Medezeggenschap: GMR en MR


Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten en ouders samen. Het middel hiertoe is de medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, denkt en beslist mee met het bestuur.

Omdat ’t Schrijverke samen met den Bongerd onder één gezamenlijk schoolbestuur BOOG (Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle) valt, is er medezeggenschap op twee niveaus. Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die alle zaken op bestuursniveau behandelt. Hierin hebben zowel van ’t Schrijverke als van den Bongerd twee ouders en twee teamleden zitting, in totaal dus acht personen. Deze worden voorgedragen door de afzonderlijke medezeggenschapsraden (zie onder).

Daarnaast hebben beide scholen ieder afzonderlijk een eigen medezeggenschapsraad. Hierin komen alle onderwerpen die de afzonderlijke scholen school raken aan bod. In de MR van ’t Schrijverke hebben vier ouders en vier teamleden zitting. De leden van de MR hebben zitting voor een periode van drie jaar. Nieuwe leden voor de oudergeleding van de MR worden gekozen door middel van een verkiezing. Indien nodig wordt een oproep gedaan in ’t Opschrijverke aan nieuwe ouders om zich kandidaat te stellen voor deze verkiezing.
 

Vergaderdata 2018-2019
MR 1: 17 september 2018

MR 2: 1 november 2018

MR 3: 11 december 2018 (19.30 uur)

MR 4: 18 februari 2019 (19.30 uur)

MR 5: 16 april 2019 (19.30 uur)

MR 6: 13 juni 2019 (19.00 uur)

 
De vergaderingen van de MR zijn openbaar, tenzij anders vermeld. U bent van harte welkom als u een vergadering wil bijwonen. De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school en beginnen doorgaans om 19.30 uur. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR een invalshoek zijn om dit aan te kaarten. Hiervoor kunt u gebruik maken van de rode brievenbus van de MR in de school of u kunt een E-mail sturen aan
mr@schrijverke.nl. U kunt natuurlijk ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 
 
De notulen en besluitenlijsten van de MR-bijeenkomsten worden voor eenieder ter inzage, op de prikborden in de school opgehangen. 
Ook kunt U op de hoogte blijven van onze activiteiten door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site.

Voor de mogelijkheid tot het downloaden van jaarverslagen, notulen en/of agenda klik hier : MR-doc.
 

De volgende personen hebben zitting in de MR:

namens de ouders:
-Rinske huijbregts, ouder
Mijn naam is Rinske Huijbregts. Ik ben getrouwd en moeder van twee prachtige meiden. Ontwikkeling is voor mij een rode draad in mijn leven en dat komt onder andere in mijn werk als coach/trainer tot uiting.
Al vanaf dat de oudste op school zit, wil ik graag helpen en meedenken met school, de plek waar mijn kinderen zich ontwikkelen. Toen er een plaats in de MR kwam, was dan ook snel bekeken dat ik hierin wilde. Ik vind het erg belangrijk betrokken te zijn bij de plek waar mijn kinderen zoveel tijd doorbrengen. En in de MR mag ik dan ook nog meedenken, mee-ontwikkelen en ondersteunen in belangrijke vraagstukken voor 't Schrijverke. De MR spreekt vanuit een grote groep ouders, dus ik ben erg benieuwd wat de dingen zijn die jullie op de agenda zouden willen zien!

 
-Dieter van den Bemt, ouder
Ik ben Dieter van den Bemt en werk als belastingadviseur bij PwC. Ik ben getrouwd met Sandra en samen hebben wij 2 kinderen. Eline en Maarten. Ik heb me aangemeld bij de MR, omdat ik graag mijn steentje bijdraag aan de school die mijn kinderen zoveel geeft. Daarnaast leek het me ontzettend leuk om betrokken te zijn en samen met 't Schrijverke mee te denken over diverse uiteenlopende schoolse zaken. In de periode dat ik de MR vergaderingen bijwoon, heb ik gemerkt dat er veel te bespreken is en dat wij als ouders een belangrijke rol hebben. Ik moedig u als ouder dan ook hierbij graag aan om mij aan te spreken op het schoolplein als u vragen, ideeën of een mening heeft. Ik heb op vrijdag mijn parttime dag en ben dan ook het beste aan te spreken ergens op het schoolplein.

-Inge Hoevenaar, ouder
Hallo allemaal,
Mijn naam is Inge Hoevenaar, moeder van 2 dochters (Roos en Floor) die beiden op 't Schrijverke zitten.
Nog niet zo lang wonen wij in Goirle, maar al wel vanaf dat de oudste op school zit, wilde ik graag een keer zitting nemen in de MR. Daarom heb ik ook niet lang getwijfeld toen er een plaats vrij kwam.
Zelf werk ik al ruim 17 jaar binnen het speciaal onderwijs en weet hoe belangrijk het is dat er juiste keuzes voor de leerlingen gemaakt worden. Daarom heb ik ervoor gekozen om op de school van mijn dochters in de MR te gaan, zodat ik mee kan denken en mee kan beslissen over bepaalde belangrijke onderwerpen.
Ik hoop dan ook de komende 3 jaar met veel plezier in de MR te zitten en over veel zaken mijn mening kan en mag geven.
Groetjes Inge Hoevenaar


-Paul van der Wal, ouder
Ik ben Paul van der Wal en ben mede-eigenaar van administratiekantoor Buro Bilan in Tilburg. Ik ben getrouwd met Annemarie en samen hebben wij 3 kinderen. Stijn en Thijs zitten al op school en ons dochtertje Lizzie zal ook op ’t Schrijverke komen wanneer ze oud genoeg is. Onze toekomst hier is dus voorlopig gewaarborgd. Ik ben van mening dat ouderparticipatie een belangrijk deel uitmaakt van het dagelijkse reilen en zeilen op een basisschool. Vandaar mijn keuze voor de MR. Beleid, financiën, visie, maar bovenal een stem van en voor de ouders, dat is mijn aandeel!


Namens de leerkrachten:

 
-Yvonne van Haaren, teamlid
Mijn naam is Yvonne van Haaren. Ik ben inmiddels alweer een aantal jaar werkzaam op ’t Schrijverke. Hier ben ik juf van een kleuterklas midden in de gezellige ‘lange gang’. Daarnaast ben ik op school een van de vertrouwenspersonen. Voor mij voelt het alsof ik op ’t Schrijverke helemaal op mijn plek ben. Het is een fantastische school met zeer betrokken leerkrachten en ouders. Samen met een aantal van deze leerkrachten en ouders denk ik in de MR mee over allerlei zaken omtrent het onderwijs op ’t Schrijverke. Door mijn rol als MR-lid kan ik  mijn betrokkenheid voor de school tonen en krijg ik de kans om mee te denken over nieuwe ontwikkelingen, schoolbeleid en allerlei andere zaken de dagelijkse gang van zaken op onze school.  Een leuke uitdaging! Ik hoor altijd graag terug wat er speelt in de wandelgangen en als er zaken zijn die u graag besproken zou willen hebben in de MR, dan mag u dit altijd bij mij komen melden! 
 
-Mariëtte Veldman, teamlid

Mijn naam is Mariette Veldman. Ik had vele jaren geleden het geluk dat ik de tweede openbare school in Goirle mee mocht oprichten. Deze uitdagende baan heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb ’t Schrijverke mee mogen opbouwen en werk er nog steeds met veel plezier. Op dit moment werk ik als intern begeleider van de onderbouw en sta ik 2 dagen voor de klas in de kleutergroep. Na een pauze van een aantal jaren als mr-lid neem ik nu weer graag zitting in de mr. Het onderwijs is voortdurend in beweging en samen met ouders mee praten over nieuwe ontwikkelingen en beleidszaken is een groot goed. Heeft u vragen of opmerkingen over zaken die op 't Schrijverke spelen, dan zoek me gerust op om deze met me te delen. 

 

-Maaike Sier, teamlid
Ik ben Maaike Sier en sinds 2005 werkzaam op deze fijne school. Inmiddels heb ik in alle bouwen al les mogen geven, momenteel werk ik in groep 7 met heel veel plezier.
Ik ben getrouwd met Jeroen en samen hebben wij 2 zoontjes. Mijn beide kinderen zitten op 't Schrijverke.
Waarom in de MR? Ik vind de communicatie en samenwerking met ouders van groot belang. Door alle visies naast elkaar te leggen, kunnen we 't Schrijverke optimaal laten functioneren. Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel voor onze kinderen, namelijk het allerbeste onderwijs binnen een fijne en vertrouwde sfeer!

 
-
Jasmine Jenniskens, teamlid
Mijn naam is Jasmine Jenniskens en ik werk sinds 2013 op basisschool ’t Schrijverke. Ik ben al enkele jaren werkzaam in groep 8, maar ik heb inmiddels ook ervaring bij de kleuters. ’t Schrijverke is voor mij een hele fijne plek om te werken. Iedere dag sta ik met veel plezier voor de klas. Voor mij is het een eer en een uitdaging om komend schooljaar deel uit te mogen maken van de MR. Op deze manier krijg ik de mogelijkheid om samen met een aantal zeer betrokken ouders en leerkrachten mee te denken over schoolontwikkelingen, het schoolbeleid en andere schoolse dingen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben over zaken die op ’t Schrijverke spelen dan hoor ik ze graag!