informatie


Hier kunt u de volgende formulieren en informatie downloaden:

Titel Omschrijving Gewijzigd op
aanmeldformulier SchrijverkeWanneer u een kind voor de groepen 1-2 aan wilt melden dient u ook het intakeformulier voor kleuters in te vullen! Voor zij-instromers is dit niet noodzakelijk 13-04-2015 09:48
bewonersbrief oktober 2016brief over de werkzaamheden in de wijk de komende periode 20-10-2016 15:49
intake formulier kleutersBij aanmelding van een leerling voor groep 1-2 graag ook dit formulier invullen 13-04-2015 09:49
schoolkalender 2016-2017 20-10-2016 15:50
verlofaanvraag 16-03-2017 16:57