Medezeggenschap: GMR en MR


Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten en ouders samen. Het middel hiertoe is de medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, denkt en beslist mee met het bestuur.

Omdat ’t Schrijverke samen met den Bongerd onder één gezamenlijk schoolbestuur BOOG (Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle) valt, is er medezeggenschap op twee niveaus. Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die alle zaken op bestuursniveau behandelt. Hierin hebben zowel van ’t Schrijverke als van den Bongerd twee ouders en twee teamleden zitting, in totaal dus acht personen. Deze worden voorgedragen door de afzonderlijke medezeggenschapsraden (zie onder).

Daarnaast hebben beide scholen ieder afzonderlijk een eigen medezeggenschapsraad. Hierin komen alle onderwerpen die de afzonderlijke scholen school raken aan bod. In de MR van ’t Schrijverke hebben vier ouders en vier teamleden zitting. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Nieuwe leden voor de oudergeleding van de MR worden gekozen door middel van een verkiezing. Indien nodig wordt een oproep gedaan in ’t Opschrijverke aan nieuwe ouders om zich kandidaat te stellen voor deze verkiezing.
 

Vergaderdata 2018-2019
MR 1: 17 september 2018

MR 2: 1 november 2018

MR 3: 11 december 2018 (19.30 uur)

MR 4: 18 februari 2019 (19.30 uur)

MR 5: 16 april 2019 (19.30 uur)

MR 6: 13 juni 2019 (19.00 uur)

 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom als u een vergadering wil bijwonen. De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school en beginnen doorgaans om 19.30 uur. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR een invalshoek zijn om dit aan te kaarten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de rode brievenbus van de MR in de school of u kunt een E-mail sturen aan
mr@schrijverke.nl. U kunt natuurlijk ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 
 
De notulen en besluitenlijsten van de MR-bijeenkomsten worden voor eenieder ter inzage, op de prikborden in de school opgehangen. 
Ook kunt U op de hoogte blijven van onze activiteiten door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site.

Voor de mogelijkheid tot het downloaden van jaarverslagen, notulen en/of agenda klik hier : MR-doc.
 

De volgende personen hebben zitting in de MR:

namens de ouders:
-Rinske Huijbregts, ouder
Mijn naam is Rinske Huijbregts. Ik ben getrouwd en moeder van twee prachtige meiden. Ontwikkeling is voor mij een rode draad in mijn leven en dat komt onder andere in mijn werk als coach/trainer tot uiting.
Al vanaf dat de oudste op school zit, wil ik graag helpen en meedenken met school, de plek waar mijn kinderen zich ontwikkelen. Toen er een plaats in de MR kwam, was dan ook snel bekeken dat ik hierin wilde. Ik vind het erg belangrijk betrokken te zijn bij de plek waar mijn kinderen zoveel tijd doorbrengen. En in de MR mag ik dan ook nog meedenken, mee-ontwikkelen en ondersteunen in belangrijke vraagstukken voor 't Schrijverke. De MR spreekt vanuit een grote groep ouders, dus ik ben erg benieuwd wat de dingen zijn die jullie op de agenda zouden willen zien!

 
- Maike Walraven, ouder
Hallo allemaal. Ik ben Maike Walraven, moeder van drie kinderen. De jongste, Veerle, fietst elke dag met erg veel plezier naar het Schrijverke (groep 6). Ik werk als consulent onderzoek bij Stichting MEE. In dit werk heb ik veel te maken met ouders en kinderen in de basisschoolleeftijd. School is hierin een belangrijke schakel. Van uit deze achtergrond denk ik graag mee over ontwikkelingen en het beleid van de school. Om zo een goede basis voor alle kinderen te creëren. Spreek me gerust op het schoolplein aan indien je vragen of ideeën hebt die je graag in de MR besproken wilt hebben!


-Inge Dingemans, ouder
Mijn naam is Inge Hoevenaar, moeder van 2 dochters (Roos en Floor) die beiden op 't Schrijverke zitten.
Nog niet zo lang wonen wij in Goirle, maar al wel vanaf dat de oudste op school zit, wilde ik graag een keer zitting nemen in de MR. 
Zelf werk ik al ruim 17 jaar binnen het speciaal onderwijs en weet hoe belangrijk het is dat er juiste keuzes voor de leerlingen gemaakt worden. Daarom heb ik ervoor gekozen om op de school van mijn dochters in de MR te gaan, zodat ik mee kan denken en mee kan beslissen over bepaalde belangrijke onderwerpen.
Ik hoop dan ook met veel plezier in de MR te zitten en over veel zaken mijn mening te mogen geven.-Paul van der Wal, ouder
Ik ben Paul van der Wal en ben zelfstandig ondernemer in Goirle Ik ben getrouwd met Annemarie en samen hebben wij 3 kinderen. Ik ben van mening dat ouderparticipatie een belangrijk deel uitmaakt van het dagelijkse reilen en zeilen op een basisschool. Vandaar mijn keuze voor de MR. Beleid, financiën, visie, maar bovenal een stem van en voor de ouders, dat is mijn aandeel!
 

Namens de leerkrachten:

 
-Yvonne van Haaren, teamlid
Mijn naam is Yvonne van Haaren. Ik ben inmiddels alweer een aantal jaar werkzaam op ’t Schrijverke. Hier ben ik juf van een kleuterklas midden in de gezellige ‘lange gang’. Daarnaast ben ik op school een van de vertrouwenspersonen. Voor mij voelt het alsof ik op ’t Schrijverke helemaal op mijn plek ben. Het is een fantastische school met zeer betrokken leerkrachten en ouders. Samen met een aantal van deze leerkrachten en ouders denk ik in de MR mee over allerlei zaken omtrent het onderwijs op ’t Schrijverke. Door mijn rol als MR-lid kan ik  mijn betrokkenheid voor de school tonen en krijg ik de kans om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, schoolbeleid en allerlei andere zaken de dagelijkse gang van zaken op onze school.  Een leuke uitdaging! Ik hoor altijd graag terug wat er speelt in de wandelgangen en als er zaken zijn die u graag besproken zou willen hebben in de MR, dan mag u dit altijd bij mij komen melden! 
 
-Mariëtte Veldman, teamlid

Mijn naam is Mariette Veldman. Ik had vele jaren geleden het geluk dat ik de tweede openbare school in Goirle mee mocht oprichten. Deze uitdagende baan heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb ‘t Schrijverke mee mogen opbouwen en werk er nog steeds met veel plezier. Op dit moment werk ik als intern begeleider van de onderbouw en sta ik 3 dagen voor de klas in de kleutergroep. Na een pauze van een aantal jaren als mr-lid ben ik nu weer graag deel van de mr. Het onderwijs is voortdurend in beweging en samen met ouders mee praten over nieuwe ontwikkelingen en beleidszaken is een groot goed. Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die op 't Schrijverke spelen, dan zoek me gerust op om deze met me te delen.
 

 

-Maaike Sier, teamlid
Ik ben Maaike Sier en sinds 2005 werkzaam op deze fijne school. Inmiddels heb ik in alle bouwen al les mogen geven, momenteel werk ik iedere dag met plezier in groep 6. Hiernaast houd ik me bezig met onderwijsvernieuwingen om de school mede in beweging te houden.
Waarom ook in de MR? Ik vind communicatie en samenwerking met ouders van groot belang. Door visies en naast elkaar te leggen en te bespreken, kunnen we er samen voor zorgen dat 't Schrijverke een veilige en stevige basis biedt aan kinderen. Uiteindelijk hebben wij immers allemaal hetzelfde doel: Optimale ontwikkeling van ieder kind, op ieder gebied!

 

 
-
Jasmine Jenniskens, teamlid
Mijn naam is Jasmine Jenniskens en ik werk sinds 2013 op basisschool ’t Schrijverke. Ik ben al enkele jaren werkzaam in groep 8, maar ik heb inmiddels ook ervaring bij de kleuters. ’t Schrijverke is voor mij een hele fijne plek om te werken. Iedere dag sta ik met veel plezier voor de klas. Voor mij is het een eer en een uitdaging om komend schooljaar deel uit te mogen maken van de MR. Op deze manier krijg ik de mogelijkheid om samen met een aantal zeer betrokken ouders en leerkrachten mee te denken over schoolontwikkelingen, het schoolbeleid en andere schoolse dingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over zaken die op ’t Schrijverke spelen dan hoor ik ze graag!