Om een zoekfunctie te starten, klik hier.

Hieronder vindt u de inhoudsopgave van de schoolgids.
Wanneer u op een (onderstreepte) paragraaf klikt, wordt u doorgelinkt naar de desbetreffende pagina.Inhoudsopgave

 
 
1 DE PLAATS VAN DE SCHOOL
1.3.1. WERKEN MET COMPETENTIES
1.3.2. CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT
1.3.3. ZIEN!
1.3.4. KIJK
1.3.5. BREDE SCHOOL
1.3.6. PARNASSYS
1.3.7. DYSLEXIEPROTOCOL
1.3.8. BEGINNENDE GELLETTERDHEID/GECIJFERDHEID
1.3.9. SCHOOLGEBOUW
1.3.10 BRABANTS VERKEERSVEILIGHEIDSLABEL
1.3.11 BURGERSCHAP
1.3.12 HANDELINGSGERICHT WERKEN
1.3.13 WERKGROEP BEWEGEN MET DE BEWEEGMAN
 
2 PASSEND ONDERWIJS
2.2.1. PEDAGOGISCH KLIMAAT
2.2.2. DIDACTISCH KLIMAAT
2.2.3. EXTERNE BEGELEIDING
2.2.4. BELEID MEER- EN HOOGBEGAAFDE KINDEREN
2.2.5  SPECIALISTEN
2.4.1. CITO-LEERLINGVOLGSYSTEEM
2.4.2. CITO-ENTREETOETS
2.4.3. EINDTOETS
2.4.4. REGULIER LEERLINGENVOLGSYSTEEM

3 HET ONDERWIJS
 
4 OVERGANG NAAR HET
VOORTGEZET ONDERWIJS
 
 
5 DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS
6 OUDERS EN SCHOOL
6.1.1. WELKOM OP SCHOOL
6.1.2. OPEN DAG
6.1.3. INFORMATIEBIJEENKOMST NIEUWE OUDERS
6.1.4 OUDERKAMER
6.3.1. 10 MINUTENGESPREKKEN OKTOBER
6.3.2. 10-MINUTENGESPREKKEN EERSTE RAPPORT
6.3.3. 10-MINUTENGESPREKKEN TWEEDE RAPPORT
6.3.4   KIJK!-gesprekken kleuters
6.3.5. TUSSENTIJDSE OUDERGESPREKKEN
6.3.6. OUDERGESPREKKEN REMEDIAL TEACHER EN PLUSGROEP
6.4.1. OUDERPORTAAL PARNASSYS
6.4.2. RAPPORTEN
6.5.1. ’T OPSCHRIJVERKE
6.5.2. SCHOOLGIDS
6.5.3. WEBSITE
6.8.1. KLASSENOUDER
6.8.2. HULPOUDER
6.8.3. MEDEZEGGENSCHAP (MR EN GMR)
6.8.4. ACTIVITEITENCOMMISSIE (AC)
6.11.1. SOCIALE KAS
6.11.2. STICHTING LEERGELD
6.11.3 KINDPAKKET

7 ORGANISATIE VAN ONS ONDERWIJS
7.1 conciërge-administratie-ict
 
8 GEZONDHEID EN VEILIGHEID
OP ONZE SCHOOL
9 OVERIGE INFORMATIE