachten te zien en te ontwikkelen. Namens het team van ’t Schrijverke wens ik u een goed en gezond 2017.
Herwin Roberts

Top


16-12-2016
overblijven verandert

Overblijven verandert


Vanaf 9 januari 2017 wordt het overblijven anders georganiseerd. We zien de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal leerlingen dat overblijft. Een gemiddelde dag levert al snel 425 overblijvers op. Dit bete-kent veel drukte en dat is niet altijd goed te organiseren. Daardoor hebben leerlingen het niet altijd naar hun zin en kunnen we minder aan hun behoeften tegemoet komen. In goed overleg tussen ’t Overblijverke en de directie is er een andere aanpak opgezet. We willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u weet met welke veranderingen u rekening moet houden:
- Leerlingen van groep 1 t/m 4 eten van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna gaan zij naar buiten om te spelen.
- Leerlingen van groep 5 t/m 8 beginnen met buitenspelen van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna gaan zij naar binnen om te eten.
- Alle leerlingen die thuis eten kun-nen vanaf 12.55 uur weer op school komen. Let op: dit is later dan eerst.

Wij denken dat door bovenstaande aanpassingen er meer rust en overzicht tijdens het overblijven ontstaat en de leerlingen zich beter kunnen ontspannen.

Overblijven bij andere leerlingen thuis: Vooral in groep 7 en 8 zien we dat leerlingen soms met andere leerlingen tussen de middag naar huis gaan. Echter weten hun ouders dat niet. Zij denken dat hun zoon/dochter op school overblijft. Op school worden er dan andere afspraken met vriendjes/vriendinnetjes gemaakt en zijn zij tijdens het overblijven niet op school. Zowel school als het ’t Overblijverke heeft hier geen zicht op. Voor u als ouder/verzorger is het belangrijk te weten dat de verantwoordelijkheid in bovenstaande situatie niet bij school of ’t Overblijverke ligt, maar bij u als ouder. We willen u dan ook vragen hier met uw zoon/dochter goede af-spraken over te maken.

Top


16-12-2016
vervangingproblematiek

Vervangingsproblematiek


Geachte ouders/verzorgers,
“Bijna 90 procent van de schoolbesturen heeft dit schooljaar moeite om vervanging te regelen als een juf of meester ziek is. Van de 513 ondervraagde schoolbesturen, met 4.500 scholen onder zich, zegt driekwart dat het tekort aan krachten te maken heeft met de Wet werk en zekerheid (WWZ).“
 
Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden via de media nog veel meer gehoord over de Wet werk en zekerheid. Deze wet heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te bieden. Dat doel begrijpen we, maar het gevolg van deze wet is dat het voor scholen moeilijk is vervangers aan te stellen voor zieke leraren. Hieronder hebben we enkele vragen en antwoorden op een rij gezet. We hopen u hiermee meer inzicht te bieden in het hoe en waarom van de problemen en de ontwikkelingen die gaande zijn.
Waarom de Wet werk en zekerheid een probleem is voor ons onderwijs
De Wet werk en zekerheid, wat houdt die ook alweer in?
De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een wet die de positie van flexwerkers op de gehele arbeidsmarkt moet versterken. Dankzij deze wet hebben zij bijvoorbeeld eerder recht op een vast contract. De belangrijkste regelingen in deze wet zijn voor het primair onderwijs ingegaan op 1 juli 2016. Deze regels gelden nu alleen voor het bijzonder onderwijs. Verwacht wordt dat de Wwz over enkele jaren ook voor het openbaar onderwijs gaat gelden.
Waarom is de Wwz een probleem voor het primair onderwijs?
De Wwz houdt geen rekening met de specifieke situatie in het primair onderwijs. Het probleem zit bij de vervanging van zieke leraren. Dat is bij uitstek tijdelijk werk. In het primair onderwijs worden alle zieke leraren in principe vervangen. Er zijn echter weken dat er vervangers nodig zijn, op alle scholen tegelijk. Dat is tijdens een griepgolf. Daarvoor zijn extra vervangers nodig. Volgens de huidige regels moeten deze  vervangers al een vast contract krijgen wanneer zij in drie jaar tijd zes keer één dag een zieke collega hebben vervangen. Die grens is snel gepasseerd. Dat betekent dat een schoolbestuur wel erg veel vervangers nodig heeft om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. Het gevolg van veel verschillende vervangers voor de klas is niet goed voor de kinderen. De vervangers kennen de klas niet, kennen de school niet, kennen de leerlingen niet.
Bieden vervangingspools geen oplossing?
Gedeeltelijk. Edu-Ley is aangesloten bij de vervangingspool van het regionale transfercentrum (RTC). Deze pools zijn binnen het primair onderwijs  op grote schaal ingericht (deels met vaste invalkrachten). Zij zijn dankzij de Wwz ook in omvang toegenomen. Maar bij bijvoorbeeld een griepgolf bieden ze gewoonweg te weinig soelaas.
Wat als er geen vervangers beschikbaar zijn?
Dit betekent dat aan de vervangingsvraag dus niet vanuit de vervangerspool voldaan kan worden. Binnen Edu-ley kiezen wij dan voor het volgende stappenplan:
  1. Voor kortdurende vervanging wordt ervoor gekozen het ambulant personeel ( ib-ers, teamleiders, MT-lid, directeur) met een lesbevoegdheid voor de groep te laten werken.
  2. Pas in een uiterste situatie zal over gegaan worden tot noodmaatregelen zoals het splitsen van groepen.
  3. Als laatste optie wordt er voor gekozen de leerlingen naar huis te sturen . Dit gebeurt nooit voordat de ouders hiervan, minimaal een dag van te voren, op de hoogte zijn gesteld.
Het inzetten van een van deze opties wordt door de directeur van de school bepaald.
Uiteraard hopen wij dat het niet zover zal komen. Leerlingen hebben recht op onderwijs, laat dat heel duidelijk zijn.  De Edu-Ley scholen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat hun leerlingen niet naar school kunnen. Maar soms vragen noodsituaties om noodoplossingen .
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school.
Ave
Paul van Aanholt, bestuurder Edu-Ley.
 
Top


08-12-2016
kerstviering 21 dec

KERSTVIERING 2016

Woensdagavond 21 december zijn we allemaal vanaf 17.15 uur (inlooptijd) welkom op school voor de traditionele kerstviering Even opletten met de tijden, want de viering duurt dit jaar van 17.30 tot 19.00 uur, een half uur korter dan de laatste jaren het geval was. De pret is er niet minder om, want wat is er nou leuker en spannender dan in het donker naar school te komen en te worden ontvangen door tientallen lichtjes, brandende vuurkorven en natuurlijk: de kerstman. We beginnen die avond met een feestelijk kerstbuffet. Iedereen kan zijn/haar smakelijke bijdrage aangeven op de lijsten die bij de lokalen hangen.Vergeet niet om voor het buffet een beker, bord en bestek mee te nemen. Schalen met hapjes kunnen overigens het best worden voorzien van een naam.
Na het eten gaan we met onze zelfge-maakte lampionnen de wijk in, waar we de nodige kersttafereeltjes tegen komen. Om het samenzijn nog eens extra te benadrukken, zijn de klassen uit de bovenbouw tijdens de tocht gekoppeld aan de klassen uit de on-derbouw. Dat wordt dus ongetwijfeld een gezellige, sfeervolle wandeling. Zorg wel voor een ‘warme jas’!
 

Ondertussen kunnen de ouders op de speelplaats terecht voor de Kerst-Inn,. Dus ook voor hen een sfeervol op-maatje naar de kerstdagen! Om 19.00 uur is de kerstviering voorbij. De kin-deren van de groepen 1 t/m 4 moeten worden opgehaald in de klas. Voor de groepen 5 t/m 8 is de keuze aan de ouders: ophalen in de klas mag, maar hoeft niet.

Nou, de kerstgroep is er in ieder ge-val bijna klaar voor. Nog even het pak van de kerstman strijken en het feest kan beginnen. Laten we hopen dat we er ook dit jaar een fantastische kerstviering van kunnen maken.

 

Top


07-12-2016
sint 2016

Sint bezoekt 't Schrijverke


Het was weer een geweldig feest afgelopen maandag op 't Schrijverke toen de sint en maar liefst 17 pieten een bezoekje brachten aan 't Schrijverke !
De onderbouw heeft een gezellige dag gehad en ook de bovenbouw heeft veel plezier gehad met de surprises.
Er staan al een aantal foto's op onze site, hier zullen er vast nog wel meer bijkomen de komende dagen!
 Om alvast een kijkje te nemen,klik bij het schriftje foto's op schooljaar 16-17
Top


01-12-2016
kerstpakketten voor stichting Leergeld

Wilt u ook een lichtpuntje zijn voor een ander?

Net als voorgaande jaren willen we naast de Kerstviering ook aan de mensen denken voor wie de de-cembermaand niet altijd even gemakkelijk is. Hiervoor werken we samen met Stichting Leergeld Goirle-Riel, www.leergeld.nl/goirleriel .

In onze eigen omgeving zijn er gezinnen die het met minimale financiële middelen moeten doen. Stichting Leergeld zet zich voor deze gezinnen in en vooral voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Door hun inspanningen kunnen meer kinderen meedoen aan activiteiten rondom sport, spel en muziek. Met onze school kunnen we middels een kleine “goede doelen actie” hieraan een bijdrage leveren.

Graag willen we weer kerstpakketten maken met luxe houdbare levensmiddelen. In of voor iedere groep zal van 7 t/m 15 december een box staan. In deze box mogen alle kinderen levensmiddelen plaatsen. U hoeft hiervoor niet per se naar de winkel, maar u kunt ook eens een kijkje nemen in uw eigen voorraadkast (controleer wel even goed de houdbaarheidsdatum).

Omdat er echte kerstpakketten van gemaakt worden, kiezen we bewust voor luxe producten (geen alcohol).

U kunt denken aan producten als: koffie, thee, frisdranken, knakworstjes, pasteitjes, ragout, sauzen, kerststollen, nootjes, chips, koeken, zalm, tonijn, toastjes, vruchten in blik, etc. Maar ook producten zoals bodylotion, shampoo, kaarsjes, servetten en tafelkleden zijn van harte welkom!

In de week voor Kerstmis worden de dozen door Stichting Leergeld verspreid onder de gezinnen in de omgeving van Goirle en Riel die het hard nodig hebben. Op deze manier kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat iedereen een fijn kerstfeest heeft dit jaar!

Middels deze brief hopen wij iedereen voldoende geïnformeerd te hebben over deze mooie kerstactie. Mochten er toch vragen zijn, dan kunt u een mail sturen naar nicole@schrijverke.nl .

Heel veel lieve kerstgroeten,

De kerstwerkgroep.

Top


01-12-2016
Ralf derde van Nederland

PROFICIAT MEES KEES

Ralf werd afgelopen zaterdag in Utrecht bekroond met de derde plaats in de Mees Kees verkiezing. Een knappe prestatie hoor! Samen met zijn klas was hij naar de Domstad getogen voor de prijsuitreiking. Tevens kon iedereen genieten van de nieuwste Mees Kees film. Terecht overigens dat zijn leerlingen erbij waren, want zij hadden hem immers via een prachtig filmpje voorgedragen. We hebben onze eigen Mees Kees afgelopen maandagochtend nog eens extra in het zonnetje gezet. En laten we hopen dat alle publiciteit ook een beetje zal bijdragen aan de actie waarvoor die eigenlijk bedoeld was: Meer mannen voor de klas! En ze hoeven echt niet allemaal Kees te heten. Proficiat Ralf, we zijn trots op je!

Top


01-12-2016
jumbo scholenactie

WAARDECHEQUE SCHOLEN-ACTIE

Een eerste surprise kwam afgelopen vrijdag binnen toen er vanuit de Jumbo Scholenactie een cheque werd overhandigd van ruim € 700 waarmee de school spullen kan aanschaffen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Dus dankjewel alle mensen die de afgelopen tijd de kaartjes van deze actie aan ‘t Schrijverke doneerde.

Top


24-11-2016
kerstbomenverkoop

KERSTBOMENVERKOOP

Nadat eerst toestemming werd gevraagd aan Sinterklaas, willen de kinderen van groep 8 in deze Sinttijd toch wat vooruitkijken naar de kerst. Want natuurlijk zijn ze er straks weer bij met hun onvolprezen kerstbomen. En met reclamemaken moet je nou eenmaal op tijd beginnen. Deze week hebben ze de definitieve bevestiging gehad van de ‘kerstbomenman’ dat hij ook dit jaar weer bomen komt leveren, die ze dus voor een prikkie gaan verkopen op de eigen kerstmarkt! Op woensdag 7 en vrijdag 9 december zullen de leerkrachten met de kinderen van groep 8 tussen 12.00 en 13.00 uur hun kerstbomen verkopen op het schoolplein. Hier kunt u kiezen uit 3 formaten, namelijk klein, middel of groot. De prijzen zijn:
Klein: € 10
Middel: € 12,50
Groot: € 15
Daarnaast zorgen de kinderen op eigen initiatief voor allerlei eetbare en niet-eetbare verrassingen, zoals: cup cakes, wafels, warme chocolademelk, kerstkaarten, kerststukjes etc. De opbrengst van de kerstmarkt zal zeer nuttig worden besteed aan een goed doel én het eigen schoolkamp. Wij kunnen toch ook rekenen op u? Geef het ook door aan opa’s, oma’s, tantes, kennissen en buren. Ook zij zijn van harte welkom! Kortom, kom naar onze kerstmarkt op 7 en/of 9 december!
Groeten namens groep 8.
 
 
Top


24-11-2016
stemmen!!

Stemmen!!

De verkeersactie zichtbaarheid heeft ook weer een paar genomineerden opgeleverd!
Roos en Indy uit groep 8JA hebben een geweldige vlog ingestuurd naar Veilig verkeer Nederland en gaan nu proberen om zoveel mogelijk stemmen voor hun filmpje in te zamelen!

Wanneer je een stem uit wilt brengen op hun vlog, klik dan hier en ga naar  de vlogs van de groepen 7 en 8.
 
Top


24-11-2016
voorleeswedstrijd 2016

VOORLEESWEDSTRIJD 

De kampioenen uit de groepen 7 en 8 mochten zich dinsdagmiddag weer van hun beste voorleeskant laten zien op het Willem II-college. Traditiegetrouw de plek waar elk jaar de voorleeskampioen van onze school tevoorschijn komt. Natuurlijk weer een moeilijke keuze, want de strijd gaat hier wel tussen de beste voorlezers van elke klas. Na rijp beraad werd Yara van Kesteren uit groep 7 M/R tot voorleeskampioen 2016 gekroond. Zij las prachtig voor uit het boek De Gorgels (Jochem Myjer) en gaat onze school vertegenwoordigen in de volgende rondes. Met het uiteindelijke doel: de landelijke finale. Wie weet?! Succes Yara!

Top


18-11-2016
gezondheidsbeleid

GEZONDHEIDSBELEID : GROENTEN, FRUIT, DRINKEN


Afgelopen week is op onze school -net als vorig jaar - het fruit-/groenteproject gestart, dat geheel wordt geïnitieerd door de overheid. Maar liefst 20 weken lang wordt er fruit aan de kinderen uitgedeeld. Door diversiteit in het aanbod proberen we de kinderen met verschillende smaken in aanraking te brengen. In het kader van het gezondheidsbeleid blijven we dus een gezond tussendoortje stimuleren. We hopen dat u als ouder uw kind voor in de kleine pauze dagelijks een portie fruit blijft meegeven. We zullen regelmatig een lesje geven over het nut van fruit en groenten.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen voldoende drinken. We zien regelmatig dat kinderen na de gymles hun meegebrachte flesje al leegdrinken en tijdens het overblijven niets meer hebben. In noodgevallen zorgt de overblijfcommissie dan voor een glaasje ranja, maar dit moet uiteraard geen gewoonte worden. Wellicht biedt een extra flesje (water!) standaard in de gymtas een goede oplossing.

Top


10-11-2016
sint

SINTSFEER!

Dank aan de hulp-, versier- en knut-selpieten die vooruitlopend op de komst van Sinterklaas gisteravond al naar ‘t Schrijverke waren gekomen. Zij pakten niet alleen een paar honderd pakjes in, maar brachten de school in de juiste stemming voor het naderend Sinterklaasfeest. In de klassen komen dit weekend de nodige kacheltjes, versieringen en Sint attributen weer tevoorschijn. Komende maandag zullen de eerste Sinterklaas-deuntjes alweer door de gangen klinken en de oudere kinderen zullen in spanning hun lootjes gaan trekken. Kortom, wij zijn er al een beetje klaar voor Sinterklaas . A.s. zaterdag verwachten we u in Maassluis en hopen dat u daarna snel in Goirle zult aankomen. Dat bezoek aan onze school op maandag 5 december staat toch zeker wel dikgedrukt in uw agenda genoteerd?!

SURPRISES GROEPEN 5 T/M 8

Nu Sint in aantocht is, moeten de knutselpieten natuurlijk weer in actie komen. Dat betekent voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 werk aan de (surprise-)winkel! Volgende week worden de lootjes voor de surprises getrokken en daarna kunnen alle creatieve vaardigheden volop worden benut. Even de spelregels voor dit jaar op een rijtje:

 De groepen 5 mogen een vrije surprise maken. De groepen 6 t/m 8 werken met een klassen-thema.

 Het bedrag dat aan cadeautjes mag worden besteed is vastgesteld op € 3.

 De surprises -met gedicht- kunnen vanaf woensdag 30 november worden meegebracht naar school.

 Op vrijdag 2 december moeten ze allemaal op school zijn en kunnen de kinderen bij elkaar “etalages” gaan kijken.

 Maandag 5 december…. ”O kom er eens kijken!”

Top


10-11-2016
be a star

BE A STAR

De afgelopen weken werd in de groepen 6 het ‘Be a Star’ Basketballproject aangeboden. Naast de vaardigheden van het spel werd er veel aandacht besteed aan de kernwaarden waarvoor dit project staat. ‘STAR’ staat voor Sportiviteit (samen met en tegen elkaar sporten is leuk), Teamwork (samenspelen en elkaar helpen), Acceptatie (regels nakomen en elkaar een kans geven) en Respect (omgang met elkaar). Afgelopen zaterdag werd een afsluitend toernooitje gehouden waaraan de STAR-scholen deelnamen. Ons drietal uit groep 6 I/D ging er met de hoofdprijs vandoor. Dan mag je je dus echt wel “Stars” noemen!

Top


04-11-2016
Ralf nieuwe Mees Kees?

RALF NIEUWE MEES KEES?

Onlangs werd een actie gehouden om aandacht te vestigen op “de meester voor de klas”. Of beter gezegd “te weinig meesters voor de klas”. Op allerlei manieren probeert men mannelijke studenten te enthousiasmeren voor een carrière in het onderwijs. Eén van de initiatieven die hieruit voortvloeide is “De Mees Kees Verkiezing” waarbij men op zoek gaat naar het evenbeeld van de bekende meester uit de boeken en de films. Leerlingen uit de groep van Ralf hebben dit opgepikt en een leuke filmpje gemaakt over hun meester. Het filmpje staat inmiddels in de top 10 en als we nou maar veel gaan stemmen zou het zomaar kunnen dat Ralf straks wordt gekroond tot de “Mees Kees 2016”. En eerlijk gezegd: hij heeft er toch echt wel wat van weg, hoor! Dus gauw naar het filmpje en geef je vote aan onze eigen Mees Kees op de site: veelmeermeester.nl

Top


04-11-2016
zichtbaar in het verkeer

VERKEERSACTIE: ZICHTBAARHEID.

We merken het ‘s morgens bij het naar schoolgaan en ‘s avonds bij het thuiskomen. Het is duidelijk dat de dagen aan het korten zijn en dat betekent extra aandacht voor onze zichtbaarheid in het verkeer. De gemeente Goirle start deze week een campagne waarin de nadruk wordt gelegd op zichtbaarheid. En omdat wij het als school met een verkeerslabel ontzettend belangrijk vinden dat onze leerlingen in het verkeer niet over het hoofd worden gezien, sluiten we ons daar maar al te graag bij aan. Wij adviseren u daarom de verlichting en de reflectoren op de fietsen goed te controleren. De komende periode gaat ook de politie hier in de gemeente daarop extra controleren, dus wellicht scheelt het ook nog in de portemonnee. Bij ons op school nemen we de kinderen van de diverse groepen spelenderwijs mee in dit thema. Zo kunnen leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 deelnemen aan een kleurplaatwedstrijd. De kinderen uit de groepen 5 en 6 mogen hun creativiteit uitleven op verkeerspuzzels en de groepen 7 en 8 kunnen de wereld laten zien wat een echte verkeerszichtbaarheidsvlog nu eigenlijk inhoudt. Alle creatieve uitspattingen kunnen tot 15 november worden ingeleverd of verzonden naar verkeersouder@vvn.nl

Top


04-11-2016
ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2016-2017

Jaarlijks organiseert de activiteiten-commissie, samen met het team van ‘t Schrijverke, op school diverse leuke activiteiten , zoals: Sinterklaas, Kerst, carnaval en de Paas- en lenteviering. De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van € 28,- per kind. Net als voorgaande jaren willen wij deze middels een eenmalige machtiging automatisch incasseren. We verzoeken u dit in de daarvoor bestemde doos (vóór de conciërgeruimte) te deponeren. Ook als u niet mee wilt doen met de automatische incasso.

Wij willen u bij voorbaat bedanken en kijken uit naar alle leuke activitei-ten die we dit schooljaar voor uw kin-deren organiseren. Met natuurlijk als hoogtepunt het lustrumfeest eind mei en het schoolreisje op 7 juli.

Top


20-10-2016
werkzaamheden

werkzaamheden in de buurt van school


De komende periode zijn er werkzaamheden in dewijk rondom onze school. Het kan zijn dat u hier overlast van ondervindt.
Wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd worden staat in de bewonersbrief die hier te vinden is.
Top


13-10-2016
kinderboekenweek 2016

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK: LEESMARKT

De Kinderboekenweek zit er weer bijna op. Maar niet voordat morgen onze grote boekenmarkt heeft plaats-gevonden. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zijn druk bezig geweest met het uitzoeken en prijzen van hun te verkopen boeken en hebben veel zin hun “stalletje” in te gaan richten. Voor iedereen uit de groepen 3 t/m 8 een mooie kans om goedkoop wat nieuwe boeken op de kop te tikken. En nu maar hopen dat we met alle initiatieven rondom de Kinderboekenweek een mooie aanzet hebben gegeven onze leerlingen ook gedurende de rest van het jaar met plezier de boeken in te laten duiken.

STAGIAIRES OP DE PLANKEN

Afgelopen dinsdag mochten we in het kader van de Kinderboekenweek naar de speelzaal waar onze stagiaires zich als ware acteurs en actrices hadden omgetoverd. Ze namen ons mee naar het verhaal van Roodkapje die het leesvirus van haar oma kreeg overgedragen. Het publiek heeft ervan genoten. Laten we hopen dat we er veel Roodkapjes aan over hebben gehouden…….!

TERUGBLIK VOORSTELLING KINDERBOEKENWEEK

Op maandag 10 oktober mochten de groep 5 kinderen van alle scholen in de gemeente Goirle naar het Jan van Besouwhuis komen. De Bibliotheek en Boekhandel Buitelaar hadden de schrijvers Marco Kunst en Pieter Koolwijk uitgenodigd om te vertellen over de boeken die zij hebben geschreven. Pieter Koolwijk vond het erg spannend: hij had nog nooit voor zóveel kinderen voorgelezen. Vandaar dat hij ook met al die kinderen op de foto wilde!

Marco Kunst vertelde uit zijn boek ‘Vlieg’ een stuk over een jongen die ‘Vogelpoep’ genoemd wordt. Pieter Koolwijk las de avonturen van Ivo en Mila voor uit het boek ‘Baas van de wereld’. De echte Goirlese ‘Opa Kuukske’ hielp de schrijvers mee het verhaal uit te beelden, te jureren of een geheimzinnig pakketje vast te houden.

Wil je de boeken van Marco Kunst of Pieter Koolwijk lezen? Ze zijn te koop bij boekhandel Buitelaar, maar je kunt ze natuurlijk ook lenen bij de Bibliotheek! Een lidmaatschap is tot 18 jaar gratis!

Top


07-10-2016
10 minuten gesprekken

10-MINUTENGESPREKKEN

De kop van het schooljaar is er af en de herfstvakantie dient zich alweer aan. Een mooi moment voor ouders en leerkrachten om de eerste ervaringen uit te wisselen en elkaar van informatie te voorzien. Daarom nodigen we alle ouders uit voor de eerste 10-minutengesprekken die op maandag 17 oktober of donderdag 20 oktober plaatsvinden. In de loop van volgende week kunt u de uitnodigingen verwachten. We hebben eerder gemeld dat de oudergesprekken voor de kleutergroepen voortaan aan de hand van de KIJK!verslagen tot stand komen en dus niet worden meegenomen in de reguliere 10-minutengesprekken.

Top


07-10-2016
aos

’t SCHRIJVERKE….VAN OPLEIDINGSSCHOOL NAAR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL


Enkele jaren geleden heeft de HKE (Hogeschool Kind en Educatie, voorheen PABO), in samenspraak met de scholen in haar regio, een nieuwe manier van werken opgezet rondom het begeleiden van HKE-studenten. Dit hield o.a. in dat er studenten vanuit elk leerjaar gelijktijdig naar de basisschool kwamen en dat er een basisschoolcoach werd aangesteld. Ook de rol en de werkwijze van de stagiaires werd wezenlijk anders ingevuld. ‘t Schrijverke stond aan de basis van deze verandering en is nu voor het derde jaar op rij tot volle tevredenheid opleidingsschool.

Een half jaar geleden werd aan alle opleidingsscholen in Tilburg e.o. gevraagd of zij interesse hadden een AOS te worden. Een AOS is kort gezegd een school waar een onderzoekscultuur heerst die een bijdrage levert aan de kwaliteit van haar onderwijs. Leerkrachten werken op een onderzoekmatige manier om te bekijken op welke wijze het onderwijs verbeterd kan worden. Om een AOS te worden, is het noodzakelijk een procedure te volgen waarin de school bekijkt hoe de onderzoekcultuur op dit moment is, waar verbeteringen nodig zijn en wat haar ambitie hierin is. De afgelopen maanden is hier druk aan gewerkt en zijn de vereiste documenten ter beoordeling aan de HKE gestuurd. Gisteren hebben we te horen gekregen dat we als eerste school in de regio Tilburg de naam AOS mogen voeren. De HKE heeft vertrouwen in onze huidige werkwijze en ziet vanuit de scan en het ontwikkelplan voldoende aanknopingspunten deze verder uit te bouwen. We zijn trots dat we vanaf nu, deels onder begeleiding van de HKE, op een onderzoekmatige manier aan de kwaliteit van ons onderwijs kunnen werken. Binnenkort starten we met de eerste stappen van de uitvoering van het plan.

Top


29-09-2016
voorstelling

PEUTERS EN KLEUTERS

Het vorig jaar ingezette initiatief om gezamenlijke activiteiten voor peuters en kleuters te organiseren, krijgt op 7 oktober een mooi vervolg. In samenwerking met het Peuterplein gaan we met onze groepen 1-2 kijken naar een prachtige voorstelling van Len Copal. Het thema van deze voorstelling sluit mooi aan bij de Kinderboekenweek: “Opa’s en oma’s ,voor altijd jong!”

Top


29-09-2016
studiedag woensdag 12 oktober

STUDIEDAG 12 OKTOBER

Op woensdag 12 oktober zijn alle leerlingen vrij . Dit in verband met een al eerder aangekondigde studiedag , georganiseerd door de Personele Unie Edu-Ley. Een dag waarop alle Goirlese basisscholen zullen aanschuiven om - aan de hand van het thema ‘ontmoeten’ - elkaar wat beter te leren kennen.

Top


29-09-2016
schoolkosten

SCHOOLKOSTEN

De laatste jaren wordt er vanuit verschillende invalshoeken regelmatig een financieel beroep gedaan op ouders. Er bereiken ons echter steeds vaker geluiden van ouders die daar moeite mee hebben. Waar het gaat om de ouderbijdrage speelt de school daarbij uiteraard een rol. Deze -overigens vrijwillige - bijdrage wordt besteed aan de organisatie van festiviteiten en activiteiten voor de kinderen. Maar ook via andere wegen wordt ouders nogal eens gevraagd de portemonnee te trekken. Goed bedoelde initiatieven die sommige ouders echter in verlegenheid kunnen brengen, omdat een financiële ‘verplichting’ al snel kan overslaan naar een morele verplichting. Zo zagen we het ontstaan van klassenpotjes, klassenborrels, extra bijdrages voor fotoboeken, hogere bijdrages voor leerkrachtencadeaus etc. Initiatieven die geheel buiten de schoolorganisatie om tot stand komen en waarvan de optelsom voor sommige ouders bezwaarlijk kan zijn. Het zijn bovendien zaken waar men niet graag over praat! Voldoende redenen om dit in de MR en binnen het MT te bespreken. Vanuit beide geledingen adviseren wij u graag de ‘overige’ kosten te beperken tot € 1,=- per kind per jaar. Overigens zijn er ook andere manieren waarbij ouders, die moeite hebben met de financiële draagkracht (m.b.t. hun kinderen), geholpen kunnen worden. Daarvoor kunt u altijd een gesprek aanvragen met de direc-teur die u vertrouwelijk zal informeren over de mogelijkheden

Top


16-09-2016
projectweek duurzaamheid

PROJECTWEEK DUURZAAMHEID: AFVAL SCHEIDEN

Eindelijk gaat dat vreemde kereltje naast de Beweegman zijn identiteit bekendmaken. We mogen hem alvast aan u voorstellen als het Groene Mannetje dat hopelijk de komende jaren op school een begrip gaat worden als het over duurzaamheid gaat. Volgende week leren de kinderen het Groene Mannetje al goed kennen. Tijdens deze projectweek staat het scheiden van afval centraal. Natuurlijk wordt er in de klassen middels allerlei activiteiten en excursies volop aandacht aan dit thema besteed. Ook zal men voortaan in de lokalen gescheiden afvalbakken tegenkomen. Deze afvalscheiding zet zich buiten de lokalen voort waarbij speciale afspraken zijn gemaakt met het ophaalbedrijf. Op vrijdag 23 september nodigen we u allemaal uit voor een speciale afvalrace waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders het tegen elkaar opnemen. En nu maar kijken wie er als eerste “afvalt”. Met deze projectweek als aanzet hopen we in de toekomst steeds vaker steentjes bij te gaan dragen aan een duurzamere wereld. Het Groene Mannetje zal ons daarbij ongetwijfeld de weg wijzen.
 
Top


15-09-2016
schoolshirts

SCHOOLSHIRTS 

De schoolshirts worden morgen uitgereikt. Iedere leerling van ‘t Schrijverke mag dit shirt het hele schooljaar thuis houden. Aan het einde van het schooljaar worden de shirts weer ingeleverd. Het is de bedoeling dat de schoolshirts alleen gebruikt worden voor schoolgerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld de sporttoernooi-en, avondvierdaagse, streetrace en scholierenloop. Soms kan er gevraagd worden het shirt bij klassen- of schoolactiviteiten aan te doen. Zo ligt het voor de hand dat de shirts dit jaar ook worden gebruikt tijdens het lustrumfeest/schoolreisje. Het is echter niet toegestaan de shirts voor andere doeleinden te gebruiken. Alle schoolshirts bij elkaar vormen een grote kostenpost en we willen er daarom extra zuinig op zijn. Na elke activiteit wordt het shirt door de ouder zelf gewassen. Als het is kwijtgeraakt of niet meer toonbaar wordt ingeleverd, worden er door de AC kosten in rekening gebracht. We hopen dit jaar weer veel Schrijverkesblauw te zien!
 
Top


23-07-2016
studiedagen schooljaar 2016-2017

Kalender op website bijgewerkt voor nieuwe schooljaar

Na de vakantie kunt u aangeven of u een papieren versie van onze kalender wilt ontvangen. De kalenders worden tijdens de informatieavonden uitgereikt. Hierin treft u algemene infor-atie en belangrijke data voor het nieuwe schooljaar. Voor degenen die niet zo lang kunnen wachten, hebben we de kalender van deze site inmiddels geactualiseerd.
Belangrijke data zijn de studiedagen die we daarom hier alvast vermelden.
Studiedagen 2016-2017
* woensdag 12 oktober 2016
* dinsdag 6 december 2016 (dag na Sinterklaas)
vrijdag 23 december ( Een oplettende ouder attendeerde ons er op dat deze per ongeluk vergeten is in het lijstje in 't Opschrijverke)
* maandag 13 maart 2017
* vrijdag 16 juni 2017 (dag na avondvierdaagse).
Misschien handig ze alvast te noteren. De kinderen zijn op deze dagen namelijk vrij.
Top