Actualiteiten


Na een bepaalde tijd verdwijnt het item uit "Actualiteiten" en is het nog terug te vinden bij het "Nieuwsarchief" (zie button rechtsboven).
Datum
Inhoud
14-11-2019
sinterklaas 2019

SINTERKLAAS


Half november op de kalender, dus kan een bericht vanuit Spanje niet meer ontbreken. Hoewel Spanje?! Overmorgen arriveert Sinterklaas en zijn gevolg alweer in Apeldoorn en binnen een mum van tijd laat hij dit weekend ook zijn gezicht zien in Goirle. Hoe Sinterklazen dat toch klaarspelen?! Hoog tijd in ieder geval om ook op school alles in 5-decembersferen te gaan brengen. Want dat is de dag dat Sinterklaas en zijn Pieten weer op school gaan verschijnen! En vrijdag 6 december kunnen we dan ook nog met de cadeautjes spelen als er een studiedag op het programma staat. Zover is het echter nog niet. Eerst maar eens kijken wat ons nog allemaal te wachten staat.

In de groepen 5 t/m 8 gaan we maandag lo(o)tjes trekken. Daarna kunnen ze daar hun creatieve capriolen weer helemaal tot uitvoer gaan brengen. Het surprisecadeau is ook dit jaar bepaald op 3 euro. De groepen 5 hebben de vrije keuze wat surprises betreft, maar in de groepen 6 t/m 8 kiezen we altijd voor een thema. De leerlingen mogen hun surprise vanaf maandag 2 december mee naar school brengen, maar op woensdag 4 december moeten ze er allemaal staan. Dan gaan we namelijk weer “etalages” kijken of anders gezegd: elkaars bouwwerken bewonderen.


Natuurlijk mogen we ook weer allemaal op school onze schoen zetten. Zorg dat die op 25 november klaarstaat, want schoenenpiet heeft beloofd die avond naar ‘t Schrijverke te komen.
Al met al weer genoeg om te onthouden. En vanaf maandag natuurlijk genieten van de speciale sinterklaassfeer in de school. Met dank aan alle “binnenhuisarchitect-pieten”
Top


13-11-2019
vacature raad van toezicht

Vacature

Lid Raad van Toezicht
Aandachtsgebied ICT / Huisvesting
 De stichting Edu-Ley vertegenwoordigt het primair onderwijs in Goirle.
Edu-Ley wordt geleid door het College van Bestuur (CvB). De Raad van Toezicht (RvT) is primair verantwoordelijk voor het op onafhankelijke wijze toezicht houden op het beleid van het CvB en op de algemene gang van zaken in de stichting. De RvT staat het CvB met raad terzijde en is werkgever van de voorzitter van het CvB.
 
Edu-Ley vertegenwoordigt zes basisscholen: De Bron, de Regenboog, ’t Schrijverke, Kameleon, Den Bongerd en Open Hof. De kernwaarden zijn autonomie, verbinding, lerende houding en ambitie. De vier waarden versterken elkaar en zijn kenmerkend voor het karakter van Edu-Ley. De scholen stellen zich ten doel onderwijs en zorg te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o. De scholen doen dit op basis van algemene toegankelijkheid en maximale ontwikkelkansen voor ieder kind, met als motto “Samen in verscheidenheid”.

Vanwege het vertrek van een lid van de RvT zoeken wij een:

enthousiast lid RvT met specifieke kennis op het terrein van ICT en Huisvesting.

 

Uitgebreide informatie over Edu-Ley en de volledige vacaturetekst kunt u vinden op www.edu-ley.nl of opvragen via info@edu-ley.nl. Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, Maarten Pieters, op 06-55 15 10 13. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk 25 november 2019.
 
Top


07-11-2019
stakingsdag

STAKING: WE BLIJVEN ACHTER ONZE STANDPUNTEN STAAN!


Net nadat we op donderdag aan ouders hadden uitgelegd waarom we staken, kwam het kabinet met een incidentele ’onderwijsinjectie’ over de brug. Hoewel we de onduidelijkheid, die afgelopen weekend ontstond, vervelend voor ouders (en onszelf) vonden, heeft het onze mening t.a.v. de staking echter niet kunnen veranderen. We denken namelijk niet dat we hiermee het lerarentekort gaan oplossen. Daarvoor zijn echt structurele maatregelen noodzakelijk. In de mail die u maandag via ParnasSys ontving, gaven we nogmaals onze beweegredenen aan. Hoe we onze stakingsdag hebben ingevuld, leest u hieronder.

‘t SCHRIJVERKE STAAKT!

Wie denkt dat staken een dagje vrij betekent, heeft het natuurlijk mis! Gisterochtend troffen de stakers elkaar op school om “in debat te gaan” over de toestand van ons onderwijs en de beweegredenen om te gaan staken.

Gaandeweg het gesprek werd duidelijk hoe mensen die met hart en ziel voor de klas staan het verschrikkelijk vinden het onderwijs weg te zien kwijnen. De enorme werkdruk, de minachting voor het beroep, het tekort aan leerkrachten, onbevoegden voor de klas, het slechte salaris, de zorg voor de kinderen en hun toekomst en de eisen die aan de opleiding moeten worden gesteld: allemaal onderwerpen die de revue passeerden. Ook werd gezocht naar oplossingen, al beseften we terdege dat we daar slechts een heel klein steentje aan kunnen bijdragen zonder steun van de politiek. De staking was misschien wel dat hele kleine steentje waaraan we ons maar even moesten vasthouden.

Het tweede deel van deze bijeenkomst werd gebruikt om op verschillende manieren onze zorg onder de aandacht te brengen. Ons filmpje: ”#NIETONSAKKOORD” staat inmiddels op facebook en de brieven die we schreven zijn hopelijk aangekomen bij de leden van de Tweede Kamer. Ook is het filmpje hier te bekijken: https://youtu.be/oYzvRYQaiC4


We kijken terug op een geslaagde staking en willen de ouders bedanken die ons steun betuigden. Zelfs op de stakingsdag werden we verblijd met een “actie-cake”.
Tot zover gisteren! En vandaag ....? Vanochtend stonden we weer met hart en ziel klaar voor uw kinderen. Want wie de jeugd heeft, heeft de toekomst en laten we dat alsjeblieft zo houden!!!
Top


07-11-2019
voorleeskampioen 2019

VOORLEESKAMPIOEN


Onze voorleeskampioen 2019-2020 is bekend! Na een zeer spannende strijd, waarbij het niveau van alle deelnemers opvallend hoog was, mocht Anna van Schie zich tot schoolkampioen laten kronen. Anna zit in groep 7 I/C en las voor uit het boek “De Griezels” van Roald Dahl. Het publiek werd meegesleept in de passage van het verhaal waarin duidelijk werd wat er allemaal in de baard van meneer Griezel bleef hangen.
Onze kampioen gaat naar de volgende ronde waarin ze het opneemt tegen de andere schoolkampioenen van Goirle. Een eerste stap naar de landelijke finale! Wie weet wordt het dit schooljaar dus nog ‘griezelig spannend’ voor Anna.
Het kampioenschap werd traditiegetrouw bij het Willem II college gehouden. De kinderen gingen daar op de fiets naar toe. Compliment voor het fietsgedrag!
Top


31-10-2019
ik val op

VERKEERSACTIE “VAL OP”


Ongetwijfeld bent u op fietspaden het sjabloon “zet je licht aan” al tegengekomen. Nu de klok weer is teruggezet, is deze landelijke actie natuurlijk erg belangrijk. Als goede verkeersschool willen wij daar ui-teraard bij aansluiten, want ook wij vinden het van groot belang dat onze leerlingen duidelijk zichtbaar zijn op het fietspad of de weg. Zorg er dus voor dat de fietsverlichting van uw kinderen goed in orde is en geef zelf het “”lichtend voorbeeld”.Hieronderkrijgt u wat tips en achtergrondinformatie en kunt u lezen hoe wij op school de komende tijd aandacht schenken aan dit thema.

ACTIE ‘Val OP!’

Van 4 november tot en met 29 november houden wij op onze school de actie ‘Val op!’.
We merken het al, het wordt ’s avonds weer vroeger donker. Het is belangrijk dat kinderen zich laten zien in het verkeer! Als ze ‘s ochtends naar school gaan, maar ook wanneer ze aan het eind van de middag terug komen van een vriendje of het sportveld. Vaak zijn fietsers slecht zichtbaar door ontbrekende of slecht werkende verlichting en reflectie. Soms hebben ze prima verlichting, maar wordt deze niet aangezet!
De leerlingen gaan de komende weken in de klas aan de slag met dit onderwerp, daarnaast kunnen de kinderen meedoen met een kleurplatenwedstrijd (uiterlijk inleveren op 29 november). Wie kan zijn kleurplaat het meest laten opvallen!?

Zonder licht
Goede fietsverlichting is heel belangrijk. Een kwart van alle ongelukken met fietsers gebeurt in het donker. Het risico voor fietsers om bij duisternis slachtoffer te worden van een ongeval neemt met circa 17% af met een werkende voor- en achterverlichting! Daar komt bij dat ruim de helft van de fiet-sers in het donker zonder licht rijdt, vaak omdat de verlichting niet werkt of wordt vergeten aan te zetten. De actie ‘Val op!’ helpt om te stimuleren dat fietsers beschikken over werkende fietsverlichting en deze ook gebruiken.
Helpt u uw kinderen om zichtbaar in het verkeer te zijn?

U kunt vooraf de fiets van uw kind controleren op de volgende punten:
- De koplamp werkt goed, straalt recht naar voren en geeft wit of geel licht
- Het achterlicht werkt goed, straalt naar achteren en geeft rood licht
- Er is een losse rode reflector aanwezig aan de achterkant of reflecterend achterlicht
- Witte of gele reflectoren in de spaken of reflectie op de band of velg
- Twee gele/oranje reflectoren op beide trappers.

Op deze manier kunnen we er samen voor zorgen dat al onze kinderen goed zichtbaar op pad gaan.
Licht uit? Fietslamp aan!

U doet toch ook mee?

Namens de verkeerswerkgroep
Top


31-10-2019
papieren kalender

START SCHOOLJAAR 20-21 FOUTJE IN DE KALENDER


Een oplettende ouder meldde ons dat er een fout in de kalender staat m.b.t. de zomervakantie. Op de pagina “augustus’ staat in het overzicht bovenaan alles goed weergegeven, maar in het datablad daaronder wordt vermeld dat het schooljaar al op 17 augustus zou beginnen. Dat klopt niet! Het schooljaar 2020-2021 start op maandag 24 augustus. Er moet dus nog één rij grijsgekleurde hokjes bij! Dank voor de oplettendheid!
Top


31-10-2019
staking 6 november 2019

ONDERWIJSSTAKING 6 NOVEMBER

Zoals wij vorige week al berichtten zouden we in dit Opschrijverke duidelijkheid geven over onze houding t.o.v. de landelijke onderwijsstaking die volgende week woensdag 6 november zal plaatsvinden. Staken doe je immers niet zomaar, daar moet je vooraf goed over nadenken. Dat hebben we gedaan en samen zijn we tot de conclusie gekomen dat ook onze school woensdag 6 november op slot gaat. We hopen dat u de moeite zult nemen om hieronder onze motivatie voor deze staking te lezen:

‘t SCHRIJVERKE ACHTER STAKING


Woensdag 6 november - de dag dat de Tweede Kamer de onderwijsbegroting behandelt - is een landelijke onderwijsstaking (P.O en V.O.) aangekondigd. Ook personeelsleden van ’t Schrijverke staan in overgrote meerderheid achter deze staking. We leggen u graag uit waarom op deze dag het onderwijs in verweer komt en waarom ook onze school op slot gaat. Niet omdat we het leuk vinden!
Mensen die voor het onderwijs kozen, hebben zeker nooit de illusie gehad daar rijk van te worden. Integendeel, een leerkracht kiest met zijn hart en niet met zijn portemonnee. Het is de passie die in elke goede leerkracht schuilgaat om kinderen verder te brengen in hun ontwikkeling, zowel op cognitief, maar zeker op sociaal-emotioneel niveau. Die ontwikkeling van kinderen is echt in groot gevaar! Het lerarentekort breidt zich als een rode vlek steeds verder uit over het hele land. En ook al lijkt onze regio nog wat buiten schot te blijven, ook hier - en dus op onze school - worden af en toe achter de schermen concessies gedaan om het onderwijs bij uitval van leerkrachten draaiend te houden. En besef wel: elke concessie die je doet, gaat ten koste van andere leerlingen en leerkrachten. Invallers van buitenaf zijn nauwelijks nog te vinden. Op steeds meer plaatsen worden leerlingen naar huis gestuurd, worden klassen bij elkaar gevoegd of komen onbevoegden voor de klas te staan. Er zijn zelfs al noodoplossingen waarbij kinderen om toerbeurt bij ouders thuis les krijgen en scholen die moeten sluiten. Stelt u zich eens voor wat er straks gaat gebeuren als er bijvoorbeeld een flinke griepepidemie ontstaat. Al deze ontwikkelingen zijn een aantasting van ons beroep. Het is nogal wat als je na een pittige HBO-studie te horen krijgt dat een onbevoegde het wel even van je over kan nemen. En het gekke is dat de minister zegt dat hij met deze noodmaatregelen kan leven.

Terug naar de staking. Ook al lijkt het steeds te gaan om salarisverhoging, dat is voor heel veel leerkrachten echt niet het belangrijkste punt. Zij maken zich vooral zorgen om de toekomst van uw kinderen en de manier waarop zij hun vak nog kunnen blijven uitoefenen met de eerdere genoemde passie die ze zo hoog in het vaandel hebben staan. De regering heeft dit keer in haar begroting geen enkele euro extra uitgetrokken, gewoonweg omdat niemand van de coalitiepartijen het als prioriteit op de agenda had staan, aldus Rutte zelf.

Hoe is zo’n arrogante houding mogelijk, vragen wij ons af. In maart stonden we met 40.000 mensen op het Malieveld, een gezamenlijke stem die totaal is genegeerd. Het bedrag waar steeds mee wordt gestrooid “er gaat al extra geld naar het onderwijs”, is absoluut geen extra geld, maar zat al in het potje om ingezet te worden. Er moet echter nog veel meer bij om de dreigende teloorgang van ons onderwijs een halt toe te roepen. En hoewel we best blij zijn met wat loonsverhoging, hoeft dat geld wat ons betreft echt niet in onze portemonnee terecht te komen. Laten we er a.u.b. voor zorgen dat het beroep aantrekkelijker wordt, dat we de werkdruk echt verminderen, de uitstroom een halt toe roepen en dat er ook in de toekomst nog heel veel gepassioneerde mensen voor de klas blijven staan. Kinderen verdienen het aan de hand van bevlogen leerkrachten een mooie toekomst tegemoet te gaan.

Wij zijn blij dat ons bestuur, Edu-Ley, achter deze staking staat. We beseffen ook dat een stakingsdag voor u als ouders de nodige problemen kan geven. Maar hoe groot zullen de problemen worden als er niets gebeurt…….? Daarom hopen we dat u begrip heeft voor deze actie en daar ook achter kunt staan. In het belang van uw kinderen!

Team ‘t Schrijverke
Top


24-10-2019
winnaar stelwedstrijd

KAINEY WINNAAR STELWEDSTRIJD

Stel, je houdt een stelwedstrijd op een basisschool. Stel, er kunnen heel veel leerlingen aan meedoen. Stel, dat jij nu net de winnaar wordt!
En de winnaar werd: Kainey uit groep 8. Zij had volgens de jury echt het allermooiste (strip-) verhaal dat werd ingezonden: ‘Een reis naar de maan!’ En natuurlijk legde Kainey met dit verhaal een directe link naar het thema van de Kinderboekenweek. Hieronder kunt u met Kainey meereizen en laten we zien waarom ze tot winnaar werd gekozen. Proficiat!

Top


24-10-2019
staking 6 november

ONDERWIJSSTAKING WOENSDAG 6 NOVEMBER


Zoals u wellicht al vanuit de media heeft vernomen, hebben de vakbonden op woensdag 6 november opnieuw een landelijke onderwijsstaking aangekondigd. De tijd na de herfstvakantie is op bestuurs- en schoolniveau te kort geweest om daar op dit moment al een genuanceerd standpunt over in te kunnen nemen. Het is dan ook nog niet duidelijk welke consequenties dit voor onze school (en de andere scholen in Goirle) gaat hebben. In ’t Opschrijverke van volgende week zal daar definitief duidelijkheid over komen. Houdt u er in ieder geval wel rekening mee dat de school op woensdag 6 november dicht zou kunnen zijn.
Top


10-10-2019
sportouder gevraagd

SPORTOUDER GEVRAAGD


Gedurende het schooljaar willen we onze leerlingen aan zoveel mogelijk schooltoernooien laten deelnemen. Wendy Spaan zorgt al enkele jaren namens de ouders dat de tassen, met daarin de sportbroekjes en programma’s, op tijd worden klaargemaakt en bij de leiders en deelnemers terecht komen. Maar omdat Wendy aan het einde van het schooljaar haar laatste dochter van ‘t Schrijverke ziet vertrekken, zijn we op zoek naar een opvolger/opvolgster. Het zou fijn zijn als die dit jaar nog een paar toernooien kan meedraaien om het stokje straks geruisloos te kunnen overnemen. Dus, welke ouder wil bijdragen aan deze belangrijke taak? Het gaat vooral om de voorbereiding op de toernooien. We vragen niet om tijdens alle toernooien ook zelf aanwezig te zijn.
Top


10-10-2019
Parro en ParnasSys

PARRO EN PARNASSYS

We werken alweer een tijdje naar tevredenheid met ons administratie-systeem ParnasSys. Afgelopen schooljaar is daar Parro bijgekomen. We merken dat er nog steeds wat onduidelijkheid bestaat over de verschillen tussen beide informatiestromen. We hopen hieronder wat duidelijkheid te verschaffen.
Parro is een app waarmee de leer-kracht informatie van de hele groep doorgeeft aan ouders. Ook wordt het systeem gebruikt om foto’s door te sturen, hulpouders te vragen en 10-minutengesprekken in te plannen. De leerkracht kan je hiervoor uitnodigen. Je ontvangt een koppelcode in de mail.

ParnasSys heeft een ouderportaal waar je de registratie van de resultaten van je kind kunt vinden. Ook worden hier observaties, bijzonderheden en relevante informatie en afspraken n.a.v. de oudergesprekken over je kind genoteerd. Alles individueel dus! Je krijgt hiervoor inloggegevens via de mail. Het is een automatisch gegenereerd ParnasSys mailtje. ParnasSys heeft geen app meer voor ouders.

Wanneer je (adres)gegevens wijzigt in ParnasSys veranderen die niet direct. Karin krijgt hier bericht van en moet dit handmatig wijzigen. Pas daarna is de wijziging definitief.

Mochten er nog zaken onduidelijk zijn, dan kunt u zich richten tot de leerkracht.
Top


26-09-2019
Welkom Bea

WELKOM BEA


Inmiddels is de procedure gestart waarin we op weg gaan naar een nieuwe directeur. In de tussentijd zal Bea Rombouts de honneurs op ´t Schrijverke waarnemen en daar zijn we ontzettend blij mee. Bea heeft al enkele weken terug kennisgemaakt met het team. Hieronder stelt ze zich graag aan u voor:

“Ik ben Bea Rombouts, 62 jaar, en werk al 42 jaar met veel plezier in het onderwijs. Bijna 20 jaar heb ik gewerkt als directeur en bestuurder in het basisonderwijs en speciaal onderwijs (o.a. SG de Keyzer in Goirle). Nu werk ik voor het 5e jaar als interim directeur, coach van directeuren en als onderwijsadviseur. Leuk en uitdagend werk. Van 1 oktober 2019 tot 1 maart 2020 zal ik op maandag en donderdag op ‘t Schrijverke werken als interim directeur en samen met het MT leiding geven aan de school.”
Top


26-09-2019
Afscheid Herwin
BESTE OUDERS /VERZORGERS,

Afgelopen week heb ik afscheid genomen van alle leerlingen. In ‘een rondreis’ langs alle groepen ben ik toegezongen, was ik hoofdrolspeler in een musical en hebben we leuke gesprekjes gehad. Deze gesprekken gingen over mijn droom om eens een langere tijd te gaan reizen. Ik vertelde de leerlingen dat ik die droom al vele jaren had, maar nooit was gaan onderzoeken of ik dat ook echt zou willen en kunnen. Aangezien de droom steeds vaker terug kwam, besloot ik dat wel te gaan doen en begin ik volgende week aan een reis. De afgelopen jaren heb ik samen met het team gewerkt aan ‘stippen’ op de horizon voor het onderwijs op onze school. Deze stippen geven koers aan de inhoud van ons programma en stelt kinderen in de gelegenheid hun dromen te dromen. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan heb kunnen leveren. Dank voor het vertrouwen en de samenwerking. Ik wens u het allerbeste.

Met vriendelijke groet,
Herwin Roberts
directeur obs ‘t Schrijverke

Na de rondreis langs de klassen, waarover Herwin hierboven zelf al sprak, nemen we dan morgen officieel afscheid van onze directeur. In het vorige Opschrijverke kon u er alles over lezen. Toch nog een kleine reminder: Ouders die Herwin nog graag de hand willen drukken, kunnen daarvoor terecht tijdens het Koffie-uurtje dat morgenvroeg in de benedenruimte wordt gehouden van 8.30 tot 9.30 uur.
Ook vanaf deze plek willen we Herwin bedanken en hem alle goeds voor de toekomst wensen, te beginnen met een geweldige wereldreis!
Top


12-09-2019
opschrijverke

OPSCHRIJVERKE VIA PARNASSYS


We merken dat het verzendsysteem van ‘t Opschrijverke de laatste weken wat steken laat vallen. Zo zijn er ouders die het Opschrijverke niet of dubbel ontvangen. Bij anderen belandt onze nieuwsbrief in de spam– of trashbox. Al met al redenen om eens uit te gaan kijken naar andere mogelijkheden. En die mogelijkheden liggen vaak eenvoudiger dan vooraf gedacht. Binnenkort willen we ‘t Opschrijverke namelijk via ParnasSys naar u mailen. Zo hebben we meer gegarandeerd bereik. Wel jammer voor de “niet-ouders” die ook een ‘abonnement’ op ‘t Opschrijverke hebben, want die zijn natuurlijk niet gekoppeld aan ParnasSys. Maar uiteraard kun je voor al het nieuws ook straks nog steeds terecht op onze website, want ook daar wordt de nieuwsbrief wekelijks geplaatst. Dus mocht u hem een keertje niet ontvangen….
Top


12-09-2019
september verkeersmaand

SEPTEMBER: VERKEERSMAAND


‘t Schrijverke is natuurlijk niet voor niets gecertificeerd Verkeersschool. Verkeersveiligheid hebben we altijd hoog in het vaandel staan, maar in september krijgt een en ander nog een extra accent. Dan staat immers onze verkeersmaand op het programma. Op dinsdag 10 september wordt deze activiteit op een speciale manier geopend. In de Haspel vinden dan twee bijzondere voorstellingen plaats van een goochelaar, die middels een “flitsende verkeersshow“ de leerlingen zal vermaken. Deze dag komen de gymlessen te vervallen.
Verder staan er verschillende activiteiten voor de jaargroepen op het programma:

Groepen 1 t/m 4: pleintje verkeer 11-12-13-16 september
Groepen 3: politiebezoek op school
Groepen 4: excursie brandweer
Groepen 5: verkeersexamen te voet (voorjaar)
Groepen 6: trapvaardig 19 en 20 sep-tember.
Groepen 7: onderzoek uitvoeren
Groepen 8: meehelpen met trapvaardig

Ook is er een gezamenlijke actie:
Vanaf 9 september gaan we een week lang inventariseren hoe de kinderen naar school komen: lopend, fietsend, auto of anders. Dit gaan we nog een ander moment in het jaar herhalen. De groepen 7 gaan deze actie uitvoeren en verwerken.

VERKEERSMAAND SEPTEMBER


We merken aan heel veel zaken dat de verkeersmaand begonnen is. Zo konden we afgelopen dinsdag in de Haspel allemaal genieten van een goochelaar die rondom het thema ‘verkeer’ zijn trukendoos opende, komen de leerlingen uit de groepen 7 regelmatig langs om te noteren hoe we dagelijks naar school gaan (lopend, op de fiets of met de auto), is de kleutergang omgetoverd tot een echte verkeersstraat waar je soms zelfs in de file komt te staan en zijn er tal van verkeersactiviteiten voor de verschillende groepen. We zijn op onze school al een aantal jaren goed bezig de verkeersveiligheid steeds hoger in het vaandel te laten staan. Dat moet ook wel want we willen ons verkeersveiligheidslabel (en de daaraan gekoppelde subsidie) uiteraard behouden. Daartoe moeten we ook aan het einde van elk schooljaar een uitgebreid plan insturen met daarin o.a. alle activiteiten die aan bod zijn gekomen beschreven. We kregen onlangs bericht dat ons plan dit keer is gecertificeerd met ”zilver”! Een mooie verkeerspluim op de hoed van onze actieve werkgroep. We hopen ouders en kinderen bewust te maken van het belang van verkeersveiligheid. Komt u eens meer lopend of met de fiets naar school en mocht het dan toch met de auto zijn, parkeert u dan in ieder geval op de daarvoor aangelegde parkeerplaatsen.

Hieronder ziet u een overzicht met de regels welke voor onze school zijn opgesteld. Uiteraard in het belang van uw kind(eren)! Daaronder een plattegrond met daarop de parkeerplekken rondom de school aangegeven.
Aan het begin van het schooljaar extra belangrijk om het weer eens allemaal goed in u op te nemen.

Aan alle ouders en verzorgers van obs ’t Schrijverke, het Peuterplein
en BSO De Avonturiers,


Verkeersveiligheid rondom de school.

1. Breng uw kind(eren) zo veel mogelijk op de fiets of lopend naar school. Dit is veilig én gezond. Wij verzoeken
u dan ook met klem uw kind(eren) alleen met de auto naar school te brengen als dat niet anders
kan. Minder autoverkeer bevordert de verkeersveiligheid rondom de school enorm.
2. Mocht u toch met de auto naar school komen, parkeer uw auto dan in de parkeervakken rondom de scholen.
Graag zodanig dat er geen in- of uitritten worden geblokkeerd. Misschien moet u dan een stukje verder
lopen, maar dat voorkomt veel ergernis bij de bewoners. In de directe omgeving van de school wordt
regelmatig streng gecontroleerd op fout parkeren en worden er zo nodig bekeuringen uitgeschreven. (Zie
ommezijde voor een kaartje met de parkeervakken rondom de school).
3. Voor de school ligt een zogenaamde “Kiss and Ride” strook. U kunt daar uw kind(eren) met de auto afzetten
en weer meteen doorrijden. Het is geen parkeerplaats, ook niet voor het ophalen en wegbrengen
van uw kind(eren) van of naar de BSO
4. De kinderen die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de daarvoor bestemde fietsenstalling.
5. Op de speelplaats geldt: lopen met de fiets aan de hand en honden blijven buiten het hek.
6. De voordeur van De Avonturiers zit aan de zijde van de speelplaats.
7. Kinderen/ouders die geen gebruik maken van de BSO komen door de schooldeur naar binnen en niet via de
voordeur van De Avonturiers.
8. Kinderwagens/buggy’s blijven op de gang staan.
9. De deuren van de school, na het verlaten weer dichtdoen.
10. De schoolhekken zijn onder schooltijd dicht. Wilt u die ook weer sluiten, net als de schooldeuren?
Na schooltijd spelen alleen de kinderen van de BSO op het schoolplein.
Wij vertrouwen erop dat wij samen met u kunnen zorgen voor een verkeersveilige omgeving.
Alvast bedankt voor uw medewerking,
Team obs ’t Schrijverke en De Avonturiers
Top


05-09-2019
sporttoernooien info

BEGELEIDING SPORTTOERNOOIEN


De inschrijving voor het tennistoernooi is alweer gesloten en vandaag treffen we opnieuw twee sporttoernooien aan in dit Opschrijverke. We begrijpen dat we dus nogal eens een keer een beroep moeten doen op begeleidende ouders. Voor alle sporttoernooien geldt nl.: zonder begeleiding kunnen we een team niet inschrijven. Het zou fijn zijn als we niet altijd dezelfde ouders voor het sportkarretje hoeven te spannen. Wellicht dat ook anderen zich eens spontaan kunnen aanmelden. U bent verzekerd van een gezellig toernooi en uw kind zal trots op u zijn.

9 OKTOBER: HENK ELANDS MINIPUPTOERNOOI 1 t/m 4

Voor de 36ste keer kunnen onze jongste voetballers aan het begin van het schooljaar naar GSBW voor het altijd gezellige minipuptoernooi. Dat wordt dit jaar op woensdagmiddag 9 oktober georganiseerd op de velden van de “blauw-witten”. De kinderen uit de groepen 1 en 2 spelen hun wedstrijdjes met 4 tegen 4 spelers. De wedstrijdjes bij de groepen 3 en 4 worden gespeeld met 6 tegen 6. Bij de manier van inschrijven maken we een verschil tussen de kleutergroepen en de groepen 3 en 4. Bij de kleuterlokalen komen lijsten te hangen waarop deelnemers kunnen worden ingetekend, maar bij elk team moet ook een begeleider zijn. De groepen 3 en 4 krijgen aparte briefjes mee naar huis. Hier proberen we uiteraard ook zoveel mogelijk klasgenoten bij elkaar in een team te plaatsen, maar dat is afhankelijk van het aantal deelnemers per klas en de aangemelde begeleiding. Het intekenen bij de kleuters en het retourneren van de strookjes kan tot uiterlijk maandag 16 september.


HANDBALTOERNOOI 5/6 & 7/8


Sporters komen volop aan hun trekken de komende tijd. Beginnen de groepen 1 t/m 4 op het voetbalveld, de groepen 5 t/m 8 kunnen in sporthal De Wissel hun energie kwijt. Ook vanuit GHV ontvingen we namelijk post met de mededeling dat de hand-baltoernooien er weer aan gaan komen. Dat gebeurt al jaren traditiegetrouw in de herfstvakantie. Dit keer spelen de groepen 5/6 op maandagochtend 14 oktober en de groepen 7/8 op dezelfde dag, maar dan in de middag. Vandaag gaan de brieven met inschrijfstrookjes mee naar huis.
Zorg dat je aanmelding uiterlijk maandag 16 september bij de leerkracht binnen is.


Update 12 september: VOETBAL 3/4 HANDBAL 5-8 AANMELDEN KAN NOG


Tot en met maandagochtend 16 september kunnen de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 zich aanmelden voor het Henk Elands minipup voetbaltoernooi. De lijsten van de kleuters hangen bij de lokalen en de leerlingen uit 3 en 4 dienen hiervoor het strookje te retourneren. Dat geldt ook voor de kinderen uit 5 t/m 8 die zich willen inschrijven voor het handbaltoernooi. Ook hier is maandagochtend 16 september de uiterste aanmelddatum
Top


05-09-2019
sponsortocht

SPONSORTOCHT


Op woensdag 25 september organiseert Stichting ‘Gelden voor Helden’ een sponsortocht waaraan alle scholen van Goirle deelnemen. U heeft via ParnasSys daarover al informatie ontvangen en vandaag gaan de formulieren voor deze sponsortocht mee naar huis. Mainframe doet ontzettend veel voor de jeugd in Goirle. Daarnaast worden vanuit deze organisatie ook vakdocenten ingezet voor onze gymlessen. De kinderen kunnen vooraf geld ophalen bij sponsors. Op woensdag 25 september gaan ze (onder schooltijd) op het complex van GSBW hun rondjes lopen. Voor de klassen met de hoogste opbrengst zijn er leuke prijzen te verdienen.
Top


05-09-2019
Merne stelt zich voor

MERNE STELT ZICH VOOR


Mijn naam is Merne Muskens en ik ben 26 jaar. Vorig schooljaar heb ik een aantal maanden als onderwijsassistent op OBS Den Bongerd gewerkt. Dit schooljaar mag ik deze taak vervullen op ‘t Schrijverke met als aanvulling motorisch remedial teaching (MRT). Op dinsdag en woensdag ben ik werkzaam op t’Schrijverke. Op de andere dagen als bewegingsagoog binnen een fysiotherapiepraktijk. Mocht je nieuwsgierig zijn of heb je vragen, kom gerust even langs.
Top


29-08-2019
schrijverke-shirts

WOENSDAG 4 SEPTEMBER: SHIRTS MEE NAAR HUIS


Op woensdag 11 september staat het eerste sporttoernooi alweer op het programma (tennis groep 6-7-8) Ook het minipup-voetbaltoernooi voor de groepen 1 t/m 4 dient zich alweer aan. Hoogste tijd dus om de schoolshirts weer uit te gaan delen. In de vakantie is alles verzameld en opnieuw ingedeeld. Op woensdag 4 september krijgt iedere leerling een blauw Schrijverke-shirt mee naar huis. Dit shirt mag alleen worden gedragen bij schoolgerelateerde activiteiten, zoals sporttoernooien en de avondvierdaagse. Aan het eind van het schooljaar worden alle shirts weer ingeleverd. We proberen wat grootte van de shirts betreft zoveel mogelijk “in de maat” te blijven, al zal dat niet altijd helemaal lukken.
Over sporttoernooien en shirts gesproken: We zijn op zoek naar een ouder die dit schooljaar bereid is om een paar keer met Wendy Spaan mee te lopen bij het klaarmaken/uitdelen van de shirts/sporttassen voor de verschillende toernooien. In de hoop dat diegene het dan komend schooljaar van Wendy over gaat nemen.
(haar jongste kind verlaat dan namelijk ‘t Schrijverke)
Top


29-08-2019
formulier privacywet

FORMULIER PRIVACYWET


Zoals u weet gelden sinds de invoering van de nieuwe AVG-wet ook voor scholen strengere regels m.b.t. de privacy. Dat is ook de reden dat wij voortaan aan het begin van ieder schooljaar aan u vragen een formulier in te vullen waarop u kunt aangeven in welke situaties uw kind wel/niet op foto/ beeldmateriaal kan worden gezet. Belangrijk omdat er bij veel activiteiten “plaatjes worden geschoten”. Het kan overigens ook voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat ook ouders zeer terughoudend zijn bij het plaatsen en delen van foto’s op internet of sociale media. Leest u dus goed door welke consequenties er bij bepaalde keuzes horen en lever het strookje vervolgens zo spoedig mogelijk in bij de leerkracht.
Top


22-08-2019
informatie-avonden 2019

INFORMATIE-AVONDEN


In de derde schoolweek wordt u traditiegetrouw uitgenodigd voor de informatie-avonden. Tijdens deze avonden maakt u nader kennis met de leerkracht(en) van uw kind en krijgt u een duidelijk beeld over het reilen en zeilen in de betreffende groep. De bijeenkomsten starten om 19.30 u. en duren ongeveer een uur. Voor alle nieuwe ouders (dus ook de nieuwe ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8) is er een extra bijeenkomst op maandag 3 september om 19.30 uur in de centrale ruimte. Tijdens dit voorafje krijgt u vooral informatie over de niet-klasgebonden zaken op ’t Schrijverke.

Data informatieavonden:
maandag 2 september 19.30u.: groepen 1/2 (vanaf 19.00 uur algemene info voor nieuwe ouders)
dinsdag 3 september 19.30u.: groepen 3 en 4
woensdag 4 september 19.30u.: groepen 5en 6
donderdag 5 september 19.30u.: groepen 7 en 8 (aansluitend vanaf 20.30u voorlichting V.O.)
Top


22-08-2019
nieuw schooljaar

EEN NIEUW SCHOOLJAAR


En dan was het ineens maandag 19 augustus 2019. De eerste schooldag van schooljaar 2019-2020 is een feit. In de vakantie was ruim tijd om even los te komen van het dagelijkse ritme. Er werden leuke dingen gepland en er werd tijd voor elkaar en voor jezelf vrijgemaakt. Juist deze momenten geven energie en zorgen ervoor dat je opgeladen bent wanneer het dagelijkse ritme weer moet worden opgepakt. Het komende jaar starten we met veel plezier aan het nieuwe schoolplan dat voor 4 jaar is geschreven. Het team heeft dit voor een groot deel zelf opgesteld en is klaar om de ontwikkelingen daarin te gaan uitvoeren. Onze zomervakantie kreeg halverwege een droevige wending toen juf Anke stierf. Van de vrolijke en fijne vakantie gingen we naar een moment van verdriet. We zochten elkaar op tijdens de herdenkingsdienst en vonden daar troost in de mooie woorden ter nagedachtenis aan haar. Afgelopen vrijdag hebben we met elkaar de stilte opgezocht om het schooljaar, zonder Anke, op te starten. Vreugde en verdriet, ze horen bij het leven en liggen dicht bij elkaar. Juist het samen delen versterkt de saamhorigheid en verbinding van alle betrokkenen. Het werken aan onderlinge verbinding tussen leerlingen, leerkrachten en ouders/verzorgers zien we als een voorwaarde voor het laten slagen van ons onderwijs.
Ik wens ieder een mooi schooljaar waarbij we elkaar opzoeken, versterken en constructief samenwerken.

Herwin Roberts
directeur
Top


22-08-2019
zomerfeest

NIEUW: ZOMERFEEST!!!!


We kennen op ‘t Schrijverke heel wat festiviteiten, maar vanaf dit schooljaar voegen we daar een nieuwe aan toe: het ZOMERFEEST!!!
Met een zomers gevoel het schooljaar openen, dat leek ons wel wat.
Een en ander vindt plaats op vrijdag 30 augustus. We gaan de hele ochtend aan de slag met vrolijke activiteiten. De kinderen hoeven deze dag geen fruit mee te nemen, maar krijgen op school iets lekkers te eten en te drinken. Ook is er een wedstrijd wie in de mooiste zomeroutfit naar school komt. Dus beste zomerkoningen en -koninginnen: trek je zonnigste zomerkleding aan en haal je mooiste zomerattributen uit de kast. Om 12.00 uur sluiten we op het schoolplein deze zomerse dag op spectaculaire wijze af. Ouders zijn van harte welkom. Dan wordt ook bekendgemaakt wie het mooist verkleed naar school is gekomen. Als extra primeurtje gaan we het nieuwe Schijverkeslied zingen, dat we voor dit soort gelegenheden hebben laten maken. Als het zonnetje nou ook nog een beetje wil meewerken, gaan we ongetwijfeld met een heerlijk zomers gevoel het nieuwe schooljaar in!
Top


22-07-2019
In memoriam Anke Overzier-Heijs


AFSCHEID ANKE… DE DAG WAARVAN WE WISTEN DAT DIE ZOU KOMEN

Zondag 28 juli namen we afscheid van “ons Anke”. Zomaar midden in de vakantie zagen collega’s elkaar vroegtijdig terug voor een bijeenkomst waarvan we - tegen beter weten in - hadden gehoopt dat die nooit zou komen. Teamle-den in het buitenland volgden de afscheidsviering via een livestream. In totaal kwamen ruim 400 mensen (!) samen in de Hilvaria-studio’s om afscheid te nemen van Anke, die op heel veel plekken haar posi-tiviteit achterliet. Dat bleek ook uit de ruim twee uur durende afscheidsviering, waarin de lach en de traan vaak hand in hand gingen. Hier pakte Anke nog één keer de hoofdrol. Zij kreeg het podium waarop ze altijd zo graag schitterde. Of het nu ging om een toneelstuk in de klas, het presenteren van een dansshow of een speciale act bij het laatste lustrumfeest. Maar ook een podium waarop ze graag haar leerlingen plaatste om het beste in hen naar boven te halen. Haar lessen waren eigenlijk een doorlopende voorstelling waaraan helaas veel te vroeg een treurig einde kwam. Wat gaan we deze geweldige collega missen…!
In de hal van de school ligt een boekje waarop ouders en kinderen de gelegenheid hebben wat op te schrijven. Het zal de nabestaanden ongetwijfeld tot steun zijn. En natuurlijk gaan wij op school op zoek naar een plek om Anke blijvend te herinneren.

Stap voor stap de laan uitlopend,
kijk je nog eens achterom!
En je denkt wellicht met heimwee,
deze tijd komt nooit weerom.

Maar waar jij je zaden strooide,
zullen eens de mensen gaan.
En verwonderd en eerbiedig,
bij een zee van bloemen staan.
Top


04-07-2019
zomervakantie

NOG ÉÉN DAG…..


Het schooljaar zit er nu echt bijna op! Op school- en klassenniveau is er weer heel wat gebeurd in jaargang 32. De balans opmakend kunnen we spreken van een mooi jaar dat (bijna) achter ons ligt. De belangrijkste dingen zijn gezegd en eigenlijk zijn we - zeker na de warmte van de afgelopen weken - allemaal wel een beetje toe aan vakantie toe. Vandaag de laatste berichten in het laatste Opschrijverke. Even adempauze en daarna over zes weken wachten ons ongetwijfeld volop nieuwe uitdagingen. Maar voor het zover is: een superfijne vakantie allemaal!!!
Top


04-07-2019
schrijverkefeest 30 augustus

NA DE VAKANTIE: FEEST!!


Om de zomer nog een beetje vast te houden en jullie allemaal weer lekker te maken voor het volgende schooljaar, vertellen we alvast dat er aan het einde van de tweede schoolweek een geheel nieuw evenement op het programma staat: HET SCHRIJVERKESFEEST!
Een feestelijke aftrap van een nieuwe jaargang. Het programma verklappen we nog niet, maar dat het een leuke dag gaat worden staat vast. Dus zorg dat je erbij bent!
Top


04-07-2019
nieuwe gzichten

NIEUWE GEZICHTEN


Vorige week berichtten wij u over Melanie en Teatske die aan het eind van het schooljaar afscheid nemen op ‘t Schrijverke. Deze week kunnen wij u de namen geven van degenen die hun functies gaan overnemen.
Merne Muskens neemt de taken van Melanie als specialist (MRT) over. Ze is naast onderwijsassistent ook bewegingsagoog. Merne heeft afgelopen schooljaar op Den Bongerd gewerkt.
Ans de Gouffau (afkomstig van Kracht) gaat als consulente vanuit Plein 13 de taken van Teatske invullen.
Beide dames van harte welkom en veel succes op ‘t Schrijverke!
 

LIO-STAGE


Afgelopen schooljaar werkten er twee ‘Leerkrachten In Opleiding’ (LIO) op onze school. Lotte Spekking in groep 7 en Lisa Veraa in groep 8. Lotte gaat ‘t Schrijverke verlaten om verder te studeren en Lisa zien we volgend schooljaar terug als ze het zwangerschapsverlof van Ilse in groep 8 gaat invullen.
Ook volgend schooljaar zullen er overigens twee ‘Leerkrachten In Opleiding’ op school te vinden zijn. Sabine van Riel gaat stage lopen in groep 7 van Marloes/Daniëlle en Martijn van Laarhoven in groep 4 bij Remco. Uiteraard voor beiden van harte welkom.
Top


27-06-2019
procedure nieuwe directeur

PROCEDURE NIEUWE DIRECTEUR


Vanuit het bestuur laten we u weten dat de sollicitatieprocedure voor een nieuwe directeur “on-hold” is gezet. Dit heeft te maken met het aantal beperkte reacties. Het bestuur overlegt samen met het MT hoe de procedure vervolgd zal worden en op welke wijze we invulling zullen geven aan de vervanging van Herwin.
Top


27-06-2019
verbouwing (p)aula

VERBOUWING ( P)AULA


In de zomervakantie staat er een fli-ke interne verbouwing op stapel. De aula met computerbalkon ondergaat een ware metamorfose, waarna uiterlijk en functie veel beter aansluiten bij de visie van de school. Zo komt er een grote ‘tribune-trap’ waar de leerlingen op kunnen werken, presentaties en voorstellingen kunnen geven. Het balkon, waar nu nog de computers staan, wordt omgebouwd tot werk- en overlegruimte voor de leerlingen. Onder de tribune wordt een extra lokaal gemaakt waarbij ook het huidige magazijn van de activiteitencommissie wordt betrokken. De functie van het lokaal zal divers worden: creativiteitsontwikkeling, themaruimte, werkruimte, enz. ‘De Avonturiers’ zal de aula overigens zowel bij de voor- als naschoolse blijven gebruiken.
De verbouwing start in de zomervakantie en zal nog enkele weken in het nieuwe schooljaar voortduren. ‘De Avonturiers’ zullen hun activiteiten in de speelzaal bij groep 4 gaan organiseren. Zodra de verbouwing klaar is, gaan zij terug naar de aula. Doordat het computerbalkon opgeheven wordt, is er geen ruimte meer voor het klassikaal werken aan de computer. De huidige hardware wordt verdeeld over de groepen 3 t/m 5 zodat zij meer computers krijgen. De groepen 6, 7 en 8 starten na de zomervakantie met chromebooks. Iedere jaargroep krijgt er ongeveer 30 waarmee zij hun onderwijs vorm gaan geven. De groepen 3 t/m 5 krijgen in het nieuwe schooljaar eveneens nieuwe hardware. We kijken uit naar deze ontwikkelingen. Het levert ons een ruimte op waar we eigentijds ’Schrijverkes-onderwijs’ kunnen geven met bovendien een flink ICT –impuls..
Top


27-06-2019
afscheid collega's

AFSCHEID MELANIE


Het einde van het schooljaar betekent vaak afscheid nemen van vertrouwde mensen in je team. Zo gaat Melanie Verhoeven na vele jaren ‘t Schrijverke verlaten. Melanie, die onlangs nog haar officiële 12 ½ jarig jubileum vierde, maar eigenlijk nog een tijdje langer aan school verbonden was, heeft een nieuwe uitdaging gevonden. Zij gaat in de het dorpshart van Riel samen met enkele andere initiatiefnemers aan de slag in het Project ‘De Parel van Riel’, een kleinschalige dagbesteding op maat voor volwassenen met een matige tot licht verstandelijke beperking.
Melanie begon bij ons op school als onderwijsassistente, maar groeide door in de functie van MRT-er (Motorisch Remedial Teacher). In die hoedanigheid heeft ze gedurende vele jaren kinderen die het nodig hadden net dat professionele zetje extra kunnen geven en was daarnaast een belangrijke steun voor leerkrachten.
Melanie, bedankt voor al je inzet op ’t Schrijverke. We zullen ons pareltje gaan missen, maar zijn ervan overtuigd dat je je passie op een prima manier gaat voortzetten bij ‘De Parel van Riel’!

NOG MEER “SCHOOLVERLATERS”

Ook van Marit op ‘t Hoog en Teatske Bekkema gaan we afscheid nemen. Marit was afgelopen jaar een meer dan welkome kracht voor de ondersteuning bij de kleuters en Teatske heeft als consulent vanuit Plein 013 een prima steentje bijgedragen op het gebied van de zorg. Ook beide dames willen we bedanken en veel succes wensen in hun nieuwe werkomgeving.
Top


21-06-2019
Jan v Besouw, groep 1 t/m 4 en 8

DANSVOORSTELLING


Wat wordt er de laatste dagen nog geoefend door de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4. Dat doen ze natuurlijk niet voor niets, want reken maar dat ze er op woensdag 26 juni in het CC Jan van Besouw een fantastische voorstelling van willen maken. Voor de vaders, moeder opa’s oma’s die de vorige aankondiging gemist hebben, nog een keer de kans om de tijd “vet” in de agenda te zetten!

Voorstelling 1: 9.30u-10.30u.
Groep 1/2 Corine/Marleen
Groep 1/2 Nicole/Esther
Groep 1/2 Yvonne/Karin
Groep 3 Marieke/Anne
Groep 4 Annelies/Lotte
Groep 3 Simone/Marleen

Voorstelling 2 10.30u– 11.30u.
Groep 1/2 Karin/Mariëtte
Groep 1/2 Marcella
Groep 1/2 Dian/Desirée
Groep 4 Pleuni
Groep 3 Angeline/Coby
Groep 4 Remco


EINDSHOW GROEP 8


Gelukkig zijn de stemmen na een intensieve kampweek weer wat tot rust gekomen. Net op tijd om ook van het volgende ‘groep 8 event’ een groot succes te maken. Want uiteraard ligt aan het einde van de basisschooltijd ook nog een spetterende eindshow op ons te wachten. Een en ander zal gaan plaatsvinden op maandag 1 juli. Dan zullen tijdens de ochtendsessie de groepen 3 t/m 8 kunnen gaan genieten in het CC. Jan van Besouw. Hoewel... de titel belooft nou niet direct een geheel vlekkeloze show: “Groep 8 zonder leerkracht!”. Maar onze schoolverlaters kennende, lossen ze vast en zeker ook dat probleem wel weer op. Op dinsdag 25 juni krijgen de peuters en kleuters overigens op school al een voorproefje te horen. Uiteraard is er op 1 juli ook een middagvoorstelling voor o.a. opa’s, oma’s en overblijfouders . Het absolute hoogtepunt vindt natuurlijk ’s avonds plaats als de ouders met een lach en een traan gaan genieten van het laatste spektakelstuk op de basisschool!
Top


21-06-2019
juffendag groep 1-2

MODDERIGE JUFFENDAG


Zolang er nog geen mannelijke leerkracht in de kleuterbouw te vinden is, kunnen we natuurlijk ook blijven spreken over de welhaast traditionele “Juffendag”! Een feestdag waarop alle kleuterjuffen tegelijkertijd hun verjaardag vieren. Dit jaar gaat de vlag uit op vrijdag 28 juni. En het is algemeen bekend dat echte feestvarkens wel van een beetje modder houden. Bereid je dus maar goed voor, want ook dit keer gaan de kleuters weer deelnemen aan de landelijke ‘modderdag’. (https://www.ivn.nl/modderdag ) De kinderen mogen dus kleren aandoen die (erg) vies mogen worden. Daarnaast is het verstandig om schone kleding en een handdoek mee naar school te nemen in een plastic tas voorzien van naam. We gaan er samen een hele gezellige, vieze ochtend van maken! Natuurlijk mag iedereen gewoon fruit meebrengen, dan zorgen de juffen voor een lekkere traktatie.
Top


21-06-2019
nieuw ouderlid GMR stelt zich voor

NIEUW OUDERLID GMR STELT ZICH VOOR


Ik ben Orkun Baytemir, 40 jaar en woonachtig in Tilburg. Ik ben getrouwd en heb twee dochters die op die komend schooljaar naar groep 3 en groep 4 zullen gaan. De reden waarom ik me heb opgegeven voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is, omdat ik me graag betrokken wil opstellen met de school van mijn kinderen en als ouder wil bijdragen aan de processen die rondom een schoolgang spelen. Natuurlijk heb ik ook affiniteit met onderwijs en met kinderen vanuit mijn politieke achtergrond en vanuit mijn werk als ambtenaar. Uiteindelijk is mijn doel om een steentje bij te dragen aan een zo plezierig mogelijke schoolgang van en voor alle kinderen.
Top


13-06-2019
studiedagen 2019-2020

STUDIEDAGEN 2019-2020


Het vakantierooster kreeg u al eerder van ons, maar nu zijn ook de studiedagen voor volgend schooljaar bekend. Noteert u ze op tijd!?

*Vrijdag 1 November Edu-Leydag (deze dag staat vast voor alle scholen. )
*Vrijdag 6 december
*Woensdagmiddag 5 februari (13.15 uur – 16.00 uur)
*Woensdagmiddag 18 maart (13.15 uur – 16.00 uur)
*Maandag 4 mei (Hele dag)
* Vrijdag 12 juni (studiedagplus)
Top


13-06-2019
groepsverdeling

“PLAATJE” SCHOOLJAAR 2019-2020


Het zijn van die berichten waarvan je weet dat ze rond deze tijd zullen verschijnen en waarop je als leerling en ouder toch met meer dan gemiddelde belangstelling zit te wachten: De groepindeling voor komend schooljaar! Anders gezegd : “Wie zit bij wie in de klas?” De afgelopen weken is er uiteraard weer uitvoerig gepuzzeld met formatiebudgetten, werktijdfactoren en leerlingenaantallen. Zo worden de groepen 5 leerlingen voortaan structureel opnieuw ingedeeld en uiteraard moet dat ook gebeuren met de kleuters die naar groep 3 gaan. Ouders van deze groepen ontvangen vandaag een mail over de nieuwe samenstelling. In dit Opschrijverke kunnen wij u het complete plaatje presenteren. Daarin kunt u ook zien dat we volgend schooljaar opnieuw met 24 groepen gaan werken waaronder 6 kleutergroepen.
Top


12-06-2019
advertentie en profiel nieuwe directeur

Functieprofiel schooldirecteur ’t Schrijverke

Functie informatie:

Functienaam: Directeur
Organisatie: Stichting Edu-Ley:obs ‘t Schrijverke
Rapporteert aan: College van Bestuur (CvB)
Geeft direct leiding aan: management team (4 leden) en administratieve kracht/conciërges
Geeft indirect leiding aan: alle overige medewerkers


Algemeen:

‘t Schrijverke is een school binnen stichting Edu-Ley met een eigen karakter en identiteit. Met 535 leerlingen een grote school die bij binnenkomst direct warm en persoonlijk aandoet. Het onderwijsteam, het 4-koppige managementteam, ondersteunend personeel en de directeur zorgen voor een onderwijsklimaat waarin de ontwikkeling van het kind en leven-lang leren centraal staan. De school kent een hecht team dat met bevlogenheid en passie invulling geeft aan het onderwijs. Ze werken in een klimaat waarin ieders talenten gewaardeerd worden en men gestimuleerd wordt om deze talenten verder te ontwikkelen en breed in te zetten. ’t Schrijverke heeft een sterke familiecultuur. De laatste 4,5 jaar is een transitie ingezet om met behoud van het goede de slag te maken naar een professionele leeromgeving. Dit proces is nog steeds gaande. Deze transformatie naar een professionele toekomstgerichte school ligt vast in een duidelijk en helder visiestuk. De implementatie daarvan is gestart maar vraagt om verdere stappen en om consolidatie.

Door vertrek van de huidige directeur is Edu-Ley op zoek naar een nieuwe directeur die het stokje overneemt en de ontwikkeling die reeds ingezet is verder brengt.

Gezocht: empathische en daadkrachtige leider die ‘t Schrijverke naar een toekomstbestendig professionele leeromgeving brengt.
 

Persoonsprofiel directeur ‘t Schrijverke: Wie ben jij?


Jij bent een leider die ervaring heeft in veranderprocessen. Dienend leiderschap is voor jou niet zomaar een term. Je kracht ligt in de combinatie van empathie en daadkracht. Net als wij waardeer je ruimte, autonomie en gedeelde verantwoordelijkheid en motiveer je het team en de leerlingen om hun talenten te benutten. Je weet gedeeld leiderschap inhoud en vorm te geven; je geeft ruimte aan de experts in het team. Je stimuleert autonomie en eigenaarschap van de leerkracht. Tegelijkertijd zorg je voor de verbinding met de totaalvisie; van groep 1 tot en met 8. Je biedt een luisterend oor en bent toegankelijk en zichtbaar voor het team, de kinderen en hun ouders. Je neemt het voortouw in ons veranderproces en communiceert duidelijk over de beslissingen die je maakt. De kernwaarden van ‘t Schrijverke: Passie, Verbondenheid, Beweging en Positiviteit, passen jou volledig.

Als directeur weet je het belang van boven schoolse samenwerking binnen onze stichting Edu-Ley op waarde te schatten. Je vertegenwoordigt de school in overleggen met diverse externe partijen. Jij brengt samenwerken, verbinden en staan voor de belangen van ’t Schrijverke aan tafel.

De school heeft een heldere visie voor de toekomst. Als nieuwe directeur is het aan jou om deze plannen voor de overgang naar een professionele leeromgeving te implementeren. Wij zijn trots op de identiteit en eigenheid van ’t Schrijverke. Dankzij jouw ervaring als leidinggevende in veranderingsprocessen weet jij dat het verbinden van medewerkers, ouders en omgeving aan de richting die de school gaat een eerste voorwaarde is voor succes. Je hebt sterke communicatieve vaardigheden, je inspireert en motiveert. Met jouw kennis van en belangstelling voor onderwijsvernieuwing breng je een eigen blik op onderwijskundig en pedagogisch handelen met je mee. In overleg met het team breng je jouw kennis en ervaring in om een kader te bieden voor verandering, zodat we samen ’t Schrijverke tot een onderscheidende en toekomstbestendige school kunnen ontwikkelen.


Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden:

De directeur:
Beslist bij/over: het mede vaststellen van beleid met betrekking tot schoolbeleidsdoelstellingen, het vertalen van de beleidsdoelstellingen naar algemene beleidsuitgangspunten en kaders voor de school, het leiding geven aan de teamleiders en hoofd onderwijs en zorg van de school.
Kader: algemeen geformuleerde strategische beleidskaders, verordeningen en reglementen van het College van Bestuur.
Verantwoording: Aan het College van Bestuur over het voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van beleid, de evaluatie van de resultaten, het leiding en sturing geven aan de schoolorganisatie, voorbereiden, vaststellen en uitvoeren van de begroting en de financiële bedrijfsvoering.


Samenvatting taken en verantwoordelijkheden:

De directeur:
o is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de school voor de
onderwijsinhoudelijke en/of beheersmatige aspecten en is daarop rechtstreeks aanspreekbaar door het College van Bestuur
o zorgt voor ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs- en pedagogisch beleid passend bij de school
o heeft de directe verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het primaire
onderwijsproces in de school
o is verantwoordelijk voor ontwikkeling en uitvoering van integraal personeelsbeleid
o is verantwoordelijk voor voorbereiding en uitvoering van de schoolbegroting
o werkt beleid adviserend en beleidsvoorbereidend naar het College van Bestuur
o is zelfstandig in het uitvoeren van opgedragen taken met verantwoording
naar het College van Bestuur
o is verantwoordelijk voor de huisvesting.
o is lid van het directeurenberaad van de stichting Edu-Ley
o neemt actief deel aan het directeurenberaad en voert bovenschoolse taken uit


Onderhoudt contacten met:

o relevante externe instanties; oa. onderwijsinstellingen in de regio, ministerie, schooladviesorganen, samenwerkingsverbanden
o ouders, MR
o gemeente

De taken en verantwoordelijkheden betreffen de volgende domeinen:
Schoolorganisatie (structuur en cultuur)
De directeur is verantwoordelijk voor:
o het vierjaarlijks schoolplan
o het daarvan afgeleide jaarplan.
o de jaarlijkse verantwoording naar het College van Bestuur.
o kwaliteitsonderhoud en –verbetering op alle gebieden binnen de school
o de tussentijdse managementrapportage aan het College van Bestuur
o p.r. beleid

De directeur:
o zorgt voor beleid en regeling ouderparticipatie
o is gesprekspartner van de medezeggenschapsraad
o voert overleg met en rapporteert aan het College van Bestuur
o vertegenwoordigt de school bij de lokale overheid en andere relevante instellingen voor onderwijs, welzijn en jeugdzorg
o zorgt voor veiligheid en gezondheid volgens het ARBO besluit in de school

                                ontruimingsplan
                                case manager
                                voorbereiding en uitvoering arbo beleidsplan
                                overleg met de bedrijfsarts

Onderwijs organisatie/pedagogisch klimaat
De directeur:
o is verantwoordelijk voor de inzet van de leerkrachten over de groepen
o doet voorstellen voor het beleid in het kader van IPB
o draagt ideeën, concepten en beleidsvoorstellen aan over de ontwikkeling en vernieuwing van het onderwijs en onderwijsorganisatie
o draagt zorg voor de voorbereiding, ontwikkeling en de uitvoering van het onderwijskundig beleid en draagt zorg voor de evaluatie van de resultaten;
o is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de onderwijsinhoud
o is eindverantwoordelijk voor de advisering van leerlingen in groep 8 naar het voortgezet onderwijs
o heeft de verantwoordelijkheid ten aanzien van de ontheffing voor leerlingen van de leerplichtwet

Administratie en financiën
De directeur:
o draagt zorg voor een overzichtelijke administratie van in- en uitschrijving en het verzuim van leerlingen
o is verantwoordelijk voor de opstelling van de meerjarenbegroting en de jaarlijkse begroting van de school, informeert bestuurder en legt verantwoording af aan het College van Bestuur
o geeft uitvoering aan het financieel beleid op schoolniveau en evalueert de resultaten middels het jaarverslag, informeert en legt verantwoording af aan het College van Bestuur

Personeel
De directeur:
o is eindverantwoordelijk voor de uitvoering aan het personeelsbeleid op schoolniveau en evalueert de resultaten
o geeft leiding aan alle medewerkers van de school
o geeft specifiek leiding aan het managementteam
o houdt werkoverleg met het managementteam·
o houdt functionerings- en beoordelingsgesprekken met de leden van het managementteam, administratief medewerkster en conciërge
o houdt, indien van toepassing, beoordelingsgesprekken met leerkrachten
o is verantwoordelijk voor de leiding en voorbereiding van de team- en MT vergaderingen
o is verantwoordelijk voor werving, selectie, aanstelling en ontslag van leden van het management en andere medewerkers

Faciliteiten
Ontwikkelt en implementeert beleid in het kader van onderhoud en beheer van het gebouw.

Kennis en vaardigheden:
De directeur heeft:
o brede kennis van (de ontwikkelingen in) het primair onderwijs
o brede kennis en inzicht in de maatschappelijke ontwikkelingen in relatie tot primair onderwijs
o inzicht in de organisatie en bedrijfsvoering van het primair onderwijs
o vaardigheid in het leiding geven aan professionals
o vaardigheid in het omgaan met tegengestelde belangen
o vaardigheden in het ontwikkelen van beleid, nieuwe ideeën, onderwijsprogrammering, huisvestingsplannen
o kennis van passend onderwijs

Werk- en denkniveau:
HBO aangevuld door relevante opleidingen. Ervaring in een soortgelijke functie strekt tot aanbeveling. De directeur is startbekwaam /vakbekwaam en heeft de bereidheid tot het volgen van opleidingen, waardoor er wordt voldaan aan de eisen voor een directeur volgens het schoolleidersregister PO. De directeur dient ingeschreven te staan in genoemd register.
Top


07-06-2019
overblijfkrachten gevraagd

OVERBLIJFKRACHTEN GEVRAAGD


Nu het schooljaar weer bijna is afgelopen en er -net zoals bij iedere zomervakantie- weer een aantal overblijfkrachten gaan stoppen, wil Stichting ‘t Overblijverke ook voor volgend schooljaar weer genoeg krachten hebben om alle klassen “op maat” te kunnen bedienen. Niet alleen u als ouder mag zich opgeven, ook ooms, tantes, buurman, buurvrouw, neef, nicht, opa of oma is welkom. Als hij of zij maar ouder is dan 18 jaar.

Lijkt het u leuk om samen met de kinderen te eten en buiten toezicht te houden, meld u zich dan aan! Het overblijfteam is aanwezig op maandag, dinsdag en donderdag van 11.50 u. tot 13.05 u. Of u nu 1, 2 of 3 dagen kunt komen…. dat maakt niet uit. Heeft u lichamelijke beperkingen? Vaak kunnen we daar rekening mee houden. Heeft u een uitkering en weet u niet of u in dat geval mag komen helpen? U krijgt per keer overblijven een vrijwilligersvergoeding die ongeveer 1x per maand uitgekeerd wordt onder de omschrijving “vrijwilligersvergoeding”. In veel gevallen is dat voor de uitkering geen probleem en zien ze dat zelfs graag. U bent dan nl nuttig bezig en actief in de maatschappij. Ook hebben we invalkrachten nodig. Dus wilt u niet voor vaste dagen komen, maar wel oproepbaar zijn, neem ook dan contact met ons op!

Ziet u het niet zitten om in de klas over te blijven, maar vindt u het heerlijk een uur buiten te zijn en daar toezicht te houden? Ook daar hebben we mensen voor nodig. Bijkomend voordeel: als u een (klein-)kind op school heeft, blijft uw (klein-)kind de dag dat u overblijft, gratis over. Lijk u dit wel wat? Neem dan contact op met: Anique Dickens, voorzitter 013-5300989 oc@schrijverke.nl Of kom langs tijdens onze administratie uren op school: Maandagmiddag 14.45 u. / 15.15u. Vrijdagochtend 8.15 u. / 8.45u.
Top


07-06-2019
nieuwe MR samenstelling

NIEUWE MR-SAMENSTELLING


De MR-verkiezingen zijn achter de rug. We geven u allereerst de namen van de drie ouders die zijn gekozen:
- Rinske Huijbregts
- Eveline Pijnenborg
- Els van der Heijden- Schilder

Zij zullen samen met Inge Dingemans (reeds MR-lid) de nieuwe oudergeleding gaan vormen. De teamgeleding zal worden aangevuld door Marloes Verbeek en bestaat verder uit Mariëtte Veldman, Jasmine Jenniskens en Maaike Sier. Wij wensen de MR in deze nieuwe samenstelling heel veel succes! Maar uiteraard is hier ook een woord van dank op zijn plaats voor de uittredende MRleden. Op donderdag 13 juni staat de laatste MR vergadering op de agenda. Daar zullen de nieuwe MR leden welkom worden geheten. Verder op de agenda o.a. rolverdeling volgend schooljaar, huishoudelijk reglement, financieel verslag en schooltuin
Top


24-05-2019
GMR vacature

GMR OP ZOEK NAAR NIEUWE OUDER ’t SCHRIJVERKE


De Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad binnen Edu-Ley houdt zich bezig met bovenschoolse zaken in Goirle. In de GMR ontstaat een vacature binnen de oudergeleding omdat de huidige afgevaardigde gaat stoppen. Interesse? U leest er alles over hieronder!

VACATURE LID GMR


Onderwijsstichting Edu-Ley verzorgt het basisonderwijs aan de 6 scholen in de gemeente Goirle met als kerntaak ‘Ontdek je wereld’. Elke school heeft een eigen Medezeggenschaps-raad (MR).

Er is ook een Gemeenschappelijk Medezeggenschap Raad (GMR) binnen Edu-Ley, die zich bezighoudt met bovenschoolse zaken. Dat zijn zaken die voor alle scholen samen van belang zijn. In de GMR praten ouders en leerkrachten mee over o.a. beleid, organisatie en financiën op Edu-Ley niveau. Voor een aantal zaken heeft het bestuur instemming van de GMR nodig en in andere gevallen heeft de GMR een adviesrecht. Daarnaast heeft de GMR periodiek overleg met de Raad van Toezicht van Edu-Ley.

De GMR komt circa 7 keer per jaar bij elkaar van 19.30 tot 21.30 op één van de scholen. De GMR bestaat uit 12 mensen, 6 leerkrachten en 6 ouders. We streven er naar om vanuit iedere school een ouder en leerkracht te laten deelnemen in de GMR.

Omdat Jan-Willem de Groot als ouder vanuit ’t Schrijverke stopt, ontstaat er vanaf het nieuwe schooljaar een vacature voor de oudergeleding. Deze zien wij graag ingevuld door een andere betrokken ouder vanuit ’t Schrijverke. Iedere ouder met een kind op ’t Schrijverke kan zich hiervoor kandidaat stellen. Bij meerdere kandidaten beslist de MR van ’t Schrijverke. Je hoeft geen lid te zijn van een MR om GMR lid te worden.

Ben je geïnteresseerd in het onderwijs, heb je een kritische blik en lijkt het je leuk om mee te denken en te praten over de toekomst van het onderwijs in Goirle? Reageer dan zeker! Je kunt je aanmelden per mail tot vrijdag 7 juni via marieke@schrijverke.nl
Interesse, maar liever eerst wat meer informatie over het reilen en zeilen binnen de GMR, dan kun je met je vragen terecht bij:
Marieke van Elk, bereikbaar via marieke@schrijverke.nl, personeelslid GMR namens ’t Schrijverke of Jan-Willem de Groot, bereikbaar via j.w.degroot@home.nl ouderlid GMR na-mens ’t Schrijverke

Meer informatie over de Edu-Ley en de GMR
kun je vinden op www.edu-ley.nl.
Top


24-05-2019
afscheid Herwin

HERWIN NEEMT AFSCHEID VAN ‘t SCHRIJVERKE


Afgelopen week heb ik het team verteld dat ik uiterlijk na de herfstvakantie zal stoppen met werken op ’t Schrijverke. Ik heb besloten een tijdje niet te gaan werken en ruimte te nemen om een langere periode op reis te gaan. Dit is een lang gekoesterde wens en niet eerder ben ik in de gelegenheid geweest hier vorm aan te geven. Op dit moment in mijn leven is die kans er wel en neem ik die. Het maken van een dergelijke keuze wordt extra lastig wanneer je iedere dag met plezier naar je werk gaat. Ik ga afscheid nemen van een hele prettige werkplek. De procedure voor het zoeken naar een nieuwe directeur wordt gestart. We brengen u op de hoogte wanneer deze is gevonden.

Herwin Roberts

Reactie team: Ook voor ons een verrassend bericht dat afgelopen maandag bekend werd gemaakt. Hoewel we het vertrek van Herwin erg betreuren, respecteren we zijn besluit. We weten dat hij een lang gekoesterde droom gaat waarmaken.
In het volste vertrouwen dat de periode van overdracht goed gaat verlopen, gaan we op zoek naar een nieuwe directeur.
Top


21-05-2019
Kandidatenlijst oudergeleding MR

Kandidatenlijst MR oudergeleding
Top


16-05-2019
afsluitavond

Afsluitavond 14 juni


Weten jullie het nog? Vrijdag 14 juni Afsluitavond 20.30u. De Commanderie Gezellige afsluiting van het school-jaar voor leerkrachten en ouders. Er komen geen intekenlijsten dus zorg dat je er gewoon bij bent!!!

Top


16-05-2019
petitie tekenen!

VOORGENOMEN BEZUINIGING OP FACTORIUM


Soms komen berichten aan als een echte mokerslag! Zijn we op school in samenwerking met Factorium goed op weg om ons cultuuronderwijs een echte impuls te geven, komt de gemeente Goirle met een voorgenomen bezuinigingsmaatregel die wel eens heel rigoureus uit zou kunnen gaan pakken. Het kan toch niet waar zijn dat al die kwaliteitslessen dans, drama, muziek en beeldend, verzorgd door vakdocenten van Factorium, straks ineens van het rooster moeten verdwijnen. Het is toch niet mogelijk dat aan de scholing van leerkrachten m.b.t. muziek en beeldende vorming abrupt een einde gaat komen. We spreken hier over een samenwerkingsmodel dat als voorbeeld wordt gezien in heel veel andere gemeentes. In de brief hieronder krijgt u een goed beeld wat Factorium voor de Goirlese samenleving betekent. Tevens wordt u gevraagd om de petitie te tekenen. Hopelijk kunnen we met gezamenlijke inspanning nog een stokje voor de plannen steken. Daarom vragen wij u met klem ook uw stem te laten horen!

Top


09-05-2019
studiedagen

STUDIEDAGEN ROND PINKSTEREN


Zoals u op de kalender al heeft kunnen lezen, zijn de kinderen op vrij-dag 7 en dinsdag 11 juni vrij i.v.m. de laatste twee studiedagen van het schooljaar. Het gaat hier om de dag voor en na het pinksterweekend. Over de inhoud van de studiedagen wordt u later nog geïnformeerd, maar wellicht handig om u nu alvast een reminder te ontvangen.
Top


09-05-2019
schoolfotograaf online

SCHOOLFOTOGRAAF: FOTO’S ONLINE


De schoolfotograaf heeft ons inmiddels laten weten dat de foto’s van ‘t Schrijverke online zijn geplaatst. De kinderen krijgen daarom vandaag de fotokaarten weer mee naar huis. Daarop staan de persoonlijke inlogcodes vermeld. Zo kunnen ouders de foto’s van hun kinderen bekijken en -geheel vrijblijvend- bestellen. Voor vragen, opmerkingen e.d. dient u zich echter wel rechtstreeks te richten tot de schoolfotograaf.
Overigens gaan wij afscheid ne-men van ‘Schoolkidsfotografie’. Vanuit AC en teamgeleding kwamen er de laatste tijd verzoeken om eens te veranderen van schoolfotograaf. Dit heeft ertoe geleid dat we voor volgend jaar gezamenlijk een andere keuze hebben gemaakt. Bij deze willen we de mensen van Schoolkidsfotografie bedanken voor een jarenlange zeer prettige samenwerking.
Top


09-05-2019
avondvierdaagse 2019

AVONDVIERDAAGSE


Binnenkort gaat het lange wandellint opnieuw door Goirle en omgeving trekken. En wedden dat een heel stuk van dat lint weer blauw zal worden ingekleurd. De ervaring leert namelijk dat er heel wat Schrijverkes graag meedoen met de Goirlese Wandelvierdaagse. Dit jaar kunnen de liefhebbers de wandelschoenen aantrekken van maandag 3 t/m donderdag 6 juni. Natuurlijk kan er weer worden ingeschreven via school, want wat is er nou gezelliger om met je klasgenoten samen aan de wandel te gaan. Vandaag krijgen alle kinderen een formulier mee naar huis met alle informatie en intekenstrookje.  Zorg er wel voor dat u de inschrijfmomenten op school niet mist.
AC-ouders zitten voor u klaar op:
vrijdag 10 mei : 8.15-9.45 uur
dinsdag 14 mei : 14.45-15.15 uur
woensdag 15 mei : 8.15-8.45 uur

Graag voor ieder kind een apart formulier invullen en gepast betalen (à 5 euro p.p.).

INFORMATIE VOORAF AVONDVIERDAAGSE


Hopelijk ben jij er ook bij tijdens de Avondvierdaagse en heb je de voorinschrijving op school niet gemist. Mocht dat wel het geval zijn, geen nood. Je kunt alsnog meedoen door je in te schrijven bij wijkcentrum De Wildacker, Van Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle.
Dit kan op de volgende data:
maandag 27 en dinsdag 28 mei van 16:00 tot 18:00 uur,
woensdag 29 mei van 14:00 tot 16:00 uur of van 18:00 tot 20:00 uur,
vrijdag 31 mei van 17:00 tot 19:00 uur of zaterdag 1 juni van 11:00 tot 12:00 uur.
Je kunt je ook digitaal inschrijven via de website: www.vierdaagsegoirle.nl

Ouders die niet wisten dat ze broertjes/zusjes die (nog) niet op ‘t Schrijverke zitten ook via school in konden schrijven, kunnen dat t/m 27 mei alsnog doen via Karin E.

De start is elke avond tussen 18.00 en 18.30 uur. Met je blauwe polo aan krijg je dagelijks een traktatie. Je spreekt zelf af met wie je loopt. Je kunt verzamelen bij ’t Schrijverkespunt op het grasveld bij de Wildacker. Dit punt is te herkennen aan de beachflag van onze school. Deze editie besteedt de Avondvierdaagse extra aandacht aan het schoonhouden van de routes. Dat kan alleen als we daar allemaal aan meehelpen. Op donderdag 6 juni zijn de vertrektijden later. De stichting Avondvierdaagse zal jullie hierover informeren en ook in ’t Opschrijverke van 6 juni geven we daarover informatie. Volgend jaar wordt de Wandelavondvierdaagse gehouden van maandag 8 juni tot en met donderdag 11 juni 2020.
Top


18-04-2019
fijne meivakantie

MEIVAKANTIE IN APRIL!!


Een meivakantie die begint met paaseieren. Dat hebben we nog niet eerder meegemaakt. Als alle paaseieren straks gevonden zijn hopen we in ieder geval dat jullie lekker gaan genieten van een voorjaarsbreak. Op maandag 6 mei zijn we terug om een start te maken met de laatste 8 weken van het schooljaar. En je zult zien, dat -voor we er erg in hebben -, hier boven het stukje staat: “Zomervakantie!”

Fijne paasdagen en een heerlijke vakantie!
Top


18-04-2019
hulpouders bedankt!

HULPOUDERS DANKJEWEL


Het zijn dit voorjaar drukke tijden voor hulpouders op ‘t Schrijverke. De koningsspelen, de paaslenteviering, de uitstapjes tussendoor en de sporttoernooien! We beseffen dat we nogal eens een beroep op jullie moeten doen. Maar met dit bedankje willen we hulpouders in ieder geval laten weten dat jullie inzet enorm gewaardeerd wordt.
Top


15-04-2019
MR 16 april

MR-VERGADERING 16 APRIL


A.s. dinsdag komt de MR vanaf 19.30u. weer in vergadering bijeen. U bent van harte uitgenodigd de vergadering bij te wonen. Op de agenda o.a. onderzoek Lio Stagiaire, activiteitenplan MR en arbo-jaarverslag.
Top


15-04-2019
paaslenteviering

PAASLENTEVIERING

Nu het lentezonnetje regelmatig te zien is, de paashaas zijn opwachting maakt en de voorjaarsbloemen hun vrolijk gekleurde kopjes de lucht insteken, wordt het de hoogste tijd voor onze paaslenteviering. We zijn er inderdaad een beetje laat bij dit jaar: het komt maar zelden voor dat Pasen zelfs in de “mei”vakantie valt. Dat neemt niet weg dat er voor alle groepen weer een mooi programma klaarstaat om de lente op vrijdag 19 april, als voorproefje op de vakantie, te gaan vieren. Hieron-der een overzicht van alle activiteiten. Maak er een gezellige dag van allemaal!

Groep 1/2 Marcella 1/2 C/M en 1/2 D/D gaan naar Tuincentrum-Zuid(bollen en zaden).
Groep 1/2 Y/C groep 1/2 Nicole en groep 1/2 M/A naar schaapsherder Bart in Biezenmortel.
Groepen 3: naar manege Zandeind
Groepen 4: educatief pad Rovertsche Ley
Groepen 5: Kaasboerderij De Leyendaeler
Groepen 6: vooraf op maandag 15/4 bezoek Heem en op 19/4 naar de Regte Hei
Groepen 7: drie verschillende melkveehouderijen
Groepen 8: Ei-programma (school) clinic zelfverdediging (Haspel)
Top


11-04-2019
sociaal-emotionele ontwikkeling

SCHOOLPLAN 2019-2023 SOCIAAL-EMOTIONELE ONTWIKKELING

Enkele weken geleden hebben we aangegeven bezig te zijn met het schrijven van een nieuw schoolplan, waarin we drie speerpunten hebben vastgelegd voor de komende jaren. De ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ is er één van. Binnen onze school streven we naar het vergroten van het persoonlijk welbevinden van ieder kind. We zijn ons er elke dag van bewust dat kinderen zich veilig en prettig moeten voelen op ‘t Schrijverke. De ervaring leert bovendien dat onze leerlingen zelfverzekerder worden in een sociale omgeving naarmate ze zichzelf en anderen beter leren kennen. Het is onze opdracht kinderen te leren hoe zij zich in verschillende sociale situaties prettig kunnen voelen en een goed plekje kunnen verwerven. Daarom gaan we vanaf schooljaar 2019-2020 een wisseling in de groepssamenstelling na groep 5 doorvoeren. Leerlingen zullen dan voortaan vanaf groep 3 t/m groep 5 in dezelfde groep zitten, maar de laatste drie jaar (groepen 6 t/m 8) in een andere groepssamenstelling verder gaan. Deze tussentijdse verande-ring heeft een positieve invloed op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Zo zullen zij een nieuwe positie in de groep krijgen, maken ze nieuwe contacten en blijven oude vriendschappen in tact. De ervaring van afgelopen schooljaar -waarin de toenmalige groepen 5 en 6 in een nieuwe samenstelling hun weg door de basisschool vervolgden - leverde enorm veel positieve reacties op bij leerlingen, leerkrachten en ouders. Het idee om dit aan het einde van groep 5 structureel te implementeren is inmiddels aan de MR voorgelegd en goedgekeurd. Uiteraard kunnen ouders ervan uitgaan dat het opnieuw indelen van de leerlingen uiterst zorgvuldig gebeurt aan de hand van een procedure waarin veel facetten een rol spelen, maar het welbevinden van het kind altijd voorop staat. Deze procedure ontvangen ouders/verzorgers van groep 5 vandaag in hun mail. Daarin zien zij op welke wijze de nieuwe samenstelling tot stand komt en welke bijdrage van hen wordt verwacht.
Top


04-04-2019
schoolfotograaf

SCHOOLFOTOGRAAF UITGEFLITST….EN NU?


Nu de leerlingen en de groepen op “de gevoelige plaat” zijn vastgelegd, is het belangrijk te weten wat er verder staat te gebeuren. De fotokaarten van de kinderen houden we nog even op school. Het duurt namelijk enkele weken voordat de fotograaf alle foto’s die op ‘t Schrijverke zijn gemaakt online heeft gezet. Op dat moment delen we ook de kaarten uit. Op de kaart staat dan een persoonlijke code waarmee u geheel vrijblijvend de foto’s van uw kind(-eren) kunt bekijken. Die vrijblijvendheid geldt uiteraard ook voor het bestellen. Als u geen belangstelling voor de foto’s heeft, hoeft u niets te doen. Vanaf nu gaat alle correspondentie vanuit ouders rechtstreek naar de schoolfotograaf. De school is in deze fase geen partij meer.
Top


04-04-2019
Koningsspelen 12 april, thema water!

12 APRIL KONINGSSPELEN
THEMA: WATER!


Het is even wennen. Meestal worden de Koningsspelen net voor de meivakantie gehouden, maar dit keer zijn we er vroeg bij. Volgende week vrijdag, 12 april, is het nl. al zover!

Het zou leuk zijn als we die dag allemaal in het oranje aan het ontbijtje aanschuiven. Voor dat ontbijt heb je natuurlijk een bord, beker en bestek nodig. Ben je een echt grote eter, neem dan vooraf thuis al iets te eten.

Met het thema ‘water’ wordt het vast en zeker lekker spetteren dit jaar. Zorg voor stevige sportschoenen. En mocht je erg nat worden, dan is een reservesetje kleding en een handdoek een aanrader.
Kinderen kunnen eventueel een gevulde bidon meenemen, zodat ze tijdens het sporten water kunnen drinken.

De fietsenstalling van groep 8 kan die dag niet gebruikt worden. Kinderen zetten hun fiets op het grasveld bij de stalling. Ook de parkeerplaats aan de voorkant kan ’s ochtends niet door ouders worden gebruikt. En nu we het toch over ouders hebben: Alle hulpouders krijgen deze week een briefje met daarin meer informatie en de tijd dat wij hen verwachten op school.
Top


29-03-2019
tevredenheidspeiling

TEVREDENHEIDSPEILING


Ouders ontvangen volgende week een mail waarin wordt gevraagd een vragenlijst in te vullen m.b.t. tevredenheid over onze school. Wij verzoeken u vriendelijk hieraan uw medewerking te verlenen.

Goirle, 28 maart 2019
Postadres: Postbus 320
Guido Gezellelaan 137
5050 AH GOIRLE
Tel.: 013-5344455
Email: Info@schrijverke.nl


Betreft: Tevredenheidspeilingen

Geachte ouders en/of verzorgers,
Om een goed beeld van de kwaliteit op de scholen te krijgen, hecht het bestuur van Edu-Ley veel waarde aan het oordeel van de directe gebruikers, te weten: de ouders, de leerlingen en het personeel. Het bestuur heeft daarom besloten op al haar scholen een kwaliteitsonderzoek te willen houden. Dit onderzoek zal plaatsvinden door middel van een tevredenheidspeiling. Er wordt een drietal tevredenheidspeilingen afgenomen: voor ouders, voor leerlingen uit de groepen 6 t/m 8 en voor het personeel.
Er wordt u gevraagd een vragenlijst in te vullen over de school en het onderwijs. Deze vragen worden verwerkt en gerapporteerd. Ook zullen de leerlingen (groepen 6 t/m 8) en teamleden een vragenlijst invullen.
De vragenlijst is opgesteld door het onafhankelijke bureau "Scholen met Succes" en is inmiddels op zo'n 1.700 andere scholen gebruikt. Alle gegevens uit de peiling worden door dit bureau anoniem verwerkt en gerapporteerd. Zodra de rapporten in ons bezit, communiceren we hierover in ’t Opschrijverke.

U ontvangt op 1 april (geen grap) een mail met daarin een link naar de vragenlijst. Het kan zijn dat uw mail in de ‘spam box’ terecht komt. Wij willen u vragen deze op 1 april te controleren. De leerlingen van groep 6 t/m 8 krijgen de komende weken tijd om onder schooltijd een digitale vragenlijst in te vullen.

We hopen dat u de tijd neemt de vragenlijst in te vullen. U levert daarmee een bijdrage aan ons onderwijs.

Met vriendelijke groet,
Paul van Aanholt, bestuurder Edu-Ley
Herwin Roberts, directeur ‘t Schrijverke
Top


22-03-2019
MR en GMR

MR en GMR


MR

Nu de verkiezingen weer in aantocht zijn, is de MR op zoek naar mensen die de oudergeleding willen komen versterken.

Aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle leerlingen van Openbare Basisschool “t Schrijverke”

Maart 2019 Onderwerp: MR- verkiezingen

Bent U iemand die graag meedenkt en meepraat over beleidsmatige zaken en dan speciaal in het basisonderwijs? Dan is dit nu uw kans om u kandidaat te stellen voor de MR van OBS ’t Schrijverke met ingang van het schooljaar 2019-2020!

Wat houdt een lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad in?
 Circa 6 avondbijeenkomsten bij ons op school.
 Met andere ouders en leerkrachten brainstormen, doorvragen en/of beslissingen nemen voor de toekomst van “onze” kinderen/leerlingen.
 Eventueel zitting nemen in een sollicitatiecommissie.
 Kritisch de wettelijke verplichtingen, opgelegd door het ministerie, onder de loep nemen.
 Op de hoogte gebracht worden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.
 Nieuwe ontwikkelingen ten gunste van onze eigen school mede vorm geven.
 Eventueel bereidheid om een cursus te volgen.
 Een jaarlijks terugkerende gezellige evaluatiebijeenkomst onder het genot van een borreltje!

Welke onderwerpen hebben dit schooljaar o.a. op de agenda gestaan?
 Overleg met GMR
 Passend onderwijs, 21st century skills
 Stakingen, werkdrukvermindering.
 Besteden gelden M.R.
 Schoolplan (beleidsplan van alle punten die de school aangaan, denk aan hygiëne, nieuwe methodes etc.)
 Intern jaarverslag, Arbo-jaarverslag, begroting ‘t Schrijverke

Deze en andere zaken zijn terug te lezen in de notulen die u kunt vinden via de website van onze school: www.schrijverke.nl . Kijk bij “ouders ; MR”

Hoe kan ik me kandidaat voor de MR stellen?
Het komende schooljaar komen er 3 plaatsen vrij bij de oudergeleding van de MR. Paul van der Wal en Maike Walraven treden af. Rinske Huijbregts, één van de huidige deelnemende ouders, stelt zich opnieuw verkiesbaar.

U kunt zich tot en met donderdag 18 april kandidaat stellen per mail via karine@schrijverke.nl. (secretariaat school). Bij de directie ligt van maandag 6 mei tot en met vrijdag 10 mei een voorlopige lijst van alle verkiesbare personen. Verzoeken tot wijziging van deze lijst kan in deze week onder opgave van reden.
Indien er minder of precies genoeg kandidaten zich beschikbaar stellen dan er verkiesbare plaatsen zijn, vinden er geen verkiezingen plaats.

De (eventuele) verkiezingen vinden plaats in de periode van donderdag 31 mei tot en met maandag 11 juni. De gekozen leden worden woensdag 12 juni geïnformeerd.
Voor meer informatie kunt U terecht bij de verkiezingscommissie bestaande uit Inge Dingemans (dochter in groep 6) en/of Mariette Veldman ( Intern begeleider onderbouw/ lkr groep 1-2).

GMR


Goirle, 21 maart 2019

Beste ouders/verzorgers,

U ontvangt deze brief omdat de GMR van Edu-Ley, de stichting waartoe de school van uw zoon/dochter behoort, opzoek is naar een nieuwe ouder die wil deelnemen aan de GMR-vergaderingen.

Wat doet de GMR?
GMR is de afkorting voor Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Iedere school heeft een Medezeggenschapsraad (MR) waarin zaken worden besproken die betrekking hebben op de school. Tijdens de vergaderingen van de GMR worden bovenschoolse zaken besproken die gelden voor alle zes de Edu-Ley scholen. In de GMR zitten 12 leden: 6 leerkrachten en 6 ouders. We bespreken beleidsontwikkelingen, zoals de koersnotitie (visie), de begroting, de fusie en het eigen risicodragerschap rondom vervangingen. De GMR vergadert ongeveer eens per zes weken.

Wie zoeken wij? Wij zoeken een ouder van één van de Edu-ley scholen die graag wil meepraten over het onderwijs in Goirle. Bent u nieuwsgierig geworden en wilt u zich aanmelden of liever eerst meer informatie? Dan kunt u mailen naar de voorzitter van de GMR: marjoleinvanhelmond@deregenboog-goirle.nl

Wij ontvangen alle vragen en reacties graag voor 5 april 2019. U ontvangt na 15 april een reactie van de GMR.

Marjolein van Helmond
Voorzitter GMR
Top


22-03-2019
Afscheid juf Lian

AFSCHEID LIAN 29 MAART

Ze loopt al heel wat jaartjes mee op ‘t Schrijverke. Eerst als invalmoeder, later -vanaf 14 augustus 1989- als vaste leerkracht. Gedurende al die jaren waren het vooral de jongste leerlingen waaraan ze haar hart verpandde. Vaak bijna letterlijk, want we kennen Lian uiteraard als een lieve, zorgzame juf. Maar wel een juf die nu besloten heeft een punt achter haar loopbaan te zetten en haar lieve, zorgzame taken aan de kleinkinderen te gaan besteden. We laten haar uiteraard niet zomaar gaan. Tijdens haar laatste werkochtend op vrijdag 29 maart zullen de kin-deren uit ‘haar’ groep 4 afscheid nemen van Lian. Het team gaat dat in de middag nog eens op eigen wijze over doen. Ouders die Lian de hand nog willen schudden, zijn op 29 maart direct na schooltijd van harte welkom in haar lokaal. Lian, je was jarenlang een supercollega en een toegewijd leerkracht. We hopen dat je ook na je schoolloopbaan nog jaren mag genieten van al wat je lief is. Bedankt voor je jarenlange inzet op ’t Schrijverke!
Top


22-03-2019
studiedag 27 maart 2019

STUDIEDAG 27 MAART


Op woensdag 27 maart staat weer een studiedag op het programma. Deze keer vertrekt het team al in alle vroegte (7.30u!) met de bus naar Utrecht om daar deel te nemen aan een studiedag over “Onderzoekend leren”, een thema dat een duidelijke relatie legt naar ons nieuwe schoolplan 2019-2023, waarin onze speer- en ontwikkelingspunten zijn vastgelegd. Naast presentaties van een aantal gastsprekers, nemen de afzonderlijke leerkrachten ook deel aan verschillende workshops zoals “creatief denken” en “onderzoeksvragen”. Al met al belooft het een zeer inspirerende en interessante studiedag te worden.
Top


18-03-2019
thema-avond

THEMA-AVOND 26 MAART “HET GEZIN ANNO 2019”


Op dinsdagavond 26 maart vindt in de ouderkamer de thema avond: “Het gezin anno 2019” plaats. Deze avond wordt geleid door Marlies Arnou, jeugdverpleegkundige bij de GGD, Britt van der Wende, adviseur Gezonde school/Gezonde wijk GGD, Ilse van Beers, schoolmaatschappelijk werk GGD en Anne Hendriks, oudercontactfunctionaris ‘t Schrijverke. De avond is van 20.00 uur (met een inloop vanaf 19.45 uur) tot ongeveer 21.30 uur. Het wordt een interactieve avond met de volgende onderwerpen:

 Leefstijl
 Ontspanning/spelen
 Quality time
 De veeleisende taak van opvoeden.

U kunt zich t/m woensdag 20 maart aanmelden via oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl Graag zien wij u op dinsdag 26 maart!
Top


18-03-2019
Koningsspelen 2019

KONINGSSPELEN 12 APRIL


In een jaar waarin de meivakantie grotendeels in april valt, is ook de koning er vroeg bij. Op vrijdag 12 april kleurt ’t Schrijverke namelijk oranje, omdat de jaarlijkse Koningspelen dan op het programma staan. Alle leerlingen worden tijdens deze ochtend in oranje kleding op school verwacht. De werkgroep ‘Bewegen’ is al druk bezig met verschillende voorbereidingen en daarbij hebben we jullie hulp nodig. We zijn op zoek naar ouders die het leuk vinden om tijdens de Koningsspelen bij de verschillende onderdelen te komen helpen. Vanaf maandag 18 maart hangen de lijsten, waarop kan worden ingeschreven, bij de lokalen. Ook zoeken wij twee EHBO’ers die op deze ochtend aanwezig kunnen zijn. Aanmelden kan via ilse@schrijverke.nl Daarnaast willen we materialen verzamelen om alle leerlingen een ‘waterstroombaan’ te laten maken. Denk hierbij aan regenpijpen, brede PVC buizen, emmers, houten balken, speciekuipen en wellicht nog andere dingen. Denk je hierbij een helpende hand te kunnen bieden, neem dan op korte termijn contact op met een van ons. Dit kan via nickv@schrijverke.nl of pleuni@schrijverke.nl of loop gerust even binnen.
Top


18-03-2019
vakantierooster 2019-2020

VAKANTIEROOSTER


Nadat het eerst door de GMR werd goedgekeurd, kunnen we u nu het vakantierooster 2019-2020 presenteren. Uiteraard wordt dit rooster nog aangevuld met de studiedagen, maar die zijn op dit moment niet bekend.

Herfstvakantie 14 okt -18 okt
Kerstvakantie 23 dec - 3 jan
Voorjaarsvak. 24 febr - 28 febr
2de paasdag 13 apr.
Meivakantie 20 apr -1 mei
Bevrijdingsdag 05 mei
Hemelvaart 21 mei -22 mei
2de pinksterdag 01 juni
Zomervakantie 13 juli – 21 aug
Top


25-02-2019
open dag !

Open dag !


Op woensdag 20 maart zet de school haar deuren weer open voor de jaarlijkse open dag. We hopen alle geïnteresseerden in de ochtend of de avond te mogen ontmoeten.

Tot dan!
Top


23-02-2019
In memoriam
OUD-CONCIËRGE CHRIST VAN GORP (79) OVERLEDEN   


Afgelopen vrijdag bereikte ons het trieste nieuws dat oud-conciërge Christ van Gorp was overleden. Christ was jarenlang werkzaam op ’t Schrijverke en is van grote betekenis geweest voor onze school.  Hij was een conciërge pur sang!  Geliefd bij velen, wist  hij met zijn onvervalst Goirles  accent de lachers op zijn hand te krijgen, maar kon hij de boel ook op scherp zetten als dat nodig was.  Zijn meest markante uitspraken zijn na zijn pensionering vereeuwigd en nog steeds op blauwe bordjes her en der in de school terug te vinden. Ook na zijn pensioen bleef er een warme band met school en (oud-)collega’s. Regelmatig kwam hij nog een praatje maken. Vertellen over zijn grootste hobby’s:  zijn geliefde  VOAB , de volkstuin en zijn vogeltjes. Jarenlang was hij de animator om met carnaval alle leerkrachten van Goirle naar ’t Fust te krijgen en reikte daar dan in zijn eigen karakteristieke stijl  de beker uit aan het team met de origineelste outfit. De allereerste keer dat Christ  ’t Schrijverke binnenstapte, beëindigde hij zijn  sollicitatiegesprek met de gevleugelde woorden: “Agge mèn vat, zudder gin spèt van krège”!  Nou Christ, spijt hebben we van jou in al die tijd eigenlijk maar één keer gehad. Dat was op 21 februari 2019, de dag dat we definitief afscheid van je moesten nemen! Afscheid van “unne schône meens! Bedankt voor alles lieve Christ en rust zacht!
 
Wij wensen Henriëtte, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies!                                                    
 
Team ’t Schrijverke
Top


22-02-2019
1 maart carnaval!

1 MAART POLONAISE !!!!


Die Gezellige Gezellerik(ken) uit de Guido Gezellelaan zijn bijna niet meer te houden. Over ruim een week begint de polonaise en storten we ons in het feestgedruis. De groepen 1 t/m 4 doen dat op school en de groepen 5 t/m 8 gaan daarvoor naar Mainframe. De prins(-es) en de raad zijn gekozen en al druk in de weer met de voorbereidingen.
Hieronder nog even wat belangrijke punten op een rij:
-De intekenlijsten voor hulpouders hangen nog steeds bij de lokalen van 1 t/m 4
-Tijdens carnaval willen we geen confetti in de school (serpentines mogen wel)
-Zet op kleine attributen je naam en je klas!

Ook op vrijdag 1 maart is er uiteraard een koffie-uurtje voor ouders
 

KINDERCARNAVAL ‘DE DEEL’

Het Gôolse motto voor carnaval 2019 is “Aon swirskaante gelèèk!” Dan hoeft u voor het kindercarnaval zeker niet verder te zoeken. Er is ook dit jaar een grandioos kindercarnaval in Wijkcentrum De Deel aan de Frankische driehoek. Wij nodigen iedereen uit om samen met ons Carnaval te komen vieren. U bent van harte welkom op zondag 3 en maandag 4 maart van 14:00 tot 17:30 uur. Aan de allerkleinsten wordt natuurlijk ook gedacht. Er is voor hen een eigen dansvloer, gratis ranja en een gratis snoepzak. Tot ziens bij de Deel!!
 

CARNAVAL MAINFRAME

Ook bij Mainframe staan uiteraard dit jaar de carnavalsdeuren weer flink open voor alle leeftijdscategorieën.
Top


22-02-2019
4 jubilarissen

4 JUBILARISSEN TEGELIJK


Het gebeurt wel eens dat we een jubileum voor 2 teamleden tegelijk vieren. Maar 4 leerkrachten die op dezelfde dag in het zonnetje worden gezet is een unicum. Het geeft in ieder geval aan dat 12½ jaar geleden onze school een enorme groeispurt doormaakte. Want toen kwamen ze voor het eerst ’t Schrijverke binnen: Anne, Maaike, Marloes en Dirk. Samen dus goed voor alweer een halve eeuw Schrijverkeservaring. Ieder op eigen wijze droegen zij flink bij aan de ontwikkeling van ons onderwijs en het welbevinden van hun leerlingen. En dat moet natuurlijk - zoals de traditie op school dat wil - worden gevierd. Even na achten ’s morgens werd er door het team een serenade gebracht in de koffiekamer. Tussen de middag waren er mooie woorden en een heerlijke lunch voor ons “koperen” viertal. En natuurlijk de cadeaus en gelukwensen voor dit kwartet! Maaike, Marloes, Dirk en Anne ook vanaf deze plek een welgemeende felicitatie en nog vele mooie jaren op ’t Schrijverke gewenst.
Top


22-02-2019
staking 15 maart

STAKING 15 MAART


Op vrijdag 15 maart is de school dicht in verband met de landelijke onderwijsstaking. De problemen in het onderwijs stapelen zich steeds meer op. Het gebrek aan leerkrachten laat zich ook steeds vaker in onze regio voelen en komt nu wel heel dichtbij. Het Passend Onderwijs heeft ervoor gezorgd dat er veel meer zorg in een klas nodig is, maar de middelen om dat mogelijk te maken blijven vooralsnog uit. De werkdruk stijgt daardoor nog steeds en het salaris blijft ver achter met het gevolg dat steeds minder studenten voor het onderwijs kiezen. Op 15 maart gaat voor het eerst in de geschiedenis het hele onderwijs in staking. De stakingsbereidheid is enorm groot, ook op alle andere scholen van Eduley. Hieronder treft u een brief aan waarin de leerkrachten van onze school u informeren over het feit dat het overgrote deel van het team heeft besloten opnieuw te gaan staken.


KINDEROPVANG STAKING

Ouders die op de stakingsdag opvang willen regelen, kunnen daarvoor terecht bij De Avonturiers. Meer informatie via e-mail: info@de-avonturiers.nl.Beste ouders,

Als afsluiting van een actieweek die vanaf 11 maart wordt gehouden, gaat op vrijdag 15 maart voor het eerst in de geschiedenis het gehele onderwijs in staking. ‘Van primair tot universitair’ wordt het werk neergelegd; een teken dat de nood inderdaad op alle fronten erg hoog is. Ook in onze regio gaan ouders dat steeds meer merken. De kwaliteit van het onderwijs staat onder druk, kinderen worden steeds vaker naar huis gestuurd en onbevoegden staan voor de klas. Door het slechte imago, de hoge werkdruk en het lage salaris ten opzichte van bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs, verlaten steeds meer collega’s de sector en is er te weinig aanwas via de Pabo’s. Waren we zelf vorig jaar nog in de gelukkige omstandigheden dat we de groepen in de bovenbouw wat konden verkleinen, landelijk zet de trend van steeds vollere klassen zich door. Ook is er - mede door de invoering van Passend Onderwijs - steeds meer zorg binnen de groepen nodig. Daarnaast komt er door maatschappelijke ontwikkelingen van alles op het bordje terecht van de leerkracht, waardoor er minder tijd overblijft voor het daadwerkelijk voorbereiden van de lessen. Het wordt tijd dat de rol van de leerkracht weer serieus genomen wordt en dat er meer budget vrijkomt voor onderwijsmaterialen, een goede onderwijsomgeving en extra personeel.
Vorig jaar is er weliswaar een eerste handreiking gedaan wat betreft salaris en verlichting van de werkdruk, maar dat is echt bij lange na niet voldoende. Achter de schermen wordt van alles geregeld en geïmproviseerd om klassen draaiende te houden, vaak niet zichtbaar voor de ouders. Nu is het moment om die nood wel zichtbaar te maken en daarom staken wij als team van ’t Schrijverke. Net als andere scholen in Goirle zal ‘t Schrijverke op 15 maart daarom dichtgaan. We willen massaal een signaal geven aan de politiek dat dit zo niet langer kan. We begrijpen dat dit voor ouders nu even vervelend is, maar als we niets doen krijgt u straks wellicht wekelijks uw kinderen thuis. ”Onderwijs blijft nu eenmaal de belangrijkste grondstof van Nederland”.

Met vriendelijke groet,
leerkrachten ‘t Schrijverke
Top


14-02-2019
metselouder gezocht

SCHOOLTUINGROEP ZOEKT “METSELOUDER”


Ouders op school zijn er in alle soorten en maten. Zo kennen we leesouders, klassenouders, luizenouders, overblijfouders, maar waarschijnlijk is de ‘METSELOUDER’ hier nog nooit langsgekomen. En laten we daar nou toevallig naar op zoek zijn. Want in onze vernieuwde schooltuin moet straks de waterpomp op een klein muurtje worden geplaatst. Dus vaders of moeders met twee rechterhanden… Wie wil voor ons dat muurtje komen metselen? Reacties kunnen naar dian@schrijverke.nl
Top


14-02-2019
MR 18 februari 2019

MAANDAG 18 FEBRUARI MR


Maandag 18 februari kunt u aansluiten bij onze volgende MR-vergadering, die om 19.30 uur begint.
Op de agenda staan dit keer de volgende punten:
- mededelingen MT
- toelichting ontwikkelingen zorg
- bespreken activiteitenplan MR
Top


14-02-2019
carnaval

CARNAVAL IN AANTOCHT


Als je school aan de Guido Gezellelaan staat, kun je er eigenlijk vanuit gaan dat de leerlingen en leerkrachten best gezellig zijn, toch?! Dat dit gezellige gezelschap zich tijdens carnaval laat omdopen tot “Gezellerik(k)en” ligt dan ook erg voor de hand. En dat het zo langzamerhand bij al die Gezellerik(k)en aardig begint te kriebelen is elk jaar rond deze tijd een vanzelfsprekendheid. Voordat het echte feest op vrijdag 1 maart losbarst, zullen we daarom de komende weken langzaam maar zeker in de stemming gaan komen. School en klassen worden versierd, carna-valsmuziek klinkt steeds vaker uit de lokalen, de voorbereidingen op de playbackshow gaan van start én de raad van 11 is inmiddels geko-zen. En natuurlijk zullen we er ook in ‘t Opschrijverke gezellig over berichten! Want ook degenen die niet van carnaval houden, ontkomen er niet aan: in februari/maart zijn we nu eenmaal allemaal een klein beetje “Gezellerik”!!!
 

INTEKENLIJSTEN CARNAVALSCIRCUIT 1 t/m 4


Het carnavalscircuit is natuurlijk al jarenlang een groot succes in de groepen 1 t/m 4. Natuurlijk houden we deze traditie ook dit jaar in ere. Voor deze gezellige ochtend (1 maart) is er weer veel hulp nodig. Ouders kunnen intekenen op de lijsten die bij de betreffende lokalen komen te hangen. Dus maak er met ons en de kinderen een feestje van!
 

‘KARNAVAL MET EEN K’ IN GROEP 6


Zoals ieder jaar komen de mensen van Stichting Ballefruttersgat naar ’t Schrijverke om de leerlingen van groep 6 uitleg te geven over alles wat met carnaval te maken heeft. Of eigenlijk moeten we zeggen Karnaval, want in Goirle blijven ze dat gewoon met een “K” schrijven. Op maandag 18 februari leren de kinderen alles over de gebruiken rondom dit feest, krijgen ze inzicht hoe Goirle nou eigenlijk aan zijn Ballefruttersnaam komt en zien ze welke kleding en attributen de prins draagt. Daarnaast dingen alle kinderen mee naar een mooie prijs in de kleurwedstrijd. En de jury hoeft er dit jaar eigenlijk maar met een half oog naar te kijken want het Goirlese thema voor 2019 luidt niet voor niets: ”Aon swirskaante gelèèk”
Top


08-02-2019
10 minuten gesprekken komende week

10-MINUTENGESPREKKEN


Volgende week staan de 10-minutengesprekken voor de groepen 3 t/m 7 op het programma. Wij verzoeken u via Parro vooraf nogmaals goed uw tijd te checken en op tijd aanwezig te zijn. Ook is het belangrijk dat we ons aan de geplande gesprekstijd houden. Uiteraard kan er altijd een vervolgafspraak worden gemaakt.
Top


08-02-2019
scoor een boek

SCOOR EEN BOEK 5 EN 6


Op dinsdag 12 februari wordt in de groepen 5 en 6 de aftrap verricht van het leesproject “Scoor een boek!”, dat bedoeld is kinderen meer te laten lezen. Het gaat hier over een initiatief dat i.s.m. ‘Bibliotheek Midden Brabant’ en voetbalclub Willem II wordt geor-ganiseerd.
Tijdens “Scoor een Boek!“ gaan alle deelnemende klassen proberen in tien weken zoveel mogelijk mooie boeken te scoren. In de regio Tilburg worden ze daarbij aangemoedigd door Willem II-speler Pol Llonch. Leesconsulenten van Bibliotheek Midden-Brabant bezoeken alle deelnemende klassen met een topselectie aan boeken, score-posters én motiverende videoboodschappen van de profspelers. Na 10 weken mooie boeken scoren vindt er een sportieve afsluiting plaats op het terrein van Willem II. Tijdens dit slotevent wordt de eindscore bekend: hoeveel boeken hebben de leerlingen samen gelezen?
Top


08-02-2019
kids top 20

KIDS TOP 20


Onze leerlingen uit de groepen 7 en 8 zijn - samen met basisschool De Kleine Akkers - uitgenodigd deel te nemen aan het programma KIDS TOP 20. Op 19 februari komt een cameraploeg opnames maken: deels op school, deels in de Haspel. De aflevering met groep 7 D/J en I/C (samen met De kleine Akkers) wordt op zaterdag 23 februari uitgezonden. Een week later (zaterdag 2 maart) komen onze groepen 8 in beeld. Succes allemaal! We zijn benieuwd naar de kijkcijfers!
Top


31-01-2019
verkeersveiligheid

VERKEERSVEILIGHEID & PARKEEROVERLAST


De Kiss-en Ridestrook en al onze energie die we er al instaken ten spijt, opnieuw werden we onplezierig verrast door enkele boze buurtbewoners die kwamen klagen. Nog steeds worden er namelijk auto’s geparkeerd op plekken waar dat niet is toegestaan, zoals voor inritten en op het trottoir. Als buurtbewoners de betreffende personen daarop aanspreken worden ze –naar eigen zeggen- ook nog brutaal aangesproken. U snapt dat wij van deze burenbezoekjes niet echt vrolijk worden. En eerlijk gezegd snappen wij er ook zelf niets meer van. U wilt dat wij als leerkrachten uw kinderen goed verkeersonderwijs geven, u wilt als ouders een verkeersvriendelijke en veilige omgeving voor uw kind en keer op keer geven hier (enkele) ouders zelf het verkeerde voorbeeld. Uiteraard weten we dat het overgrote merendeel van de ouders er net zo over denkt als wij, dus hier geldt bovenal: wie de schoen past trekke hem aan. Maar we willen nu echt dat dit ophoudt en hopen dat ouders -in het belang van de kinderen- ook elkaar durven aanspreken op dit soort gedrag. Hieronder vindt u een brief van de verkeerswerkgroep waarin alle afspraken nog maar eens op een rijtje worden gezet…. ! Kom op mensen, doe er wat aan!

Aan alle ouders en verzorgers van obs ’t Schrijverke , het Peuterplein en BSO Avonturiers.

Verkeersveiligheid rondom de school.

 Breng uw kind(eren) zo veel mogelijk op de fiets of te voet naar school. Dit is veilig, maar ook gezond. Wij verzoeken u dan ook met klem uw kind(eren) alleen met de auto naar school te brengen als dat niet anders kan. Minder autoverkeer bevordert de verkeersveiligheid rondom de school enorm.
 Mocht u toch met de auto naar school komen, parkeer uw auto dan in de parkeervakken rondom de scholen. Graag zodanig dat er geen in- of uitritten worden geblokkeerd. Misschien moet u dan een stukje verder lopen, maar dat voorkomt veel ergernis bij de bewoners. In de directe om-geving van de school wordt regelmatig streng gecontroleerd op fout parkeren en worden er zo nodig bekeuringen uitgeschreven.
 Voor de school ligt een zogenaamde “Kiss and Ride” strook. U kunt daar uw kind(eren) met de auto afzetten en weer meteen doorrijden. Het is geen parkeerplaats, ook niet voor het ophalen en wegbrengen van uw kind(eren) van of naar de BSO.
 De kinderen die op de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de daarvoor bestemde fiet-senstalling.
 Op de speelplaats geldt: lopen met de fiets aan de hand en honden blijven buiten het hek.
 De voordeur van de Avonturiers zit aan de zijde van de speelplaats.
 Kinderen/ouders die geen gebruik maken van de BSO komen door de schooldeur naar binnen en niet via de voordeur van de Avonturiers.
 Kinderwagens/buggy’s blijven op de gang staan.
 De deuren van de school, na het verlaten weer dichtdoen.
 De schoolhekken zijn onder schooltijd dicht, wilt u die ook achter u weer sluiten,
net als de schooldeuren.
 Na schooltijd spelen alleen de kinderen van de BSO op het schoolplein.
.
Wij vertrouwen erop dat wij samen met u kunnen zorgen voor een verkeersveilige omgeving
Alvast bedankt voor uw medewerking.

Team obs ’t Schrijverke en de Avonturiers
Top


31-01-2019
studiedag 4 februari

STUDIEDAG 4 FEBRUARI

Op maandag 4 februari zijn alle kinderen vrij i.v.m. een studiedag. Het belooft weer een interessante bijeenkomst te worden met een mooi programma.
 Allereerst gaan we ons bezighouden met “zicht op ontwikkeling”. Met een veranderend onderwijsaanbod ontwikkelen kinderen ook nieuwe vaardig-heden. Aan ons de taak om dat proces op de juiste wijze te begeleiden en die ontwikkeling op een goede manier in kaart te brengen. Hoe gaan we dat vormgeven?
 Daarnaast richten we ons tijdens de studiedag opnieuw op “OnderwijskwaliTIJD” (inderdaad met een lange IJ). Met andere woorden; hoe krijgen we het voor elkaar om in de beschikbare tijd kwalitatief zo goed mogelijk onderwijs te geven. Onderwijs dat appelleert aan de eisen van de 21-ste eeuw. In alle groepen zijn we bezig met nieuwe initiatieven en verbeteringen van het huidige aanbod. Belangrijk om ook groepsoverstijgend op één lijn te zitten.
 Tenslotte zal ook de muziekimpuls die i.s.sm. Factorium schoolbreed vorm krijgt, weer voor een vrolijke noot met serieuze ondertoon zorgen.
Top


31-01-2019
rapport en gesprekken

RAPPORTEN

3 t/m 8 Op vrijdag 8 februari krijgen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. Bij deze rapporten horen uiteraard ook weer de oudergesprekken die in de week daarna plaats zullen vinden. Hieronder leest u er meer over.

10-MINUTENGESPREKKEN MORGEN INSCHRIJVEN VIA PARRO


Nu de Cito-toetsen weer achter de rug zijn en de rapporten in aan-tocht, is het een mooi moment om ouders weer uit te nodigen voor de 10-minutengesprekken in de groepen 3 t/m 7. En zoals u weet doen we dat dit schooljaar via ons Parro-systeem. Vorige keer is dat -op wat schoonheidsfoutjes na- uitstekend bevallen en ook van ouders ontvingen we positieve geluiden daarover. De 10-minutengesprekken worden gehouden in de week van 11 februari. De leerkrachten reserveren in die week een aantal tijdvakken en zullen u morgen via Parro benaderen voor welke momenten u kunt intekenen. Vervolgens kunt u uw voorkeurstijd aanvinken. Deze werkwijze scheelt enorm veel administratie en werkt erg snel. We hopen dan ook dat we er dit keer net zo tevreden over kunnen zijn als bij de gesprekken die voor de herfstvakantie plaatsvonden. Overigens vinden er in de groepen 8 geen gesprekken plaats. De leerkrachten van deze groepen spraken onlangs nog alle ouders tijdens de adviesgesprekken. Ook de groepen 1/2 werken met een eigen systeem waarbij -afhankelijk van leeftijd en ontwikkeling van uw kind- op verschillende momenten in het schooljaar ouders worden uitgenodigd.
Top


25-01-2019
kwaliteitsimpuls

KWALITEITSIMPULS


Zoals we al eerder meldden, krijgen de groepen 3 t/m 8 dit schooljaar een kwaliteitsimpuls op het gebied van expressieve ontwikkeling. Niet alleen zijn de leerkrachten zich aan het bijscholen op de deelgebieden beeldende vorming en muziek, ook worden er in de groepen lessen gegeven door vakdocenten “beeldend” en “drama” van Factorium. We hebben daarvan gedurende dit schooljaar al vele mooie resultaten kunnen bewonderen. Zo werd onlangs in de groepen 6 het taalthema “plankenkoorts” verrijkt met een mooie creatieve theateropdracht die we natuurlijk ook graag even willen vereeuwigen in ‘t Opschrijverke.
Top


18-01-2019
studiedag 4 februari

STUDIEDAG 4 FEBRUARI


Het duurt nog een paar weken, maar wellicht kijkt u niet altijd op onze kalender. Houdt u er dus in ieder geval alvast rekening mee dat op maandag 4 februari de volgende studiedag op het rooster staat. De kinderen zijn die dag vrij.
Top


18-01-2019
ontdektuin

GROENE ONTDEKTUIN BIJ KLEUTERLOKALEN

Wie een blik werpt door de ramen van de kleuterlokalen, heeft ongetwijfeld in de gaten dat er ontzettend veel bedrijvigheid waarneembaar is in de naastliggende tuin. Bedrijvigheid waarbij ook verschillende ouders een grote rol spelen. Zo kregen we vanuit de ouders al hulp van een coördinator, een ontwerper, een hovenier en andere helpende handjes. Met zoveel ( professionele) hulp kunnen we de wat  “verpauperde” schooltuin van weleer namelijk omtoveren in een nieuwe, groene oase waar straks van alles te leren en te ontdekken zal zijn. Alleen al het tuinontwerp hieronder doet iedereen uitzien naar de nieuwe buitenplaats. En hoe leuk is het dat straks de kleuterlokalen van tuindeuren worden voorzien, zodat onze jongste leerlingen rechtstreeks van de klas de tuin in kunnen lopen! Maar voor het zover is, zijn we ook voor de inrichting nog op zoek naar ouderhulp. Daarvoor zullen de kleuterleerkrachten binnenkort via Parro een oproep gaan doen. Met vereende krachten hopen we over een paar maanden onze nieuwe schooltuin in gebruik te kunnen nemen. Wordt vervolgd!
Top


18-01-2019
hoofdluis

HOOFDLUIS


Hoewel het vervolg op het populaire TV-programma nog even uitblijft, zijn bij ons “De Luizenmoeder(s)” alweer actief aan de slag gegaan. Zoals iedereen weet, wordt er namelijk na elke vakantie in alle klassen flink gecontroleerd. Maar daarnaast is het van groot belang dat ook thuis de haren regelmatig grondig worden geïnspecteerd. Besmettingsgevaar ligt immers bij hoofdluis zo op de loer. Mochten er vragen zijn over hoe je hoofdluis moet behandelen, dan kun je terecht op onze website www.schrijverke.nl onder het kopje GGD. De RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) geeft op haar website ook goede informatie onder het kopje luizen. En blijven er dan nog vragen over, dan kunt u altijd mailen naar: luizenleven@schrijverke.nl. Samen moeten we dit netelig probleem ‘het hoofd’ blijven bieden!
Top


11-01-2019
bingo 2019

BINGO 2019


Gelukkig nieuwjaar kan natuurlijk niet gelukkiger beginnen dan met de enige echte Schrijverkes-Bingo editie 2019. De grootste geluksvogel gaat immers straks weer weg met een mooie geldprijs! Niet voor niets starten we elk schooljaar direct na de jaarwisseling met een nieuwe ronde! Dat doen we vooral om onze lustrumkas te spekken, maar uiteraard misgunnen wij u het spelplezier ook niet. Degenen die nog nooit een lustrumfeest hebben meegemaakt zullen misschien even moeten rondvragen, maar er zijn genoeg ouders die inmiddels weten dat we elke vijf jaar enorm uitpakken met een geweldige feestweek. Het is alweer anderhalf jaar geleden dat we de woonwagen van de cirusfamilie Scribo om de hoek van de Guido Gezellelaan zagen verdwijnen. De tussenliggende tijd sparen we veel geld bij elkaar voor het volgende feest, want met zo’n grote school moge het duidelijk zijn, dat zo’n lustrum aardig wat kost.

U koopt bij de leerkrachten tot woensdag 23 januari kaarten à 5 euro . Vanaf 24 januari verschijnen in ‘t Opschrijverke wekelijks de Bingo-getallen. Natuurlijk zitten er ook dit keer mooie tussentijdse stergetallen bij, waarmee veel deelnemers leuke prijsjes kunnen winnen. De volle kaart geeft uiteraard recht op de hoofd(geld)prijs van 75 euro. Met deelname aan de Schrijverkesbingo helpt u mee er straks weer een echt lustrumspektakel van te kunnen maken. Doet u mee? Maken we er ook dit keer weer een feestje van!
Top


11-01-2019
fusienieuws

FUSIE: EDU-LEY ZET VOLGENDE STAP


Edu-Ley verzorgt katholiek en openbaar basisonderwijs in de gemeente Goirle op de basisscholen Den Bongerd, ’t Schrijverke, Kameleon, Open Hof, De Regenboog en De Bron. Formeel bestond Edu-Ley uit de schoolbesturen BOOG en SKBG. In 2015 is besloten om de krachten van beide schoolbesturen zo veel mogelijk te bundelen en onder de naam Edu-Ley intensief te gaan samenwerken.

Edu-Ley heeft de volgende stap in de samenwerking van BOOG en SKBG gezet. In overleg met vertegenwoordigers van ouders, personeel en de gemeente Goirle is be-sloten dat BOOG en SKBG per 1 januari 2019 fuseren tot één schoolbestuur met behoud van de naam Edu-Ley. De belangrijkste reden om te fuseren is om ook in de toekomst de kwaliteit van het openbaar en katholiek basisonderwijs in Goirle zo goed mogelijk te waarborgen.

De fusie moet leiden tot een meer professionele, kwalitatief goede en slagvaardige (bovenschoolse) organisatie in het belang van goed basisonderwijs voor ieder kind in Goirle. De fusie heeft geen directe gevolgen voor de basisscholen. Het huidige onderwijs dat wordt aangeboden en het personeel dat er werkt blijft gelijk.

Rest mij u nog een voorspoedig en gezond 2019 toe te wensen.

Paul van Aanholt
Voorzitter CvB van de stichting Edu-Ley
 

NA FUSIE: ÉÉN GMR


Zoals u hierboven heeft kunnen lezen zijn de basisscholen uit Goirle gefuseerd. Per 1 januari 2019 heeft de stichting Edu-Ley ook één Gemeenschappelijke Medezeggen-schapsraad, GMR. De GMR wordt gevormd door dat er van iedere school uit de stichting zowel één leer-kracht als één ouder is afgevaardigd. De GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals de begroting, de koersnotitie en de fusie. De GMR heeft ofwel een instemmingsbevoegdheid of een adviesbevoegdheid. Er is geregeld contact met het College van Bestuur (Paul van Aanholt) en de leden van de Raad van Toezicht.

De leden van de GMR denken en beslissen graag mee over het onderwijs in Goirle. Wilt u nog meer weten over de GMR? Of bent u heel benieuwd naar de activiteiten, agenda en notulen van de GMR dan kunt u daarvoor onze website raadplegen; www.edu-ley.nl/GMR
Top


11-01-2019
2019

EEN NIEUW JAAR….2019


Iedereen is weer begonnen aan een nieuw jaar met nieuwe kansen. Veel mensen hechten waarde aan het maken van voornemens voor dat nieuwe jaar. De nieuwe voornemens zijn vaak persoonlijke uitdagingen in zowel privé als werk. Eigenlijk is dat best vreemd; je daagt jezelf aan het begin van het jaar uit….dat zou je toch het hele jaar kunnen doen? Uitdagingen aangaan horen bij het leven en zorgen ervoor dat je stappen zet en inzichten krijgt. We hopen vaak dat de uitdaging positieve ervaringen oplevert. Dan is deze pas geslaagd. Toch kan de uitdaging ook een ander, minder positief effect geven….en ook dan wordt een stap gezet en ontstaat ontwikkeling. Onderwijs is de plek waar we kinderen uitdagen, ervaringen laten opdoen, leren vallen en ook weer opstaan. Iedere dag en ieder jaar. Voor 2019 wens ik iedereen nieuwe inzichten en verrassende perspectieven waardoor het leven jouw persoonlijke kleur krijgt.

Herwin Roberts
directeur
Top


21-12-2018
Fijne feestdagen !

KERSTVIERING

Het was vast en zeker mooi ontwaken vandaag. Oké, na zo’n avond op school is het natuurlijk altijd even moeilijk om weer vroeg uit de veren te moeten, maar het terugblikken op een zeer sfeervolle kerstviering maakt ongetwijfeld veel goed. Natuurlijk willen we alle kerstmannen en hulpelfen bedanken voor hun bijdrage aan onze viering. De buffetten waren weer heerlijk, de kerstwandeling was heel sfeervol en kinderen ouders en leerkrachten zagen er weer op hun “kerst-best” uit! Ja en dan resten ons nog maar twee dagen voordat we de kerstvakantie ingaan. Op school is kerstmis zelfs eigenlijk alweer een beetje voorbij, voordat het begonnen is. Maar we hopen dat jullie er allemaal ook thuis fantastische dagen van gaan maken. Op maandag 7 januari zien we elkaar weer terug in het nieuwe jaar 2019. Opnieuw 365 dagen vol hoop, wensen en verwachtingen! Fijne vakantie allemaal!
Top


21-12-2018
driekoningen zingen

LAMPIONNENTOCHT EN DRIEKONINGEN ZINGEN 2019


Driekoningen zingen komt eraan!
Op zondag 6 januari is het weer zover. Dan vieren we Driekoningen en trekken ook onze Goirlese koningen weer door de straten. Om mee te doen moet je een lampion hebben of er zelf een maken. Als groepje heb je drie kronen en één ster nodig.
Op zondag 6 januari kun je je in het CC Jan van Besouw tussen 16.30 en 17.00 uur inschrijven voor het Driekoningen zingen. Om 17.00 uur begint vanuit het CC Jan van Besouw de lampionnenoptocht door het centrum van Goirle. Na afloop van de lampionnenoptocht krijg je chocolademelk en een eierkoek. Vanaf 17.30 uur is er in de foyer van het CC Jan van Besouw het Driekoningen zingen.
Na het zingen wordt tijdens het jury-overleg een mooi verhaal voorgelezen. Onze burgemeester reikt daarna de prijzen uit aan de kinderen die hebben deelgenomen aan het Driekoningen zingen. Eindtijd: rond 18.45u.
Top


13-12-2018
kert sing -in

KERST SING-IN.. ZING MEE!


Heb jij altijd al eens een kerstliedje voor publiek willen zingen? Dan bieden wij je nú die kans! Op vrijdag 21 december organiseert Factorium namelijk een Kerst Sing-in; een open podium voor (jong) talent. Je kunt zelfs met een echte band optreden, want CC Blue is beschikbaar om de talenten te begeleiden. Natuurlijk mag je zelf je muziek meenemen op USB-stick. Daarnaast kan op het moment zelf muziek uitgezocht worden. Wil jij jouw zangkunsten laten horen? Aanmelden is niet verplicht, maar als je verzekerd wilt zijn van een plekje op het podium, kun je je aanmelden via publiciteit@janvanbesouw.nl. Wij hopen dat we veel zangtalentjes mogen ontvangen in de foyer van Cultureel Centrum Jan van Besouw!
Top


13-12-2018
ondersteuning kleutergroepen

ONDERSTEUNING KLEUTERGROEPEN


Zoals de laatste tijd vaker het geval was, groeien onze kleutergroepen ook dit jaar weer bijzonder snel Hadden we in voorgaande schooljaren de fysieke ruimte om tussentijds met een instapgroep te gaan werken, die ruimte ontbreekt dit schooljaar omdat alle lokalen bezet zijn. Maar gelukkig is er wel ruimte om extra formatie in te zetten voor ondersteuning in de kleutergroepen. Daarvoor komt Marit op ‘t Hoog vanaf januari ons team versterken. Voor veel ouders en kleuters geen onbekende, want Marit was als Lio-stagiaire vorig schooljaar al actief in de kleutergroepen. We vinden het dus fijn om een vertrouwd gezicht terug te zien op een voor haar vertrouwd plekje.
Top


07-12-2018
kerst info op een rijtje

Top


07-12-2018
kerstpakket stichting leergeld

STICHTING LEERGELD
Nu de drukte van de pepernoten, de surprises en de gevulde schoenen weer voorbij is, vragen wij nogmaals uw aandacht voor iets anders dat nog gevuld kan gaan worden. Natuurlijk bedoelen we hier de boxen die in de klassen staan t.b.v. Stichting Leergeld. Het zou fijn zijn als ze de komende dagen weer lekker vol worden gestopt. Dan kunnen we straks met eigengemaakte kerstpakketten weer veel gezinnen gelukkig maken. Helpt u mee?!
Top


03-12-2018
GMR jaarverslag

GMR

Hieronder ziet u het jaarverslag (schooljaar 2017-2018) van de GMR. De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad vergadert een aantal keren per schooljaar. De volgende vergadering staat op 10
december in de agenda's. Mocht u geïnteresseerd zijn om een vergadering bij te wonen, dan kunt u dat
mailen naar marieke@schrijverke.nl .
Naast teamlid Marieke zit voor onze school overigens ook Jan-Willem de Groot namens de ouders in de MR. Meer informatie vindt u op de site van Edu-Ley.
Daar komt u ook de notulen van de GMR-vergaderingen tegen.
 
Jaarverslag GMR BOOG en GMR SKBG 2017-2018
 
Vergaderdata:
 
4-10-2017
9-11-2017
7-12-2017  samen met RvT
25-01-2018
15-03-2018
19-04-2018
17-05-2018
21-06-2018

 
De intensivering tussen beide GMR-en (BOOG en SKBG) is in 2017/2018 verder voortgezet. De beide GMR-en hebben in volledige gezamenlijkheid vergaderd. Daarnaast hebben beide GMR-en het afgelopen schooljaar voor het eerst geopereerd met een werkgroepen structuur om de expertise van de diverse leden tot zijn recht te laten komen en om een efficiëntie-slag te kunnen maken via een kleinere groepssamenstelling. Voor een aantal specifieke onderwerpen heeft een afvaardiging van beide GMR-en plaatsgenomen in een werkgroep en deze heeft een advies uitgebracht ofwel een voorstel gedaan aan de beide GMR-en. De onderwerpen betroffen de begroting, de fusie van de GMR en het bestuursformatieplan.
 
Een belangrijk onderwerp op de agenda van beide GMR-en is de bestuurlijke fusie. In een startbijeenkomst op 7 december, in samenzijn van de GMR-en, het CvB en de RvT, hebben BMC en Van Doorne, de twee begeleiders van het fusietraject (juridisch en procesmatig) middels een presentatie het startsein gegeven voor het traject van een personele uni (huidige situatie) naar een samenwerkingsbestuur (per 1-1-2019).
 
Deze bestuurlijke fusie heeft als gevolg dat beide GMR-en zullen opgaan in één gezamenlijke Edu-ley GMR. Beide GMR-en achten het wenselijk om met een afvaardiging per school te gaan werken, waarbij één ouder en één leerkracht de betreffende school vertegenwoordigen. Na achterbanraadpleging heeft de werkgroep fusie voor de nieuwe Edu-ley GMR de statuten en reglementen samengesteld,  die in de laatste vergadering van de beide GMR-en is besproken. Na het doorvoeren van de laatste wijzigingen zullen deze documenten van kracht worden per 1-1-2019.
 
De GMR-en hebben ten aanzien van de begroting geconstateerd dat deze meer beleid omvat dan in het voorgaande jaren en juicht dit van harte toe. De beleidsrijke begroting krijgt steeds meer betekenis en de transparantie van de geldstromen neemt daardoor toe. De GMR-en hebben ingestemd met de begroting.
 
Ten aanzien van de CAO heeft de GMR-en de keuze gemaakt voor het overlegmodel omdat zij menen daarmee de scholen de ruimte te geven om op de best passende wijze invulling te geven hieraan.
 
Ten aanzien van het personeelsbeleid is een aantal onderwerpen de revue gepasseerd. De GMR heeft kennis genomen van een aanvulling van het functiehuis, de leerkrachtondersteuner, de nieuwe regelingen met betrekking tot het kraamverlof en de beleidsnota voor een gedegen ondersteuning van een startende leerkracht.
 
Het bestuursformatieplan voor 2019 is na bestudering van de personele geleding van de GMR-en goedgekeurd.
 
Daarnaast hebben de GMR-en ingestemd met het vernieuwde privacy beleid  in het kader van de aangescherpte wettelijke regelingen. In de komende periode zal dit beleid op de scholen geïmplementeerd gaan worden. De GMR-en zullen dit onderwerp laten terugkeren op de agenda van 2018-2019.
 
Er is een aantal leden dat de GMR (zowel vanuit de BOOG als de SKBG kant) zal gaan verlaten. Gezien het feit dat het aantal leden vanuit ‘t Schrijverke en Den Bongerd dient af te nemen in verband met de naderende fusie, hoeft geen nieuwe vertegenwoordiging voor deze scholen gezocht te worden. Ook de personele geleding van SKBG is compleet. Namens de Bron en de Regenboog sluiten twee nieuwe ouders aan.
 
 
Top


30-11-2018
kerstnieuws

KERSTBOMENVERKOOP

Onze kerstboomverkopers van groep 8 staan net zoals in andere jaren alweer in de startblokken om hun klanten van topkwaliteit bomen te voorzien. Op vrijdag 7 december en woensdag 12 december bent u daarom vanaf 12.00u van harte welkom op de speelplaats om een mooie kerstboom uit te zoeken. En in deze verkoopstand wordt u natuurlijk traditiegetrouw ook van verschillende lekkernijen voorzien. Het geld dat verdiend wordt, gaat weer naar het kamp van groep 8.
 

BOXEN STICHTING LEERGELD IN DE KLASSEN


Op 1 december zullen de boxen voor Stichting Leergeld weer in de lokalen komen te staan. Daarmee gaan we gezinnen in onze omgeving die het wat minder goed hebben ook dit keer weer ontzettend blij maken. En dat geldt zeker ook voor de kinderen die deel uitmaken van deze gezinnen. Dus misschien dit jaar eens een extraatje in de boxen? Natuurlijk zijn we blij met levensmiddelen, maar luxe artikelen doen het ook altijd goed voor de feestdagen. En let u a.u.b. ook op de houdbaarheidsdatum! Het is altijd weer fijn om te zien dat we elk jaar opnieuw enorm veel mooie kerstpakketten kunnen samenstellen met de spullen die binnen worden gebracht. We zijn ervan overtuigd dat al die mooie pakketten voor evenzoveel stralende lichtpuntjes zullen gaan zorgen!

 
Top


30-11-2018
laatste Sintnieuws

O KOM ER EENS KIJKEN


Ruim 600 schoenen stonden dinsdagavond vol ongeduld te wachten tot Sinterklaas ze zou komen vullen. Met hetzelfde ongeduld en vol verwachting kwamen onze leerlingen gisterochtend het klaslokaal binnen. In de schoenen troffen ze allemaal iets lekkers en een klein cadeautje aan! Letterlijk en figuurlijk een voor’proefje’ van de grote dag die volgende week 5 december op ‘t programma staat. Dankjewel Sinterklaas!
 

SURPRISES VANAF VANDAAG TE BEWONDEREN


Na al dat knippen, plakken, vouwen, schilderen en wat al niet meer, zijn de surprises vanaf nu weer te bewonderen in de klas. Vandaag werden de eerste creatieve bouwsels de lokalen binnen gedragen en als de voortekenen niet bedriegen gaat het weer een geweldig spektakel worden in de groepen 5 t/m 8. Omdat de surprises het waard zijn om door iedereen gezien te worden, gaan deze groepen maandagmiddag 3 december “etalages kijken” of anders gezegd, een rondje maken langs de surpriselokalen! Voor degenen die nu nog niet uitgeknutseld zijn, is er goed nieuws: Jullie hebben nog een weekend de tijd! Maar maandag moet echt alles op school staan! En daarna nog twee nachtjes slapen……’oh wie zou mij nou toch hebben dit jaar?!”
 

5 DECEMBER!!!!


Woensdag 5 december gaat het dan echt gebeuren! Als de voortekenen niet bedriegen zal Sinterklaas kort na half negen weer met veel Pieten zijn opwachting maken aan de achterzijde van de school. Natuurlijk staan wij dan allemaal klaar om hem feestelijk te ontvangen. Daarna zal Sinterklaas bezoekjes gaan brengen aan de onderbouw en zullen de kinderen vanaf groep 5 zich “storten” op de surprises. We hoeven die dag in ieder geval geen fruit mee te nemen, want “de appeltjes van oranje” zullen weer rijkelijk aanwezig zijn. Dat laatste geldt overigens ook voor de hulpouders waarvoor onze dank! Voor ouders is er deze dag een extra koffie-uurtje in de Paula gepland! We wensen iedereen een heel fijn Sinterklaasfeest!!!
Top


22-11-2018
studiedag 6 december 2018

STUDIEDAG 6 DECEMBER

Op 6 december kunnen kinderen na een ongetwijfeld spannend Sinterklaasfeest de hele dag genieten van hun cadeautjes. De leerkrachten kregen namelijk een Studiedag in hun schoen en dat betekent voor de leerlingen na een heerlijk avondje ook nog een heerlijk dagje vrij. Tijdens de studiedag gaat het team zich verder bekwamen in het gebruik van het digibord en komen ook het vakgebied lezen en de visie en de kernwaarden voor het nieuwe schoolplan aan bod.
Top


22-11-2018
goede doelen

STICHTING LEERGELD


Binnenkort gaan we onze actie voor Stichting Leergeld weer opstarten. Een traditionele activiteit tijdens de feestmaand december. De boxen waarin u uw gulle gaven kunt deponeren, komen begin december in de school te staan. Maar we kunnen ons voorstellen dat er ook in de weken voor Sinterklaas al spullen binnenkomen die u wellicht af wilt staan aan dit goede doel. Denk daarbij aan de overdaad aan snoepzakken, dubbele cadeaus etc. In de ruimte voor de conciërges staat alvast een grote boodschappenkar te wachten op uw spulletjes. En natuurlijk gaan ook die naar de kinderen in de eigen omgeving die het rond de feestdagen zo extra goed kunnen gebruiken.
 

GROEPEN 8 IN ACTIE VOOR ‘GELDEN VUR HELDEN’

Onze groepen 8 zijn gestart met een inzamelingsactie voor het goede doel: ‘Gelden vur Helden’. Zij zetten zich dit jaar in voor de Zonnebloem in Goirle. De leerlingen van groep 8 zijn voor dit goede doel op zoek naar zo veel mogelijk lege statiegeldflessen om op deze manier een mooi bedrag bij elkaar te sparen. De actie loopt tot en met woensdag 12 december. Mocht u groep 8 hierbij willen helpen dan zijn ook uw lege flessen van harte welkom. U kunt deze inleveren bij één van de leerkrachten of kinderen van groep 8. Hartelijk dank alvast!
Top


22-11-2018
gewijzigde gymtijden pietengym

PIETENGYM GEWIJZIGDE GYMTIJDEN

Goede Pieten moeten kunnen klimmen, abseilen, cadeautjes werpen, hun evenwicht bewaren en wat al niet meer. Niet voor niets wordt er bij ons op school elk jaar een Pietengym georganiseerd om te kijken of we wat hulppieten kunnen aanleveren voor dat acrobatische werk. Op dinsdag 27 november gaan de groepen 5 t/m 8 aan de slag. En op donderdag 29 november mogen de groepen 1 t/m 4 laten zien of ze in de voetsporen van de echte Pieten kunnen treden. Dat betekent wel dat er voor sommige groepen volgende week een andere gymtijd (of zelfs een andere gymdag) op het rooster staat. De groepen 8 komen zelfs twee keer in actie, want die gaan op donderdag hun medeleerlingen uit de groepen 1 t/m 3 een “pietenhandje” helpen. Dus niet vergeten op de juiste dag de gym-kleding en de handdoek mee te nemen of nog leuker een Pietenpakje! Groep 1/2 mag natuurlijk ook in Pietenpak komen, maar anders gymmen die gewoon in hun Pieten-ondergoed zoals ze gewend zijn! De leerkrachten zorgen ervoor dat ook hun schoentjes, die al op school staan, worden meegenomen naar de Haspel!
Top


16-11-2018
nieuwe leden raad van toezicht

Nieuwe leden Raad van Toezicht Edu-Ley

Renate O’Prinsen (portefeuille onderwijs)

Mijn naam is Renate O’Prinsen. Per 1 januari word ik lid van de Raad van Toezicht van Edu-Ley met de portefeuille onderwijs.
Ik ben 50 jaar, geboren en getogen in Goirle en sinds 2012 woonachtig in Poppel. Yip (17 jaar) en Mel (15 jaar) zijn mijn twee zoons en Bob Mijling is mijn partner. In het dagelijks leven adviseer en begeleid ik, vanuit mijn eigen onderneming Renate O’Prinsen wérkelijk veranderen, cultuur- en verandertrajecten binnen allerlei onderwijsinstellingen en organisaties. Daarnaast heb ik een boek uitgebracht, begeleid ik een leerjaar gericht op persoonlijk leiderschap en heb ik diverse leidinggevende rollen en directiefuncties vervuld.
In de waarden van Edu-Ley herken ik mezelf, hiermee kan ik me volledig verbinden. Ik ben transparant, spiegelend (naar zowel mezelf als de ander), daadkrachtig, congruent en nieuwsgierig en geloof erin dat iedereen over een uniek talent en creativiteit beschikt. Het ontginnen en benutten hiervan staat centraal in mijn dagelijks handelen en werk. Hier voeg ik tevens graag de factor plezier en humor aan toe.
Het meeste leer ik iedere dag weer van mijn twee kinderen (waarvan één in het speciaal onderwijs), die mij dagelijks spiegelen en met twee benen op de grond houden.
In mijn toezichthoudende rol wil ik mijn opgedane ervaring, brede achtergrond en kwaliteiten benutten om nog meer van waarde te zijn voor de samenleving en de bron van duurzame ontwikkeling: het basisonderwijs. Samenwerking en de dialoog voeren zijn hier voor mij onlosmakelijk mee verbonden. Wij gaan elkaar vast nog ontmoeten, daar zie ik naar uit.
 

Kees van Santvliet (portefeuille financiën)

Mijn naam is Kees van Santvliet, 68 jaar. Samen met Margy woon ik al weer 35 jaar in Goirle.
Onze beide zonen zijn in Goirle opgegroeid. Sinds een half jaar ben ik grotendeels met
pensioen. De afgelopen 20 jaar heb ik als zelfstandige gewerkt en was daarbij afwisselend
werkzaam als interim-manager, adviseur of onderzoeker op financieel-economisch gebied bij
overheidsinstellingen en non-profit instellingen. Daarvoor heb ik onder andere nog gewerkt bij
Ons Middelbaar Onderwijs en Tilburg Universiteit.
Ik ben nog actief (volgens planning tot 2022) als voorzitter van de rekenkamer van de gemeen-
te Heusden. De rekenkamer doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en recht-
matigheid van het beleid van de gemeente. Vanuit een onafhankelijke positie lever ik als voor-
zitter een bijdrage aan de controlerende rol van de gemeenteraadsleden.
Ik ben altijd bijzonder geïnteresseerd in de sturing en beheersing van overheidsorganisaties.
De rode draad in mijn opdrachten was een brug te slaan tussen bestuurs- en managementinformatie ten behoeve van besluitvormingsprocessen en het beheersen van organisaties.
Als lid van de raad van toezicht van Edu-Ley wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om bij te dragen aan een duidelijke en transparante planning en verantwoording van de inzet van de financiële middelen. Dit onder de voorwaarde dat die inzet in lijn is met de visie van Edu-Ley op het onderwijs endat daarbij de continuïteit van Edu-Ley verzekerd blijft. En het is extra aantrekkelijk om dat te mogen doen in de gemeente waar ik al 35 jaar woon.
Top


16-11-2018
voorleeskampioen 2018

VOORLEESKAMPIOEN


Traditiegetrouw wordt rond de Kinderboekenweek in elke groep 7 en 8 een voorleeskampioen gekozen. Deze voorleeskanjers wierpen zich onlangs met al hun talent in de strijd om het schoolkampioenschap! Na een griezelig spannende wedstrijd kwam Lola Swolfs die voorlas uit het boek “De Griezels” van Roald Dahl als winnares uit de verf! Proficiat! Lola zal onze school gaan vertegenwoordigen tijdens het voorleeskampioenschap van Goirle.
Top


16-11-2018
surprises groepen 5 t/m 8

SURPRISES GROEPEN 5 t/m 8


De komst van Sinterklaas betekent natuurlijk voor de groepen 5 t/m 8 dat alle creativiteit weer uit de kast mag worden getrokken. Zij gaan zich opmaken voor de surprises die straks op 5 december ongetwijfeld voor de nodige verrassingen gaan zorgen. Even -ook voor de ouders- alle spelregels op een rijtje:
 Op maandag 19 november worden de lo(o)tjes getrokken.
 De groepen 5 werken met een vrije opdracht, de andere groepen werken a.d.h.v. een thema.
 Het cadeautje in de surprise mag niet meer dan € 3 bedragen, dit om grote verschillen te voorkomen.
 Vanaf donderdag 29 november mogen de surprises met gedicht worden meegebracht naar school.
 Op maandag 3 december moeten ze er allemaal staan, want dan gaan we met z’n allen ‘etalages kijken’. D.w.z. een rondgang langs alle creatieve bouwsels.
 En dan natuurlijk op woensdag 5 december:….. ‘O kom er eens kijken wat ik in mijn surprise vind!’
Top


08-11-2018
lerarentekort

LERARENTEKORT

Het kan u niet zijn ontgaan dat het lerarentekort in het basisonderwijs verontrustende vormen aanneemt. Nu het winter- (lees griep-)seizoen voor de schooldeur staat, vrezen we met grote vreze of we alle klassen bij een wat hoger ziekteverzuim straks wel kunnen blijven bezetten. Reden voor het bestuur van Edu-Ley om u op de hoogte te brengen van de mogelijke gevolgen.Brief aan ouders aan de ouders/verzorgers van basisschool  't Schrijverke


Datum: 1 november 2018

Onderwerp: Lerarentekort

Geachte ouders/verzorgers,
De schoolbesturen uit het primair en speciaal basisonderwijs in de regio Midden Brabant maken zich grote zorgen over het lerarentekort voor de korte en zeker voor de langere termijn. Zij hebben hun krachten gebundeld om het vervangingsprobleem zo goed mogelijk op te lossen en samen te werken aan het werven en opleiden van nieuwe leerkrachten.
Landelijk is het primair onderwijs dit nieuwe schooljaar in gegaan met een tekort van zo’n 1300 leerkrachten. Tienduizenden leerlingen gaan hiervan de gevolgen merken. Waar eerdere jaren vacatures voor de zomervakantie of kort daarna nog vervuld raakten, hebben de scholen in onze regio hun formatie voor dit schooljaar maar net rond gekregen. Veel scholen hebben nu nog vacatures openstaan voor vaste of tijdelijke werkzaamheden, die nu noodgedwongen vervuld worden door invalkrachten. Invalkrachten die we eigenlijk hard nodig hebben om ziekte en andere tijdelijke afwezigheid van leerkrachten op te vangen.
De besturen vrezen dan ook voor de komende herfst- en winterperiode waar het ziekteverzuim het grootst is. De kans is groot dat de vervanging niet meer intern op schoolniveau opgelost kan worden en er dus vaker groepen naar huis gestuurd gaan worden.
De gezamenlijke besturen zijn actief bezig om het lerarentekort op te lossen voor de regio, maar dat is niet op korte termijn gerealiseerd. Wij vragen dan ook uw begrip voor de scholen wanneer er geen vervanging meer is en kinderen in het uiterste geval een dag niet naar school kunnen.

Namens alle bestuurders uit de regio Midden Brabant,

Paul van Aanholt
voorzitter college van bestuur Edu-Ley
Top


08-11-2018
school-fruit

PROJECT EU-SCHOOLFRUIT


Gezonde voeding vinden we op onze school erg belangrijk. Niet voor niets staat er van groep 1 t/m 8 elke dag ‘fruit eten’ op het rooster. Daarom zijn we weer erg blij dat we opnieuw kunnen deelnemen aan het project EU-schoolfruit. Van 13 november t/m 20 april krijgen de kinderen in de grote pauze op school gratis groente en fruit aangeboden. In alle klassen komt ook een extra fruitmand voor de niet-overblijvers te staan.
Met EU-Schoolfruit leren kinderen spelenderwijs om verschillende soorten fruit en groente te eten. Dat is niet alleen gezond, maar ook leuk! EU-Schoolfruit stimuleert kinderen ook om samen in de klas fruit en groenten te eten. Het EU-Schoolfruit- en groenteprogramma is een initiatief van de Europese Unie, het Ministerie van Land-bouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Rijksdienst voor Ondernemend Ne-derland en het Steunpunt Smaakles-sen & EU-Schoolfruit. Het pro-gramma wordt ondersteund door het Voedingscentrum.
Natuurlijk komen de begrippen ‘groente en fruit’ in de loop van het schooljaar regelmatig in de be-langstelling te staan. Zo zijn de groepen 6 nu al bezig met het pro-ject Gezonde Voeding/Spijsvertering. We hopen dat u ook thuis de kinderen aanspoort meer groente en fruit te eten.
Top


08-11-2018
ontruimingsoefening

ONTRUIMINGSOEFENING

Zaten we afgelopen maandagochtend nog maar amper op onze plaatsen en waren we enthousiast over het afgelopen weekend aan het vertellen, mochten we direct alweer naar buiten. Want in de school was duidelijk een alarmsignaal te horen en dat betekent dat er zo snel mogelijk ontruimd moet worden. Gelukkig betrof het hier maar een oefening. Toch belangrijk om te ontdekken of alle schakeltjes in ons ontruimingsplan nog kloppen. We mogen spreken van een geslaagde oefening. Binnen 3 minuten stonden we allemaal afgemeld op het grasveld. Een veilig idee voor het geval het eens echt nodig mocht zijn…!
Top


01-11-2018
voorleeswedstrijd groep 7 en 8

VOORLEESWEDSTRIJD


Tijdens de Kinderboekweek zijn in de groepen 7 en 8 de klassenkampioenen gekozen. Uit dit zestal zal binnenkort de schoolkampioen naar voren moeten komen. Daarvoor gaan alle leerlingen uit de groepen 7 en 8 traditiegetrouw naar het Koning Willem II College waar deze voorleeswedstrijd zal worden gehouden. Dat gebeurt op donderdag 8 november. Die dag zullen dus alle leerlingen op de fiets naar school moeten komen. We zijn benieuwd welke schoolkampioen er dit jaar als beste uit de bus zal komen. Hem of haar wacht nog een lange weg die zal moeten leiden naar het Nationaal Voorleeskampioenschap. Zeg nooit nooit, want ‘t Schrijverke stond al eens eerder op dat landelijke podium. Succes allemaal!
Top


25-10-2018
inpakavond 2018

SINTERKLAAS INPAKAVOND

Ja, daar kon je natuurlijk op wachten. Met de eerste najaarsstorm waaien ook de eerste berichten vanuit Spanje over ons land. Op 15 november vanaf 19.30u. mogen onze hulppieten alweer aan de slag. Dan staat de altijd gezelli-ge Sinterklaas inpak- en versieravond op het programma. Kom dus de goede Sint een handje meehelpen. De intekenlijsten hangen bij de lokalen.
Top


25-10-2018
MR 1 november

MR-VERGADERING 1 NOVEMBER


Voor de tweede keer dit schooljaar komt de MR weer in vergadering bijeen. Een en ander staat gepland op donderdag 1 november om 19.30u. U bent als ouder van harte welkom om deze vergadering als toehoorder bij te wonen. Op de agenda staan het schoolplan; de begroting en het financieel jaarverslag. Ook zullen er vanuit MT en GMR informatiepunten worden ingebracht.
Top


25-10-2018
parkeren op kiss en ride: Nee !

PARKEREN OP DE KISS & RIDESTROOK…. NEE TOCH!


Hebben we zo ons best gedaan om met de aanleg van een Kiss & Ride-strook de parkeeroverlast rondom de school wat tegen te gaan en tot onze grote verbazing zien we daar ineens midden op de strook weer regelmatig auto’s geparkeerd staan. Kom mensen laten we nou echt allemaal een steentje bijdragen aan de verkeersveiligheid rondom de school. Het gaat tenslotte ook over uw kinderen.
Top


11-10-2018
terugblik 10 minutengesprekken

10-MINUTENGESPREKKEN TERUGBLIK

Hoewel er vandaag nog wat gesprekken op de planning staan, kijken we redelijk tevreden terug op het inplannen van de 10-minutengesprekken via Parro. De afspraken zijn zeer snel tot stand gekomen en ook tijdens de middagen en avonden zelf bleken ouders zich keurig aan de tijden te hebben gehouden.
Niet overal verliep het overigens helemaal vlekkeloos en voor sommige ouders was het wellicht een beetje lastig om een keertje extra naar school te komen. Maar deze werkwijze scheelt enorm veel administratie. Ook van ouders kregen we veel positieve reacties. Bedankt voor ieders medewerking.
Met vriendelijke groet en een fijne herfstvakantie!
Team ‘t Schrijverke
Top


11-10-2018
kinderboekenmarkt

BOEKENMARKT


Nog een klein staartje van de Kinderboekenweek en de editie van 2018 zit er alweer op. Maar natuurlijk hopen we dat het thema “Vriendschap” een zodanige boost heeft gekregen dat we er ook na deze periode nog heel lang plezier van kunnen hebben. Dat plezier zal er zeker zijn tijdens de Kinderboekenmarkt die morgen plaatsvindt. Want een boek dat voor de één een al lang bekend verhaal is, kan misschien bij doorverkoop voor de ander weer nieuwe werelden openen. Zo hebben we er dubbel plezier van. En dat is nou precies de bedoeling!
Top


11-10-2018
regenboogvlag

REGENBOOGVLAG 11 OKT


Op ‘t Schrijverke vinden we het enorm belangrijk dat iedereen zich geaccepteerd en sociaal veilig voelt. Op de dag dat er landelijk aandacht wordt gevraagd respectvol om te gaan met diversiteit, hijsen leerlingen uit groep 8 ook op onze school de regenboogvlag. Het symbool bij uitstek om te laten zien dat ieder mens in alle gevallen zichzelf mag zijn.
Top


05-10-2018
vrijwillige ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE


Tijdens de 10-minutengesprekken (of kort daarna) krijgt u het verzoek tot betaling van de ouderbijdrage uitgereikt. Met deze vrijwillige ouderbijdrage kunnen we ook dit schooljaar weer veel activiteiten en festiviteiten organiseren. Voor al die krenten in de pap en de kersen op de taart dus! We hopen daarom dat zoveel mogelijk ouders hieraan gevolg zullen geven. In de gemeenschapsruimte staat volgende week een hangtafel waar u het formulier direct kunt invullen en in de box kunt deponeren. Alvast bedankt!
Top


05-10-2018
Victor academie

VICTOR ACADEMIE


‘t Schrijverke heeft samen met de Victor Academie besloten om een Samen naar School Klas te starten in Goirle. Dit initiatief is geboren uit eerdere positieve ervaringen van Victor van Engelen op ’t Schrijverke. Victor is een jongen met meerdere beperkingen. Ondanks dat, heeft hij 2 jaar mee kunnen lopen met onze groepen 8. Dit waren voor zowel Victor als voor onze andere Schrijverkes hele bijzondere jaren. Ondertussen is Victor 15 jaar oud en volgt het voortgezet onderwijs in een speciaal traject. Graag wilden de ouders van Victor en ’t Schrijverke deze mogelijkheid ook bieden aan andere kinderen met een meervoudige beperking. Zo kunnen ze kennis maken met het reguliere onderwijs en leeftijdsgenootjes ontmoeten in een reguliere setting. Na twee jaar plannen maken is nu het moment aangebroken om van start te gaan. ’t Schrijverke zal de faciliteiten bieden, zoals een klaslokaal voor een aantal dagen in week. De Victor Academie zal de begeleiding leveren aan de kinderen. In hun eigen klas krijgen de kinderen onderwijs op maat, met alle zorg en ondersteuning die ze nodig hebben. En waar mogelijk doen ze gewoon mee met de andere leerlingen in de reguliere klas, tijdens het kringgesprek, de muziekles, gym of het speelkwartier. Wil je meer weten over de Samen naar School Klas, neem dan contact op met Hendrik-Jan van Engelen via Secretariaat@victoracademie.nl of kijk op www.nsgk.nl/ samennaarschool of www.victoracademie.nl
Top


05-10-2018
kiss en ride geopend

KISS &RIDE STROOK GEOPEND

Onder het toeziend oog van zo’n 550 leerlingen en de klanken van de hit “Kusjesdag” als passende begeleiding, werd afgelopen maandag op ludieke wijze onze Kiss & Ride strook in gebruik genomen. Als eerste waren daar ons Groene Mannetje die zijn grote vriend de Beweegman kwam afzetten op de strook. Na het onthullen van de poster kreeg onze Beweegman vanuit uitzendbureau ‘Trapje Op ,Trapje Af’ een passende escorte van twee ingehuurde piccolo's Deze piccolo’s hebben overigens ook de daaropvolgende dagen nog een bijdrage geleverd aan het goed opstarten van dit nieuwe initiatief. Maar we kunnen niet voldoende benadrukken dat de Kiss & Ridestrook alleen bedoeld is voor ouders die de kinderen snel willen afzetten op school. Want natuurlijk vinden we het nog het allerfijnst als jullie allemaal te voet of met de fiets naar school komen en dat de ouders ook regelmatig hun gezicht in de klassen laten zien. Maar mocht u dan toch met de auto komen, dan natuurlijk wel even goed parkeren in de aangegeven vakken.
Top


27-09-2018
10 minuten gesprekken plannen

3 T/M 8: 10-MINUTEN-GESPREKKEN VIA PARRO!


Tijdens de informatieavond in de groep van uw zoon /dochter hebben de leerkrachten uitleg gegeven over Parro; een manier om te communiceren tussen school en ouders. Ook in ’t Opschrijverke hebben wij u hiervan op de hoogte gebracht. U heeft de afgelopen weken via de leerkrachten een uitnodiging van Parro ontvangen, zodat u op deze manier met de leerkracht kunt communiceren. Mocht u nog geen uitnodiging hebben ontvangen, vragen wij u om met hen contact op te nemen.
Ook de 10 minuten gesprekken kunnen via Parro ingepland worden. Van die mogelijkheid gaan we vanaf nu gebruik maken. Dit betekent dat u zelf via telefoon of computer kunt kiezen uit de aangeboden tijden om in te schrijven. Deze tijd wordt dan voor u gereserveerd. De data waarop u in kunt schrijven worden gepland in de week van 8 oktober.
Aangezien we dit voor de eerste keer op deze manier gaan plannen, verwachten we dat nog niet alles vlekkeloos zal verlopen en vragen wij u om begrip. Bij vragen kunt u bij de leerkracht terecht.
De kleuterbouw heeft in de week van 5 november de eerste ronde 10- minutengesprekken aan de hand van Kijk!. De ouders van de kinderen die deze registratieronde aan de beurt zijn, zullen in de week na de herfstvakantie een uitnodiging via Parro ontvangen voor het eerste gesprek. De eerste ronde Kijk!-verslagen zal op vrijdag 2 november mee naar huis gaan met de desbetreffende kinderen.
Top


27-09-2018
kinderboekenweek

KINDERBOEKENWEEK 2018 THEMA “VRIENDSCHAP”


De Kinderboekenweek is weer in aantocht. Van 3 t/m 14 oktober gaan we er weer een geweldig leesfeest van maken. Hoe kan het ook anders met het thema van dit jaar: ‘Vriendschap’. Naast alle leesmomenten die in de klas (en hopelijk ook thuis) worden ingepland, zijn er ook wat extra activiteiten die de werkgroep voor ons in petto heeft.
 De opening van de KBW is op 3 oktober. De kinderen zullen op deze dag op een speciale, uiteraard “vriendschappelijke” manier worden ontvangen.
 De groepen 1 t/m 4 gaan op maandag 8 oktober bij ons op school kijken naar de voorstelling ‘De vrouw en de zee’ (Len Copal)
 De groepen 5 gaan op donderdag 11 oktober naar Cultureel Centrum Jan van Besouw voor de voorstelling ‘’Kom Erbij!’ (Erik van Os)
 Ook zal er dit jaar weer een boekenmarkt worden gehouden. Op vrijdag 12 oktober kunnen de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 weer nieuwe boekenkoopjes scoren. De groepen 3 en 4 mogen alleen kopen, 5 t/m 8 kunnen kopen en verkopen. Ouders krijgen via de mail op 3 oktober uitleg over de boekenmarkt.
Natuurlijk hopen we dat we met al deze activiteiten weer een extra leesvonkje kunnen laten ontbranden. Misschien dat u dat thuis wat verder aan zou kunnen blazen. Want lezen is en blijft enorm belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen!
Top


25-09-2018
Vacature RvT

Vacature

Twee leden Raad van Toezicht
Aandachtsgebieden financiën en onderwijs

Sinds 1 januari 2015 hebben de twee stichtingen voor primair onderwijs in Goirle, BOOG (Bestuur
Openbaar Onderwijs Goirle) en SKBG (Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle), hun krachten op
bestuurlijk niveau gebundeld en de personele unie Edu-Ley gevormd.

SKBG en BOOG vertegenwoordigen samen zes basisscholen in Goirle: De Bron, De Regenboog,
’t Schrijverke, Kameleon, Den Bongerd en Open Hof. Zij stellen zich ten doel onderwijs en zorg te
bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o. De scholen doen dit
op basis van algemene toegankelijkheid en maximale ontwikkelkansen voor ieder kind, met als
motto “Samen in verscheidenheid”.

Vanwege het vertrek van twee van de leden zoeken wij een:
enthousiast lid RvT met specifieke kennis op het terrein van financiën en enthousiast lid RvT met specifieke kennis op het terrein van onderwijs.


Uitgebreide informatie over Edu-Ley en de volledige vacaturetekst kunt u vinden op www.edu-ley.nl
of opvragen via info@edu-ley.nl. Informatie over deze vacatures kunt u inwinnen bij de voorzitter
van de RvT, Maarten Pieters, op 06-55 15 10 13.
Top


20-09-2018
nationale sportweek 2018

NATIONALE SPORTWEEK

Bewegen staat meer dan ooit in de belangstelling. Afgelopen zaterdag is de Nationale Sportweek gestart. Van 15 tot 29 september (eigenlijk dus twee weken) wordt er extra aandacht besteed aan sporten en zetten duizenden clubs, bonden, gemeenten en andere organisaties hun deuren open.
In het kader daarvan is er ook een challenge uitgeroepen, waarbij alle basisschoolleerlingen in Nederland uitgedaagd worden om op woensdag 26 september om 10.00 uur 's morgens te bewegen. Natuurlijk bewegen wij als school lekker mee met deze actie. Dus zorg ervoor dat je spieren alvast wat opgewarmd worden.
Top


20-09-2018
droevig bericht

DROEVIG BERICHT


Afgelopen donderdag bereikte ons het zeer droevige bericht dat de moeder van Christiano, leerling uit groep 5 (Angelique), plotseling was gestorven. Christiano is een nieuwe leerling die hier nog maar een paar weken op school zit. Uiteraard hebben we geprobeerd hem en de klas zo goed mogelijk op te vangen. We wensen Christiano en zijn naasten ontzettend veel sterkte bij het verwerken van dit enorme verlies.
Top


20-09-2018
kinderpostzegels 2018

KINDERPOSTZEGELS IN AANTOCHT


Volgende week woensdag 26 september is het weer zover. Dan ko-en onze leerlingen uit de groepen 7 en 8 weer langs de deur om de Kinderpostzegels en kaarten te verkopen. Zoals altijd gaat de opbrengst naar kinderen die het allemaal net wat moeilijker hebben. Voor kinderen door kinderen! Dus we hopen dat u ze ook dit jaar niet in de kou laat staan.
Dit keer staan de bekende personages van De Fabeltjeskrant op de zegels! Ter gelegenheid van het vijftigjarig jubileum van deze iconische televisieserie krijgen Meneer de Uil, Bor de Wolf en Juffrouw Ooievaar een ereplekje op de zegels. Jeugdsentiment ten top dus!
Top


14-09-2018
staking schoolleiders

STAKING SCHOOLLEIDERS


Afgelopen woensdag hebben schoolleiders in Nederland gestaakt. Dit hebben zij gedaan door ‘de rode vlag’ uit te hangen. Afgelopen jaar hebben leerkrachten in Nederland een aantal stakingsdagen gehad. Dit resulteerde uiteindelijk in een wijziging van het salaris. Echter geldt dit alleen voor leerkrachten en niet voor alle andere medewerkers in het onderwijs. De staking van woensdag had als doel erkenning en waardering te vragen voor alle medewerkers van onze school. Dat onderstreep ik; onderwijs op ’t Schrijverke maken we met elkaar, waarbij ieder zijn/haar eigen bijdrage levert! Daarom heb ik gisteren mijn steun aan de staking gegeven.

Herwin Roberts
Top


14-09-2018
mr vergadering 17 september

MR-VERGADERING 17 SEPTEMBER


Ook de MR-staat weer in de startblokken. Op maandag 17 september staat om 19.30 uur de eerste vergadering van het nieuwe schooljaar op het programma. Ouders zijn daarbij altijd welkom als toehoorder. Op de agenda staan de volgende punten:
- Jaarplan van 't Schrijverke. Wat zijn de speerpunten waar onze school zich in het schooljaar 2018-2019 op wil gaan concentreren en welke rol kan de MR hierin even-tueel spelen?
- Toelichting stand van zaken Parro/Privacy. Waar staan we? Wat loopt goed? Waar lopen we nog tegenaan? Hoe zijn de veranderingen ontvangen?
- Algemene punten: vergaderdata plannen en taken binnen MR verdelen.

Als ouders punten voor de MR willen aandragen, kunnen ze dat mailen naar mr@schrijverke.nl
Top


14-09-2018
verkeersweek 2018

VERKEERSWEEK VAN START

Op maandag 17 september start de verkeersweek, die bij ons op school eigenlijk altijd een beetje wordt uitgespreid over de hele maand sep-tember. Tijdens deze periode willen we ouders en kinderen er opnieuw van bewust maken dat het lopend of met de fiets naar school gaan veel voordelen biedt. U leest hieronder er alles over. Hier vindt u ook een overzicht van de activiteiten per klas en de opening van ons nieuwe verkeersinitiatief: de kiss and ride strook aan de voorkant van de school!

Herinnert u zich deze nog?

Dat was de slogan van vorig jaar. Het Groene Mannetje ging hand in hand met onze andere
vriend," de Beweegman" de strijd aan om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school te laten komen. Ook dit jaar willen we er samen met u weer een veilig jaar van maken! Om te beginnen in de verkeersweek, die start op maandag 17 september 2018, maar natuurlijk ook de daaropvolgende schoolweken. Door kinderen zelf veilig naar school te laten lopen of fietsen, leren ze al vroeg aan het verkeer deel te nemen.
De verkeerssituatie rondom onze school vraagt continue aandacht. Bij het ophalen en brengen van de leerlingen is het heel druk met auto’s, fietsers en voetgangers. Dit zorgt soms voor onveilige situaties maar ook irritaties. De verkeerswerkgroep (bestaande uit ouders en leerkrachten) zoeken samen met de gemeente, directie en buurt naar een zo optimaal mogelijke verkeerssituatie. We willen het halen en brengen zo veilig mogelijk organiseren en zo dat de verkeersdrukte in de ochtend beter wordt gespreid en daar door de verkeersveiligheid wordt vergroot.
Hoe gaan we dat doen?
Op maandag 1 oktober gaan we onze verkeersweek gezamenlijk afsluiten door op een ludieke wijze een kiss & ride strook te openen. Komt u ook kijken aan de voorkant van de school? (van 8.45uur-9.10 uur).
Vanaf dinsdag 2 oktober kan de strook gebruikt worden door ouders die hun kind(-eren) willen afzetten voor de school en daarna weer doorrijden. De kinderen lopen zelfstandig door de voordeur naar binnen.
We hebben nog geen officieel verkeersbord en ook de rijrichting is niet officieel eenrichtingsverkeer, maar met pijlen op de parkeerplaats en een gekleurde baan willen we de rijrichting aangeven. Op dinsdag 2 en woensdag 3 oktober wordt u nog begeleid door verkeersregelaars en worden de kinderen vorstelijk ontvangen.
Wanneer u zelf mee naar binnen wilt, kiest u een parkeerplek rondom de school en gaat mee naar binnen. We hopen op uw ‘verkeersveilige’ medewerking.
Daarnaast heeft iedere jaargroep zijn eigen activiteit.
1-2-3-4 ‘Pleintje verkeer’ op maandag 17, dinsdag 18 en donderdag 20 sept.
3 politie bezoek op school
4 excursie Brandweer
5 verkeersexamen te voet ( voorjaar)
6 trapvaardig
7 onderzoek uitvoeren en verwerken van schoolbezoek kinderen lopend, fietsend, auto of anders…
8 dode hoek project

De verkeerscommissie bestaat uit de volgende personen:
verkeersouders: Welna Poorta, Nancy Jansen en Jeroen Klerks.
leerkrachten:
Lian van de Pol ( groep 4 )
Julie Brugmans ( groep 7 )
Karin van Oirschot (groep 1-2)

We zijn nu naarstig op zoek naar nieuwe, enthousiaste verkeersouders. Voor informatie kunt u terecht bij één van de leerkrachten of verkeersouders.
Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u ook bij ons terecht.
 
Top


07-09-2018
groepsbesprekingen

GROEPSBESPREKINGEN


Deze week zijn de groepsbesprekingen gestart waarbij de leerkrachten en de zorgsectie de groep samen onder de loep nemen. Dat gebeurt zowel op groeps- als op individueel niveau. Het zijn zeker niet alleen de toetsuitslagen die hier worden besproken. Zo komen ook zaken als sociaal emotionele ontwikkeling, gedragsproblematiek en groepsdynamiek ruimschoots aan de orde.
Top


07-09-2018
sport toernooien

MINIPUPTOERNOOI


1 t/m 4 Op woensdag 10 oktober is het zover. Dan kunnen onze allerjongste voetbalsterren bij GSBW deelnemen aan het Henk Elands Mini-puptoernooi. Bij de manier van inschrijven maken we een verschil tussen de kleutergroepen en de groepen 3 en 4.
Bij de kleuterlokalen komen lijsten te hangen waarop deelnemers kunnen worden ingetekend, maar dat moet wel samen met een begeleider gebeuren.
De groepen 3 en 4 krijgen aparte briefjes mee naar huis. Hier proberen we uiteraard ook zoveel mogelijk klasgenoten bij elkaar in een team te plaatsen, maar dat is afhankelijk van het aantal deelnemers per klas en de aangemelde begeleiding. Het intekenen bij de kleuters en het retourneren van de strookjes kan tot uiterlijk maandag 17 september.

HANDBALTOERNOOI 5/6 7/8 & CLINIC 3/4


Ook bij GHV staan ze alweer in de startblokken om voor de Goirlese basisscholen handbalactiviteiten te organiseren. In de herfstvakantie wordt op maandagochtend 15 oktober voor de groepen 5/6 een toernooi georganiseerd. Op dezelfde dag staat in de middag het toernooi voor 7/8 op het programma. Er wordt voor het eerst gespeeld in gemengde teams. Natuurlijk heeft elk team ook hier een begeleider nodig.
Het is nog een beetje vroeg, maar leerlingen uit de groepen 3/4 kunnen zich nu al inschrijven voor een handbalclinic die op woensdagmiddag 23 januari 2019 wordt gehou-den. Begeleiding wordt hier niet vanuit school verzorgd.
Heb je zin om in Sporthal De Wissel straks een balletje te gooien? Schrijf je dan tot uiterlijk maandag 17 september in via het strookje dat vandaag mee naar huis gaat.

TENNISTOERNOOI 12 SEPTEMBER


Leerlingen uit de groepen 6-7-8 die zich hebben opgegeven voor het schooltennistoernooi, krijgen begin volgende week het programmaoverzicht. Succes allemaal!

KEEPIE UPPIE


Afgelopen dinsdag lag de ‘Keepie-Uppie-cirkel’ van Mainframe op het grasveld achter de school. Daar konden de leerlingen uit de groepen 7 en 8 laten zien wie de bal het meest kon hooghouden. Dirkje van Burk en Daan Hendriks werden de schoolkampioenen die we over enkele weken terug gaan zien bij het kampioenschap van Goirle.
Top


07-09-2018
event-manager

EVENT-MANAGER


Voor de zomervakantie zag u in ‘t Opschrijverke onze vacature voor een event-manager. Een nieuwe job op ’t Schrijverke die gerelateerd is aan de organisatie van activiteiten en festiviteiten. We kregen op onze vacature een 10-tal reacties. Het MT en de AC hebben in-middels verschillende sollicitatie-gesprekken gevoerd. Uiteindelijk werd gekozen voor Kim van den Hout-Besouw, moeder van Jade en Noa. Zij wordt vanaf 1 september de event-manager van ‘t Schrijverke worden. Kim gefeliciteerd en veel succes in je nieuwe rol op onze school!
Top


30-08-2018
tennistoernooi

TENNISTOERNOOI

Leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 kunnen zich tot uiterlijk vrijdag 31 augustus (morgen dus) aanmelden voor het Eerste Goirlese Schoolten-nistoernooi dat op woensdagmiddag 12 september plaatsvindt en wordt georganiseerd door LTC-Goirle. Dus zoek 4 tennismaatjes en een begelei-der bij elkaar en schrijf je snel in op één van de formulieren die je bij de leerkrachten kunt halen. Het maakt niet uit of je nog nooit getennist hebt, of al een mooi balletje kunt slaan.
Top


30-08-2018
parro en privacy

PRIVACY WET (AVG) DEEL 2

Vorige week kon u in het Opschrijverke lezen welke uitgangspunten de school heeft m.b.t. het delen van persoonsgegevens. Vandaag willen wij u kort meenemen in de wijze waarop wij dit willen invoeren.
We hebben besloten dat communicatie vanuit de leerkracht naar ouders/verzorgers vanuit Parnassys gebeurt. Wellicht is dit bij u al bekend aangezien een aantal leerkrachten dit al geruime tijd doet. Vanaf dit schooljaar is dit in de hele school doorgevoerd. Leerkrachten mailen vanuit Parnassys wanneer zij informatie met u willen delen. Daarnaast gaan we binnenkort werken met Parro. Dit is een onderdeel van Parnassys waar de leerkracht met ouders kan communiceren. Dit gebeurt op zodanige wijze dat ook hier meer privacy wordt gewaarborgd. De communicatie die via Parro plaatsvindt, richt zich op ‘praktische’ zaken zoals bijvoorbeeld het vragen van hulp bij een excursie, hulp in de klas, enz. Ook kan de leerkracht daar foto’s delen. Parro heeft een app die makkelijk te downloaden is op uw tablet of telefoon. U ontvangt daar berichten op of u kunt zich aanmelden/inschrijven voor de hulp die gevraagd wordt. Volgende week wordt dit op de informatieavond verder toegelicht.

PRIVACYBELEID

Ouders/verzorgers,
Het invoeren van het privacybeleid vraagt van zowel ouders als school aanpassingen. De school beschrijft in haar nieuwe beleid op welke wijze zij dit wil doen. Daarbij vragen wij ook van u een bijdrage. Wij willen u vragen geen foto’s te maken van leerlingen wanneer u niet weet of hij/zij gefotografeerd mag worden. Daar-naast vragen wij u geen foto’s te delen, bijvoorbeeld via social media, enz. wanneer u niet weet of er leerlingen op staan die niet op de foto mogen. We doen hierbij een uitdrukkelijk beroep op uw medewerking zodat ieders privacy gerespecteerd wordt.

CHECK E-MAILADRESSEN

Omdat de correspondentie dus voortaan via Parro verloopt, is het erg belangrijk om in het ouderportaal van ParnasSys uw e-mailadres op juistheid te checken en eventuele wijzigingen direct door te voeren. Als er een foutief e-mailadres in ons administratiesysteem blijft staan, betekent dit dat u wellicht belangrijke informatie van leerkrachten en school gaat missen
Top


24-08-2018
privacybeleid

PRIVACY BELEID (AVG) SCHOOLJAAR 2018-2019


Vóór de zomervakantie hebben we u geïnformeerd over de nieuwe privacywetgeving (gebaseerd op de AVG). Ook wij hebben een nieuw privacybeleid dat we de komende twee jaar gaan invoeren. De komende weken informeren wij u over dit beleid en de consequenties die dit voor alle betrokkenen heeft. Het uitgangspunt van de school is om de privacy van alle betrokkenen, dus zeker ook onze leerlingen, te waarborgen en dat op een zo’n duidelijk mogelijke en werkbare wijze te organiseren. Daarvoor hebben we een aantal besluiten genomen en in dit traject gaan we dit schooljaar de eerste stappen zetten:
1. Op de informatieavond in week 3 vult u een formulier in waarbij u het volgende kunt aangeven: - Mijn kind mag wel/niet op de foto/ film. Indien u dit niet wenst, betekent dat ook dat uw kind niet op de klassenfoto (schoolfotograaf) gaat. - De school mag wel/geen beeldmateriaal van mijn kind(-eren) gebruiken voor openbare doeleinden (website, social media, enz.). Indien u hiervoor wel toestemming geeft zal uw kind overigens nooit met close-up foto’s op social media in beeld worden gebracht. Wel foto’s van werkstukjes of overzichtsfoto’s waarbij de gezichten van leerlingen nauwelijks zichtbaar zijn. En wat de website betreft: hier komen de foto’s achter een gesloten pagina waarvoor ouders/verzorgers een code ontvangen.
2. Er worden geen leerlingenlijsten meer mee naar huis gegeven; onze school deelt geen persoonsgegevens meer van haar leerlingen .
Zoals u wellicht leest, zal onze school geen herkenbare foto’s van leerlingen gebruiken. In een uitzonderlijk geval (bijvoorbeeld posters open dag, etc.) willen wij dit wel doen. Wij nemen dan contact met u op en vragen toestemming voor deze specifieke situatie. Wij kiezen dan alleen leerlingen die op foto/film mogen. In ‘t Opschrijverke van volgende week ontvangt u wederom informatie over het invoeren van het privacybeleid van onze school.
Top


24-08-2018
studiemiddag 6 september

STUDIEMIDDAG: 6 SEPTEMBER


Zoals eerder aangegeven staat er op donderdagmiddag 6 september een studiemiddag gepland. De leerlingen zijn die dag vanaf 12.00 uur vrij.
Top


24-08-2018
informatieavonden schooljaar 2018-2019

INFORMATIEAVONDEN


In de derde schoolweek wordt u traditiegetrouw uitgenodigd voor de informatie-avonden. Tijdens deze avonden maakt u nader kennis met de leerkracht(en) van uw kind en krijgt u een duidelijk beeld over het reilen en zeilen in de betreffende groep. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en duren ongeveer een uur. Voor alle nieuwe ouders (dus ook de nieuwe ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8) is er een extra bijeenkomst op maandag 3 september om 19.30 uur in de centrale ruimte. Tijdens dit voorafje krijgt u vooral informatie over de niet-klasgebonden zaken op ’t Schrijverke.
Data informatieavonden:
Let op: i.v.m. de studiemiddag van 6 september wijken de groepen 7 en 8 af van andere jaren!

maandag 3 september: groepen 1/2 en groepen 8 (vanaf 19.30 algemene info voor nieuwe ouders)
dinsdag 4 september: groepen 3 en 4
woensdag 5 september: groepen 5en 6
maandag 10 september: groepen 7
Top


05-07-2018
einde schooljaar

EINDE SCHOOLJAAR

Schooljaar 2017/2018 is bijna afgerond. Een jaar werken, spelen en leren is weer klaar. Ik herinner me nog dat ik vorig schooljaar een soortgelijke tekst voor ’t Opschrijverke schreef. Het voelt alsof het een aantal maanden geleden was. De snelheid waarin het leven zich vormt, zien wij ook terug in ons werk; ‘een schooljaar vliegt voorbij’. En in dat jaar werken wij aan de totaalontwikkeling van de leerlingen. Een uitdagende klus wetende dat ieders ontwikkeling zich in zijn eigen tempo vormt. En daarvoor is juist ‘tijd’ een wezenlijke factor. Na hard werken, nu stevig ontspannen. Ik wens de kinderen, alle ouders/verzorgers en teamleden tijd voor rust en ontspanning voor de komende 6 weken. Dank voor dit schooljaar en tot 20 augustus.
Top


05-07-2018
inschrijven schoolorkest

KOM JE OOK SPELEN IN ONS SCHOOLORKEST?!


Je hebt ze ongetwijfeld al wel eens horen spelen, ons enige echte Schrijverkes Schoolorkest. Natuurlijk willen we ook komend schooljaar weer verder gaan met deze muzikale activiteit op onze school. Lijkt het je leuk om ook je partijtje mee te komen spelen? Haal dan morgen of direct na de vakantie een inschrijfformulier op de plank bij de conciërges.

Beste leerlingen, Beste ouders/verzorgers,

Zit jij in groep 5 of hoger, speel jij een muziekinstrument of ga je vanaf september les volgen op een instrument? Lees dan snel verder, want in september gaat het schoolorkest weer van start en jij mag meedoen! Gitaar, accordeon, dwarsfluit, klarinet, trompet, viool……elk melodie-instrument is van harte welkom!

Wanneer?
Donderdag
13-20-27 september
4-11-25 oktober
1-8-15-22-29 november
13-20 december
Tijd? 15.00-15.45 uur.
Waar? Basisschool ‘t Schrijverke
Voor wie? Leerlingen vanaf groep 5
Kosten? € 80,--
Cursisten van Factorium betalen € 24,--

Zou je graag ook in het orkest spelen en willen starten met lessen, informeer dan naar de mogelijkheden.
Als je mee wilt doen, stuur je het inschrijfformulier vóór 6 september 2018 per e-mail aan:
Odette Kolen: o.kolen@factorium.nl

Met vriendelijke groet, mede namens Harmonie Oefening& Uitspanning en Ba-sisschool ‘t Schrijverke,
Odette Kolen- van de Korput
Factorium Podiumkunsten
e-mail: o.kolen@factorium.nl


 
Top


05-07-2018
privacywetgeving

Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Goirle juni 2018


Beste Ouders/Verzorgers,
Vanaf 25 mei is de AVG van kracht. Edu-Ley (en haar scholen), is in samenwerking met de PO-Raad en de samenwerkende besturen in regio Tilburg (T-Primair) druk bezig om hier een goed vervolg aan te geven. Om u een beeld te geven van deze ontwikkeling brengen we u middels deze brief op de hoogte.

De huidige wetgeving omtrent privacy, de wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stamt uit 2001. Al sinds 1980 is wetgeving omtrent privacy in ontwikkeling. Sindsdien is er veel veranderd. Te den-ken valt aan verschillende (nieuwe) vormen van communicatie, de inzet van social me-dia,doorontwikkeling van digitalisering en ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld “big data”. Data wordt inmiddels wel gezien als het “Nieuwe goud” en dat betekent ook dat we zuinig moeten zijn op onze privacy en de gegevens die daarbij horen. Aan ons de taak om deze gegevens (mede) te beschermen. De AVG is Europese wetgeving die voorschrijft hoe dit moet gebeuren. Overigens is zo’n 90% van de AVG al van toepassing in de Wbp. (Bron: POdium voorjaar 2018, vakblad PO-raad)
Organisaties, zo ook Edu-Ley moeten transparant zijn over hoe zij met persoonsgegevens omgaan en de wet naleven. Zo moeten schoolbesturen en scholen inzichtelijk maken wie welke gegevens kan in-zien, bewerken of opslaan, voor welke periode en op welk moment. Privacybeleid voor Edu-ley komt tot stand in samenwerking met de PO-Raad/Kennisnet, andere besturen uit de regio en een bovenbe-stuurlijke ICT/Privacy werkgroep. Op deze manier trekken we als regio samen op in deze complexe materie. Stappen die we hierin maken leggen we vast in een logboek en nieuw beleid is/wordt altijd met instemming en/of advies van de (G)MR vastgesteld.

Een ander aspect is het sluiten van verwerkersovereenkomsten met organisaties waarmee we samen-werken. Met grote organisaties komen deze landelijk tot stand en met kleinere organisaties komen deze vanuit formats tot stand. Beide worden door de PO-Raad voorbereid en getoetst. Inmiddels zijn de eerste verwerkersovereenkomsten getekend. Voorbeelden zijn ONS onderwijsbureau en ParnaS-sys. En wekelijks komen daar getekende overeenkomsten bij. De functionaris gegevensbescherming wordt in eerste instantie ingevuld door een Edu-Ley ondersteunende jurist.

Los van de beleidsmatige kant en de overeenkomsten zoals hierboven genoemd, is er ook een gedrags-component. In het dagelijks handelen van professionals zien we dat huidige patronen niet altijd mat-chen met wat de wetgever van ons verwacht. Dat vraagt een bewustwording van ons gedrag alvorens we dat kunnen veranderen. In het directieberaad stemmen we met elkaar af hoe we stap voor stap ons gedrag kunnen veranderen. Dit zal ook in teamvergaderingen op scholen terugkomen. Aspecten die daarbij horen zijn het gebruik van wachtwoorden, schermbeveiliging, de inzet van social media, het hanteren van klassenlijsten, welke informatie hoort in een schoolgids en welke niet, etc.

Natuurlijk kunnen we ons allerlei schoolsituaties voorstellen waarbij ouders betrokken zijn. Te denken valt aan schoolreisjes, overblijfactiviteiten, voorstellingen, etc. Zo weten we dat er ouders zijn die fo-to’s van hun kind(eren) delen via bijvoorbeeld What’s app of Facebook. We verzoeken ouders zich bewust te zijn van wat deze wetgeving met zich meebrengt en er rekening mee te houden dat andere ouders niet willen dat er foto’s van hun kind gedeeld worden op social media. Op schoolniveau zullen we hier regelmatig aandacht voor vragen en zullen we ouders hierover informeren. Het bestuur en scholen zijn echter niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor het handelen van ouders in deze.

Kortom: we zijn volop bezig om deze wetgeving te implementeren en we hebben elkaar nodig om scherp te zijn op een zorgvuldige implementatie van beleid en het ontwikkelen van nieuw gedrag waarin voortgang belangrijk is, maar niet ten koste van de kwaliteit mag gaan.

Hopende u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u hierover contact opnemen met de directeur van de school.


Ave Paul van Aanholt
Bestuurder Edu-ley
Top


28-06-2018
eindshow groep 8

EINDSHOW GROEP 8

“Flashback” heet dit jaar de eindshow van groep 8. Op de drempel van het middelbaar onderwijs natuurlijk een zeer geschikt moment om terug te kijken op acht jaar ‘t Schrijverke. De kinderen hebben na een geslaagd kamp even naar adem kunnen happen tijdens het vrije weekend, maar moeten er nog even “volle bak” tegenaan om straks een wervelende show op de planken te brengen. Na een opwarmertje op school voor de groepen 1-2 (woensdag 4 juli) is op donderdag 5 juli om 09.30 uur Flashback te zien voor de groepen 3 t/m 7. ’s Middags volgt er om 13.15 uur nog een voorstelling voor opa’s en oma’s en ’s avonds om 19.00 uur is de laatste show voor alle ouders en collega's die overdag niet kunnen komen kijken. Dat wordt vast genieten, waarbij -vooral tijdens de laatste voorstelling - de lach en de traan om voorrang zullen strijden…! Want afscheid nemen van de basisschool, blijft toch elk jaar opnieuw een bijzonder moment.
Top


28-06-2018
afscheid

LINDA SMITS VAN VASTE KRACHT NAAR VRIJWILLIGER

Gelukkig raken we haar nog niet kwijt op onze school. Linda Smits, jarenlang een gewaardeerde kracht
die met name op het gebied van de zorg haar werkzaamheden verrichtte, blijft na de vakantie als vrijwilliger
een bijdrage leveren aan het onderwijs op onze school. Zeker een moment om bij stil te staan en Linda niet
alleen te bedanken voor vele jaren inzet, maar ook onze blijdschap uit te spreken dat ze toch aan onze school
verbonden blijft. Linda tot in augustus!

DAPHNE GAAT ONS VERLATEN

Als een duizendpoot liep ze afgelopen schooljaar door onze school. Ze verrichtte heel wat hand- en spandiensten. Viel in voor Melanie, nam toetsen af, werkte met kleine groepjes kinderen en wat al niet meer.
Maar het accent van haar werkzaamheden lag voor deze klassenassistente toch op het werk in de groepen 6 en 7. Na een jaar gaat Daphne opnieuw aan de slag op een school wat dichter bij haar woonplaats. Maar we willen haar uiteraard bedanken voor de hulp en steun die ze ons heeft geboden.
Daphne, ook jij veel succes met je nieuwe baan.

MARJOLEIN BEDANKT


We hopen dat zoveel mogelijk ouders gebruik maken van de mogelijkheid om tijdens het koffie-uurtje op 29
juni Marjolein de hand te komen schudden. Dan neemt ze afscheid als oudercontactpersoon en draagt ze het
stokje met vertrouwen over aan Anne Hendriks.
Marjolein, je was jarenlang een gewaardeerde kracht op school. Als sportouder zorgde je er voor dat
bij elk toernooi de sportassen en programma’s keurig op tijd klaar lagen. Daarna gingen je werkzaamheden
vrijwel geruisloos over naar je taken als oudercontactfunctionaris. Het gezellige koffie-uurtje werd steeds verder uitgebouwd en de thema-avonden vormden een verrijking voor de ouderactiviteiten. Ook vanuit ’t Opschrijverke een welgemeend dankjewel voor je inzet op ’t Schrijverke.


FABIËNNE BEDANKT


Als we toch bedankjes aan het uitdelen zijn, moeten we ook zeker Fabiënne van Diem niet vergeten.
Nu haar jongste dochter ‘t Schrijverke gaat verlaten, verliezen wij ook een ouder die jarenlang (samen met
compagnon Astrid) voor ons de wassen draaide. Een stille (maar o zo belangrijke!) kracht achter de schermen.
Voorwaar geen sinecure. Fabiënne ook jij bedankt voor je inzet. En opvolgster Joanneke veel succes met al
die vuile wasjes….!

 
Top


28-06-2018
uitglijden oudste kleuters

OUDSTE KLEUTERS GLIJDEN KLEUTERBOUW UIT

Onze oudste kleuters nemen een beetje afscheid. Natuurlijk blijven ze als het goed is nog jarenlang op ‘t Schrijverke, maar de kleuterbouw zeggen ze op vrijdag 6 juli toch echt vaarwel. Ook dat is een moment waarbij we op onze school al jarenlang stilstaan met een traditie die we graag in ere houden. Op vrijdag 6 juli glijden de oudste kleuters uit naar groep 3. Wij verzoeken alle ouders om de jongste kinderen al om 12.15 uur op te halen, zodat hun klasgenootjes, die naar groep 3 gaan, onder luid applaus kunnen uitglijden uit het raam van de speelzaal.
Top


22-06-2018
AC zoekt nieuwe ouders

WELKOM BIJ DE A.C.!!!

Lijkt het je leuk om mee te denken en actief aan de slag te gaan met de diverse activiteiten op 't Schrijverke? Meld je dan aan bij de Activiteitencommissie! We organiseren samen met de leerkrachten en de eventmanager allerlei feesten op school zoals Sinterklaas, Carnaval, Koningsspelen en nog veel meer. Een aantal keer per jaar komen we samen om hierover te vergaderen. Uiteraard ben je ook altijd van harte welkom om een keer vrijblijvend een vergadering bij te wonen. Heb je vragen, wil je een vergadering bijwonen of wil je jezelf aanmelden? Stuur dan een mailtje naar Cindy Versantvoort, cversantvoort@home.nl.
Top


22-06-2018
groepsverdeling schooljaar 2018-2019

GROEPSVERDELING 18-19

Nadat afgelopen dinsdag de ouders van de huidige groepen 5 en 6 al waren geïnformeerd over de nieuwe groepssamenstelling (met bijbehorende leerkrachten), geven we u vandaag het totaaloverzicht voor volgend schooljaar. Ondanks een lichte terugloop van het aantal leerlingen (er gaan 3 grote groepen 8 de school verlaten) vinden we het fijn dat we door het inzetten van de extra werkdrukgelden volgend jaar met 24 groepen kunnen gaan werken. Dat haalt het gemiddelde leerlingaantal per groep naar beneden.

GROEPSVERDELING 2018-2019
Kleuterleerkrachten dit schooljaar Kleuterleerkrachten volgend schooljaar
Groep 0/1 Marcella Groep 1/2 Marcella
Groep 1/2 Karin/Mariëtte Groep 1/2 Karin/Mariëtte
Groep 1/2 Nicole / Karin Groep 1/2 Nicole / Esther
Groep 1/2 Yvonne/Esther
+ Marit(LIO) vanaf okt.
Groep 1/2 Yvonne/Karin
Groep 1/2 Corine H./Marleen Groep 1/2 Corine H./Marleen
Groep 1/2 Marlou/Marit(LIO)tot okt. Dian/Desiree vanaf okt. Groep 1/2 Dian/Desiree
Oudste kleuters 1/2 Groep 3 Simone/Marleen
Oudste kleuters 1/2 Groep 3 Anne/Marieke
Oudste kleuters 1/2 Groep 3 Angeline/Anke/Coby
Schooljaar: 2017 – 2018 van: Schooljaar: 2018 – 2019 naar:
Groep 3 Simone/Marleen Groep 4 Pleuni
Groep 3 Anne/Marieke Groep 4 Remco
Groep 3 Angeline/Anke/Coby Groep 4 Lian/Annelies C.
Groep 4 Lian/Annelies C. Groep 5 Angelique
Groep 4 Angelique Groep 5 Wilma/Babette
Groep 4 Remco Groep 5 Astrid/Renske
Groep 7 Marloes/Daniëlle Groep 8 Jasmine
Groep 7 Ineke/Julie Groep 8 Nick
Groep 7 Maaike/Renske Groep 8 Ilse P
Leerkrachten gr. 5 en 6 dit schooljaar Leerkrachten gr. 6 en 7 volgend schooljaar
Groep 5 Wilma/Babette/Nicol
Groep 5 Astrid/Corine W.
Groep 5/6 Pleuni/Annelies M
Groep 6 Marcel/Vanessa
Groep 6 Ilse S./Dirk
Groep 6 Maaike/Lotte P.
Groep 6 Marcel/Vanessa
Groep 6 Ilse S. / Annelies M.
Groep 7 Ineke/Corine W.
Groep 7 Daniëlle/Marloes+LIO
Groep 7 Dirk/Julie

De leerlingen van de groepen 5 en 6 zijn opnieuw ingedeeld. (zie mail ouders)

KENNISMAKING NIEUWE LEERKRACHTEN

Op dinsdagmiddag 26 juni gaan de leerlingen kennismaken met hun leerkrachten van volgend schooljaar. Ook de zij-instromers (kinderen die van andere scholen komen) hebben daarvoor een uitnodiging gehad. De kleuters doen natuurlijk ook mee tijdens dit rondje “doordraaien”

NIEUWE LEERKRACHT

De vacature die in groep 6 openstond is inmiddels ingevuld. Lotte van Poppel gaat naast Maaike in één van de groepen 6 werken. Helemaal nieuw is Lotte overigens niet, want ze was dit jaar LIO in groep 8N. We zijn blij dat ze nu kan doorstromen naar een reguliere baan.

LIO GROEP 7 M/D

Volgend schooljaar loopt er overigens nog een Lotte op ’t Schrijverke rond. In dit geval gaat het om Lotte Spekking die als LIO is aangenomen in groep 7 M/D.

 
Top


22-06-2018
vacature: event-manager
Met ingang van 1 september 2018 is obs ’t Schrijverke op zoek naar        
 
 
                                               ‘een event-manager’
 
 
Het betreft een tijdelijke aanstelling met een werktijdfactor van 0,1 (=165 uur per jaar) van 1 september 2018 tot en met 31 juli 2019. Het betreft een onderwijsondersteunde functie (OOP) en wordt gewaardeerd in OOP 4.

De event-manager is verantwoordelijk voor de organisatie van een aantal vieringen in schooljaar 2018-2019. Hij/zij doet dat in samenspraak met school en de leden van de Activiteitencommissie. Het betreft een nieuwe functie binnen de school.

Wij zijn op zoek naar een persoon die:
  • creatief en ondernemend is
  • goed kan organiseren
  • de doelgroep (kinderen van 4 t/m 12 jaar) kent
  • goed kan communiceren met verschillende belanghebbenden
  • flexibel is in het plannen van zijn/haar uren
 
Voor inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met de directeur van de school, Herwin Roberts (herwin@schrijverke.nl)

Gelieve je sollicitatie aan onderstaand e-mailadres te sturen:
herwin@schrijverke.nl
 
Wij verzoeken je uiterlijk vóór woensdag 4 juli 2018 te reageren via de mail en daarin aan te geven wat je motivatie is om te reageren op deze vacature. De sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 27 augustus 2018.
 
Top


14-06-2018
oudercontactfunctionaris

NIEUWE OUDERCONTACTFUNCTIONARIS

Anne Hendriks gaat als nieuwe oudercontactfunctionaris het stokje overnemen van Marjolein Scholten.
We zijn ontzettend blij dat Anne deze taak op zich gaat nemen en heten haar in deze hoedanigheid van harte welkom.
Maar natuurlijk laten we Marjolein na een jarenlange inzet op onze school niet zomaar vertrekken. Daarom
nodigen we jullie allemaal uit om op vrijdag 29 juni naar het “koffieuurtje” te komen om officieel afscheid
te nemen van Marjolein. Degenen die niet aanwezig kunnen zijn, krijgen een week later nog een
herkansing, want op de allerlaatste schooldag zal het “koffie-uurtje” door Anne en marjolein samen worden
geleid.
Top


14-06-2018
sportieve zaken

TENNISTOERNOOI IN AANTOCHT


Na een eerste poging die afgelopen najaar door slecht weer moest worden afgelast, is er nu " goed nieuws voor alle liefhebbers van tennis : Het eerste Goirlese schooltennistoernooi gaat er namelijk aankomen. Hopelijk dit keer op een zonnige nazomerdag!
Op woensdag 12 september kunnen de scholen het tegen elkaar opnemen op de tennisbaan! Iedereen uit de
groepen 6 t/m 8 is welkom: met of zonder ervaring, met of zonder eigen tennisracket. De inschrijfformulieren
worden begin volgend schooljaar uitgedeeld.
Dus: Zin in een sportieve gezellige woensdagmiddag? Houd dan woensdag 12 september alvast vrij in je agenda!!

ZWEM4DAAGSE


Van dinsdag 3 t/m vrijdag 6 juli (steeds van 18.00u-19.30u) wordt in het buitenbad van Laco-Goirle voor de 10de keer de Zwem4daagse gehouden.
Dus waterratten met minstens een A-diploma, schrijf je snel in aan de balie van het zwembad of via de site www.zwem4daagse.nl
 
Top


14-06-2018
2x een kwart eeuw

2x EEN KWART EEUW ‘t SCHRIJVERKE

Niet één, maar twee collega’s zijn afgelopen maandag toegetreden tot “de club van de zilveren jasjes!” Dat jasje mag je namelijk alleen maar aantrekken als je 25 jaar werkzaam bent op ‘t Schrijverke! Voor Marieke en Dian was het dan zover. Bijna gezamenlijk kwamen zij een kwart eeuw geleden ons team versterken om hier (voorlopig althans) nooit meer weg te gaan. Twee zeer betrokken teamleden en fijne collega’s die hun sporen hebben verdiend op onze school. Tijd voor het bekende zonnetje waarin we ze afgelopen maandag hebben gezet en het jasje waarin we ze dus hebben gestoken. Allereerst was er natuurlijk ‘s morgens een feestelijk onthaal door de teamleden en de betreffende leerlingen. ‘s Middags volgden de mooie woorden van onze directeur Herwin , een smakelijke lunch en natuurlijk nog een mooi cadeau. Dian en Marieke ook vanaf deze plaats van harte gefeliciteerd met deze zilveren mijlpaal. Dat het zilveren Schrijverkesjasje dat je maandag aantrok nog maar lang mag blijven passen voor jullie allebei. Bedankt voor jullie inzet, betrokkenheid en collegialiteit gedurende de afgelopen 25 jaar!
Top


07-06-2018
show van het jaar 1 t/m 4

SHOW VAN HET JAAR 1 t/m 4


Ouders opgelet! Onze artiesten uit de groepen 1 t/m 4 staan weer te popelen om hun kunsten aan het grote publiek te gaan tonen. Op 20 juni is het zover! Dan mag elk kind op het podium van het CC Jan van Besouw aan twee genodigden laten zien wat ze allemaal van de dansjuffen Claire en Nina hebben geleerd.
En als grote verrassing zal niemand minder dan juffrouw Ank de dansshows gaan presenteren.
Die ochtend zullen er twee voorstellingen plaatsvinden. In het overzicht hieronder ziet u in welke
voorstelling de groep van uw kind aan de beurt is. Dus blok de agenda’s, vraag vrij aan de baas, en laadt de batterij van uw fototoestel helemaal vol! Veel plezier allemaal!

Indeling 1ste voorstelling
9.30 – 10.30
groep 1-2 Corine/Marleen
groep 1-2 Nicole /Karin
groep 1-2 Yvonne/Esther/Marit
groep 3 Angeline/Coby
groep 4 Angelique
groep 3 Marieke/ Anne

Indeling 2de voorstelling
10.30 – 11.30
groep 1-2 Karin/ Mariette
groep 1-2 Dian/ Desiree
groep 1-2 Marcella
groep 4 Lian/Annelies
groep 3 Simone en Marleen
groep 4 Remco
Top


07-06-2018
avondvierdaagse slotdag

AVONDVIERDAAGSE INFO SLOTDAG

Het zit er weer bijna op voor al die Schrijverkes die de afgelopen dagen als een blauw lint door Goirle en omgeving trokken. En niet voor niets natuurlijk! Vanavond volgt nog de glorieuze intocht langs al die bekenden die klaarstaan met bloemen, snoep en andere verrassingen die de prestatie nog eens extra feestelijk zullen maken. Maar natuurlijk prijkt dan ook de nieuwe medaille al op de borst! Die krijgen de deelnemers vandaag al
op school uitgereikt. We starten vanavond met wandelen vanaf het grasveld bij wijkcentrum De Wildacker.
De starttijd is dan voor de 10 kilometer om 18:00 uur en voor de 3 / 5 kilometer om 18:30 uur.
We komen dan allemaal weer samen bij de Schrijverkesvlag op het groene gedeelte van het Oranjeplein.
Om plm. 19.30 u. start dan de feestelijke intocht. Drie juffen dragen onze vlag en 426 Schrijverkes er achteraan!!! Wat een feest!

STUDIEDAG 8 JUNI

Komt dat even goed uit! Een studiedag net na de Avondvierdaagse. Even net wat langer in bed blijven liggen om uit te rusten van al dat wandelen. De leerkrachten gaan morgen gezamenlijk aan de slag om al die zaken waarmee ze zich de afgelopen periode hebben bezig gehouden op een goede manier af te ronden of een vervolg te geven.
Voor dat laatste wordt de blik uiteraard ook al flink gericht op het volgend schooljaar. We zien onze leerlingen maandag -hopelijk goed uitgerust– weer terug op school. Dan gaan we ook nog even verder met de resterende Cito-toetsen. De laatste loodjes weet je wel…..!
Top


07-06-2018
uitnodiging afsluitavond

UITNODIGING AFSLUITAVOND 28 JUNI

Zin in een feestje? Onze traditionele “Afsluitavond” staat al jaren garant voor een super gezellig avondje uit. Nog even samen een hapje en een drankje, terugblikken op het afgelopen schooljaar, een blik werpen op het nieuwe , onze vakantieplannen delen, swingen op de dansvloer en de zomer verwelkomen!!! Zorg dat u erbij bent! Om de organisatie alvast enig inzicht te geven in de opkomst, kunt u uw namen noteren op de lijsten die bij de klassen hangen. Zegt het voort, zegt het voort!
Top


01-06-2018
open dag sterk huis

OPEN DAG STERK HUIS

In 2015 hielden we op ‘t Schrijverke een geweldige Goede Doel Actie voor Kompaan en De Bocht.. Een actie waarmee we heel wat kinderen konden verrassen en verblijden. Inmiddels is er veel gebeurd bij Kompaan en de Bocht. Zelfs hun naam is veranderd in Sterk Huis! Ze zijn er trots op om dat nu aan iedereen te laten zien. Op zaterdag 2 juni is er een Open Dag van 11.00 – 14.00 uur aan de Rillaersebaan 75 in Goirle. Ook de kinderen en ouders van ‘t Schrijverke zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen
Top


01-06-2018
overblijverke zoekt nieuwe krachten

NOODOPROEP: OVERBLIJVERKE ZOEKT NIEUWE KRACHTEN

Volgend jaar een groep erbij, en verschillende overblijfkrachten die gaan stoppen. Oei, dat gaat ongetwijfeld tot problemen leiden bij het overblijven!!! We willen echt vragen of iedereen eerst zichzelf en dan de omgeving eens gaat polsen om ons tekort straks tijdig te kunnen aanvullen.
‘t Overblijverke biedt een leuke bijbaan waarvoor men per overblijfbeurt een aardige belastingvrije vergoeding krijgt. Bovendien blijven je eigen (klein-)kinderen op de dag dat jij overblijft, gratis over. Ze hebben vaste krachten nodig voor 1, 2 of 3 keer per week, invalkrachten voor verschillende dagen en zgn. omloopkrachten (dat zijn mensen die alleen maar buiten rondlopen en geen eigen klas hebben). Ook mannen zijn welkom! Heb je nu zelf geen interesse, maar ken je wel iemand waar dit iets voor zou kunnen zijn, geef dit bericht dan door! Opa, oma, buurvrouw, tante, vrienden…… tussen de 20 en de 88 is iedereen welkom!
Voor meer informatie kun je terecht bij: Anique Dickens, telefoonnummer 013-5300989.of via de mail oc@schrijverke.nl Je kunt ook langskomen tijdens onze administratie uren op school: Maandagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur en op vrijdagochtend tussen 8.15 en 8.45 uur. Je kunt ons vinden in de (p)aula onder het computerbalkon
Top


01-06-2018
avondvierdaagse laatste info

INFORMATIE AVONDVIERDAAGSE


De liefhebbers van het wandelrepertoire kunnen hun stembanden alvast smeren. Vier dagen lang zullen ‘De hondjes van de bakker’ en ‘de potjes met vet’ weer door Goirle schallen. Wij hebben 426 deelnemers ingeschreven! Wauw! Een groot gedeelte van de Avondvierdaagse zal dus Schrijverkesblauw gekleurd zijn! Ben jij er ook bij?
Heb je de voorinschrijving op school gemist, dan kun je alsnog meedoen door in te schrijven bij Wijkcentrum De Wildacker, van Hogendorpplein 73, 5051 ST Goirle op de volgende data:


donderdag 31 mei van 18:00 uur tot 20:00 uur
vrijdag 1 juni van 17:00 uur tot 19:00 uur
zaterdag 2 juni van 11:00 uur tot 12:00 uur
De start is elke avond tussen 18.00 uur en 18.30 uur. Met je blauwe polo aan krijg je dagelijks een traktatie, 3 dagen van de AC en op donderdag een traktatie van de docenten. Je spreekt zelf af met wie je loopt. Je kunt verzamelen bij ’t Schrijverkespunt op het grasveld bij de Wildacker. Dit punt is te herkennen aan de vlag van onze school.
Deze editie besteedt de Avondvierdaagse extra aandacht aan het schoon houden van de routes. Dat kan alleen als we daar allemaal aan meehelpen.
Op donderdag 7 juni zullen de vertrektijden anders (later) zijn. De stichting Avondvierdaagse zal jullie hierover informeren en ook in ’t Opschrijverke van 7 juni geven we jullie daarover informatie.
In 2019 wordt de Wandelavondvierdaagse gehouden van maandag 3 juni 2019 tot en met donderdag 6 juni 2019.
Top


24-05-2018
afsluitavond 28 juni

AFSLUITAVOND 28 JUNI


Na het succes van vorig jaar wordt onze afsluitavond opnieuw in De Commanderie gehouden. Let op: dit keer op een donderdagavond!! Zet alvast 28 juni in uw agenda. Om een inschatting te maken van de opkomst kunt u straks op lijsten bij de klassen intekenen. Meer info volgt maar: ”save the date!!”
Top


24-05-2018
voortgang besturenfusie

VOORTGANG BESTURENFUSIE EDU-LEY


Op 17 april hebben beide GMR-en van Edu-Ley ingestemd met zowel de fusie-effectrapportage alsmede het voornemen om bestuurlijk te fuseren. Hiermee hebben we met elkaar een belangrijke stap gezet in de interne besluitvorming. Begin mei heeft ook het college van B en W van de gemeente Goirle een positief advies uitgebracht over de fusie. Wanneer de bestuurlijke fusie gerealiseerd is zal de gemeenschappelijke medezeggenschap anders worden georganiseerd. Vanuit de huidige twee GMR-en wordt er een nieuwe GMR gevormd. Deze bestaat uit twaalf leden, onder wie zes personen uit de personeelsgeleding en zes personen uit de oudergeleding. Wat betreft de zes personen uit de personeelsgeleding gaat de voorkeur uit naar zes medewerkers vanuit de zes verschillende scholen. De zes personen uit de oudergeleding worden stichting breed geworven. De voorkeur gaat uit naar zes ouders vanuit de zes verschillende scholen. Deze structuur wijkt af van de huidige situatie, waarin acht personen in de GMR van BOOG en acht personen in de GMR van SKBG zitting hebben. De huidige GMR-en zijn bezig om de overgang naar de nieuwe GMRstructuur vorm te geven. Hierover in een volgend bericht meer.
Top


24-05-2018
schoolfoto's online

SCHOOLFOTO’S ONLINE


De schoolfotograaf heeft ons laten weten dat de schoolfoto’s van ‘t Schrijverke vanaf morgen (een half jaar lang) online staan. Dat betekent dat vandaag de fotokaarten met daarop de inlogcodes mee naar huis komen. Nogmaals willen wij vragen alle correspondentie over de schoolfoto’s rechtstreeks aan de fotograaf te richten. Richtlijnen vanuit de fotograaf:
inloggen door naar website www.schoolkidsfotografie.nl te gaan.
Inloggen met een laptop/pc/ tablet; geen gsm gebruiken.
Wij hebben geen app voor de webshop!
Daar kunt u boven “webshop” aanklikken en de inloggegevens, die u op de kaart hebt staan, invullen door eerst de gebruikersnaam en dan het wachtwoord in te voeren.
U ziet de foto’s, kunt het formaat en aantal per foto aangeven en evt. kiezen voor canvas, aluminium en extra’s.
Let op: heeft u voor broer/ zus foto “vierkant” aangegeven dan kunt u deze vinden in de webshop aan de zijkant bij vierkant!
Heeft u meerdere kinderen, bekijk dan eerst per kind met uw inloggegevens of alles klopt, daarna kunt u ze koppelen. De gekoppelde inloggegevens werken dan alleen nog.
U kunt bestellen met Ideal of vooruitbetaling (achteraf zelf overmaken).
Zodra de bestelling is betaald wordt deze naar de printcentrale verstuurd en ontvangt u de bestelling binnen 7 werkdagen.
Canvas en aluminium worden later geleverd!
Staat een foto er niet bij of klopt er iets niet, dan eerst contact met schoolfotograaf opnemen alvorens u een bestelling plaatst of (bij meerdere kinderen) deze koppelt.
U kunt een mail sturen naar info@schoolkidsfotografie.nl Vermeld altijd de naam en achternaam van uw kind en de inloggegevens. Wij helpen u dan. In de avonduren wordt uw mail behandeld. Met vriendelijke groet, schoolkidsfotografie
Top


17-05-2018
studiedagen 2018-2019

STUDIEDAGEN 2018-2019

Onlangs gaven we u al het vakantierooster voor komend schooljaar. Daar voegen we nu de studiedagen (vrije dagen voor de leerlingen) aan toe:

Donderdagmiddag 6 september
Vrijdag 5 okt
Donderdag 6 december
Maandag 4 februari
Woensdag 27 maart
Vrijdag 7 juni
Dinsdag 11 juni

Vergeet u niet dat er aankomende dinsdag 22 mei ook een studiedag is?
De onderwerpen van die dag zijn: privacy-wetgeving, CAO: overleg- en ba-sismodel, formatie 2018-2019, plan werkdrukgelden en praktisch aan de slag met beeldende creativi-teit. Deze dag zijn de kinderen vrij.
 
Top


17-05-2018
AVG privacy

AVG-PRIVACY


Inmiddels zal het bij ieder van u wel bekend zijn dat er op 25 mei een nieuwe wetgeving rondom privacy van kracht wordt. Vanuit de Europese Unie dienen alle per-soonsgegevens van burgers van de EU zo goed mogelijk te worden beschermd. Voor het onderwijs een hele klus om dit goed te gaan organiseren. Daarom is er aangegeven dat onderwijsinstellingen twee jaar de tijd hebben om alles op orde te krijgen. Echter dienen we wel vanaf 25 mei aan te kunnen tonen dat we dit hebben opgepakt. Binnen ’t Schrijverke zijn we al geruime tijd bezig met het opstellen van een beleid hiervoor. Daarbij zijn zowel een aantal leerkrachten als ouders betrokken. Voor de zomervakantie proberen we het beleid definitief hebben. Op Edu-Ley niveau wordt gewerkt aan een bovenschools Privacybeleid. Daarin staat beschreven op welke wijze zij met de persoonsgegevens van alle betrokkenen wil omgaan. Dit beleid wordt in samenspraak en gelijktijdig met het onderwijsbestuur T-Primair uitgevoerd. Na de zomervakantie willen we de eerste veranderingen doorvoeren. We gaan u daarover uitvoerig informeren.
Top


17-05-2018
ouderavond groep 5 en 6

GROEPSINDELING SCHOOLJAAR 2018-2019

De groepsverdeling van komend schooljaar is op dit moment van het jaar altijd een onderwerp dat op onze agenda staat. In deze periode wordt het immers duidelijk welke personele en financiële middelen beschikbaar zijn en kan er gekeken worden op welke wijze de groepen verdeeld worden. Komend schooljaar ontvangen alle basisscholen uit Nederland financiële middelen om de werkdruk te verlagen. De middelen die ’t Schrijverke daar-voor krijgt, worden ingezet voor het formeren van een extra groep. Daardoor zullen bestaande groepen opnieuw worden herverdeeld. Vanavond is er een informatieavond voor de ouders /verzorgers van de huidige groepen 5 en 6. Deze groepen worden namelijk opnieuw samengesteld. Tijdens de informatieavond wordt besproken hoe we dit willen gaan doen en welke input we van ouders hiervoor vragen.

Let op: ouders van de huidige groepen 5 worden om 19.45 uur verwacht. De ouders van de huidige groepen 6 om 20.15 uur.
 
Top


09-05-2018
MR vergadering 15 mei

MR-VERGADERING


Op dinsdag 15 mei a.s. wordt de volgende MR vergadering gehouden. Vanaf 19.30 uur kunt u als toehoorder in de koffiekamer deze vergadering bijwonen. Er wordt o.a. gesproken over:
 Verdeling werkdrukgelden
 Formatie
 Plan van aanpak naar aanleiding van de RIE (Risico Inventarisatie en Evaluatie)
 MR verkiezingen.
Top


09-05-2018
lessen factorium

LESSEN FACTORIUM 5-6-7


In het kader van cultuureducatie zijn de groepen 5 en 6 gisteren gestart met lessen die worden gegeven door vakdocenten van Factorium. Tot het eind van het schooljaar krijgt iedere groep vier lessen theater (drama) en vier lessen dans aangeboden. De lessen theater staan de komende woensdagen ook voor de groepen 7 op het programma.
Top


09-05-2018
buitenschoolse activiteiten

INSCHRIJVING AVONDVIERDAAGSE GEMIST?


Wilt u uw kinderen via school inschrijven voor de wandelvierdaagse, dan bestaat er nog één mogelijkheid. Vrijdag 18 mei tussen 8.15 en 8.45 uur kunt u met strookje en € 4,= (liefst gepast) terecht bij de inschrijftafel van de AC.

 

STREETRACE 21 MEI


Al eerder informeerden wij jullie over de Kidsrace, onderdeel van het wielerspektakel Streetrace dat dit jaar op 21 mei in Goirle wordt gehouden. Liefhebbers kunnen zich nog steeds inschrijven via de site: www.streetrace.nl waar men ook alle informatie kunt vinden. De kids rijden in een aangepast parcours in 3 verschillende heats. Groep 3/4, groep 5/6 en groep 7/8 strijden om de felbegeerde rood-wit-blauwe kampioenstrui.

 

MAD SCIENCE


Nog niet zo lang geleden verzorgde Mad Science een aantal promovoorstellingen op onze school. Hierin werden de kinderen middels allerlei proefjes meegenomen in de wereld van de wetenschap en techniek. Blijkbaar heeft het heel wat enthousiasme opgewekt, want maar liefst 29 kinderen schreven zich in voor de naschoolse activiteit van Mad Science. De lessen worden gegeven van 15.15 uur tot 16.15 uur op de maandagen 14-5, 28-5, 4-6, 11-6 en 18-6. Wij verzoeken de ouders die de kinderen komen ophalen buiten het hek te wachten, zodat het BSO-personeel overzicht houdt op de kinderen die de naschoolse opvang bezoeken.

 
Top


19-04-2018
MR zoekt nieuwe ouders

MR ZOEKT NIEUWE OUDERS

In de oudergeleding van de MR ont-staan dit jaar twee vacatures.
Bent u iemand die graag meedenkt en meepraat over beleidsmatige zaken, en dan speciaal in het basisonderwijs? Dan is dit uw kans u kandidaat te stellen voor de MR van OBS ’t Schrijverke met ingang van het schooljaar 2018-2019! Hieronder vindt u alle informatie:


Aan de ouder(s) / verzorger(s) van alle leerlingen van Openbare Basisschool “t Schrijverke”

April 2018.

Onderwerp: MR- verkiezingen.

Bent u iemand die graag meedenkt en meepraat over beleidsmatige zaken, en dan speciaal in het basisonderwijs? Dan is dit uw kans u kandidaat te stellen voor de MR van OBS ’t Schrijverke met ingang van het schooljaar 2018-2019!

Wat houdt een lidmaatschap van de Medezeggenschapsraad in?
* Circa 6 avondbijeenkomsten op school.
* Met andere ouders en leerkrachten brainstormen, doorvragen en/of beslissingen nemen voor de toekomst van “onze” kinderen/leerlingen.
* Eventueel zitting nemen in een sollicitatiecommissie.
* Kritisch de wettelijke verplichtingen, opgelegd door het ministerie, onder de loep nemen.
* Op de hoogte gebracht worden van alle nieuwe ontwikkelingen binnen het basisonderwijs.
* Nieuwe ontwikkelingen ten gunste van onze eigen school mede vorm geven.
* Bereidheid om een cursus te volgen.
* Een jaarlijks terugkerende gezellige evaluatiebijeenkomst onder het genot van een borreltje.

Welke onderwerpen hebben dit schooljaar o.a. op de agenda gestaan?
* Overleg met GMR
* Passend onderwijs, 21st century skills
* Primair Onderwijs Monitor (POM)-onderzoek, resultaten en opvolging
* Stakingen, werkdrukvermindering
* Schoolplan (beleidsplan van punten die de school aangaan, denk aan hygiëne, nieuwe methodes etc.)
* Intern jaarverslag, Arbo-jaarverslag, begroting ‘t Schrijverke
Deze en andere zaken zijn terug te lezen in de notulen, die u kunt vinden via de website van onze school: www.schrijverke.nl . Kijk bij “ouders; MR”

Hoe kan ik me kandidaat voor de MR stellen?
Het komende schooljaar komen 2 plaatsen vrij bij de oudergeleding van de MR. Inge Hoevenaar, één van de huidige deelnemende ouders, stelt zich opnieuw verkiesbaar. U kunt tot en met donderdag 10 mei solliciteren via MR@schrijverke.nl.
Bij de directie ligt van maandag 14 tot en met vrijdag 18 mei een voorlopige lijst van alle verkiesbare personen. Verzoeken tot wijziging van deze lijst kunnen in deze week onder opgave van reden.

Indien zich minder of precies genoeg kandidaten beschikbaar stellen dan er verkiesbare plaatsen zijn, vinden er geen verkiezingen plaats.
De (eventuele) verkiezingen vinden plaats in de periode van donderdag 31 mei tot en met maandag 11 juni. De gekozen leden worden woensdag 13 juni geïnformeerd.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de verkiezingscommissie bestaande uit Dieter van den Bemt (kinderen in groep 6 en 8) 06-20302917 en Rinske Huijbregts (kind in groep 4) 06-42334012.
Top


19-04-2018
bericht schoolfotograaf

BERICHT VAN DE FOTOGRAAF ( ingezonden)


Schoolkidsfotografie is weer op ’t Schrijverke geweest en heeft natuurlijk haar best gedaan uw kind(-eren) zo mooi mogelijk op de foto te zetten. Het duurt ongeveer 4 à 5 weken voordat de foto’s van de school online komen te staan. Dan pas zullen de inloggegevens werken en krijg je ook de kaart (-en) terug vanuit school. Zorg dat je (als je meerdere kinderen hebt) eerst kijkt of bij de inloggegevens per kind alle foto’s er op staan. Het kan weleens voorkomen dat er iets is misgegaan in het systeem. Klopt het, dan pas de inloggegevens koppelen, dan betaal je maar 1x verzendkosten. Mocht er iets niet kloppen dan niet koppelen, maar met ons contact opnemen: info@schoolkidsfotografie.nl . Wij zullen uw mail dan zo snel mogelijk beantwoorden.
Groetjes, Schoolkidsfotografie
Top


19-04-2018
vakantierooster 2018-2019

VAKANTIEROOSTER 2018-2019

Onderstaand vindt u het vakantie-rooster voor volgend schooljaar. De studiedagen moeten nog officieel door de MR worden goedgekeurd, dus die voegen wij later toe.

Herfstvakantie: 15 t/m 19 oktober
Kerstvakantie: 24 december t/m 4 januari
Voorjaarsvakantie: 4 t/m 8 maart
Tweede Paasdag: 22 april
Meivakantie: 23 april t/m 3 mei
Hemelvaart: 30 en 31 mei
Tweede Pinksterdag: 10 juni
Zomervakantie: 8 juli t/m 16 augustus
Top


12-04-2018
Blaas er op los concert

BLAAS EROP LOS CONCERT


De kinderen die zich aan het begin van dit schooljaar hebben opgegeven voor ‘Blaas erop los’, blazen inmiddels al een aardig partijtje mee in muziekland. Tijd dus om eens te laten horen wat ze de afgelopen maanden hebben geleerd. Vandaag geven ze in samenwerking met het schoolorkest en leden van De Harmonie twee concerten voor de leerlingen uit de groepen 5 en 6. En vanavond om 18.30u. houden ze hun
eindpresentatie middels een concert dat in de Annetje van Puijenbroekkapel (CC. Jan van Besouw) wordt  uitgevoerd.
Iedereen die wil komen luisteren is van harte welkom!
Succes muzikanten!
Top


12-04-2018
avondvierdaagse 2018

AVONDVIERDAAGSE


De loopschoenen uit de kast en het potje met vet alvast ‘in de aanslag’, want de Avondvierdaagse komt er weer aan. Dit keer wordt er van maandag 4 juni t/m donderdag 7 juni gewandeld door Goirle en omgeving. Vandaag krijgen alle leerlingen een brief mee naar huis.
Middels de strookjes kun je je via school inschrijven. Deelname aan de wandelvierdaagse kost dit jaar € 4,00 p.p. bij voorinschrijving op school. Liefst gepast betalen! Als je je via school inschrijft, krijg je ook de medaille op school al uitgereikt, wel zo handig.

We hebben dit jaar de volgende inschrijfmomenten:
dinsdag 17 april: 14.45-15.15
woensdag 18 april: 8.15-8.45 en 12.15-12.45
vrijdag 18 mei: 8.15-8.45.

Het is de bedoeling dat je voor elk deelnemend kind een apart strookje invult. Extra formulieren zijn bij
de conciërge af te halen of ter plaatse bij de inschrijftafel. Deze is te vinden op de speelplaats of in de
gemeenschapsruimte (afhankelijk van het weer)
Top


12-04-2018
info koningsspelen 2018

INFO KONINGSSPELEN


De voorbereidingen voor de Koningsspelen zijn in volle gang: De circuitbouwers verrichten nog wat extra metingen in de Tarzanbocht, de laatste likjes verf worden op de zeepkisten gestreken. Andere coureurs zijn al
aan de gang met de eerste kwalificatierondjes.
En onze “Roparunners” trainen natuurlijk volop om straks hun sponsors niet teleur te stellen. Want er is de afgelopen dagen heel wat sponsorgeld de school binnen gekomen. Hoeveel precies? Dat vertellen we pas op Koningsdag, want die rondjes moeten natuurlijk nog wel eerst gelopen worden.
Hieronder wat algemene informatie over de dag zelf. We hopen dat ouders dit goed zullen doorlezen!

Vergeet je sportieve kleding en loopschoenen natuurlijk niet. Hopelijk zien we ook weer veel oranje dit jaar!

We starten de dag met een lekker ontbijtje. Dus bord, beker en bestek meenemen. Voor de grote eters is het slim om thuis alvast iets kleins te eten.

De hulpouders krijgen om 08.30 uur uitleg in de Paula. We doen ons best om ouders in te delen bij hun kinderen, maar door de vele hulp die nodig is, kan het zijn dat dit niet bij iedereen lukt. Onderling kan er dan eventueel ook tussentijds geruild worden.

Kinderen die deelnemen aan de zeepkistenrace mogen hun zeepkist ’s ochtends stallen in de aangegeven
parkeerplekken op het grasveld langs de heg.

“Sterke ouders” die om 12.30 uur willen helpen met het afbouwen van de zeepkistenbaan zijn zeer welkom.
Top


05-04-2018
besturenfusie

BESTURENFUSIE

Meer nieuws vanuit Edu-Ley over het proces dat moet leiden tot een besturenfusie van BOOG en SKGB :

Voortgang besturenfusie Edu-Ley.
De afgelopen maanden hebben vooral in het teken gestaan van het in beeld brengen van de gevolgen van de voorgenomen fusie. Hiervoor hebben de werkgroepen personeel en medezeggenschap belangrijke input gegeven. Tevens zijn personeel en ouders in de gelegenheid gesteld om te reageren op de voorgenomen fusie. Hierop is één reactie met aandachtspunten ontvangen van ouders. Het College van Bestuur erkent het belang van de aangedragen punten.
Op basis van alle verzamelde informatie is een fusie-effectrapportage opgesteld waarin de verwachte gevolgen van de bestuurlijke fusie in beeld zijn gebracht. Mede omdat de personele unie Edu-Ley al is gerealiseerd zijn de gevolgen van de fusie voor leerlingen, ouders en personeel beperkt:
De fusie heeft geen directe gevolgen voor de scholen omdat het onderwijsaanbod gelijk blijft.
De positie van ouders en leerkrachten ten opzichte van de individuele scholen en de schooldirecteuren verandert niet als gevolg van deze fusie. De fusie moet juist leiden tot een meer professionele, kwalitatief goede en slagvaardige organisatie.
Veel aspecten van personeelsbeleid zijn of worden al geharmoniseerd. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen. Het is de verwachting dat bij een eventuele terugloop van het aantal leerlingen dit middels natuurlijkverloop kan worden gerealiseerd. Gelet op de verwachte natuurlijke uitstroom en de formatieopbouw lijkt er meer dan genoeg ruimte te zijn om de daling van het leerlingenaantal op te vangen. Tevens lijkt er ook de komende jaren voldoende ruimte te zijn om op kwalitatieve gronden personeel aan te trekken en hen perspectief te bieden op een vast dienstverband. Wat betreft de arbeidsvoorwaarden is de CAO PO leidend.
Door de fusie wordt een aanstaande wetswijziging in 2020 waarmee de rechtspositie van personeel in openbaar en bijzonder onderwijs wordt gelijkgeschakeld als het ware versneld van toepassing. Met de bestuurlijke fusie of met de nieuwe wetgeving in 2020 verliest het personeel van BOOG de status als ambtenaar en wordt het werkzaam middels een reguliere arbeidsovereenkomst zoals ook al bij SKBG het geval is. Dit zorgt voor enkele verschillen. De belangrijkste zijn:
De route waarlangs medewerkers hun recht kunnen halen (bestuurlijk recht BOOG en burgerlijk recht voor SKBG en na de fusie Edu-Ley).
Besluitvorming bij ontslag. BOOG kan zelfstandig een (individueel) ontslagbesluit nemen. Binnen SKBG en na de fusie Edu-Ley kan echter in principe niet worden ontslagen worden zonder toestemming van het UWV.
Bij SKBG en na de fusie Edu-Ley zijn maximaal drie tijdelijke contracten mogelijk voor een maximale periode van twee jaar. Tot de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving geldt dit nog niet voor het openbaar onderwijs.
De financiële basis om een bestuurlijke fusie te realiseren is goed. Immers, zowel BOOG als SKBG staan er op dit moment financieel goed voor.
Met het afronden van de fusie-effectrapportage bevinden we ons in de fase van besluitvorming:
De fusie-effectrapportage is inmiddels door de GMR-en besproken. Aangedragen opmerkingen en vragen worden verwerkt in een nieuwe versie en zal ter besluitvorming op het overleg van 17 april aan beide GMR-en worden aangeboden.
Het college van de gemeente Goirle is gevraagd, conform de wettelijke voorschriften, om een advies uit te brengen over de bestuurlijke fusie.
De Nederlandse Katholieke Schoolraad dient in te stemmen met de fusie. Hiervoor is bij hen een goedkeuringsverzoek ingediend.
De Raad van Toezicht van BOOG en SKBG heeft ingestemd met de nieuwe statuten.
Inmiddels is gestart met een vervolg van de werkgroep medezeggenschap die de nieuwe medezeggenschapsstructuur concreet gaan uitwerken. Hierover in een volgend bericht meer.
Top


05-04-2018
bingogetallen

Foutje bij de bingogetallen


Sorry ! Er is iets misgegaan bij de trekking van de bingogetallen. Maar liefst
twee van de drie cijfers bleken al eerder te zijn getrokken. Gevolg: “De
mailbox liep over en de notaris maakte overuren!” Onze excuses!
Top


05-04-2018
schoolfotograaf 2018

SCHOOLFOTOGRAAF

Haartjes in de plooi? Maandag flitst hij weer door de school, onze schoolfotograaf. In het schema kunt u precies zien wanneer uw kind aan de beurt is voor de portretfoto’s en de groepsfoto’s. Voor de broertjes-/zusjesfoto’s kunt u volgende week op maandag, dinsdag en donderdag na schooltijd terecht in de tweede speelzaal. Over enkele weken informeren wij u als de foto’s online staan en kunt u vrijblijvend beslissen of u die wilt afnemen. Voor alle duidelijkheid: Alle correspondentie dient verder gevoerd te worden via de fotograaf zelf. De school stelt alleen tijd en ruimte beschikbaar.
Broortjes/zusjesfoto na schooltijd op maandag dinsdag en donderdag

Fotograaf: Schoolkidsfotografie@home.nl
Top


29-03-2018
staking 13 april

STAKING P.O. 13 APRIL LEERLINGEN VRIJ


Vorige week legden we in ‘t Opschrijverke uit waarom we op 13 april opnieuw gaan staken. Ons bestuur Edu-Ley was toen nog in overleg met de grotere schoolbesturen in Tilburg, maar heeft inmiddels besloten achter deze staking te staan. Dat betekent dat we op vrijdag 13 april de deuren sluiten. Alle kinderen zijn deze dag vrij! We hopen dat u, na het lezen van onze beweegredenen vorige week, begrip heeft voor deze stakingsactie. Hieronder treft u de brief vanuit het bestuur.


Goirle, 28 maart 2018

Beste ouders/verzorgers,

Op 13 april staat een stakingsdag gepland voor het primair onderwijs in Brabant en Limburg. De scholen van Edu-Ley sluiten zich daar collectief bij aan. De eerdere stakingsdagen hebben opgeleverd dat er geld beschikbaar komt om de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Er is een mooie eerste stap gezet, maar het is niet voldoende om de toekomst van ons vak te garanderen.

Aan het salaris van de leraar is tot nu toe weinig gedaan. Er zijn grote zorgen over het feit dat er steeds minder mensen kiezen voor het vak van leraar. Het beroep is financieel niet aantrekkelijk waardoor veel mensen kiezen voor een baan in het bedrijfsleven. Het gevolg is dat er een leerkrachtentekort ontstaat wat de werkdruk en de kwaliteit van het onderwijs niet ten goede komt. U merkt dat als ouder al regelmatig bij de ziektevervangingen. Er moet nu geïnvesteerd worden in het salaris om het beroep weer aantrekkelijk te maken.

Op vrijdag 13 april zijn onze scholen daarom dicht. Iedere school geeft op eigen wijze invulling aan de staking. Wij realiseren ons dat zo’n stakingsdag voor veel ouders ongemak oplevert omdat zij moeten werken. Dat vinden wij vervelend, maar wij zien geen andere manier om vast te houden aan het doel om kwalitatief goed onderwijs te realiseren. Kinderopvang organisaties stellen hun locaties die dag tegen betaling open voor de kinderen waarvan de ouders geen opvang kunnen regelen. U kunt hiervoor mailen naar info@de-avonturiers.nl

We hopen dat we met deze staking een stap verder zetten in het behalen van ons doel en blijven strijden voor kwalitatief goed onderwijs.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,
Paul van Aanholt, bestuurder Edu/Ley
Herwin Roberts, directeur obs ´t Schrijverke
Top


29-03-2018
lustrum hockeytoernooi

LUSTRUM HOCKEYTOERNOOI


Na de inschrijving voor het voetbaltoernooi, kunnen ook onze hockeyliefhebbers weer het veld in. De vier eerste Goirlese schoolhockeytoernooien waren een groot succes. Goed nieuws dus, want ook dit jaar nemen de scholen het weer tegen elkaar op in het hockeyveld. En iedereen is welkom: met of zonder ervaring, met of zonder eigen stick en bitje. Er is een datum geprikt en wel woensdag 23 mei voor alle groepen. De inschrijfformulieren gaan vandaag mee naar huis en moeten vóór maandag 16 april bij de eigen leerkracht worden ingeleverd. Zin in een sportief feestje? Inschrijven maar!
Top


29-03-2018
fotokaarten

FOTOKAARTEN


Het was al bekend dat de fotograaf in de week van 9 april weer naar ‘t Schrijverke komt. Zoals gebruikelijk krijgt u vooraf de fotokaarten thuis waarop u zelf een keuze kunt maken hoe uw zoon/dochter op het kiekje mag worden gezet. Het is de bedoeling dat de fotokaarten uiterlijk vrijdag 6 april weer terug zijn op school. Mocht u geen keuze hebben gemaakt dan zal de fotograaf dat doen. De broertjes/zusjes foto’s worden op maandag 9, dinsdag 10 en donderdag 12 april na schooltijd gemaakt in de Tweede Speelzaal. Overigens beslist u, na de foto’s online te hebben bekeken, geheel vrijblijvend of u deze wel of niet wilt afnemen.
Top


23-03-2018
koningsdag en roparun

KONINGSDAG ZEEPKISTENRACE EN ROPARUN

Koningsdag wordt dit jaar gehouden op vrijdag 20 april. Al eerder informeerden we jullie over de zeepkistenrace die dan wordt gehouden. Er zijn heel wat inschrijvingen binnengekomen. Mooi! Maar er staat op Koningsdag nog een belangrijke activiteit op het programma. Onlangs zijn we benaderd om mee te doen met de Ropa run. DB Schenker zet zich namelijk met een heel team in om geld op te halen voor mensen met kanker.
Als tegenprestatie nemen zij deel aan de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs
naar Rotterdam. Wij als Schrijverkes willen hen hier graag bij steunen en dat doen wij als volgt. Op vrijdag 20
april a.s. zullen alle leerlingen tijdens de Koningsspelen deelnemen aan de “Ropakidsrun”. Tijdens deze run lopen de groepen 1 t/m 8 zoveel mogelijk rondjes van 400 m. om de school. Naast de sportieve inspanning, gaan de kinderen in de familie kennissenkring of met toestemming van ouders in de buurt op zoek naar sponsors. Mocht je langs de deur gaan, geef dan aan elke sponsor een deurzegel en bel niet meer aan bij iemand die al een deurzegel heeft hangen. Iedere sponsor kan zelf een te sponsoren bedrag kiezen. Dit bedrag dient vooraf op de sponsorkaart ingevuld te worden en aan de leerling meegegeven te worden. Vandaag zullen onze leerlingen middels een filmpje van De Beweegman worden aangespoord om in actie te komen. Daarna zullen ze allemaal een sponsorkaart ontvangen. Aan de andere kant van de sponsorkaart, zal uitleg staan waarom en hoe de kinderen hier geld voor ophalen. We hopen dat u dit initiatief van harte ondersteunt.Wie wil deze hardloper sponsoren?

Beste jongens en meisjes , ouders, verzorgers, familielieden, vrienden en buurtgenoten,
Elke twee jaar wordt er op ’t Schrijverke een Goede Doel Actie gehouden. Velen van jullie kennen
ongetwijfeld nog de vorige actie voor Stichting Kompaan en de Bocht of de rolstoelfietsactie voor het
verpleeghuis in Goirle.
Dit keer hebben we samen met DB Schenker een actie op gezet. DB Schenker zet zich namelijk met
een heel team in om geld op te halen voor mensen met kanker. Als tegenprestatie nemen zij deel aan
de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500 kilometer van Parijs naar Rotterdam.

Wij als Schrijverkes willen hen hier graag bij steunen en dat doen wij als volgt. Op vrijdag 20 april
a.s. zullen alle kinderen van basisschool ’t Schrijverke tijdens de Koningsspelen deelnemen aan de
“Ropakidsrun”. Tijdens de “Ropakidsrun” lopen de groepen 1 t/m 8 zoveel mogelijk rondjes van 400
m. om de school. Naast de sportieve inspanning, gaan de kinderen in de familie, kennissenkring of
met toestemming van ouders in de buurt op zoek naar sponsors. Iedere sponsor kan zelf een te sponsoren
bedrag kiezen. Dit bedrag dient vooraf op deze sponsorkaart ingevuld te worden en aan de leerling
meegegeven te worden. Mocht je langs de deur gaan, geef dan aan elke sponsor een deurzegel en bel
niet meer aan bij iemand die al een deurzegel heeft hangen.
Natuurlijk gaat het lopen een stuk makkelijker onder een luid gejuich. Kom de kinderen daarom zeker
aanmoedigen!
Aan het einde van de ochtend zal om 12.00 uur het eindbedrag bekend gemaakt worden.
Top


23-03-2018
paaslenteviering 2018

PAASLENTEVIERING

Ja hoor, de lente is weer in het land en dat betekent natuurlijk dat ook in alle groepen de lentekriebels zijn gearriveerd. Gelukkig is Pasen in aantocht, want zoals elk jaar is de combinatie Pasen en lente bij uitstek de gelegenheid erop uit te trekken en te ontdekken welke mooie dingen het voorjaar voor ons in petto heeft. Het programma is voor iedere jaargroep weer anders. In de klassen zelf wordt u verder geïnformeerd of krijgt u te horen welke hulp we nodig hebben. Maar natuurlijk geven we u in ‘t Opschrijverke een totaaloverzicht:* De groepen 1/2 van N/K, K/M en Y/E/M gaan aan de slag met bollen & zaden in Tuincentrum Zuid * De groepen 1/2 van C/M, M en D/D gaan naar schaapsherder Bart in Biezenmortel.
* De groepen 3 brengen een be-zoek aan manege Zandeind
* De groepen 4 bewandelen een Educatief pad aan de Rovertsche Ley
* De groepen 5  en 5/6 bezoeken Kaas-boerderij De Leyendaeler
* De groepen 6 bezoeken maandag eerst ‘t Heem en daarna op vrijdag de Regte Hei.
* De groepen 7 brengen een bezoek aan 3 verschillende melkveehoude-rijen.
* De groepen 8 krijgen een ‘Ei-programma’ op school en een cli-nic zelfverdediging in de Haspel.
Tot voor kort was het de gewoonte om de paas-lentedag te starten met een gezamenlijk ontbijtje. Die traditie is echter verschoven naar Koningsdag.
Top


23-03-2018
grote rekendag 28 maart 2018

GROTE REKENDAG 28 MAART VERHUIS BEDRIJF  ‘t OPHUIZERKE

Op 28 maart staat de Grote Rekendag op het programma. Kijk, met het thema “De school als pakhuis” werd het al snel duidelijk dat er dit keer behoorlijk gesjouwd moest gaan worden. Omdat we nogal twijfelden aan de spierkracht van de leerkrachten, zijn we letterlijk en figuurlijk niet bij de pakken neer gaan zitten en hebben we een stel potige medewerkers van verhuisbedrijf ‘t Ophuizerke ingeschakeld.
Aan het begin van de ochtend zullen zij achter op de speelplaats een demonstratie geven van hun krachten. Al dat gesjouw met die dozen vormt natuurlijk de opmaat tot allerlei leuke rekenactiviteiten die op die dag in de klassen aan bod zullen komen. Mocht u thuis nog wat verhuisdozen hebben staan, dan kunt u een mailtje sturen naar inekes@schrijverke.nl met daarbij het aantal dozen dat u kunt leveren. En mocht u verhuisplannen hebben? Toch maar eens komen kijken naar het bijzondere vakmanschap van die spierbundels van ‘t Ophuizerke!
Top


15-03-2018
Voorjaarsloop

15 APRIL VOORJAARSLOOP


Jaren op rij wonnen we met ‘t Schrijverke de wisselbokaal van de Scholierenloop.
Vorig jaar daalde het deelnemersaantal van onze school echter tot 9 en zagen we de beker met de
grote oren naar De Regenboog vertrekken.
Maar dit keer zijn er geen uitvluchten te bedenken zoals: ‘het is Pinksteren’ of ‘we vieren Vaderdag’,
want de scholierenloop wordt omgedoopt tot Voorjaarsloop en wordt op zondag 15 april gehouden. Dus kom
op jongens en meiden, laat ook die inschrijving een beetje gaan lopen! 

Save the date: zondag 15 april Scholierenloop Goirle / Riel

Zoals elk jaar organiseert de Loopgroep Goirle een Scholierenloop.
Dit jaar vindt deze plaats op zondag 15 april onder de naam Voorjaarsloop.
Hieraan kunnen leerlingen van alle basisscholen in Goirle en Riel meedoen.
De te lopen afstand is 500 meter (voor de kleinsten) of 1 kilometer.
Deelname is mogelijk voor leerlingen geboren in 2005 of later.
Voor alle lopertjes wacht er aan de finish een medaille.
Wie wordt er dit jaar de snelste school en zet de wisselbeker in zijn prijzenkast?
Vorig jaar mochten we basisschool De Regenboog tot de snelste school benoemen.
Tijdens de gymlessen worden de leerlingen door de beweegcoach, Yuri Engels, enthousiast gemaakt om deel te nemen aan de scholierenloop.

De categorieën en (voorlopige) starttijden zijn:
14.30 uur 500 meter meisjes/jongens geboren 2012 of later
14.45 uur 1 kilometer meisjes/jongens geboren 2010-2011
15.00 uur 1 kilometer meisjes/jongens geboren 2008-2009
15.15 uur 1 kilometer meisjes/jongens geboren 2005-2006-2007
15.30 uur Prijsuitreiking

Wethouder Marijo Immink van Jeugd- en Sportzaken van de gemeente Goirle lost het startschot en reikt de prijzen
uit.
De startnummers kunnen tot een half uur voor de start worden opgehaald bij het inschrijfbureau op het Kloosterplein.
Bij het startnummer krijgt de leerling ook een chip voor de elektronische tijdwaarneming, welke aan de schoen
bevestigd moet worden.
Deze chip moet meteen na de wedstrijd weer worden ingeleverd!

Start/finish: Ter hoogte van het Kloosterplein in Goirle.
Inschrijven: www.inschrijven.nl (zoek op Goirle) of via de website www.loopgr oepgoir le.nl
Dit kan t/m 11 april en kost € 2,00 per deelnemend kind.
Na-inschrijving: 15 april vanaf 14:00 uur tot 30 minuten voor wedstrijd op het Kloosterplein
kosten € 3,00 per deelnemend kind.
Zie voor verdere informatie www.loopgroepgoirle.nl bij vragen mailen naar:
wedstrijdcommissie@loopgroepgoirle.nl.
Top


15-03-2018
kijk-registratie kleuters

KIJK-REGISTRATIE KLEUTERS


Vrijdag 23 maart gaat voor een aantal kleuters de Kijk-registratie mee naar huis. De bijbehorende 10-minutengesprekken vinden plaats in de week van 26 maart. Ouders die aan de beurt zijn, kunnen voor een
gesprek intekenen op de lijsten bij de lokalen. Let op! Niet elke leerkracht houdt op dezelfde dagen de gesprekken.
Tijdens de avonduren kunt u binnen via de achterkant (deur zandbak); de hoofdingang blijft gesloten
Top


15-03-2018
studiemiddag 19 maart

STUDIEMIDDAG 19 MAART

In de al eerder aangekondigde studiemiddag, die a.s. maandag 19 maart plaatsvindt, is het hoofdthema “werkdruk”. Wie de acties van het basisonderwijs een beetje volgt, is er ongetwijfeld van op de hoogte dat dit een van de meest genoemde punten is in de hele discussie.
Tijdens de studiemiddag gaan we bekijken wat we op onze school als knelpunten ervaren en wat we daaraan op schoolniveau kunnen doen. We willen u er nogmaals op wijzen dat deze middag alle leerlingen vrij zijn. De school eindigt die dag dus om 12.00 uur.
 

MR-VERGADERING

Op deze dag  staat van 19.30 -22.00 uur ook de MR vergadering in de agenda’s. Deze wordt gehouden in
de koffiekamer. Tijdens deze vergadering komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:
 begroting van ’t Schrijverke
 (financieel) AC– jaarverslag
 registratie kleuters:
uitgebreide Kijkregistratie
kan eindverslag vervangen
 activiteitenplan van de MR .
U bent van harte welkom deze vergadering bij te wonen.
Top


08-03-2018
koningsspelen 2018

20 APRIL: KONINGSSPELEN. ALLEMAAL DE ZEEPKIST IN!


Nu de Koningsspelen in zicht komen, laat de Beweegman weer van zich horen. Dat ‘horen’ moeten we overigens niet al te letterlijk nemen, want beweegmannen hebben nu eenmaal de neiging hun lippen stijf op elkaar te houden en elke energie om te zetten in actie. Nou, dat komt dan goed uit, want in een filmpje dat hij de afgelopen week in de groepen 5 t/m 8 liet zien, zit zeker een oproep om massaal in beweging te komen. De Beweegman grijpt terug op een idee van een aantal jaren geleden waarbij de Koningsspelen in het teken stonden van een grote Zeepkistenrace. Ook dit jaargang mogen creatieve leerlingen, handige vaders en moeders weer aan de slag om de mooiste, origineelste of snelste zeepkist in de baan te zetten. Spektakel verzekerd!
De spelregels: De zeepkist (omgebouwde skelter, eigengebouwde kar, etc.) wordt thuis gemaakt. De kinderen die willen deelnemen kunnen zich t/m 20 maart opgeven bij ilse@schrijverke.nl
Tijdens de Koningsspelen zijn er prijzen te winnen voor de snelste, maar ook voor de origineelste zeepkist!


SPONSORLOOP

Tijdens de Koningsspelen wordt ook een sponsorloop gehouden. Dat betekent nog meer beweging en dan ook nog voor het Goede Doel. Meer informatie hierover volgt!

 

KONINGSSPELEN II: WE ZIJN OP ZOEK NAAR…..

Natuurlijk wilt u het spektakel, zoals hierboven geïntroduceerd, niet missen. Maar om alles goed te laten verlopen, zijn we op zoek naar heel veel hulpouders. Zij kunnen intekenen op de lijsten die bij de klassen hangen. Verder zoeken we twee EHBO-ers die deze dag langs het circuit willen vertoeven.
Tenslotte de vraag: Wie kan ons helpen aan autobanden en hooibalen, want een beetje zeepkist hoort natuurlijk wel in de juiste entourage rondjes te draaien. Aanmelden bij onze “beweegvrouw” Ilse: ilse@schrijverke.nl
Top


07-03-2018
studentenbezoek

STUDENTENBEZOEK


Donderdag 8 maart hebben we bezoek van een 20-tal HAVO/VWO/MBO studenten die willen ontdekken of een baan in het onderwijs wellicht iets voor hen kan zijn. In 12 groepen (inclusief Peuterplein) komen zij een kijkje nemen. Wellicht toch nog wat hoop voor de toekomst…!
Top


01-03-2018
open dag 2018

OPEN DAG  21 MAART 


Op woensdag 21 maart zetten we onze voordeur weer wijd open om nieuwe ouders de gelegenheid te geven 
een kijkje in de onderwijskeuken van ‘t Schrijverke te komen nemen. |               
’s Morgens van 9.00u. tot 12.00u.kan men het ‘bedrijf’  in volle gang komen bekijken en ‘s avonds is er tussen 18.30u. en 20.00u. opnieuw gelegenheid de school te bezoeken en te worden rondgeleid. Vandaag krijgen 
alle oudsten een poster mee naar huis. 
Aan u het verzoek deze poster op een mooi zichtbaar plekje op te hangen en zo een beetje reclame te maken voor onze Open Dag 
Top


01-03-2018
oudercontactfunctionaris

NIEUWE OUDERCONTACTFUNCTIONARIS GEZOCHT! 


Vanaf het nieuwe schooljaar 2018-2019 zijn we op zoek naar een nieuwe oudercontactfunctionaris. Marjolein Scholten, onze huidige oudercontactfunctionaris, heeft aangegeven aan het einde van dit schooljaar te stoppen met haar functie. Marjolein heeft met veel plezier de functie vervuld en wil graag het stokje doorgeven aan een nieuwe ouder die haar werk kan voortzetten. De oudercontactfunctionaris verzorgt het wekelijkse koffiemoment op vrijdagochtend en organiseert een aantal keer per jaar een thema-avond. De school ziet het werk van de functionaris als een verbindende factor tussen ouders en school. We vinden het dan ook erg jammer dat Marjolein stopt met haar werk en hopen dat er zich een opvolger zal aandienen. Mocht u interesse hebben of meer informatie willen inwinnen, dan kunt u contact opnemen met Marjolein: oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl 
Top


28-02-2018
sportieve activiteiten

Sportieve activiteiten


PAASVOETBALTOERNOOI  11 APRIL 


Het toernooi der toernooien is weer in aantocht! Al generaties lang wordt op de velden van GSBW en VOAB het traditionele Paasvoetbaltoernooi gehouden. Dit keer vindt dat plaats op woensdag 11april.  Leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 krijgen daarover vandaag een informatiebrief met inschrijfstrookje mee naar huis. De 
meisjes uit groep 5/6, de jongens uit groep 5/6 en de meisjes uit groep 7/8 spelen in 7-tallen. De jongens uit 
groep 7/8 spelen in 11-tallen.  Bij een dergelijk toernooi heeft een grote school als de onze altijd veel leerlingen die mee willen doen. We hopen daarom ook weer op voldoende ouderhulp. Tijdens het Paastoernooi zijn er altijd ontzettend veel ouders als supporters aanwezig. Misschien wilt u deze upportersrol eens een keer inruilen voor het begeleiden van een team, zodat niet altijd dezelfde ouders dat hoeven te doen. Inschrijven kan t/m maandag 12 maart. Zorg dat je er op tijd bij bent! 

SCHAAKTOERNOOI 


Een veel kleiner, maar daarom niet minder leuk toernooi is het schoolschaaktoernooi dat a.s. zondag 4 
maart plaatsvindt. Na herhaalde oproepjes in ‘t Opschrijverke is het onze school gelukt dit jaar een team af te 
vaardigen. Wij wensen ons viertal-Gerony, Tobias, Jonas (groep 5) en Ruben (groep 3) en de begeleider veel 
succes! Zet ze mat mannen! 

LERAREN  VOLLEYBALTOERNOOI 


Zaterdag a.s. vindt in Hilvarenbeek weer het jaarlijks Lerarenvolleybaltoernooi plaats. Daaraan doen maar 
liefst 16  teams mee van verschillende scholen. Als organiserende school zijn we zelf vertegenwoordigd met 4 
teams  (30 leerkrachten). De ervaring leert dat dit overigens geen enkele garantie op het kampioenschap biedt!
Top


22-02-2018
voorleeskampioenschap Goirle

VOORLEESKAMPIOEN

Gisteren bonden de voorleeskampioenen van Goirle de strijd met elkaar aan. Inzet: Het kampioenschap van Goirle. Onze Rosa de Kock uit groep 7 werd natuurlijk goed gesteund door haar supporters en deed het fantastisch! De hoofdprijs ging dit jaar echter naar basisschool De Regenboog. Goed gedaan Rosa! Voor onze school blijf je dit jaar de kampioen!
Top


22-02-2018
groepbesprekingen

GROEPSBESPREKINGEN


Nu de Cito periode weer achter ons ligt, de eerste rapporten zijn uitgedeeld en de oudergesprekken achter derug zijn, gaan de collega’s van de zorgsectie weer in gesprek met de leerkrachten om de klas in beeld te brengen. Zowel op groepsniveau als op individueel niveau wordt gekeken hoe we ons onderwijs binnen de groep nog verder kunnen optimaliseren. De groepsgesprekken vinden overigens twee keer per jaar plaats.
Top


22-02-2018
werkzaamheden klaar

DAAR ZIJN WE WEER…..


Afgelopen maandag zaten we alle-maal weer keurig op ons plekje in de lokalen. Terug van weggeweest! Lo-kalen die er op heel veel plaatsen overigens veel mooier uitzagen dan hoe we ze voor de vakantie achterlie-ten. Geen wonder ook: op carnavalsmaandag stond hier al heel vroeg een grote colonne wagens met bouwmate-rialen voor de deur en niet veel later lagen alle kozijnen aan de voorkant er al uit. Intussen namen de schilders de binnenkant voor hun rekening en gaven verschillende lokalen en ruimtes weer een geheel fris kleurtje. Nadat ook de poetsploeg haar werk had gedaan, konden na de vakantie alle leer-lingen weer terecht in de lokalen. Voor enkele andere ruimtes en kantoren moest nog een laatste kwastje worden gladgestreken. Maar uiteraard zijn we wel heel blij met dit groot onderhoud en hopen we er weer even tegen te kunnen!
Top


08-02-2018
werkzaamheden tijdens de vakantie

WERKZAAMHEDEN VAKANTIE


Terwijl leerkrachten en leerlingen een weekje pas op de plaats maken, trekt een bouw- en schilderploeg komende week de school binnen. Want er moet nogal wat gebeuren. Zo krijgen alle acht lokalen aan de voorzijde nieuwe kozijnen en screens. Datzelfde geldt voor de speelzaal. Een speelzaal die overigens ook nieuwe materialen krijgt. Verder worden de vier lokalen boven de speelplaats geschilderd. Dat gebeurt ook met alle kantoren, gan-gen en spreekkamers op de bovenver-dieping. Tenslotte wordt een nieuw intercom- en alarmsysteem aangelegd. Kortom, dat wordt hard werken in dat ene weekje. Op maandag 19 februari gaan we zien of alle dead-lines zijn gehaald en kunnen we ho-pelijk de resultaten bewonderen.
 

INTERCOM VOORDEUR


Onze vooringang is verrijkt met een intercomsysteem. Dat betekent dat u zich via deze intercom kunt melden en dat op afstand de deur kan worden geopend. Een praktische oplossing voor bezoekers waar we ook zelf erg blij mee zijn.
Top


08-02-2018
het feest kan beginnen

HET FEEST KAN BEGINNEN…..


De echte liefhebber zit zich er al dagenlang op te verkneukelen of heeft zijn feestpak al gestreken aan de kast hangen. De rollen serpentines zijn ingekocht en een vrolijke kraker schalt door de kamer. Ook op school is er geen ontkomen meer aan. Vrolijk versierde lokalen en gangen, playbackshows en carnavaleske op-warmpolonaises maken duidelijk dat het ‘Feest der Zotheid’ er echt aan zit te komen. Morgen is het dan zover! Alle Gezelleriken komen natuurlijk vrolijk verkleed naar school. De serpentines in de hand, maar de confetti blijft lekker thuis. Op kleine attributen wordt natuurlijk altijd duidelijk de naam gezet, want ze mochten in het feestgedruis eens verloren raken....

En dan zijn we er helemaal klaar voor om Prins Faysal d’n Irste met zijn Raad van Elf het heft in handen te geven.  Op de foto zijn er een paar afwezig vanwege ziekte maar dat komt morgen vast goed! Hij krijgt voor één dag de sleutel van de school en zal zich ongetwijfeld prinsheerlijk voelen. Intussen genieten de jongste leerlingen van hun eigen feestje op school met daarbij natuurlijk het traditionele carnavalscircuit. Alvast dank aan alle hulpouders die daaraan hun steentje bijdragen. Onze groepen 5 t/m 8 zitten in carnavalspaleis ‘Mainframe’ waar alle remmen losgaan. En natuurlijk laten de winnaars van de carnavalsplaybackshowvoorrondes zien wat ze in huis hebben. Al met al belooft het een hele vrolijke, gezellige dag te worden. Maar ja, daarom heten we natuurlijk ook niet voor niets één dag per jaar geen Schrijverkes maar Gezelleriken!!!!

 

LET OP! MORGEN OUDER-KAMER TOT 9.15 uur

In verband met carnaval zal de koffie-kamer morgen iets eerder afgelopen zijn. Om 9.15 uur neemt een hossende menigte namelijk het heft in handen.
 

WEEKJE VAKANTIE

Het waren slechts 5 weken tussen kerst- en carnavalsvakantie, maar zeker niet de rustigste van het schooljaar. Cito-toetsen, rapporten en 10-minuten-gesprekken volgden elkaar in rap tem-po op. Daar doorheen hadden we ook nog te maken met een griepgolf die heel wat leerkrachten, leerlingen en overblijfkrachten velde. We telden soms klassen met 10 zieke kinderen of meer. En wat de leerkrachten betreft: ook bij ons zagen we de bodem van de invallerspoule. Doordat collega’s in-sprongen of bereid waren extra te ko-men werken, hebben we de schade ge-lukkig beperkt kunnen houden. Zo hoefden we geen klassen bij elkaar te zetten of kinderen naar huis te sturen. Daarom best fijn nu even uit te kunnen blazen. Dus, waar u ook gaat, in de po-lonaise, op de lange latten, of lekker ‘rundum hause’, iedereen een fijn weekje vakantie gewenst. Op maandag 19 februari zien we jullie allemaal graag weer gezond en uitgerust terug!
 

LEERPLICHTAMBTENAAR

Vrijdag bezoekt de leerplichtambtenaar een aantal basisscholen in Goirle. Een controle die erop toeziet dat ouders hun kinderen middels het zgn. “luxe verzuim” niet zonder toestemming een dagje eerder meenemen op vakantie. Voor ons aanleiding u opnieuw te wijzen op het verzuimreglement dat u in de schoolgids kunt vinden. In hoofdstuk 6.7 staat precies vermeld wanneer er sprake is van geoorloofd of ongeoorloofd verzuim en voor welke zaken u verlof kunt aanvragen.
Top


08-02-2018
Fusieproces inbreng ouders

FUSIEPROCES INBRENG OUDERS


Goirle, 5 februari


Betreft: Edu-Ley zet de volgende stap


Beste ouder(s) en/of verzorger(s),
In 2013 is ervoor gekozen om onder de vlag van Edu-Ley intensief bestuurlijk te gaan samenwerken met de openbare basisscholen Den Bongerd, ’t Schrijverke en de katholieke basisscholen Kameleon, Open Hof, De Regenboog en De Bron. Edu-Ley wil de volgende stap zetten en heeft het voornemen om bestuurlijk te gaan fuseren per 1 januari 2019.
De belangrijkste reden om te gaan fuseren is om ook in de toekomst de kwaliteit van het openbaar en katholiek basisonderwijs in Goirle zo goed mogelijk te kunnen waarborgen. Vanuit één gezamenlijke organisatie is het gemakkelijker om rekening te houden met allerlei externe ontwikkelingen (zoals daling van het leerlingenaantal en vermindering van de financiële middelen).
De fusie heeft geen directe gevolgen voor de desbetreffende scholen. De grondslag (openbaar of katholiek), identiteit en pedagogische-didactische aanpak van de scholen blijft hetzelfde. Ouders kunnen na de fusie dus nog steeds kiezen uit hetzelfde onderwijsaanbod.
Edu-Ley hecht aan een zorgvuldig en professioneel onderzoekstraject, waarmee met onder andere ouders en het personeel bepaald wordt of een bestuurlijke fusie wenselijk is. Inhoudelijk worden de opbrengsten van het onderzoek in een fusie-effectrapportage aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’en) aangeboden. Voordat er gefuseerd kan worden, moeten de rapportage en het besluit tot fusie door beide GMR’en wettelijk worden goedgekeurd.
Zowel ouders als personeel willen we ten volle erbij betrekken en vertegenwoordigen. Daarom willen wij u de gelegenheid bieden om te reageren op de voorgenomen fusie voordat wij als GMR hierover een besluit nemen.
U kunt tot en met 16 februari uw vragen en/of opmerkingen kenbaar maken bij dhr. Knights (dexterknights@bmc.nl). Hij begeleidt ons bij dit fusietraject en zal namens beide GMR’en alle reac-ties verzamelen. Als GMR zullen wij alle vragen beantwoorden en de reacties meenemen in onze overwegingen.


Met vriendelijke groet namens de GMR’en,

Marleen van Gerven (voorzitter GMR SKBG)
Pim Sigmans (voorzitter GMR BOOG)
Top


01-02-2018
buitenschoolse activiteiten

STREETRACE GOIRLE

De organisatie van de Streetrace is er wel heel vroeg bij dit jaar. Zij vragen alle wielerliefhebbers om alvast maandag 21 mei in de agenda te schrijven. Ook dit jaar zijn er de speciale "kids races". De groepen 3/4, 5/6 en 7/8 mogen hun fiets skills laten zien aan het publiek. Om nou al meteen de banden op te pompen lijkt wat voorbarig, maar deze datum onthouden kan zeker geen kwaad.

SCHOOLSCHAAKTOERNOOI

Op 4 maart a.s. krijgen kinderen die kunnen schaken gelegenheid op een leuke manier kennis met wedstrijd-schaak te maken. Die dag vindt het schoolschaakkampioenschap van het district Tilburg plaats. Teams van vier jeugdschakers strijden dan voor de eer van hun school. Dit kampioenschap vindt dit jaar plaats in 2College Durendael, van Kemenadelaan 5, in Oisterwijk. Een podiumplaats geeft recht op deelname aan het Brabantse schoolschaakkampioenschap, dat op 25 maart 2018 in Oosterhout plaatsvindt. Dus wil jij in een team ‘t Schrijverke vertegenwoordigen, meld je dan nog voor de carnavalsvakantie aan bij Karin. Wil je meer informatie over het toernooi zelf, dan kun je terecht bij Erik Hamers hamersgoirle@ziggo.nl
 
Top


01-02-2018
Rapporten en 10-minutengesprekken

RAPPORTEN


Vandaag gaan dus de rapporten mee naar huis. Uiteraard mag u de rapporten even thuis houden en uitgebreid laten we bewonderen. Zorgt u ervoor dat u ze straks niet vergeet weer in te leveren op school.
 

10-MINUTENGESPREKKEN


Alle ouders hebben nu hun tijd door-gekregen voor de 10-minutengesprekken die volgende week worden gehouden. Om uitloop te voorkomen, vragen wij u op tijd aanwezig te zijn. Om dezelfde reden moeten we als leerkracht ons echt aan 10 minuten houden. Mocht de tijd voor het gesprek echter tekort zijn, dan kan altijd nog een vervolggesprek worden vastgelegd.
Top


01-02-2018
studiedag 2 feb

STUDIEDAG 2 FEBRUARI: MORGEN LEERLINGEN VRIJ


Morgen zijn alle kinderen vrij i.v.m.de al eerder aangekondigde studiedag.Tijdens studiedagen besteden we
met de groepen 3 t/m 8 veel aandacht aan het verder perfectioneren van onze 21th century projecten. De laatste tijd worden door ons steeds meer van deze projecten zelf ontwikkeld. Maar nieuwe skills betekenen ook een nieuwe manier van beoordelen. Morgen gaan we o,l.v. de onderzoeksgroep ‘21th Century Skills’ proberen een verdieping te maken waar het gaat om het toetsen van de vaardigheid ‘’samenwerken’.
Tegelijkertijd gaan de groepen 1/2 aan de slag met ‘Visie op Spel’. Het beleid wordt verder besproken,
met name gericht op implementatie. Verder gaan we letterlijk en figuurlijk inhoud geven aan het onlangs gelanceerde onderwijsplatvorm “Thuis in de wereld” waar alle Goirlese basisscholen in participeren. De bedoeling is dat we elkaars expertise en vaardigheden meer gaan benutten.
Daarna zal onze hoogbegaafdheidsspecialist Liesbeth tips geven hoe we binnen de klas nog meer kunnen verrijken. En tenslotte komt Henk Derks ons vertellen wat de plannen zijn om het Kindcentrum Groote Akkers, waarvan wij als school deel uitmaken, verder uit te bouwen. Dit uiteraard samen met De Avonturiers (Peuterplein, voorschoolse opvang, naschoolse opvang).PROJECTEN


Hierboven hadden we het al over de projecten die de laatste tijd steeds meer van de grond komen. Projecten die door leerkrachten op parallelniveau worden bedacht en aansluiten bij de kerndoelen, maar voor een groot deel zijn vertaald naar de eisen die het nieuwe leren -de 21th century skills- aan ons stelt. Vorige week draaiden maar liefst 3 van deze projecten tegelijkertijd in de school. Om u een idee te geven waar we zoals mee bezig zijn geven we hieronder een kleine impressie.

De groepen 3 sloten een project over de dierenwereld af met een gezamenlijke
presentatie. De kinderen presenteerden op verschillende manieren aan
elkaar wat ze hadden opgestoken van dit project. Van een pissebed tot een
krokodil, de hele beestenboel kwam aan bod.
In de groepen 6 draait momenteel het project ‘Geloof jij het!?’ waarin de kinderen zich verdiepen in de verschillende wereldgodsdiensten.
Yoonis uit groep 8 kwam als gastspreker langs om haarfijn uit te leggen welke zaken belangrijk zijn in de Islam.
Natuurlijk werd er ook even gedemonstreerd hoe Yoonis zelf een aantal malen per dag bidt. Binnenkort bezoeken de kinderen nog een moskee, een synagoge, een katholieke en een protestantse kerkMaar ook de kleuters lieten zich niet onbetuigd. Als afsluiting van het project restaurant (groep 1/2 N/K en Y// E/M) mochten veel gasten een soepje komen proeven in de  speciale eetgelegenheid.
Aan de foto is te zien dat de koks overuren draaiden. Dus voortaan op tijd reserveren lijkt verstandig.
Top


25-01-2018
bingo 2018

BINGO 2018


Daar gaat ie dan: Bingo 2018 is van start gegaan en de eerste balletjes wisten hun weg al direct te vinden naar ‘t Opschrijverke. We doen de eerste weken natuurlijk niet te flauw en hebben meteen 5 getallen weg te geven. Hopelijk een vliegende start voor veel deelnemers. En nu we het toch over deelnemers hebben. Iedereen ontzettend bedankt voor het meespelen. Onze lustrumpot vaart er wel bij. En bent u een keer een getalletje vergeten… geen nood. De officiële trekkingslijst hangt als vanouds op de deur van de
conciërgekamer. Vergeet niet je naam (en klas) op je kaart te zetten. Mocht er eens een verloren raken….
Ziehier ons dappere vijftal: 

81 10 70 36 21
Top


25-01-2018
bezoek burgemeester

BEZOEK BURGEMEESTER


Kijk, als nieuwe burgemeester heb je met heel wat mensen kennis te maken. Maar gelukkig reageerde onze nieuwe burgemeester positief op onze uitnodiging een keer te komen praten over ‘t Schrijverke (en omgeving). Burgemeester Mark van Stappershoef kwam maar al te graag eens een kijkje nemen
op onze school en liet zich uitgebreid rondleiden en informeren door onze directeur en Livia Finn en Milan
uit groep 7. Natuurlijk moest er nog even een plaatje worden geschoten van dit speciale bezoek. Want de burgemeester krijg je nu eenmaal niet elke dag over de vloer.
 
Top


25-01-2018
Gezelleriken in de starblokken

GEZELLERIKEN IN DE STARTBLOKKEN

Ja ja, we zijn er vroeg bij dit jaar! De stemmige klanken van de laatste kerstliedjes worden wel heel snel
overstemd door de nieuwste carnavalskrakers die alweer door de ether schallen. Ook op ’t Schrijverke zijn
de voorbereidingen in volle gang. De groepen 5 t/m 8 maken zich op voor de voorrondes van de carnavalsshow die weer in Mainframe wordt gehouden.

Voor de groepen 1 t/m 4 wordt op school het traditionele carnavalscircuit gehouden waarvoor we veel
hulpouders nodig hebben; u vindt de intekenlijsten bij de lokalen. En de schoolprins… die doet intussen of hij
van de prins geen kwaad weet, oefent stiekem op zijn speech en verheugt zich al op het moment dat hij van meneer Herwin de sleutel overneemt .
 
Top


19-01-2018
Mr vergadering 24 januari

MR-VERGADERING  24 JANUARI                                          

Woensdag 24 januari is er weer een MR-vergadering. Vanaf 19.30 uur zijn ouders welkom in de koffiekamer. De agenda: 
  Wat zijn de speerpunten waar onze school zich het komend jaar op wil gaan focussen. Kan de MR hier een bijdrage aan leveren?                                                           
  Een afgevaardigde van de AC komt het financieel jaarverslag toelichten.  
  De oudergeleding koppelt aan ons terug welke aandachtspunten zij uit de evaluatie van de POM*  hebben gehaald en waarvan zij vinden dat de school daarmee aan de slag moet.       
  Mededelingen vanuit de directie    

POM (Primair Onderwijs Monitor) 

Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek 2017 
 
Vorig schooljaar heeft een groot aantal ouders deelgenomen aan het tevredenheidsonderzoek (POM). 
Waarvoor dank! 
 
De resultaten zijn inmiddels zowel met het team, de betrokken leerlingen en in de MR besproken. We 
kunnen zeker tevreden zijn over de resultaten. Er zijn echter altijd punten ter verbetering. Hieronder 
vindt u de aandachtspunten vanuit leerlingen en ouders.  
 
De leerlingen geven het volgende als verbeterpunten aan: 
- ze willen graag vaker de volgorde van hun werk zelf bepalen 
- de toiletten mogen schoner 
- meer en andere buitenspelmogelijkheden voor oudere leerlingen 
 
In het bouwoverleg van de bovenbouw zal besproken worden op welke wijze leerlingen zelf hun 
werk/activiteiten kunnen plannen. Per 1 januari 2018 is gestart met een nieuw schoonmaakbedrijf. Er 
zijn andere afspraken gemaakt om de school goed te onderhouden. Binnenkort bekijken de leerkrach-
ten samen met de leerlingen hoe het buitenspelen aangevuld kan worden met andere activiteiten.  
 
De oudergeleding van de MR heeft de resultaten van de ouders bekeken en is tot een drietal verbeter-
punten gekomen: 
- Communicatie 
- Engels 
- Hygiëne/schoonmaak/onderhoud 
 
Het verbeterpunt ‘communicatie’  wordt opgepakt door duidelijker in kaart te brengen op welke wijze 
de leerkracht communiceert. Daarnaast wordt er een overzicht gemaakt van de aanwezige expertises 
binnen de school. Wat betreft de schoonmaak van de school, is hierboven al vermeld dat we vanaf 
2018 zijn gestart met een nieuw schoonmaakbedrijf.  
Vorig jaar heeft de teamleider van de bovenbouw, Dirk van Iersel, onderzoek gedaan naar het niveau 
van Engels van de leerlingen die naar het voortgezet onderwijs gaan. Vanuit het voortgezet onderwijs 
hebben we te horen gekregen dat we ruim voldoen aan het vereiste instapniveau. Binnen de school 
bekijken we nu op welke wijze Engels op spelenderwijs (liedjes, versjes, voorleesboeken, etc.) geïnte-
greerd kan worden.  
Top


19-01-2018
thema-avond kind en voeding

TER HERINNERING: THEMA-AVOND OUDERKAMER 

Maandag 22 januari vindt de tweede thema-avond van dit schooljaar plaats, van 19.30 u. tot 21.00 u. 
(inloop vanaf 19.15 u.). Deze avond heeft als thema: Kind & Voeding en zal verzorgd worden door Anne Hendriks. Heeft jouw kind moeite met gezond eten? Vindt jouw kind fruit niet lekker? Wat is dan een goed al-
ternatief? Hoe zorg je ervoor dat je kind minder ongezond eet? Hoeveel suikers zitten er eigenlijk in bijvoor-
beeld appelsap? Zijn dit vragen waar jij mee rondloopt of lijkt het jou interessant om hier meer over te weten, 
geef je dan vandaag nog op zodat we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. Dit kan via oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl 
Top


19-01-2018
overblijverke zoekt nieuwe krachten

OVERBLIJVERKE ZOEKT NIEUWE KRACHTEN 

‘t Overblijverke is met spoed op zoek naar nieuwe overblijfkrachten/invalkrachten voor de maandag-
dinsdag en/of donderdagen. Een leuke bijbaan waarvoor men per overblijfbeurt een leuke belastingvrije vergoeding krijgt. Bovendien blijven je eigen (klein-)kinderen op de dag dat jij overblijft, gratis over. Heb je nu zelf geen interesse, maar ken je wel iemand waar dit iets voor zou kunnen zijn, geef dit bericht dan door! Opa, 
oma, buurvrouw, tante, vrienden……   
Voor meer informatie kun je terecht bij: Anique Dickens, telefoonnummer 013-5300989. Je kunt ook langsko-
men tijdens onze administratie uren op school: Maandagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur en op vrijdagoch-
tend tussen 8.15 en 8.45 uur. Je kunt ons vinden in de (p)aula onder het computerbalkon En kun je nu niet 
alle 3 de dagen? Dat is geen probleem. Ook met 1 of 2 dagen per week zijn we al blij! 
Top


11-01-2018
bingo 2018

BINGO 2018 

De  Postcodekanjer viel dit jaar in Eastermar en de hoofdprijs in de Staatsloterij kwam ook al niet in Goirle terecht…… Mocht je wat kansspelen betreft nou direct al denken dat 2018 een verloren jaar gaat worden, dan vergeet je natuurlijk dat ook de Schrijverkesbingo  nog alle kansen gaat bieden op mooie prijzen. 
Want vanaf morgen  zijn ze weer bij de leerkrachten te koop, onze Bingokaarten! Voor slechts 5 euro speel je wekelijks mee in de Bingo waarvan de getallen steeds in ‘t Opschrijverke bekend worden gemaakt. Allereerst dingt iedereen natuurlijk mee naar de hoofdprijs van 100 euro die bij een volle kaart wordt uitgereikt, maar tussendoor zijn er natuurlijk weer onze wereldberoemde stergetallen waarbij we veel kinderen blij kunnen maken met een leuk prijsje. Kijk Gaston, da’s nog eens andere koek!!!  

Nog belangrijker dan dit wekenlange spelplezier is misschien wel het feit dat de gehele opbrengst weer in de lustrumkas terecht gaat komen. Wie nog even terugdenkt aan de geweldige feestweek van vorig schooljaar, toen Circus Scribo  t.g.v. ons dertigjarig bestaan  haar tenten opsloeg bij ’t Schrijverke, snapt dat we ook voor een volgende lustrumeditie weer flink moeten sparen. Met deelname aan de Schrijverkesbingo helpt u mee er straks weer een echt spektakel van te kunnen maken.  In ‘t Opschrijverke van  25 januari verschijnen de eerste getallen. Zegt het voort en….. zorg dat u erbij bent!!! 
Top


11-01-2018
rapportdata

10-MINUTENGESPREKKEN & RAPPORTEN: FOUT IN DE PAPIEREN KALENDER  

                                         
In tegenstelling tot wat in de papieren kalender staat vermeld, krijgen de kinderen uit de groepen 3 t/m 8 hun eerste rapport van dit schooljaar al op donderdag 1 februari mee naar huis. De bijbehorende 10-minutengesprekken vinden plaats in de daaropvolgende week (maandag 5 en donderdag 8 februari) dus nog voor de carnavalsvakantie. 
Top


11-01-2018
beste wensen

De beste wensen voor het nieuwe jaar !


Hierbij mag ik iedereen een gelukkig nieuwjaar wensen. Aan het begin van een nieuw jaar denk ik altijd na over wat de term ´gelukkig´ dan voor het nieuwe jaar gaat inhouden. Welke betekenis heeft het wanneer je iemand ´gelukkig nieuwjaar´ wenst? 
In de Volkskrant van afgelopen zaterdag las ik een mooie reportage over een aantal mensen dat belangeloos 
anderen mensen hielp. De geboden hulp was heel divers. Ieder deed dit vanuit zijn/haar eigen overtuigingen 
om je medemens iets te geven wat voor jezelf vanzelfsprekend is of weinig moeite kost. Een mooie reportage 
waardoor ik inspiratie kreeg. Het deed me denken aan de lezing van Leo Bormans die ons in 2017 meenam in zijn betekenis van geluk. Hij gaf aan dat geluk ontstaat in relatie met de ander. Door oog te hebben voor elkaar, samen dingen aan te pakken en elkaar te helpen, ontstaat persoonlijk geluk. 
Deze inhoud proberen wij in ons onderwijs te verweven. Kinderen leren oog te hebben voor een ander om zo 
hun eigen geluk te leren ervaren. Want gelukkige mensen zorgen voor een gelukkige samenleving! Ik wens 
u allen met elkaar een gelukkig 2018. 
 
Met vriendelijke groet, 
Herwin Roberts 
directeur obs ‘t Schrijverke 
Top


21-12-2017
inschrijven schoolorkest

INSCHRIJVEN SCHOOLORKEST 


Misschien hebt u ze weleens horen spelen? Elke donderdag na schooltijd vormen leerlingen vanaf groep 5 hét 
Schrijverke Schoolorkest. Ze repeteren van 15.00 tot 15.45 uur. 
Ook na de kerstvakantie gaat het orkest van start en kunnen leerlingen zich (opnieuw) inschrijven! Wil jij 
ook meedoen en speel je een instrument zoals gitaar, accordeon, dwarsfluit, klarinet, trompet, saxofoon, cello, viool ,…………… schrijf je dan vóór 8 januari in en vanaf 18 januari horen we ook jou schitteren in het orkest. Een inschrijfformulier vind je bij de conciërge. Je inschrijving kun je sturen aan Odette Kolen: o.kolen@factorium.nl 
Top


21-12-2017
kerstvakantie

KERSTVAKANTIE  

                                
Het jaar 2017 zit er bijna op: de kerstvakantie staat voor de deur! Voor ‘t Schrijverke tevens het einde van een 
jubileumjaar. Wat een feest was het in mei toen Circus Scribo ons 30-jarig bestaan luister bij kwam zetten. Het 
hoogtepunt van veel leuke activiteiten die we dit jaar samen mochten beleven. Maar ook een jaar met een keerzijde: de ziekte van Anke, die zich tijdens de zomervakantie openbaarde, het afscheid van een aantal collega’s die hun vleugels elders gingen uitslaan en de donkere wolken die steeds meer boven het onderwijs hangen en ons noopten te gaan staken en de school twee dagen op slot te doen. 
Onderwijsinhoudelijk gezien was 2017 het  jaar waarin we onverdroten verder gingen op onze zoektocht het 
onderwijs van de 21ste eeuw op een goede manier gestalte te geven. Een zoektocht die in 2018 onverminderd zal voortduren.
Maar nu even een pas op de plaats. Lekker genieten van de gezelligheid die de donkere dagen ook absoluut met zich meebrengen.  Dichtbij huis of wat verder weg op vakantie, samen met onze naasten de 
feestdagen in! En natuurlijk weer hopen dat alle goede wensen die we aan elkaar gaan uitspreken ook bewaarheid worden. Fijne feestdagen en geniet van de vakantie allemaal! 
Top


21-12-2017
fusie skpg en boog

FUSIE SKBG -BOOG 


Enkele jaren geleden werd de personele unie Edu-Ley gevormd. Een bundeling van krachten tussen de Stichting SKBG en BOOG. In 2018 wordt de volgende stap gezet die uiteindelijk tot een fusie moet leiden. Ook u als ouder krijgt daarbij uiteraard de gelegenheid mee te praten. In de bijlage van het Opschrijverke  en hieronder vindt u daarover een eerste brief vanuit Edu-Ley:

 
Edu-Ley zet de volgende stap  
 
14 december 2017 , Goirle 
 
Beste ouders/verzorgers,  
 
Enkele jaren geleden hebben de stichtingen BOOG en SKBG onderzocht wat de mo-
gelijkheden waren om te fuseren naar één schoolbestuur. Wettelijk bleek dit toen niet 
mogelijk. Onder het mom van ‘samen kunnen we meer dan alleen’ is besloten om de 
krachten te bundelen. Om ook in de toekomst o.a. de kwaliteit van onderwijs en het 
onderwijsaanbod te kunnen behouden is de personele unie Edu-Ley gevormd. Te-
vens is voor beide schoolbesturen dezelfde bestuurder (Paul van Aanholt) en de 
Raad van Toezicht benoemd.  
 
Door een wetswijziging is het nu wel mogelijk om te fuseren. Voor beide schoolbe-
sturen zit hier een belangrijk voordeel aan: alles wat bovenschools nu twee keer ge-
daan moet worden hoeft dan nog maar één keer. Daarom is het voornemen uitgesp-
roken om per 1 januari 2019 te fuseren. Wij geloven in de basisscholen en het huidi-
ge onderwijs dat wordt aangeboden en gaan hier in de fusie niets aan veranderen. 
Voor uw kind(eren) en u als ouder(s)/verzorger(s) verandert door de besturenfusie 
dus eigenlijk niets.  
 
In 2018 gaan we aan de slag om aan alle voorwaarden te voldoen. Dit betekent dat 
we met ouders en personeel in gesprek zullen gaan over de inrichting en gevol-
gen van een nieuw te vormen schoolbestuur. Voor een belangrijk deel doen we 
dit met de gemeenschappelijke MR-en. Wij zullen u als ouders in de nieuws-
brief regelmatig op de hoogte houden van de voortgang. Wij vinden het echter 
belangrijk dat iedere ouder of verzorger hierover mee kan praten en zullen 
hiervoor momenten organiseren. Voor dit moment kunt u bij de schooldirec-
teur terecht voor vragen die dit bij u oproept.    
 
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om u een fijne kerst en een 
gelukkig nieuwjaar toe te wensen.  
 
Ave 
 
Paul van Aanholt 
Vz CvB Edu-Ley  
Top


15-12-2017
kerstviering 2017

KERSTVIERING 


Vorige week ontving u al uitgebreide informatie over de kerstviering die op woensdag 20 december wordt gehouden. We zetten de belangrijkste punten nog even voor u op een rijtje: 
 Vanaf 17.15 inloop via de achterkant van de school. 
 17.30u. start kerstviering met buffet in de klas. (s.v.p. intekenen op de lijsten bij de klassen) 
 Rond 18.15u. gaan we naar buiten voor een lichtjestocht door de wijk. Oudere kinderen begeleiden jongere 
kinderen.   
 19.00 ( of iets later) einde kerstviering. Ouders 1 t/m 4 halen kinderen op in de klas.  
  
We zijn nog op zoek naar een kerstfotograaf die tijdens de tocht wat sfeerbeleden kan schieten en naar 3 oversteek-hulpouders. Voor beide vacatures kunt u zich aanmelden via nicole@schrijverke.nl 
  
Tijdens de kerstviering is er een kerst-inn op de speelplaats voor ouders. 
Maar hopelijk neemt u tijdens de lichtjestocht uw plekje in langs de route. Nogmaals een oproep aan ou-
ders/ buurtbewoners die langs de route wonen om middels versiering of een activiteit de sfeer nog een beetje te verhogen. 
Top


07-12-2017
vooruitblik kerst 2017

VOORUITBLIK KERST


Op woensdag 20 december gaan ‘s avonds alle kerstlampjes op school weer branden. Dan staat namelijk de kerstviering op het programma. Inloop vanaf 17.15 uur.
Let op! Dit jaar komen we niet aan de voorkant, maar aan de achterkant de school binnen.
Daar wordt uiteraard gezorgd voor een sfeervolle ontvangst. Om 17.30 uur gaan we eerst samen genieten van een overheerlijk kerstbuffet. De intekenlijsten hangen bij de klassen. We zullen ongetwijfeld weer verrast worden met uiteenlopende lekkernijen en culinaire hoogstandjes! Daarna gaat de lichtjestocht door de wijk van start. Oudere leerlingen begeleiden daarbij de kleintjes langs allerlei kerstverrassingen die we onderweg tegenkomen. We hopen dat wijkbewoners, die langs de route wonen, een extra bijdrage leveren aan een sfeervolle entourage zoals dat vorig jaar al op enkele plaatsen spontaan gestalte kreeg.
De kerstviering is om 19.00 uur afgelopen. Dat kan iets uitlopen. De ouders van kinderen uit de groepen 1 t/m 4 mogen hun kroost weer ophalen in de klassen, de oudere leerlingen komen zelf naar buiten. Tijdens de kerstviering wordt op de speelplaats de traditionele kerst-inn voor ouders gehouden. Maar natuurlijk hopen we dat tijdens de lichtjestocht diezelfde ouders de glühwein en gehaktballen even in de steek laten en een plekje langs de route innemen om het geheel nog meer een gezamenlijk karakter te geven. Zo hopen we er samen weer een zeer sfeervolle en gezellige kerstavond van te maken.STICHTING LEERGELD


De boxen staan alweer klaar in de klassen Ze zijn nog leeg maar het is de bedoeling dat u ze volstopt met
levensmiddelen, verzorgingsmiddelen en allerlei feestelijke producten. We doen dit al jaren op onze school voor de Stichting Leergeld, die er kerstpakketten van maakt voor gezinnen die het niet zo breed hebben. We ervaren jaarlijks een enorme dankbaarheid van gezinnen die zo’n kerstpakket ontvangen. Uw gift is dus meer
dan de moeite waard. Tot en met 15 december kunt u een bijdrage leveren aan dit mooie project!KERSTBOMENVERKOOP

Nog maar een keer extra reclame maken voor onze leerlingen uit groep 8. Zij staan morgen en 13 december op de speelplaats met hun kerstbomen (van €10-15€ ). Koop dus ook dit jaar uw boom op ‘t Schrijverke! Goede service, vriendelijke verkopers, prima kwaliteit en lekker dichtbij.KERSTKAARTEN

Ook dit jaar een verzoek aan ouders om de kinderen op school geen kerstkaarten aan klasgenoten uit te laten
delen. Dit om teleurstelling bij andere kinderen te voorkomen. Wil men op school zijn/haar klasgenoten
toch fijne feestdagen wensen, breng dan een kaart mee voor de hele groep. Buiten school om kan men natuurlijk altijd vrienden een kaartje sturen.KERST IN DE DORPSTUIN

A.s. zaterdag ,9 december, wordt tussen 16.00 en 17.00 uur in De Tuin in Goirle (Dorpstuin aan de Tilburgseweg) het kerstverhaal verteld. Het verhaal is vooral geschikt voor kinderen tot ongeveer 7 jaar, maar ook oudere kinderen zijn uiteraard welkom.
Als je wilt mag je in kerstsfeer verkleed naar het verhaal komen luisteren.
Top


07-12-2017
staking 12 december 2017

STAKING

Hieronder vindt u een brief vanuit ons bestuur Edu-Ley betreffende de staking op 12 december. Hierin treft u achtergrondinformatie over de actie. Wij raden aan deze informatie goed door te lezen. De stakingsbereidheid op ‘t Schrijverke is erg hoog. Dat betekent dat op 12 december de school gesloten zal zijn. (Avonturiers open) Ook wijzelf hebben eerder aangegeven wat voor ons de belangrijkste redenen zijn deze actie zeer serieus te nemen. We hopen dat u als ouders - ondanks het ongemak– hier begrip voor heeft.. Het gaat echt om het belang van uw kinderen.


 Brief aan ouders van de leerlingen van basisschool ´t Schrijverke

Onderwerp: stand van zaken acties primair onderwijs

Beste ouders,
Wellicht hebt u via de media gehoord dat er weer acties komen in het primair onderwijs. Graag geven wij u meer informatie over de aanleiding voor deze acties.
Leraren, schoolleiders en schoolbestuurders in het primair onderwijs waren teleurgesteld over het regeerakkoord van Rutte III. Het nieuwe kabinet investeert weliswaar in het primair onderwijs, maar die investeringen zijn niet hoog genoeg en komen veel te laat. Het kabinet wil bijvoorbeeld pas vanaf 2021 voldoende in de werkdruk investeren.
Met Prinsjesdag werd al bekend dat er 270 miljoen euro beschikbaar komt voor het moderniseren van de ar-beidsvoorwaarden, terwijl het PO-front heeft berekend dat er 900 miljoen nodig is om een eerste goede stap te zetten om de salarissen van de leraren gelijk te trekken met het salaris van docenten in het voortgezet onderwijs. Voorlopig lijkt het bij 270 miljoen te blijven en dat is niet voldoende om in de toekomst genoeg goede leraren te blijven trekken om het onderwijs voor uw kinderen op peil te houden.
Daarnaast heeft het kabinet ook een bezuiniging op onderwijs aangekondigd. Vanaf 2021 gaat het voor het pri-mair onderwijs jaarlijks om 61 miljoen euro. Wij waren hier onaangenaam door verrast. De minister heeft aan-gegeven dat hij deze bezuiniging zo min mogelijk wil laten neerslaan op het onderwijs in de klas. Het is echter de vraag waar het geld dan vandaan moet komen. Het primair onderwijs heeft de afgelopen jaren bezuiniging op bezuiniging gestapeld zien worden, met tekorten tot gevolg. Iedere bezuiniging wordt onherroepelijk gevoeld in de school.
De organisaties die samenwerken in het PO-front hebben op 7 november een gesprek gevoerd met de nieuwe minister van Onderwijs, Arie Slob. De samenwerkende onderwijsorganisaties hebben daarbij een ultimatum-brief voor nieuwe acties overhandigd aan de minister. Ze verwachten uiterlijk in de week van 5 december een antwoord van Slob op de vraag hoe het kabinet 1,4 miljard euro vrijspeelt om het salaris in het primair onderwijs te verhogen en de werkdruk te verlagen. Zo niet, dan volgt er op 12 december een landelijke staking.
Iedere werknemer in Nederland heeft op basis van het stakingsrecht het recht om het werk neer te leggen. Meestal protesteren werknemers dan tegen hun werkgever. Het is in Nederland vrij uniek dat werkgevers en werknemers samen optrekken bij acties. In het primair onderwijs doen we dat nu wel, omdat de nood nog steeds hoog is. De actiegroep van leraren PO in Actie, de vakbonden en de sectororganisatie PO-Raad werken hierbij samen met onder de naam PO-front.

Wat betekent dit voor ‘t Schrijverke :
De stakingsbereidheid op onze school is enorm hoog. Dat betekent dat die dag de school geheel gesloten blijft.
De Avonturiers hebben aangegeven de gehele dag geopend te zijn zodat uw kind(-eren) gebruik kunnen maken van die mogelijkheid. Voor vragen hierover kunt u contact opnemen via: planning@de-avonturiers.nl of u vraagt het aan via het ouderportaal van de Avonturiers. Ook vinden er opvangactiviteiten plaats in de Haspel. (zie Opschrijverke, flyers op de plank van de conciërge)

We houden u de komende tijd op de hoogte.

Met vriendelijke groeten,
Paul van Aanholt, bestuurder Edu-Ley
Herwin Roberts, directeur ‘t Schrijverke

 

STAKINGSDAG: KINDERSPEEL-DAG IN DE HASPEL

Op 12 december staat -bij voldoende inschrijving- De Haspel open om de kinderen met allerlei leuke activiteiten op te vangen. Kosten € 6,50 per dagdeel € 10,50 voor de hele dag.
U kunt opgeven tot 11 december 12.00u via www.uniekeactiviteiten.nl Voor meer info vindt u de flyers op de plank bij de conciërge of bel 06-22243473
Top


30-11-2017
eindejaarsactiviteiten

Eindejaarsberichten

Dat Sinterklaas en de kerstman wel-eens in elkaars vaarwater zitten, daar ontkomen we niet aan. Ook in ditbericht dus al wat activiteiten die over het Sinterklaasfeest heen kijken.

STICHTING LEERGELD

Van 8 t/m 15 december komen er bij de klassen weer boxen te staan voor Stichting Leergeld. Het is de bedoeling dat deze goed gevuld worden met levens- en verzorgingsmiddelen en allerlei andere zaken die voor 'feestelijk' staan (s.v.p. geen speelgoed en let op de houdbaarheidsdatum). Van de opbrengst worden mooie pakketten samengesteld, die met kerst worden geschonken aan gezinnen in Goirle die het wat minder breed hebben. Dus geef met gulle hand!

KERSTBOMENVERKOOP

Zo zijn daar bijvoorbeeld onze leerlingen uit de groepen 8 die staan te popelen hun prachtige kerstbomen in allerlei soorten en maten ‘aan de klant’ te brengen. Op vrijdag 8 en woensdag 13 december kunt u direct na schooltijd terecht voor een prachti-ge boom. (van €10-15€ ) De opbrengst gaat ook dit jaar naar de activiteiten voor groep 8. Zorg dat u er op tijd bij bent, want een toenemend aantal mensen weet de weg naar ‘Kersttuincentrum’ ‘t Schrijverke te vinden.
Top


30-11-2017
studiedag 6 december 2017

STUDIEDAG 6 DECEMBER

De dag na pakjesavond zijn de kinderen vrij. De leerkrachten hebben wat minder tijd om van hun cadeaus te genieten, want die dag staat er voor hen een studiedag in de agenda. De studiedag staat vooral in het teken van de 21th century skills, met name de beoordeling van de projecten.
Top


30-11-2017
sintspanning stijgt

SINTSPANNING STIJGT

Vandaag komen de eerste surprises naar school. In de gangen ruikt het al een beetje naar pepernoten en vanuit de lokalen klinken allerlei Sinterklaasdeuntjes. Aan alles is te merken dat de spanning stijgt en Sinterklaas in aantocht is. Toch maar mooi geregeld door de Sintwerkgroep dat de Goedheiligman, ondanks zijn drukke agenda, weer stipt op 5 december onze school bezoekt. Dinsdag is het dus zover! Dan verzamelen alle leerlingen en ongetwijfeld een heleboel ouders zich op de speelplaats om Sint en zijn gevolg een warm welkom te heten. Meneer Herwin doet dat natuurlijk ook nog officieel, want be-langrijke gasten moeten uiteraard goed worden ontvangen.

PROGRAMMA 5 DECEMBER

Voor een goed verloop van onze Sinterklaasdag nog wat mededelingen van organisatorische aard. We hebben deze dag een gewoon rooster; dus iedereen is pas om 15.00 uur uit!
Kort na 8.30ur arriveert de Sint met zijn gevolg aan de achterkant van de school. Ouders zijn van harte welkom om Sinterklaas mee te ontvangen. Natuurlijk gaan de kinderen uit de groepen 1 t/m 4 op bezoek bij de Sint. Daarnaast wordt hen ook een speciaal knutsel- en spelcircuit aangeboden. Bij de groepen 5 t/m 8 staat alles in het teken van de surprises. Surprises die vanaf vandaag al mee naar school mogen worden genomen. A.s. maandag gaan de leerlingen eerst bij elkaar “etalages kijken”. Op 5 december hoeven de kinderen geen fruit mee te nemen, tenzij uw kind geen mandarijnen lust/mag hebben. Ook zorgen wij voor drinken. BELANGRIJK: Voor een vrije doorgang is de weg langs de lokalen van de groepen 8 tot en met de rotonde op het De Schoolmeesterpad afgesloten. Niet parkeren dus a.u.b.!

PIETENGYM

Op maandag waren de allerkleinsten aan de beurt en op dinsdag en donderdag mochten de hogere groepen hun kunsten vertonen, want natuurlijk stond er ook dit jaar voor iedereen een Pietengym op het programma. Best moeilijk, hoor het oefenen van al die acrobatische toeren om cadeaus en pepernoten bij de kinderen te krijgen.

GROEP 4 R EN GROEP 6 M/V NAAR EUROSCOOP

Wat een bofpieten zijn het toch in groep 4 R en 6 M/V. Morgen mogen zij, op uitnodiging van één van de ouders, naar de Euroscoop om de nieuwste film “Sinterklaas en het Gouden Hoefijzer” te bekijken. Hoefijzers brengen toch geluk?! Tja….
Top


23-11-2017
inversteringen ICT

INVESTERINGEN ICT


Wat zijn we blij met de grote hoeveelheid nieuwe computers en laptops die onlangs de school binnenkwam. Als onze techneut Corné het straks allemaal netjes heeft aangesloten, zijn we weer helemaal up-to-date om onze 21th century skills met de allernieuwste 21th century apparatuur te kunnen ondersteunen.
Top


23-11-2017
23 november MR-vergadering

23 NOVEMBER MR-VERGADERING

Vanavond staat de MR vergadering op het programma. Agendapunten:
 Uitslag van de POM (Primair Onderwijs Monitor): Welke aandachtspunten gaat 't Schrijverke aanpakken n.a.v. de feedback van leerlingen en ou-ders?
 De RIE: welke punten gaat 't Schrijverke aanpakken op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid?
 De nieuwe vormgeving van het ouderrapport Kijk
 Welke mogelijkheden hebben we waar het gaat om toetsen en monitoren van de 21e-eeuwse vaardigheden.
De vergadering is openbaar en toe-hoorders zijn vanaf 19.30 uur welkom in de koffiekamer
Top


23-11-2017
staking 12 december

STAKING 12 DECEMBER


Het nieuwe kabinet heeft weliswaar geld vrijgemaakt voor werkdruk in het primair onderwijs, maar dat geld
wordt de eerste jaren maar mondjesmaat in het onderwijs gepompt. Echt onvoorstelbaar! En ook de salarissen worden onvoldoende aangepast om nieuwe mensen naar het onderwijs te trekken en het beroep ook van die kant aantrekkelijker te maken. Het water staat tot aan de lippen, het gaat echt de verkeerde kant op! Er zijn in Nederland al klassen die naar huis worden gestuurd omdat er geen vervangers meer zijn. Ook in Goirle begint de situatie nijpend te worden.
Mocht er bijvoorbeeld de komende tijd een griepepidemie uitbreken, dan is het maar de vraag of we de klassen kunnen bemannen. De overlast voor ouders wordt dan echt enorm. Maar bovenal moeten we gewoon kwalitatief goed onderwijs kunnen geven in klassen met normale aantallen met leerlingen, die allemaal onze zorg nodig hebben. Op 5 december bespreekt de Tweede Kamer met de nieuwe minister
Slob de onderwijsbegroting.
Mocht dit onvoldoende resultaat opleveren (en die kans is zeker niet ondenkbeeldig), dan wordt er op dinsdag 12 december opnieuw gestaakt. Vanuit het bestuur van Eduley is gevraagd de actiebereidheid van de verschillende teams/scholen te inventariseren.
We zien dat de actiebereidheid in ons team erg groot is (ruim 85%). Bij een staking is de kans groot dat ook ‘t
Schrijverke die dag gesloten is. Wij geven dit nu al aan, zodat u er tijdig op kunt inspelen. Maar pas op 5 december valt dus de uiteindelijke beslissing.
Hopelijk geen vervelende surprise voor ons allemaal!
Top


16-11-2017
voorleeskampioen

VOORLEESKAMPIOEN 

Spannend is het eigenlijk elk jaar, want wat hebben we een aantal goede voorlezers bij ons op school. En het 
opvallende van deze jaargang was dat het allemaal meiden waren die hun klas vertegenwoordigden. Elke klassenkampioen uit 7 en 8 deed afgelopen dinsdag  op het Willem II College ontzettend haar best om die felbegeerde titel van “Schoolkampioen” in de wacht te slepen. Maar de jury besloot na rijp beraad dat er één leerling toch net een beetje bovenuit stak.  
Rosa de Kock (groep 7 M/R) mag zich dit schooljaar de kampioen noemen. Zij las voor uit het boek 
‘Schimmen in het Schedelslot’ van Geronimo Stilton en gaat nu via allerlei voorrondes op weg naar het nationaal voorleeskampioenschap dat later dit schooljaar zal worden gehouden.  Allereerst wacht de ronde waarin de kampioenen van de Goirlese scholen zich met elkaar gaan meten. Proficiat en succes Rosa! 
Top


16-11-2017
sinterklaas nieuws

SINTERKLAAS KOMT ERAAN! 


Zaterdag allemaal voor de televisie en zondag naar de plaatselijke intocht! Sinterklaas en zijn gevolg zijn in aantocht. Het schijnt dat de Goedheiligman dit jaar al vanaf augustus stond te popelen om zijn stoomboot aan te zwengelen. De pepernoten lagen hier niet veel later al in de schappen en ook in ’t Opschrijverke werd al verschillende keren een oproep gedaan voor de inpakavond, die overigens vanavond gaat plaatsvinden (er zijn nog steeds hulppieten welkom). En wat helemaal bijzonder is: Sinterklaas laat -ook via het Sinterklaasjournaal-weten dat we morgen allemaal onze schoen op school mogen zetten. Zo vroeg deden we dat nog nooit! Laten we hopen dat het hier niet om een geintje van de een of andere Grapjaspiet gaat en dat we onze schoen op maandagochtend gevuld terugvinden. 
Maar ja, je kent ze een beetje die Pieten. Er gaat elk jaar weer een heleboel mis. In ieder geval zullen we de 
komende weken gaan merken dat de school er helemaal klaar voor wordt gemaakt om in de juiste stemming te komen. Met natuurlijk als absoluut hoogtepunt 5 december: de dag dat Sinterklaas en zijn Pieten ‘t Schrijverke komen bezoeken. Zoals Sinterklaas in augustus al niet kon wachten, zo vol verwachting klopt nu al ons hart….! 

SURPRISES GROEPEN 5 t/m 8 


De komst van Sinterklaas betekent natuurlijk voor de groepen 5 t/m 8 dat alle creativiteit weer uit de kast moet worden getrokken. Zij gaan zich opmaken voor de surprises die straks op 5 december ongetwijfeld voor de nodige verrassingen gaan zorgen. Even –ook voor de ouders– alle spelregels op een rijtje:                          
  Op maandag 20 november worden de lo(o)tjes getrokken.   
  De groepen 5 (en 5/6) werken met een vrije opdracht, de andere groepen werken a.d.h.v. een thema.  
  Het cadeautje in de surprise mag niet meer dan € 3 bedragen, dit om grote verschillen te voorkomen.  
  Vanaf donderdag 30 november mogen de surprises met gedicht worden meegebracht naar school.  
  Op maandag 4 december moeten ze er allemaal staan, want dan gaan we met z’n allen ‘etalages kijken’. D.w.z. een rondgang langs alle creatieve bouwsels.  
  En dan natuurlijk op 5 december….. Uitpakken maar! 
 
Top


09-11-2017
ontruimingsoefening

ONTRUIMINGSPLAN 


Het was even schrikken afgelopen dinsdag toen geheel onaangekondigd het alarm afging. Gelukkig bleek het 
een oefening te zijn en stonden de kinderen na een rustig verlopen ontruiming allemaal na 2 minuut en 40 
seconden gecheckt en wel op het grasveld bij het Lezend Meisje. Het is belangrijk om kinderen middels dit 
soort oefeningen te laten wennen aan het ontruimen van de school. Mocht er echt iets aan de hand zijn dan weten ze in ieder geval hoe we in dat geval te werk gaan. Ook leerkrachten en ander personeel hebben exacte 
instructies van hoe er gehandeld moet worden. Het was overigens de eerste keer dat ook personeel en peuters van het Peuterplein meededen aan deze oefening. Uiteraard wordt een en ander nog geëvalueerd.  
Top


09-11-2017
bericht van de sint

17 NOVEMBER AL SCHOEN ZETTEN 


Sinterklaas is er wel erg vroeg bij dit jaar! Hij heeft er schijnbaar veel zin in en aangekondigd dat  heel Nederland al op vrijdag 17 november op school de schoen mag zetten. En dan te beseffen dat hij een dag later pas aan zal komen. Heeft de Sint zijn troepen wellicht al vooruit gestuurd…!? Op maandag 20 november zullen we het gaan aanschouwen.
Top


02-11-2017
inpakavond

SINTERKLAAS INPAKAVOND 


Heeft u de intekenlijsten al bij de onderbouwlokalen zien hangen? Het zou fijn zijn als we op donderdag 16        november zoveel mogelijk hulppieten mogen verwelkomen die mee komen helpen om alle cadeautjes voor de onderbouw in te pakken en de school in de Sinterklaassfeer te brengen. Dus teken gauw in en zorg dat u erbij bent op deze altijd gezellige sinterklaasavond die om 19.30 uur zal starten. 
Wij zorgen uiteraard voor de koffie en iets lekkers erbij!  
Top


02-11-2017
kinderpostzegels bezorgen

KINDERPOSTZEGELS 


Namens onze leerlingen willen we iedereen bedanken die de afgelopen weken een bijdrage heeft geleverd 
aan de Kinderpostzegelactie 2017.  
De bestellingen worden tussen 8 en 24 november -niet door de kinderen-, maar door PostNL bij u thuis         
afgeleverd. 
Top


27-10-2017
ons onderwijs onder de loep

PRIMAIR ONDERWIJS MONITOR (POM) 


Voor de zomervakantie is de POM afgenomen onder een aantal groepen: leerlingen, ouders en het team. Inmiddels is de rapportage daarvan beschikbaar en wordt deze met de betrokken partijen besproken. Dat is inmiddels bij het team gebeurd en in de komende MR-vergadering staat het op de agenda. Ook wordt er met een aantal leerlingen op de resultaten teruggeblikt. Op basis daarvan komt er een plan van aanpak met actiepunten voor de komende tijd. We communiceren deze punten met u wanneer het plan 
van aanpak gereed is. 
 

INSPECTIEBEZOEK 


Ook het resultaat van het inspectiebezoek is inmiddels terug te vinden op de site van de onderwijsinspectie. 
Naast algemeen tevredenheid over de kwaliteit van ons onderwijs, kregen we uiteraard ook tips voor verbeterpunten. Belangrijk, want onderwijs staat immers nooit stil.   
Top


27-10-2017
handbalkampioenen

HANDBALKAMPIOENEN      

         
In de herfstvakantie vond het handbaltoernooi voor de groepen 7/8 plaats. Eén van de Schrijverkesteams 
mocht zich zelfs tot kampioen kronen. Proficiat dames! Inmiddels werd gisteren ook de clinic voor de groepen 3/4 gehouden. Daarmee zitten de buitenschoolse handbalactiviteiten voor dit schooljaar er weer op. 
Top


25-10-2017
vacature raad van toezicht

Vacature lid raad van toezicht

Aandachtsgebied onderwijs

Sinds 1 januari 2015 hebben de twee stichtingen voor primair onderwijs in Goirle, BOOG (Bestuur Openbaar Onderwijs Goirle) en SKBG (Stichting Katholiek Basisonderwijs Goirle), hun krachten op bestuurlijk niveau gebundeld en de personele unie Edu-Ley gevormd. 
SKBG en BOOG vertegenwoordigen samen zes basisscholen in Goirle: De Bron, De Regenboog, 
’t Schrijverke, Kameleon, Den Bongerd en Open Hof. Zij stellen zich ten doel onderwijs en zorg te bieden aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar in de gemeente Goirle e.o. De scholen doen dit op basis van algemene toegankelijkheid en maximale ontwikkelkansen voor ieder kind, met als motto “Samen in verscheidenheid”. Hoe wij hier invulling aan willen geven hebben we beschreven in “Een wereld te verkennen, visie en strategische keuzes 2016-2019”.
Vanwege het vertrek van een van de leden zoeken wij een:
enthousiast lid van de RvT met specifieke kennis op het terrein van onderwijs.

De volledige vacaturetekst is te vinden op de website van Edu-ley.nl. Informatie over deze vacature kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, Maarten Pieters, op 06-55 15 10 13.
 
Top


12-10-2017
staking terugblik

STAKING  PO TERUGBLIK        

                               
Daar stonden ze dan, afgelopen donderdag in weer en wind, de stakers, want ook bij een dagje staking krijg 
je de zon niet zomaar cadeau! Weersomstandigheden die overigens pasten bij de omstandigheden in het onderwijs: het zijn onstuimige tijden! Samen met collega’s van andere basisscholen uit Goirle werd koers gezet richting Den Haag, waar niet veel later in het Zuiderpark duidelijk werd dat het echt anders moet in het basisonderwijs. U heeft er ongetwijfeld het nodige van meegekregen.
Collega’s van ‘t Schrijverke die niet meegingen, maar wel achter de staking stonden, hadden vooraf nagedacht over de wijze waarop ze deze dag ter plaatse invulling moesten geven. Uiteraard was daarbij het uitgangspunt dat het niets met het eigen werk te maken moest hebben, want staken is immers: staken! Al gauw ontstond het sympathieke idee een handje te helpen in de zorg. Dus daarom toog men naar Woonzorgcentrum 
De Guldenakker waar de bewoners op allerlei manieren werden verrast met een praatje, een helpende hand of stoelyoga!  Met voldoening troffen de ‘Zuiderparkers’ en de ‘zorgverleners’ elkaar daarna vrijdag weer op school. 
Genoeg stof om over te praten in ieder geval. Nu maar hopen dat ze het  ook in Den Haag echt begrepen heb-
ben. In de Guldenakker in ieder geval wel. Daar wachten de bewoners  nu al hoopvol op de volgende staking!!!  
Top


12-10-2017
thema-avond ouderkamer 31 okt

31 OKTOBER THEMA-AVOND OUDERKAMER 


De eerste ouderbijeenkomst van dit schooljaar is op dinsdag 31 oktober van 19.30 tot 21.00 uur (inloop vanaf 
19.15 uur) en gaat over Executieve Functies en Meervoudige Intelligentie. Deze avond wordt verzorgd door 
Fanny Möhlmann. Eenvoudig gezegd, gaat dit over leren! En niet alleen het leren huiswerk maken en 
plannen, maar ook over leren veters strikken en je kamer opruimen.  
Wil jij weten hoe je jouw kind het beste kunt helpen om beter, sneller, leuker te kunnen leren? Meld je dan 
voor 27 oktober aan, zodat we weten hoeveel ouders we kunnen verwachten. oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl  Tot dan! 
Top


12-10-2017
studiedag edu-ley

STUDIEDAG EDU-LEY 

Gisteren kwam het basisonderwijs uit Goirle bijeen in de Hilvariastudio’s voor een gezamenlijke studiedag. In 
de ochtenduren werd het startsein gegeven voor een 3 jaar durende muziekimpuls voor onze scholen. Er 
werd i.s.m. Factorium  gezongen, gemusiceerd en vooral ook geënthousiasmeerd. Daarna was er overleg op parallelniveau met alle betrokken leerkrachten van de verschillende scholen. Na de pauze mochten we luisteren naar een zeer inspirerende presentatie van ‘Geluks-ambassadeur’ Leo Bormans. Een presentatie die ons de weg wijst om niet alleen onszelf, maar zeker ook uw kinderen nog gelukkiger te maken.  
Top


30-09-2017
dag van de leraar

‘ACTIE’ DAG VAN DE LERAAR


We vieren we met de leerkrachten dit jaar op de "dag van de leraar" niet echt een feestje. In plaats daarvan vertrekken er velen van ons met de bus naar Den Haag om daar de stakingsactie met onze aanwezigheid kracht bij te zetten. Laten we hopen dat een en ander resultaat zal hebben, zodat we de toekomst van kwalitatief goed onderwijs kunnen blijven garanderen. Het moment waarop we echt zonder leerkrachten komen te staan, komt namelijk steeds dichterbij.
Top


30-09-2017
kinderboekenweek 2017

‘GRUWELIJK ENG’


En wij maar zeggen dat we veiligheid hoog in het vaandel hebben staan. Tijdens de Kinderboekenweek kunnen we daar heel even geen garantie voor geven. Hoe kan het ook anders met het thema “Gruwelijk eng”. Houdt u er dus maar rekening mee dat het flink gaat griezelen en spoken op ‘t Schrijverke. Natuurlijk zijn er weer allerlei activiteiten bedacht om het lezen positief onder de aandacht te brengen. Want daar gaat het tenslotte om, ook na de Kinderboekenweek trouwens.

We doen een griezelige greep uit het aanbod: Allereerst krijgen alle klassen van een zeer speciale gast een boek cadeau. Vervolgens gaan leerkrachten in andere klassen voorlezen. In de groepen 1 t/m 4 verschijnen echte boekenhoekmonsters. Er is een workshop van illustratrice Marieke Coenen voor de groepen 3 en 4 (6 okt.). De groepen 5 bezoeken de traditionele kinderboekenweekvoorstelling in het CC Jan van Besouw (10 okt.) en de groepen 6 t/m 8 gaan naar een spookverhalenverteller luisteren . (datum volgt). En in de groepen 7 en 8 barst natuurlijk ook weer de strijd los om het Nationaal Voorleeskampioenschap. Wordt vast griezelig spannend dit keer! En last but not least staat boekhandel Blz.. weer met een boekenstand op de speelplaats. Dit keer op woensdag 4 oktober van 12.15 tot 13.00 uur (zie bijlage). Het moge duidelijk zijn…. we gaan een zeer spannende Kinderboekenweek tegemoet!
Top


30-09-2017
10-minutengesprekken oktober 2017

10-MINUTENGESPREKKEN


De herfstvakantie komt er aan! Altijd een mooi moment om met ouders de eerste weken van het schooljaar door te nemen en informatie uit te wisselen. In de week voor de herfstvakantie worden de ouders van de groepen 3 t/m 8 uitgenodigd voor een 10-minuten gesprek. De meeste gesprekken vinden plaats op maandagavond en donderdagavond. Toch wordt er in enkele groepen van deze dagen afgeweken. U wordt daarover op de hoogte gebracht door de betreffende leerkrachten.
Top


22-09-2017
kinderpostzegelactie 2017

KINDERPOSTZEGELACTIE  2017  

                                                                   
Vanaf woensdag 27 september kunnen onze leerlingen ook weer bij u aanbellen. Op die dag gaat namelijk 
de Kinderpostzegelactie 2017  van start. Het thema van dit jaar is : Voor alle kinderen een goed thuis! We hopen dat u onze leerlingen niet aan de deur zult laten staan. Ooit waren we zelf degenen die aanbelden en het maar al te fijn vonden dat er wat zegels of kaarten werden gekocht.             
We rekenen op u! Overigens gaat de betaling van uw bestelling altijd via acceptgiro of eenmalige machtiging, 
er wordt dus niet contant afgerekend aan de deur.  
Top


22-09-2017
Project BLOS

PROJECT BLOS: 'BLAAS EROP LOS' 


Net als vorig jaar gaan we proberen onze leerlingen uit de groepen 5 en 6 enthousiast te maken voor het leren bespelen van een blaasinstrument. 
Daarvoor wordt er in samenwerking met Factorium een viertal lessen verzorgd die steeds in het teken staan 
van een ander blaasinstrument. Om iedereen alvast in de juiste stemming te krijgen, komt de Harmonie Goirle op vrijdag 29 september middels een klein concert een  voorproefje geven. 
Na de 4 bijbehorende lessen -die overigens pas in november worden gegeven- kunnen de kinderen zich opgeven om een oriëntatiecursus bij ons op school te volgen. Deze lessen worden na schooltijd aangeboden en daarna zouden de deelnemers kunnen instromen in ons al bestaand schoolorkest.  
Top


22-09-2017
sociaal emotionele ontwikkeling
          

SOCIAAL EMOTIONELE ONTWIKKELING 


Op ‘t Schrijverke staat de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen erg  hoog in het vaandel.  Kinderen 
die zich veilig en vertrouwd voelen en lekker in hun vel zitten, ontwikkelen zich nu eenmaal het beste. Een aantal jaren geleden hebben we de sociaal emotionele methode Goed Gedaan aangeschaft, die we intensief gebruiken. Daarnaast heeft ook het screeningsprogramma Zien! ons nog beter laten focussen op het welbevinden van onze leerlingen. En natuurlijk hebben we via onze gedragswerkgroep vooral ingestoken op de 4 V’s Vriendschap -Vertrouwen- Veiligheid en Verantwoordelijkheid.                  
Om deze verschillende invalshoeken wat meer te stroomlijnen, gaan we vanaf dit schooljaar wat anders te 
werk. De lessen van Goed Gedaan zijn samengebracht tot vier hoofdthema’s: 
  samenwerken en samen spelen 
  rekening houden met elkaar 
  zelfvertrouwen 
  vriendschap 
 
Voor ouders betekent het dat de tweewekelijkse verwijzing naar de nieuwsbrief  zal gaan verdwijnen. In plaats daarvan komt er op onze site als introductie bij elk thema een filmpje van de  ‘4V-Vloggers’ te staan. De opnames van dit speciale vlogteam ( bestaande uit leerlingen van  groep 5 t/m groep 8) zullen uiteraard ook in de klassen te zien zijn.  Daarnaast staat het thema ook vermeld op de gedragsborden in de klassen, zodat kinderen en ouders weten waaraan we die periode extra aandacht zullen besteden. 
Top


14-09-2017
verkeersweek 2017

VERKEERSWEEK 

De scholen zijn weer begonnen en dat betekent dat wij op school extra aandacht gaan besteden aan de verkeersveiligheid in de omgeving van de school. In de bijlage vindt u alle informatie over onze verkeersweek.  
Tijdens de opening, die op vrijdag 29 september gepland staat, wordt de prijswinnende slogan, die door een 
van onze leerlingen werd bedacht, bekend gemaakt  Maar natuurlijk gaat het vooral om gezond en veilig naar 
school gaan; niet alleen tijdens de verkeersweek, maar ook daarna. Gedurende het schooljaar gaan er daar-
om speciale verkeersactiviteiten voor de diverse groepen plaatsvinden. Ook vragen wij opnieuw extra aandacht voor het parkeren rond de school en is er natuurlijk het verzoek de auto eens wat meer thuis te laten. Zo hopen we een steeds beter verkeersklimaat  te creëren in het belang van ons 
allemaal! 
 

Zet de auto aan de kant, dan gaan groen en bewegen hand in handDat was de slogan van vorig jaar. Het Groene Mannetje ging hand in hand met onze andere  
vriend," de Beweegman" de strijd aan om zoveel mogelijk kinderen te voet of met de fiets naar school 
te laten komen. Ook dit jaar willen we er samen met u weer een veilig jaar van maken! Om te begin-
nen in de verkeersweek, maar natuurlijk ook de daaropvolgende schoolweken.  
Door kinderen zelf veilig naar school te laten lopen of fietsen, leren ze al vroeg aan het verkeer deel te 
nemen. 
 
Op vrijdag 22 september  08.45 -09.00 uur  geven we het startsein voor de verkeersweek, waarbij 
de nieuwe slogan onthuld wordt. Nu bedacht door kinderen van onze school. Zij kregen voor de va-
kantie een kaart mee naar huis om mee te doen met deze actie. Uit de inzendingen is er een winnaar 
gekozen en zijn/haar slogan is op een banner gedrukt. Die gaan we tijdens de opening bekend ma-
ken. U komt toch ook kijken? Ondertussen is de ouderkamer beschikbaar voor een koffie/thee. 
 
Mochten er nu nog auto’s op verkeerde plekken geparkeerd staan ( voor inritten, op het trottoir..), dan 
vertrouwen wij erop dat u samen met ons, voor uw kinderen een veilige omgeving wilt creëren en 
daarom deze gevaarlijke situaties helpt voorkomen.  
 
 
Daarnaast heeft iedere jaargroep zo zijn eigen activiteit. 
 
1-2  :Pleintje verkeer woensdag 27, donderdag 28 en vrijdag 29 sept.        
3     :Politie bezoek op school   
4     :Excursie Brandweer  
5     :Verkeersexamen te voet ( voorjaar) 
6     :Trapvaardig   
7     :Workshop banden plakken 
8     :Dode hoek project  
              
De verkeerscommissie bestaat uit de volgende personen: 
verkeersouders:  Welna Poorta, Nancy Jansen en Jeroen Klerks. 
leerkrachten:       Lian van de Pol        ( groep 4 ) 
                            Ilse Schellekens      ( groep 6 ) 
                            Julie Brugmans        ( groep 7 )  
                            Karin van Oirschot   (groep 1-2) 
 
We zijn nu naarstig op zoek naar een nieuwe, enthousiaste verkeersouder. Voor informatie 
kunt u terecht bij  één van de leerkrachten of verkeersouders. 
Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen dan kunt u ook bij ons terecht. 
(zie ook een link op www.schrijverke.nl) 
 
 
 
 
 
Top


14-09-2017
staking 5 oktober

STAKING 5 OKTOBER 


De Dag van de Leraar krijgt dit jaar 
jammer genoeg een geheel ander tintje. Op deze dag komt het Primair Onderwijs namelijk opnieuw in actie 
voor vermindering van de werkdruk en een verbetering van het salaris. Er moet nu echt geïnvesteerd worden om het lerarentekort tegen te gaan en ons onderwijs niet te laten afglijden. 
Graag hadden wij De dag van de Leraar op andere wijze gevierd, maar nu trekken velen van ons (en van de andere scholen in Goirle) richting Den Haag om onze eisen kracht bij te zetten. De leerlingen zijn die dag vrij. 
Het is echt vijf voor twaalf dus vragen wij begrip voor deze situatie. 


Goirle, 12 september   2017  
Beste ouder(s), verzorger(s),  
 
“Wellicht heeft u er de laatste tijd al het een en ander over gehoord; leerkrachten van 
basisscholen maken zich ernstig zorgen over de toekomst van het onderwijs en de 
toekomst van uw kinderen. In deze brief leggen we u uit waarom wij ons zorgen ma-
ken en vragen wij u om uw steun en hulp”.  
 
Met deze woorden begon ik op 12 juni mijn brief aan u. Vele leerkrachten hebben 
zich die dag gesteund gevoeld . Ik wil u dan ook nogmaals bedanken voor uw steun 
en begrip voor de prikactie van 27 juni.  
 
Helaas heeft dit alles nog niet geleid tot enige verbetering. Niks doen is echter geen 
optie. Het is vijf voor twaalf! Daarom vragen wij opnieuw uw steun en begrip.  
 
In de  maanden juli en augustus is er door de  actiegroep PO in Actie (PO = primair 
onderwijs), de vakbonden (AOb, CNV Onderwijs, AVS) en de werkgeversorganisatie 
PO-raad hard gewerkt om deze problematiek van minder werkdruk en een hoger sa-
laris wederom aan te kaarten bij de politieke partijen in Den Haag. Dit heeft helaas 
nog niet geleid tot enig concreet resultaat. 
 
Daarom zullen op 5 oktober alle basisscholen van Edu-Ley haar deuren sluiten voor 
een dag. Leerkrachten worden gevraagd om op die dag naar Den Haag te gaan om 
de politiek wakker te schudden. 
 
Iedereen gaat de gevolgen van het lerarentekort voelen als we nu niet als één 
front laten horen dat we ons zorgen maken en de noodzakelijke investeringen 
opeisen. Zo maken we het prachtige vak van leerkracht weer aantrekkelijk voor 
jonge mensen met onderwijspassie, wenden we een lerarentekort af en komt 
de kwaliteit van onderwijs aan de generaties kinderen die gaan komen niet in 
gevaar.  
 
We kunnen ons voorstellen dat de actie veel vragen bij u oproept. Op de 
websites van het PO-front is meer informatie te vinden (AVS, PO Raad, 
CNV Onderwijs, AOb en PO in Actie). 
De Avonturiers hebben aangegeven de gehele dag geopend te zijn zodat 
uw kind(-eren) gebruik kunnen maken van die mogelijkheid. Voor vragen 
hierover kunt u contact opnemen via: info@de-avonturiers.nl of u vraagt 
het aan via het ouderportaal van de Avonturiers. Mogen wij rekenen op 
uw steun en hulp? Hartelijk dank! 
 
Vriendelijke groet,  
Bestuurder en directeur  
Paul van Aanholt 
Herwin Roberts 
Top


07-09-2017
Marcel 40 jaar in het onderwijs
MARCEL 40 JAAR IN  HET ONDERWIJS 

Onderwijs elke dag anders…daarover kan ‘meneer Marcel’ al 40 jaar lang  meepraten. Wat een mooie prestatie, daar mag je trots op zijn. Vorige week hebben we hem daarom eens flink in het ‘zonnebloemetje’ gezet. 
Officieel was het 12 augustus al zover, maar omdat die dag midden in de vakantie viel, kreeg donderdag 31 
augustus dus een feestelijk tintje.  Van die 40 jaar in het onderwijs stond Marcel voornamelijk in Goirle voor 
de klas. Negen jaar op de Biesedael (nu Regenboog) en ruim 29 jaar op ‘t Schrijverke. Al met al een mijlpaal 
waarbij best even stil mag worden gestaan. Marcel, van harte en gewoon nog even doorgaan zouden we zeg-
gen! 

Tja, en omdat de jubilaris toevallig ook al ruim 29 jaar de schrijver van deze nieuwsbrief is, neemt hij voor de 
eerste keer in al die jaren toch de gelegenheid te baat persoonlijk even te reageren. Want ik werd niet alleen 
verrast door de bloemen en felicitaties op school, maar ook door de vele reacties o.a. op Facebook. 
(14.000 views, 300 likes en ruim 100 berichten.) Hierdoor kwamen 40 jaren onderwijs in vogelvlucht voorbij. Vooral blij dat ik mijn leerlingen schijnbaar wat meer heb meegegeven dan hetgeen in de taal-of rekenboeken 
staat. Dat geeft energie om met dezelfde passie  ook ’na de 40’ nog  even door te gaan. 
Dank daarvoor!     
Top


07-09-2017
Teatske Bekkema

EVEN VOORSTELLEN:  TEATSKE BEKKEMA  


Dag allemaal, 
Mijn naam is Teatske Bekkema. Na de zomervakantie ben ik als nieuwe consulent van Plein 013 op  ’t Schrijverke gestart.  Ik neem de werkzaamheden van mijn collega Inge Cools over. Ik ben al zo’n 17 jaar werkzaam in het onderwijs. Ik heb gewerkt in het basis- en voortgezet speciaal onderwijs. Verder ben ik werkzaam geweest als Ambulant Begeleider vanuit cluster 4 (gedrag) & cluster 3 (lichamelijke pro-
blematiek). Sinds de start van Passend Onderwijs werk ik als consulent bij het samenwerkingsverband Plein 013.  
Ik ben op dinsdagochtend aanwezig op ’t Schrijverke.  

Hartelijke groet,  
Teatske Bekkema 
Top


07-09-2017
sporttoernooien

SPORTEN, SPORTEN EN NOG EENS SPORTEN…..

 
Zeg nou niet dat we het schooljaar niet sportief gaan openen. In dit Opschrijverke informatie over maar 
liefst 3 sporttoernooien die tot en met de herfstvakantie  op het programma staan. Dus sportievelingen, kies maar uit waar je in actie wilt komen. Voor het eerste toernooi is de keuze overigens al voor de vakantie gemaakt. Kan ook niet anders want  het LTC schooltennistoernooi staat op 13 september al op het programma. Via ‘t Opschrijverke doen we ook dit jaar weer een beroep op alle ouders om een keertje een team mee te begeleiden. Fijn als we ook eens wat andere gezichten zien. En als we echt geen begeleiding kunnen krijgen, zijn we helaas genoodzaakt een team terug te trekken. Dat zouden we overigens wel heel jammer vinden.                     
Een sportief jaartje gewenst! 

13 SEPTEMBER SCHOOL-TENNISTOERNOOI LTC 

Voor de vakantie hebben we in de betreffende groepen al gevraagd wie zich wilde inschrijven voor dit eerste 
schooltennistoernooi. Op woensdag 13 september is het dan zover. De teams zijn inmiddels ingedeeld en 
hetzelfde geldt voor de begeleiders. Deze krijgen komende week het programma en bijbehorende spullen uitgedeeld. Deelnemers krijgen uiteraard ook de nodige informatie. Kijk goed wanneer je aan de beurt bent en 
spreek met elkaar af dat je ruim op tijd bij LTC aanwezig bent.   

MINIPUP VOETBALTOERNOOI                      

Dit toernooi werd vorige week al aangekondigd. Vanaf vandaag hangen er bij alle kleutergroepen intekenlijsten voor het Henk Elands Minipuptoernooi dat op woensdag 11 oktober bij GSBW wordt gespeeld. De kleuters spelen 4 tegen 4  Bij elk team moet wel direct een begeleider worden bijgeschreven. De leerlingen van de groepen 3 en 4 krijgen vandaag een individueel deelnameformulier mee naar huis. Die leerlingen spelen volgens de nieuwe regels in 6-tallen.       
De formulieren moeten voor maandag 18 september weer terug zijn op school.

HANDBALTOERNOOI GHV               

Op maandag 16 oktober in de herfstvakantie wordt in de ochtend het schoolhandbaltoernooi voor de groepen 5 en 6 georganiseerd. Diezelfde dag spelen de groepen 7 en 8 in de middag hun handbaltoernooi. Ruim 
een week later -op woensdag 25 oktober- vindt de handbalclinic voor de groepen 3 en 4 plaats. Die is bedoeld 
om kinderen kennis te laten maken met de handbalsport. Deze kinderen worden tijdens de clinic overigens 
niet vanuit school begeleid. De kinderen uit de groepen 3 t/m 8 krijgen vandaag allemaal een formulier mee 
waarop ze zich in kunnen schrijven voor één van deze handbalactiviteiten. Het is de bedoeling dat ook deze formulieren op maandag 18 september weer terug zijn op school.  
Top


01-09-2017
informatie-avonden 2017-2018

INFORMATIEAVONDEN  


In de derde schoolweek wordt u traditiegetrouw uitgenodigd voor de informatie-avonden. Tijdens deze avonden maakt u nader kennis met de leerkracht(en) van uw kind en krijgt u een duidelijk beeld over het reilen en zeilen in de betreffende groep. De bijeenkomsten starten om 20.00 uur en duren ongeveer een uur.
Voor alle nieuwe ouders (dus ook de nieuwe ouders van kinderen uit groep 3 t/m 8) is er een extra ijeenkomst op maandag 11 september om 19.30 uur in de centrale ruimte. Tijdens dit voorafje krijgt u vooral informatie 
over de niet-klasgebonden zaken op ’t Schrijverke.  
 
De informatieavonden: 
maandag 11 sept. groepen 1/2  
dinsdag 12 sept. groepen 3 en 4   
woensdag 13 sept. groepen 5 en 6
donderdag 14 sept. groepen 7 en 8  
 
Top


01-09-2017
personeel

AFWEZIGHEID ANKE 


Helaas heeft Anke in de zomervakantie slecht bericht over haar gezondheid gehad. Vanaf haar vakantieadres 
is zij geopereerd en ze blijkt ernstig ziek te zijn. Anke en wij zijn hier erg van geschrokken. De komende tijd 
zal Anke bezig gaan met haar herstel en niet in groep 3 samen met Angeline gaan werken. We vinden dat uiter-
aard heel jammer, maar steunen haar bij het proces wat zij op dit moment gaat doorlopen. Vanaf deze week zal Anke worden vervangen door juf Coby van den Biggelaar. Zij en Angeline zullen de leerkrachten van de 
groep gaan worden. Wil je Anke een opkikkertje sturen middels een kaartje kan dat naar het volgende 
adres: 
Anke Overzier 
Biesakkers5 
5051XN 
Goirle NIEUWE GEZICHTEN  


Naast Coby die al werd genoemd zijn we dit schooljaar gestart met een aantal nieuwe gezichten. Met name de 
zorgsectie kent een aantal mutaties. We stellen ze kort even aan u voor. 
Liesbeth v.d Velden start als specialist meer– en hoogbegaafdheid en volgt in die hoedanigheid dus Wendy op. Susan Geurts  vorig jaar alleen begeleider VVE komt in vaste dienst als begeleider VVE en is dit schooljaar ook 
als onderwijsassistent werkzaam. Een andere onderwijsassistent, Daphne Koevoets gaat in diverse groepen aan de slag en zal ook het zwangerschapsverlof van Melanie gaan overnemen. 
Teatske  Bekkema is de nieuwe consulent vanuit Plein 013 en Diana van Kimmenade gaat als externe onder-
wijscoach fungeren.  Wij wensen alle nieuwkomers ontzettend veel succes op ‘t Schrijverke. 
Top


01-09-2017
nieuw schooljaar

EEN NIEUW SCHOOLJAAR, NIEUWE KANSEN! 


Na een zomervakantie van 6 weken zijn we afgelopen maandag begonnen aan schooljaar 2017-2018. Bij mijn 
rondgang langs alle groepen zag ik weer alle kinderen die vol van hun vakantie waren. Er was veel gezwommen, naar de dierentuin geweest en geluierd. En op de vraag of iedereen er weer zin in had, kwam telkens een uitbundig JA. En deze JA is het perfecte beginpunt van een mooi schooljaar waarin we nieuwe kansen gaan benutten. Het samen met kinderen, leerkrachten en ouders op zoek gaan naar de kansen die passen binnen onze mogelijkheden. Dat is waar we dit jaar ook weer voor zullen staan.  
 
Ik wens iedereen een goed schooljaar toe waarbij we met elkaar kansen gaan benutten om het onderwijs voor 
onze leerlingen zo optimaal mogelijk te maken.  
 
Herwin Roberts 
Top


14-07-2017
einde schooljaar

DAT WAS HET DAN WEER! 


Het schooljaar 2017-2018 zit er op. Jaargang 30 werd een mooi jaar waarin we ook nog eens op feestelijke wijze ons 30-jarig bestaan vierden. Afgelopen vrijdag de apotheose in de Efteling, waar we met leerlingen, 
leerkrachten en hulpouders een fantastische dag beleefden.   
Vanaf deze plaats willen we iedereen bedanken voor het vertrouwen en de samenwerking tijdens het afgelopen schooljaar.  
 
Vandaag glijden onze oudste kleuters de kleuterbouw uit en nemen we definitief afscheid van onze groepen 8. 
Na 8 jaar basisschool -met een fantastische eindshow als sluitstuk-  gaan zij de volgende stappen zetten op weg naar een hopelijk mooie toekomst. 
Het ga jullie goed jongens en meisjes! Laat zo af en toe nog eens iets van je horen.   
 
En natuurlijk wensen wij ook alle goeds voor de teamleden die ‘t Schrijverke gaan verlaten. Wendy en 
Ralf, bedankt voor jullie inzet gedurende vele jaren en maak er iets moois van in jullie nieuwe baan. Ook 
Inge Cools (zorg) en Charlotte de Nennie (klassenassistente) willen we bedanken en veel succes wensen.  
Rest ons nog jullie allemaal een fantastische vakantie toe te wensen.  
 
Op maandag 28 augustus staan alle tafeltjes en stoeltje weer klaar. Wachtend op nieuwe uitdagingen en nieuwe avonturen. Tot dan! 

Fijne vakantie namens  't Schrijverke!
 
Top


14-07-2017
gevonden voorwerpen

ALLES MEE NAAR HUIS!    

                  
Allemaal al een bezoek gebracht aan de afdeling gevonden voorwerpen bij de conciërges?!  
En morgen natuurlijk allemaal goed kijken of  er niks op school achterblijft. Jassen, tassen, drinkbekers en  
broodtrommels, het moet echt allemaal mee naar huis. En natuurlijk ook het fietsenhok leeg, want het gebeurt nog weleens dat er zelfs een tweewieler blijft staan! 
Top


13-07-2017
verkeer

ANSICHTKAART VERKEER DOE MEE?! 


Vandaag krijgt iedereen een ansichtkaart mee naar huis waarop een aantal impressies staat afgebeeld van de 
verkeersweken gedurende de afgelopen jaren. Bij deze kaart hoort een wedstrijd. Vind jij het ook zo vervelend als auto's op de stoep staan en jij daar niet meer langs kunt? Daar willen we dit jaar iets aan doen en jij kunt ons helpen. Bedenk een originele slogan om dit probleem aan te pakken. Schrijf je slogan op deze kaart 
en stuur hem vóór 28 augustus op.  
Wie weet komt jouw slogan op het spandoek en ga jij er vandoor met een flitsende prijs. Tijdens de verkeersopening van 20 september maken we de winnaar bekend. Ook is de werkgroep verkeer nog op 
zoek naar ouders die de “club” willen komen versterken. Voor meer informatie kunnen ze contact opnemen 
met Karin van Oirschot, of één van de verkeersouders. 
Top


06-07-2017
schoolorkest gaat door

SCHOOLORKEST GAAT DOOR


Na een succesvol eerste schooljaar en een schitterend optreden tijdens ons lustrumfeest, is besloten volgend schooljaar door te gaan met ons schoolorkest! Ook dan zullen de orkestleden op donderdag van 15.00 tot 15.45 uur op school repeteren. Maar natuurlijk kan ons schoolorkest weer nieuwe aanwas (vanaf groep 5) gebruiken. Dus speel jij een instrument of ga je vanaf september starten met muziekles, dan ben je van harte welkom om mee te doen! Gitaar, dwarsfluit, klarinet, trompet, viool……elk melodie-instrument mag meedoen. Alle informatie vinden jullie in een speciale brief op de plank bij de conciërges. Wil je meedoen? Stuur dan het inschrijfformulier vóór 31 augustus per e-mail aan: Odette Kolen: o.kolen@factorium.nl
Top


06-07-2017
dansvoorstelling groep 1 t/m 4

12 JULI: DANSVOORSTELLING GROEPEN 1 T/M 4

Onze danssterren staan inmiddels te trappelen van ongeduld. Maar woensdag 12 juli is het eindelijk zover. Dan mogen ze een hele zaal vol papa’s, mama’s, opa’s, oma’s etc. laten zien waarvoor ze wekenlang geoefend hebben. Het programma stond al eerder in ‘t Opschrijverke, maar hieronder nog een keer de tijden en indeling:
1e voorstelling
9.30 – 10.30 uur
groep 1-2 Karin/ Mariette
groep 1-2 Yvonne/ Esther
groep 1-2 Nicole
groep 3 Anke/ Angeline
groep 4 Lian/ Annelies
groep 4 Angelique/ Pleuni

2e voorstelling 10.30 – 11.30 uur
groep 1-2 Corine/ Marleen
groep 1-2 Marlou/ Eva
groep 3 Simone/ Marleen
groep 3 Anne/ Marieke
groep 4 Desiree/ Dian
Top


06-07-2017
schoolreisje !

SCHOOLREISJE!!!

Ja, we kunnen er natuurlijk niet omheen: morgen gaan we op schoolreisje. Ouders gespannen, kinderen zenuwachtig, leerkrachten van alles aan het regelen. Het hoort er allemaal bij. Maar de werkgroep (team- en ACleden) heeft er voor gezorgd dat we goed voorbereid op stap kunnen gaan. De kolonne bussen rijdt morgenvroeg voor. Verder hopen wij dat alle ouders de informatiebrief goed hebben doorgelezen. Hopelijk wordt het voor alle leerlingen, leerkrachten en begeleiders een in alle opzichten “sprookjesachtige” dag.
Het tijdschema is als volgt:

1e lichting (bovenbouw)
09.00 uur: vertrek vanuit school
09.30 uur: aankomst Efteling, uitdelen ijsvoucher en entreebewijs door werkgroep
09.45 uur: Het park in
16.30 uur: Verzamelen bij uitgang park bij groepsleerkracht
17.15 uur: Richting de bussen Ongeveer
18.00 uur: Terug op school

2e lichting (onderbouw)
10.00 uur: vertrek vanuit school
10.30 uur: aankomst Efteling, uitdelen ijsvoucher en entreebewijs door werkgroep
10.45 uur: Het park in
15.45 uur: Verzamelen bij uitgang bij groepsleerkracht
16.00 uur: Richting de bussen Ongeveer
16.45 uur: Terug op school

Een paar belangrijke mededelingen:
Iedereen (1t/m8) moet gewoon om 8.30 uur naar school! In schoolshirt!!!
Verder verzoeken wij ouders om privacy-redenen voorzichtig om te gaan met foto’s die ze zelf in de Efteling nemen. Voor eigen gebruik prima, maar we willen niet dat deze privéfoto’s via social-media openbaar worden gemaakt.
Nogmaals het verzoek -voor de veiligheid van de kinderen en een vlot verloop- om geen auto’s aan de voorkant van de school te parkeren.
Groepsindelingen: De lijsten kunt u bekijken bij het klaslokaal van uw zoon/dochter.
De Ouderkamer blijft morgen langer open, zodat ouders die meegaan op school kunnen blijven.
Top


30-06-2017
nieuwe collega's

NIEUWE COLLEGA’S 2017-2018 


In het nieuwe schooljaar zal een aantal mensen ons team komen versterken. Naast een paar nieuwe gezichten 
zullen we ook  Marcella van der Poel terug gaan zien als leerkracht van de zesde kleutergroep. Ook Susan 
Geurts, die de vervanging van Linda op zich neemt, zal volgend schooljaar terugkeren. Zij zal naast VVE ook 
samen met Ralf en AnneliesM werkzaam zijn in groep 5/6. Marcella en Susan hebben afgelopen schooljaar op tijdelijke basis gewerkt en we kunnen hen volgend schooljaar vanuit onze vaste formatie een baan aanbieden.  
 
Enige tijd geleden hebben we u gemeld dat Wendy van Beurden een nieuwe uitdaging bij Plein013 heeft 
gevonden. We zijn op zoek gegaan naar een vervanger voor haar en hebben deze gevonden in de persoon van 
Liesbeth van der Velden. Liesbeth heeft ruime ervaring in het opzetten en begeleiden van plusonderwijs binnen OBS Bibit. Vanuit haar expertise -opgedaan middels verschillende opleidingen/cursussen- kan zij onze 
school volwaardig ondersteunen. Een andere nieuwe collega is Daphne Koevoets. Zij zal Melanie vervangen 
wanneer zij haar zwangerschapsverlof opneemt. Daarnaast ondersteunt Daphne de grotere groepen binnen de school. Met deze nieuwe collega’s zijn we als team weer compleet om het nieuwe schooljaar goed te starten. 
Van harte welkom en veel succes gewenst! 
 
Top


30-06-2017
informatie schoolreisje

INFORMATIE SCHOOLREISJE 

 
Beste ouders/verzorgers en natuurlijk kinderen! 
Bij het redden van circus Scribo hoorde een mooie beloning in de vorm van een schoolreisje! 
Op vrijdag 7 juli is het dan zover. Er staan die ochtend veel bussen klaar die ons naar de  
Efteling brengen en uiteraard ook weer naar school na een hopelijk onvergetelijke dag!            
Hiermee sluiten we ons lustrum af. 
 
Wat is belangrijk om te weten? Lees de informatie goed door en twijfel niet om evt. vragen 
te stellen aan de leerkracht van uw kind of aan iemand van de werkgroep: 
Aangezien we gebruik maken van een arrangement, zijn abonnementen niet nodig. 
Alle kinderen dragen hun blauwe Schrijverkesshirt en de leerkrachten en AC-leden zijn te 
herkennen aan het gele lustrumshirt 
De vele bussen gaan zo dicht mogelijk bij school parkeren om het instappen soepel  te 
laten verlopen. Daarom het dringend verzoek niet te parkeren op de parkeerplaats bij 
school of langs de weg aan de Guido Gezellelaan. Uitzwaaien kan uiteraard, maar 
dan langs de weg (Guido Gezellelaan). Dit geldt ook voor wanneer we terugkeren op 
school! 
We zullen in twee lichtingen met bussen vertrekken naar de Efteling en ook in twee lichtin-
gen weer terug naar school gaan. 
9:00u – 17:15u (groep 4-5 en 5 t/m 8) 
10:00u – 16:00u (groep 1 t/m 4.) 
      Daarnaast zal er ook een aantal auto’s rijden.  
  Groep 0 t/m 6 gaat die dag onder begeleiding van ouders (bij groep 6 worden ook stagi-
aires ingezet) het park in. 
  Groep 7/8 loopt zelfstandig (wel in groepjes ingedeeld) door het park rond zonder bege-
leiding. 
  Liek (AC) is eerste aanspreekpunt bij calamiteiten. Haar tel nr staat op de armbandjes 
van de  leerlingen. Bij de leerlingen van groep 7-8 staat het tel nr van de eigen lkr op het 
polsbandje. 
  Leerkrachten (42!) staan ingeroosterd op vaste posten verspreid over het park en zullen 
zich daarnaast  verspreiden over het park. Hier kunnen kinderen eventueel ook hun rug-
zakken laten liggen. Toch is ons advies om de rugzak/tas niet te vol te stoppen aange-
zien de kinderen hun tas een deel van de dag zelf moeten dragen 
  Alle leerlingen zullen een polsbandje krijgen, met daarop: naam, groepsnummer, noodte-
lefoonnummer en bus-nummer. 
  Het is de bedoeling dat de kinderen  voor een eigen lunchpakket en drinken zorgen. In 
het park krijgen alle kinderen een ijsje. 
Geld en pasjes meenemen is niet nodig en mobiele telefoons meenemen op eigen risico.  
 
Wij verheugen ons op deze dag en hopen dat jullie kinderen met volle teugen zullen gaan 
genieten!  


 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Werkgroep schoolreisje( Mariëtte gr 1-2, Annelies gr 4, Maaike gr 7, Marloes gr 7, 
Nick gr 8 en Vanessa gr 6) en Ac-leden: Anne, Debora, Liek en Joletta 
Top


30-06-2017
eindshow groep 8

EINDSHOW GROEPEN 8: “WAAR GAAN DIT HEEN?”  

Ja, waar dit heen gaan is natuurlijk al wel een beetje duidelijk. Maar ook de eindshow van groep 8 heeft dit jaar deze titel meegekregen. Onze schoolverlaters zijn alweer lang aan het repeteren om er een waar spektakel van te maken. 
Let op! De voorstellingen vinden plaats  in het C.C. Jan van Besouw, op maandag  10 juli en dus niet op 
donderdag 13 juli zoals op de papieren kalender staat. 
De groepen 4 t/m 7 beleven die dag de première die om  09.45 uur zal beginnen. De groepen 3, familieleden 
(opa’s oma’s), kennissen en vrienden kunnen om 13.15 uur komen kijken en ’s avonds om 19.00 uur uiteraard 
de apotheose (met of zonder tranen) voor de ouders. Voor de avondvoorstelling kunnen bij de leerkrachten 
maximaal 5 kaartjes à € 2,50 gekocht worden. Jongens en meisjes  maak er een heel mooi afscheid van! 
Top


23-06-2017
rapport 2 voor 3 t/m 7

RAPPORT 2


Op vrijdag 30 juni krijgen de kinderen van de groepen 3 t/m 7 hun tweede rapport mee naar huis. Groep 8 krijgt geen tweede rapport meer. Indien de leerkracht u nog graag wil spreken kan er in de daarop volgende week nog een 10-minutengesprek plaatsvinden. Uiteraard kan dit ook op verzoek van ouders.

KIJK GROEP 1-2 

Ook de laatste KIJK-registraties worden  uitgedeeld. Alle kinderen van groep 2 die volgend schooljaar in groep 3 starten, krijgen dan hun kleuterverslag. De leerkrachten van groep 1-2 evalueren de opzet 
van KIJK! zoals ze dit in het afgelopen schooljaar hebben ervaren en 
zullen u ook om uw mening kunnen vragen.  
Top


23-06-2017
PO in actie

P.O. IN ACTIE 27 JUNI

Ter herinnering: a.s. dinsdag begint de school voor alle leerlingen een uurtje later. Dit in verband met de actie in het primair onderwijs, waar zich alle scholen van Eduley bij hebben aangesloten.
Top


23-06-2017
groepsindeling 2017-2018
Huidige groep
2016 -2017 van:
Volgend schooljaar
2017 – 2018 naar:
Instapgroep
Marcella
Groep 0/1
Marcella
Groep 1/2
Karin/Mariëtte
Groep 1/2
Karin/Mariëtte
Groep 1/2
Nicole
Groep 1/2
Nicole / Karin
Groep 1/2
Yvonne/Esther
Groep 1/2
Yvonne/Esther
Groep 1/2
Corine H./Marleen
Groep 1/2              
Corine H./Marleen
Groep 1/2
Marlou/Eva(LIO)
Groep 1/2
Marlou/Marit(LIO)
Groep 3
Simone/Marleen
Groep 4
Lian/Annelies C.
Groep 3
Anne/Marieke
Groep 4
Angelique
Groep 3
Anke/Angeline
Groep 4
Dian/Desiree
Groep 4  
Lian/Annelies C.
Groep 5
Wilma/Babette/(Nicol)
Groep 4
Dian/Desiree
Groep 5
Astrid/Corine v.d. G.
Groep 4/5
Angelique/Pleuni
Groep 5/6
Ralf/Annelies M.
Groep 5
Wilma/Babette/(Nicol)
Groep 6
Marcel/Vanessa
Groep 5
Astrid/Corine v.d. G.
Groep 6
Ilse/Dirk
Groep 6
Ralf/Dirk
Groep 7
Marloes/Daniëlle
Groep 6
Ilse S./Dirk
Groep 7
Ineke/Julie  
Groep 6
Marcel/Vanessa
Groep 7
Maaike/Renske
Groep 7
Marloes / Daniëlle
Groep 8
Nick/Lotte (LIO)
Groep 7
Maaike/Renske
Groep 8
Ilse K.
Groep 7
Ineke/Julie
Groep 8
Jasmine/Annelies M.
 
De ouders van de leerlingen die naar groep 3 gaan, hebben een persoonlijke brief ontvangen waarin staat bij welke leerkracht hun zoon of dochter in de groep komt.
 
Top


08-06-2017
vakantierooster 2017-2018

VAKANTIEROOSTER  2017-2018 

 
Alvast een vooruitblik. In het onderstaande overzicht  de studiedagen en het vakantierooster voor het schooljaar  2017-2018: 
 
16-10 t/m 20-10 Herfstvakantie 
           * 
11-10 Edu-ley studiedag 
           * 
06-12 Studiedag ’t Schrijverke  
           * 
25-12 t/m 05-01  Kerstvakantie 
           * 
02-02 Studiedag ’t Schrijverke  
           * 
12-02 t/m 16-02  Voorjaarsvakantie 
            * 
19-03 Studiemiddag ’t Schrijverke  
             * 
02-04 2e Paasdag 
             * 
23-04 t/m 04-05 Meivakantie 
              * 
10 en 11-05 Hemelvaartsdag 
              * 
21-05 2e Pinksterdag 
               * 
22-05  Studiedag ’t Schrijverke  
               * 
08-06 Studiedag ’t Schrijverke  
               * 
09-07 t/m 17-08 Zomervakantie 
Top


01-06-2017
inspectiebezoek

INSPECTIEBEZOEK 


Tja, het was natuurlijk even schakelen, maar gisteren was het dan toch echt weer tijd voor serieuzere zaken. 
In alle vroegte stonden namelijk twee inspecteurs voor de deur om de school gedurende de hele dag uitgebreid te screenen. Tien klassenbezoeken, gesprekken met  leerkrachten, leerlingen, ouders, directie en 
zorgteam, het stond allemaal op het programma. En de afgelopen weken waren er natuurlijk al stapels documenten toegestuurd, die de inspecteur vooraf een beeld moesten geven hoe het er op dit moment op onze school bijstaat en welke kant we met ons onderwijs op willen gaan.  Over de conclusies van al deze zaken zullen we u in een later stadium wat uitgebreider informeren. Wat we nu al wel kunnen zeggen is dat de inspectie aan het bezoek een zeer positief beeld van onze school overhield. Da’s toch alvast mooi meegenomen! 
Top


01-06-2017
terugblik lustrum

HET CIRCUS TREKT VERDER 

De tent is afgebroken, het geluid uit de piste is verstomd. De woonwagen met daarin de familie Scribo is in alle stilte vertrokken. Zomaar ineens was die er niet meer. 
Op zoek naar nieuwe oorden, op zoek naar nieuw applaus, de redders van het circus tevreden achterlatend. Zo’n 550 Schrijverkes, hun leerkrachten en ouders hebben zichtbaar en hoorbaar genoten van een feestweek vol circusplezier. Dat de school haar 30ste verjaardag vierde, mochten we allemaal weten! Het werd een feestweek waarin termen als saamhorigheid , vrijheid en gezelligheid voor het ideale plaatje zorgden. Tja en dan dat prachtige weer er ook nog eens bij….! Een speciaal woord van dank aan al die ouders die ons fantastische hulp gaven. Niet alleen wij maar ook uw eigen clowntje, acrobaat of tijgertje heeft het vast 
en zeker zeer gewaardeerd dat u erbij was. Een extra compliment voor de ouders van de AC die samen met het team onze circuskar trokken! Aan alles komt helaas een eind. Het circus  is vertrokken, maar het applaus en de lach nemen we mee in onze herinneringen. En natuurlijk hebben we op 7 juli nog iets moois om naar uit te kijken. Als beloning voor het redden van het circus gaan we die dag met z’n allen naar De Efteling !
 
Ergens op een stil zandweggetje hobbelt de woonwagen van de familie Scribo inmiddels verder. 
Achter het zelfgemaakte bloemetjesgordijn laat Marie na haar geslaagde reddingsplan haar gedachten nog één keer afdwalen naar de fijne dagen in Goirle. En zoals dat ook bij circusfamilies gaat: het laatste woord is toch voor haar: “Amai het is mooi gewist!!”  


BEDANKT SPONSORS! 

Onderstaande bedrijven maakten het voor onze leerlingen mogelijk wat extra’s te doen tijdens het lustrumfeest. Ontzettend bedankt namens 550 circushelden! 
 
Horesca Smulders 
Schoolkidsfotografie 
Donders Meubelen 
Sport BSO T 2  Kinderstad Tilburg’  
Frankenhal Goirle 
Albert Heijn De Hovel Goirle 


LUSTRUM GROEPSFOTO’S                                          

Een dezer dagen krijgen alle leerlingen een lustrum-groepsfoto mee naar huis, gesponsord door onze 
schoolfotograaf. Een mooie herinnering aan de voorbije dagen!  
Top


25-05-2017
30 jaar 't Schrijverke

30 jaar 't Schrijverke !


Wat een gave programma's deze lustrumdagen!
Wanhopige Augusto, kalmerende Marie, kriebelige Macaroni en doorgezaagde Demi zijn gearriveerd! De maandag zat vol met mislukte leerkrachtacts, er zijn klassenfoto's gemaakt in het decor, een spetterend écht circus en heel veel knutselende kinderen die het circus gaan redden! Op de dinsdag waren er natuurlijk weer veel leerkrachtacts die natuurlijk mislukten én Marie Scribo vond dat de kinderen hun spierkracht moesten trainen. Dat hebben ze gedaan, en hoe! Op de woensdag was het feest compleet en werd het circus gered door de kinderen! 
Er zijn op deze dagen een heleboel foto’s gemaakt en een selectie daarvan is te zien op deze website bij de foto’s ( meest rechtse schriftje bovenaan de pagina) Er is door verschillende fotograven gefotografeerd, dus de foto’s staan niet op chronologische volgorde. Waarschijnlijk komt er de komende week nog wel een aanvulling.


 
Top


18-05-2017
laatste lustrum nieuws

HET FEEST KAN BEGINNEN 


Bijna 30 jaar geleden werd de nieuwe Openbare school ‘t Schrijverke in Goirle gestart. In enkele lokalen van de oude Agnesschool aan het Oranjeplein werd met een kleine 60 leerlingen en enkele leerkrachten een vliegende start gemaakt. Toen een klein jaar later de nieuwbouw aan de Guido Gezellelaan werd betrokken, was de school al aardig gegroeid. Een groei die zou doorzetten. Dertig jaar later zitten we met inmiddels zo’n 550 leerlingen nog steeds in hetzelfde gebouw en staan we aan de vooravond van ons zesde lustrumfeest. Wie voorgaande lustrumfeesten heeft meegemaakt, weet dat we altijd flink uitpakken. Team- en AC-leden hebben de afgelopen maanden hard gewerkt om er voor onze leerlingen iets moois van te maken. Volgende week gaan we het beleven. Samen met ontzettend veel hulpouders zullen we laten zien dat ook na 30 jaar onze school nog steeds weet wat feesten is!! 

LUSTRUMFEEST: WAT U ZEKER MOET WETEN! 

Vandaag krijgt iedereen een vrijkaartje voor het circus (voor de fun, leuk als ze het meebrengen maandag, 
maar niet noodzakelijk natuurlijk)  en voor alle oudsten gaat er een  programmaboekje mee naar huis. Let u 
vooral op de afwijkende schooltijden (maandag en dinsdag continurooster). Ook hoeven de kinderen op de feestdagen geen fruit mee te nemen. Op maandag en dinsdag wel een lunchpakketje. 
 
 Zondagmiddag start de opbouw. Rond 13.30 uur kunnen we nog wel wat hulpkrachten gebruiken om de 
tribunes in de Frankenhal op te halen. Wie mee wil komen helpen is welkom!  
 
Welkom bent u ook gedurende de drie  feestdagen als we zo rond de klok van kwart voor 9 (tot kwart over 
9) ons lustrumverhaal “Red het Circus” spelen. Natuurlijk met de leerkrachten in de hoofdrol. De voorstelling vindt plaats rond de circuspiste op de speelplaats. 
 
Het is leuk als uw kinderen in het thema verkleed naar school komen. Er zijn ouders die kleding aan het 
maken zijn. Uiteraard willen wij u niet op kosten jagen. Maar met een carnavalspak of alleen maar een 
schminkdoos tover je zo een circusartiest tevoorschijn. 
 
De groepen 5 t/m 8 gaan op dinsdag op de fiets naar Attila voor de sportdag. We hebben dat 5 jaar geleden 
ook gedaan en volgen een zeer veilige weg naar de atletiekbaan. Bovendien zijn er veel extra begeleiders en 
verkeersregelaars aanwezig. Vergeet de sportkleding niet en bij heel goed weer wellicht zonnebrandcrème. 

FEESTAVOND 
We weten het nu helemaal zeker. Ajax speelt op woensdagavond 24 mei om 20.45 uur de Europalea-
gue finale tegen Manchester United. En natuurlijk willen we de voetballiefhebbers op onze feestavond niets tekort doen. Vanaf 20.30 uur (en dus niet 19.30 uur) staat er in ‘de Commanderie’ een  scherm klaar in “ons voetbalcafé”! 
Andere feestgangers komen gedurende de wedstrijd natuurlijk ook aan hun trekken. Om 22.30 uur 
gaan we allemaal samen los met ‘Renegade’ die ons feestje compleet maakt!  

OUDERHULP 

Als het goed is hebben alle ouders die zich hadden opgegeven vanuit de werkgroepen informatie ontvangen 
over de inzet van de ouderhulp. Mocht er toch iets zijn misgegaan of hebt u vragen, dan kunt u terecht bij 
de verschillende contactpersonen: 
Maandag: angelique@schrijverke.nl 
Dinsdag: dirk@schrijverke.nl 
Woensdag:  karin@schrijverke.nl 
Algemeen: marcel@schrijverke.nl 
 
NB: Het schoolreisje is dit keer losgekoppeld van de feestweek en vindt plaats op vrijdag 7 juli. Ouders die 
hiervoor hulp hebben aangeboden krijgen daarover later bericht. Contactpersoon voor het schoolreisje is 
marloes@schrijverke.nl. 
Top


18-05-2017
sportieve activiteiten

SCHOOLHOCKEYTOERNOOI 31 MEI 

Rust in het lange Hemelvaartweekend maar lekker uit, want woensdag 31 mei is het weer tijd voor het Schoolhockeytoernooi! Maar liefst 35 Schrijverketeams gaan de strijd aan in hun blauwe polo’s. De welbekende witte broekjes worden maandag 29 mei in een tas meegegeven aan de begeleiders, samen met een programmaboekje. Dat programma komt t.z.t. op de website van school. Alle kinderen die een bitje nodig hebben, krijgen deze maandag 29 mei in de klas. Let op: maak het bitje thuis al passend en lees daarvoor goed de gebruiksaanwijzing!  

SCHOLIERENLOOP 


Op zaterdag 17 juni staat als onderdeel van de Midzomerloop weer de Scholierenloop op het programma. 
Het parcours ligt net als vorig jaar op de Tilburgseweg. De start- en finishlijn ligt ter hoogte van Bojangles Billiards & Darts, Tilburgseweg 103. 
 
Het gaat hier om een sportief en dus gezond, maar ook gezellig evenement voor alle Goirlese en Rielse basisscholieren. Behalve individuele prijzen is er een wisselbeker voor de best presterende school te winnen. 
We hopen dat, net als in andere jaren, ook dit keer veel Schrijverkes deelnemen; gesteund door veel supporters langs het parcours. 
 
Ook dit jaar kunnen de scholieren zich t/m 14 juni inschrijven (betalen) via https://inschrijven.nl/formulier?
id=2017061713361&ag=j&tl=nl 
 
Leerlingen die niet digitaal kunnen inschrijven vinden de formulieren op de plank bij de conciërges. Graag 
formulieren z.s.m. inleveren bij Karin. De startnummers kunnen tot een half uur voor de start afgehaald worden bij het inschrijfbureau in Bojangles Billiards & Darts, Tilburgseweg 103. Dit omdat we dit jaar weer 
werken met elektronische tijdwaarneming. De chip die hiervoor nodig is wordt samen met het startnummer 
uitgereikt. Om in aanmerking te komen voor de wisselbeker voor de ‘meest sportieve school’ is het belangrijk dat leerlingen uit alle klassen meedoen c.q. dat de school bij alle categorieën vertegenwoordigd is.  

STREETRACE 

Denken jullie ook nog aan de inschrijving voor de Streetrace? Op tweede pinksterdag kunnen fietsfanaten zich weer heerlijk uitleven. Inschrijven via de website: Streetracegoirle.nl. of haal snel een formulier op de plank bij de conciërges. 
Top


11-05-2017
vragenlijst

PRIMAIR ONDERWIJS MONITOR! UW MENING GEVRAAGD! 


Bij alle scholen van Edu-Ley wordt tussen 8 en 24 mei 2017 de Primair Onderwijs Monitor (POM) afgenomen. Hiermee verkrijgen scholen informatie om hun professioneel besturen aan te passen. De POM bestaat uit een vragenlijst die onder ouders, leerlingen van groep 6 t/m 8 en professionals wordt afgenomen.  

Het is voor ons van groot belang dat de vragenlijst door veel personen wordt ingevuld. Zo krijgen wij voldoende informatie die we kunnen gebruiken voor het optimaliseren van onze organisatie. Volgende week ontvangt u een mailtje met een link waarmee u naar de vragenlijst kunt. Tevens zit er een begeleidende brief 
bij. Het invullen van de lijst kost weinig tijd. De leerlingen van groep 6 t/m 8 zullen volgende week ook de vragenlijst invullen. Zij doen dat individueel op school. Wij danken u voor de medewerking en zullen de resultaten van het onderzoek t.z.t. aan u communiceren.  
 
Met vriendelijke groet, 
Herwin Roberts 
directeur obs  
‘t Schrijverke 
Top


11-05-2017
schoolfoto's online

SCHOOLFOTO’S ONLINE 


De schoolfoto’s kunt u vanaf vandaag online bekijken. Daarom krijgen alle leerlingen vandaag hun fotokaart met inloggegevens mee naar huis. Voor de goede orde: alle correspondentie over de foto’s dient verder niet via de school, maar rechtstreeks via de fotograaf te lopen. U kunt inloggen door naar de website te gaan:  
www.schoolkidsfotografie.nl 
Daar kunt u “webshop” aanklikken en uw inloggegevens, die u op de kaart hebt staan, invullen door eerst de gebruikersnaam en dan het wachtwoord in te voeren. U ziet dan de foto’s en kunt het formaat en aantal per foto aangeven en evt. kiezen voor canvas, aluminium en extra’s.  
Heeft u meerdere kinderen? Bekijk dan eerst per kind met uw inloggegevens of alles klopt. Daarna kunt u ze 
koppelen. De gekoppelde inloggegevens zullen dan alleen nog werken. U kunt bestellen met iDeal of vooruitbetaling (achteraf zelf overmaken). Zodra de bestelling is betaald wordt deze naar de printcentrale verstuurd en ontvangt u de bestelling binnen 7 werkdagen. 
Canvas en aluminium worden later geleverd! Mocht er een foto niet bij staan of iets niet kloppen dan eerst 
contact met de fotograaf opnemen alvorens u een bestelling plaatst of bij meerdere kinderen deze koppelt. 
U kunt een mail sturen naar schoolkidsfotografie@home.nl .Vermeld altijd de naam en achternaam van uw 
kind en de inloggegevens. Uw mail wordt in de avonduren behandeld.  
Top


11-05-2017
inschrijven avondvierdaagse

INSCHRIJVEN  AVONDVIERDAAGSE 


Haal de wandelschoenen alvast uit de kast en neem de liedjes nog eens door, want de Goirlese Wandelvier-
daagse 2017 dient zich weer aan. Van maandag 12 t/m donderdag 15 juni trekken weer grote linten wandelaars door de contreien van Goirle op weg naar de felbegeerde medaille! Net als voorgaande jaren kunt u uw kind via school voorinschrijven. Vandaag gaat daarover een informatiebrief mee naar huis. De inschrijfmomenten via school vinden plaats op: Vrijdag 12 mei en woensdag 17 mei van 08.30 - 09.00 uur en van 12.15 - 13.00 uur.  

Bij voorinschrijving betaalt u slechts € 4 per kind (graag gepast betalen en de strookjes duidelijk invullen). Als 
uw kind via school staat ingeschreven worden ook de medailles via school uitgereikt.  
Let op: Leerlingen uit de groepen 8 kunnen niet inschrijven, omdat de avondvierdaagse in de kampweek 
valt. 

Top


14-04-2017
lustrumnieuws

OUDERFEESTAVOND  LUSTRUM 24 MEI ! 

Bij de deuren van de lokalen hangen al enige weken de lijsten waarop  u kunt inschrijven voor de lustrum-
feestavond die op woensdag 24 mei in De Commanderie wordt gehouden. Met de bekende band Renegade op het programma belooft dit weer een echte happening te worden. En hoewel het thema bij het lustrum dit keer circus is, hoeft u zeker niet verkleed te komen. Omdat we ons feestje voor de eerste maal “buitenshuis” vieren, is het echt belangrijk dat we vooraf weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Vandaar de inschrijflijsten. 
NIET VERGETEN DUS!! 24 MEI U BENT ER TOCH ZEKER OOK BIJ?                     
N.B.: U hoeft zich natuurlijk maar 1 keer op een lijst in te schrijven! 
 

MARIE SCRIBO TREKT LANGS DE KLASSEN 

Wie de rode draad van ons lustrumproject via ‘t Opschrijverke een beetje volgt, weet dat er al twee brieven 
van directeur Augusto Scribo richting de leerlingen zijn gegaan (inclusief de poster van de circusfamilie). Daarin blies hij nogal hoog van de toren over zijn prachtige circus dat van 22 t/m 24 mei haar tenten opslaat bij ‘t Schrijverke. Inmiddels  komen er toch ook andere berichten over dit “prachtige” circus. Het gaat schijnbaar helemaal niet zo goed met het circus als we zijn vrouw Marie Scribo mogen geloven. Zij heeft inmiddels 
contact opgenomen met de school en maakt nu een rondgang langs de leerlingen. Volgende week daarover 
meer. Als dat maar goed gaat komen! 
 

KINDEREN ALS CIRCUSARTIEST NAAR LUSTRUMFEEST 

Natuurlijk is het leuk als we tijdens ons lustrumfeest tal van circusartiesten mogen begroeten. Daarom zouden 
we het leuk vinden als u uw kind straks in “themastijl” naar school laat komen. En dat hoeft echt niet in complete circuspakken te zijn. Met een beetje fantasie, wat  speciale accenten of een doosje schmink  maakt u van uw kind zomaar een clown, een jongleur, een leeuw of een acrobaat! 
Top


14-04-2017
dasche herdenking groepen 7

DASCHÉ-HERDENKING GROEPEN 7 


De kinderen uit de groepen 7 zijn  flink aan de slag met het Daschéproject. Op donderdag 20 april gaan ze 
als afsluiting daarvan naar de Emmastraat. In bijzijn van de burgemeester en genodigden worden bij het huis 
waar tijdens de Tweede Wereldoorlog de familie Dasché woonde, bloemen gelegd en gedichten voorgelezen. In het Daschéproject maken kinderen kennis met de Joodse familie die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Goirle werd gedeporteerd. Het Daschémonument werd enkele jaren geleden door ’t Schrijverke geadopteerd. De familie werd op 28 augustus 1942 uit het huis aan de Akkerstraat 35 (nu Emmastraat 35) weggevoerd naar kamp Westerbork om vervolgens in Auschwitz te worden omgebracht. Voor het huis zijn inmiddels ook zgn. struikelsteentjes gelegd, waarop de namen van de familie  zichtbaar zijn. Het gezin Dasché bestond uit vader Erich, moeder Esther en de kinderen Valerie (11), Elisabeth (9) en Tobias (1). Tot september 1941 bezochten de meisjes de openbare lagere school in Goirle. Na september 1941 kregen zij onderwijs bij hun voormalige leraar thuis. Kinderen die in deze tijd ook bij ons op school hadden kunnen zitten...  Daarom luiden we op 20 april voor hen opnieuw de schoolbel. Een geluid dat de herinnering levend moet houden en kinderen anno 2017 een wijze les moet leren! Ouders en belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om deze herdenking bij te wonen. De tijden:
7 I/J: 13.15-13.45 uur
7M/D:13.50-14.20 uur
7 M/R: 14.20-14.50 uur. 
Top


14-04-2017
koningsspelen 2017

KONINGSSPELEN: BOL VAN BEWEGING 


Volgende week vrijdag zullen de Koningsspelen ervoor zorgen dat we actief de meivakantie in gaan. Na een 
Koninklijk ontbijtje op school, (vergeet niet bord, beker en bestek mee te nemen!!) staat de dag in het 
teken van “lekker bewegen!” Fijn dat we heel wat hulpouders mogen verwelkomen, maar voor de bovenbouw 
komen we er nog wel een paar tekort!
Dus…...welke vader/moeder/opa/oma/tante/ buurman helpt ons uit de brand? Intekenen kan via de lijst bij 
de klas of stuur een e-mail naar marloes@schrijverke.nl. De hulpouders krijgen op maandag 17 april een 
brief met meer informatie. En wat de leerlingen betreft: die komen op 21 april natuurlijk allemaal in het oranje 
naar school. Tenslotte nog speciale aandacht voor de fotowedstrijd, want wie wil er nou niet op een koning of 
koningin lijken? Daarover meer op de laatste pagina van dit Opschrijverke! 
Top


06-04-2017
schoolhockeytoernooi

SCHOOLHOCKEYTOERNOOI 


Het voetbaltoernooi ligt nog maar één dag achter ons of een ander zeer groot toernooi is alweer in aantocht. Op woensdag 31 mei gaat MHC Goirle voor de vierde keer haar velden beschikbaar stellen voor het schoolhockeytoernooi waaraan kinderen van groep 3 t/m 8 kunnen deelnemen. Er wordt gespeeld in gemengde teams  die bestaan uit 6 spelers. Vandaag krijgen alle leerlingen uit de betreffende groepen een deelnameformulier mee. Je kunt deze tot uiterlijk donderdag 13 april retourneren. Ook dienen kinderen aan te geven of ze zelf al een bitje hebben. Zoniet, dan worden deze door MHC Goirle ter beschikking gesteld. Uiteraard hebben we weer echt heel veel ouders nodig die als begeleider willen meedoen. Dus hockey-minded Schijverke……we zien jullie respons tegemoet! 
Top


06-04-2017
paaslente-viering

PAASLENTE-VIERING 

Nu de bloesem aan de bomen staat, het lentezonnetje volop schijnt en de koeien de wei inspringen, komt natuurlijk ook onze paas-/lenteviering snel dichterbij: vrijdag 14 april is het zover! Traditiegetrouw een activiteit waarbij we er op uittrekken om al dat goede lentenieuws met eigen ogen te aanschouwen. Hier volgt het overzicht van onze uitstapjes: 
Groepen 1-2 bezoeken de boeren in de omgeving (vervoer met de auto); 
Groepen 3 gaan naar de manege (vervoer met de auto); 
Groepen 4 en groep 4/5 gaan per boerenkar naar de Rovertsche Ley (educatieve wandeling en in bossen spelen); 
Groepen 5 bezoeken lopend Kaas-boerderij De Leyendaeler; 
Groepen 6 gaan naar de hei waar zij onder begeleiding een wandeling maken (grafheuvels). Voorafgaande aan 
deze wandeling gaan ze op maandag 10 april naar het Heem om daar het een en ander over de grafheuvels te 
weten te komen;  
Groepen 7 gaan knutselen en een speurtocht doen; 
Groepen 8 gaan lopend naar het bos. 
 
De ouders van de groepen 1/2 en 3  kunnen bij de klassen inschrijven als ze voor het vervoer willen zorgen.  
Omdat we een week later tijdens Koningsspelen al van een koninklijk ontbijt op school genieten, hebben we 
het paasontbijt dit jaar maar achterwege gelaten.  De kinderen hoeven deze dag overigens geen fruit mee te nemen: ze krijgen namelijk al een aantal traktaties vanuit school. Tenslotte willen we u erop wijzen de kinderen niet in hun netste kloffie naar school te sturen. Bij uitjes naar het platteland en het bos mag je best een beetje vuil worden, toch?! 
Top


02-04-2017
uitnodiging ouderfeestavond

OUDERFEESTAVOND

Hier ziet u de uitnodiging voor de lustrumfeestavond die op woens-dag 24 mei bij De Commanderie zal worden gehouden! Of het dak er daar op blijft zitten is maar de vraag, want we zijn blij dat we deze avond Renegade hebben kunnen strikken om er een echt feestje van te maken. Bij de klassen hangen vanaf vrijdag intekenlijsten, omdat we graag een beeld hebben van het aantal feestgangers. Mis het niet… want er wordt nog zeker 5 jaar lang over gesproken!!!!
Top


02-04-2017
ouderhulp koningsspelen

OUDERHULP KONINGSSPELEN

Na het geweldig aantal aanmeldingen voor ons lustrumfeest, willen we toch ook nog een beroep doen op ouderhulp voor de Koningsspelen die op vrijdag 21 april worden gehouden. De lijsten hangen alweer even bij de lokalen, maar de respons blijft een beetje achter. Wel moeten we er eerlijkheidshalve bijzeggen dat het kan gebeuren dat u zich opgeeft voor bijvoorbeeld de onderbouw, maar toch in de bovenbouw terecht komt. We gaan proberen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeur, maar het ligt een beetje aan het aanbod. Maar wat maakt dat uit, het is en blijft een gezellige, sportieve dag.
Top


31-03-2017
scribo-post

CIRCUS SCRIBO LAAT WEER VAN ZICH HORENAugusto Scribo stuurde deze week weer een bericht naar de kinderen. Daarbij werd ook een circusposter in de klassen aangeleverd. Op deze poster maken we kennis met de cast van het inmiddels sterk uitgedunde circus (dat zeker ook de nodige vragen oproept): Directeur Augusto Scribo, zijn vrouw Marie, zijn dochter Demi en hun trouwe knecht Macaroni (tevens beheerder van een klein vlooiencircus).  ’t Is maar dat u de namen kent, als u thuis door de kinderen wordt overhoord!

Hieronder de inhoud van de brief:

Beste kinderen,

Hierbij weer een briefje van Augusto Scribo. Directeur van het meest fantastische circus op aarde! Jaja, 22 mei komt al wat dichterbij, ik krijg er steeds meer zin in om jullie onze fantastische circusshow te komen laten zien.

Met ons gaat het allemaal prima. Nou ja, er zijn natuurlijk wel een paar kleine probleempjes, maar daar hebben we het gewoon niet over. Komt allemaal goed hoor.

Ik heb voor elke klas een circusposter opgestuurd, zodat jullie ons een beetje beter leren kennen.  Hopelijk geven jullie de poster een mooi plekje in de klas.
Natuurlijk sta ik zelf in mijn directeursjas op de poster. Ik heb mijn knopen speciaal voor de foto extra gepoetst. Naast mij staat in haar bloemetjesjurk mijn lieve vrouw Marie. Ze is best zenuwachtig voor de voorstelling en maakt zich overal druk om.   Aan de andere kant mijn trouwe knecht Macaroni. Hij oefent de hele dag met zijn vlooiencircus.  Had ik al verteld dat één van zijn vlooien afgelopen week weer was ontsnapt. Oei, oei wat hebben we een jeuk gehad.

Daaronder zie je ook mijn dochter Demi staan. Natuurlijk met een ijsje in haar hand. Daar is ze namelijk dol op.  Altijd zeuren om een ijsje!  Ja met Demi is het natuurlijk niet helemaal goed gegaan. Maar ach, daar heb ik het liever niet over. 

Nee hoor, de voorbereidingen verlopen allemaal heel goed en probleemloos. Maken jullie je maar geen zorgen. Ik zie jullie straks allemaal op het Schrijverke. Reken er maar op dat het een mooie show gaat worden!! Wat zeg ik… een fantastische show!


                                                                                               Gegroet  Augusto Scribo
 
Top


24-03-2017
aanmelden broertjes /zusjes

OPEN DAG

Het was weer lekker druk op onze Open Dag. Veel nieuwe ouders die een kijkje kwamen nemen op ‘t Schrijverke. Allemaal met dezelfde opdracht: hoe kies ik een goede basisschool uit voor mijn kind? Laten we hopen dat hun keuze uiteindelijk op ‘t Schrijverke gaat vallen. Na de Open Dag is het natuurlijk wachten op de nieuwe aanmeldingen. Pas als we een beeld hebben hoeveel leerlingen volgend jaar onze school bezoeken, kun-nen we gaan werken aan het plaatje voor 2017-2018. We wachten af.


AANMELDEN BROERTJES/ZUSJES

In dat kader zou het ook fijn zijn als u broertje/zusjes, die volgend schooljaar naar ’t Schrijverke komen, zo spoedig mogelijk (liefst voor 1 april) aanmeldt. Want uiteraard zijn die ook erg belangrijk voor ons formatieplaatje.
Top


24-03-2017
schoolfotograaf 2017

SCHOOLFOTOGRAAF IN AANTOCHT

Van maandag 3 t/m donderdag 6 april bezoekt schoolkidsfotografie onze school. Vandaag krijgt u de fotokaarten mee naar huis waarop u een keuze kunt maken op welke manier uw kind(-eren) op de foto moet(-en) worden gezet. Zorgt u ervoor dat deze kaarten uiterlijk vrijdag 31 maart terug zijn op school. Dit jaar werkt de fotograaf overigens met een nieuwe kaart met nieuwe achtergronden waaruit u kunt kiezen. Op maandag 3, dinsdag 4 en donderdag 6 april krijgt u na school gelegenheid om broertjes/zusjes samen op de foto te laten zetten. Nadat de foto’s zijn genomen, komen ze 4 weken nadien online te staan. Dit wordt vooraf in ’t Opschrijverke vermeld. U heeft dan vrijblijvend de mogelijkheid de foto’s te bestellen. Mocht er iets niet kloppen of heeft u vragen dan gaat dat nooit via school, maar altijd rechtstreeks via de fotograaf.
Maandag 3 april
9.00 portret groep 8 J/A
9.30 portret groep 8 I
10.00 portret groep 8 N/J
10.30 portret groep 5 A/C
11.00 portret groep 5 W/B
11.30 portret groep 4 D/D
       
13.00 portret groep 6 M/V
13.30 portret groep 6 R/D
14.00 portret groep 6 I/D
14.30 portret groep 4 L/A
Dinsdag 4 april
9.00 portret groep 7 I/J
9.30 portret groep 7 M/D
10.00 portret  peuters peut.plein
10.30 portret groep 1/2 N/J
11.00 portret groep 1/2 Y/E
11.30 portret groep 1/2 Corine
       
13.00 portret groep 1/2 K/M
13.30 portret groep 1/2 M/E
14.00 portret instapgr. M
14.30 portret groep 3 A/M
Woensdag 5 april
8.45u portretfoto groep 3 A/A
9.15u. groepsfoto groep 3 A/A
9.30u. portretfoto groep 4/5 A/P
10.00u. portretfoto groep 7 R/M
10.30u.  portretfoto groep 3 S/M
       
       
11.20 groepsfoto groep 7 M/D
11.30 groepsfoto groep 7 I/J
11.40 groepsfoto  groep 4 L/A
11.50 groepsfoto groep 4 D/D
12.00 groepsfoto groep 3 S/M
12.10 groepsfoto groep 5 W/B
12.20 groepsfoto groep 6 M/V 
Donderdag 6 april
8.40 groepsfoto  groep 7 R/M
8.50 groepsfoto groep 8 J/A
9.00 groepsfoto groep 8 I
9.10 groepsfoto  peuters peut. plein
9.20 groepsfoto instap M
9.30 groepsfoto groep 1/2 N/J
9.40 groepsfoto groep 1/2 Corine
9.50u groepsfoto groep 1/2 Y/E
10.00 groepsfoto groep 1/2 M/E
10.10 groepsfoto groep 1/2 K/M
10.20 groepsfoto groep 6 I/D
10.30 groepsfoto groep 6 R/D
10.40. groepsfoto  groep 4/5 A/P
10.50 groepsfoto groep 8 N/J
11.00 groepsfoto groep 3 A/M
11.10 groepsfoto groep 5 A/C
Maandag , dinsdag en donderdag de broertjes/zusjes foto's na 15.00 uur
Top


24-03-2017
ouderhulp lustrum

OUDERHULP LUSTRUM

Er zijn al flink wat ouderhulpformulieren binnengekomen. Ouders die er graag een dagje bij willen zijn als we straks ons lustrumfeest vieren. Maar we hebben van 22 t/m 24 mei echt heel veel helpende handjes nodig, dus hopen we dat er nog wat aanbod bij gaat komen. Daarom verlengen we de aanmeldtermijn t/m woensdag 29 maart. U kunt het formulier inleveren bij de leerkrachten. Misschien belangrijk te vermelden dat we tijdens het feest op maandag en dinsdag met het continurooster werken. De kinderen gaan dan van 8.30u aaneensluitend tot 14.30u naar school. Op woensdag gelden overigens de gewone schooltijden van 8.30 tot 12.30 uur. Voor degenen die het ouderhulp-formulier kwijt zijn, hebben we het op de laatste pagina van dit Opschrijverke nog een keer weergegeven.
Top


17-03-2017
vlog

Onze nieuwe vlog!

Alvast een kijkje nemen op  onze school nog voor de open dag? Bekijk de vlog die Elisio, Jaap, Piek en Yulia hebben gemaakt !


Top


16-03-2017
aanscherping leerplichtwet

AANSCHERPING  LEERPLICHTWET 


Vanaf 1 april 2017 moeten alle basisscholen  in  Nederland  ongeoorloofd verzuim melden bij het verzuimloket 
van DUO. Voor de scholen van Edu-Ley  reden  om  gezamenlijk  nog  eens goed te kijken hoe we binnen de verschillende  scholen  omgaan  met  verlofaanvragen.  Samen  met  de  leerplichtambtenaar hebben we een gezamenlijk beleid opgesteld. Ook maken we gebruik van een uniform aanvraagformulier.  U  kunt dit formulier vanaf  nu  vinden  op onze  website.  Daarnaast  is  er een  fysiek  exemplaar  op  te halen bij onze administratie. 
Op  de  achterzijde  van  het formulier kunt u lezen wat de  wettelijke  regels  zijn en  hoe  alle  Edu-Ley scholen deze toepassen. 
Top


16-03-2017
thema-avond hoog-sensitiviteit

THEMA-AVOND MAANDAG 27 MAART: HOOG-SENSITIVITEIT 


Kan je kind heftig reageren op ogenschijnlijk kleine dingen? Is je kind soms heel perfectionistisch? Kan hij/ 
zij slecht tegen veel prikkels? Lijkt je kind zo gevoelig voor sfeer of veranderingen? Heeft hij/ zij veel oog voor 
detail? Is je kind zo bezorgd om anderen? Wil je kind vaak bevestiging hebben? Raakt je kind volledig overstuur bij een correctie op strenge of harde toon? Stelt hij/ zij vaak diepzinnige vragen? Is hij/ zij bang om fouten te maken?  
Wellicht is je kind wel hoogsensitief! Wist je namelijk dat 20% van de mensen hoogsensitief is? Is dat dan weer een zoveelste label, of een aandoening? Welnee! Het is een karaktereigenschap, met veel mooie kanten, maar ook soms met wat andere behoeften.  Tijdens de informatie-avond 'Het Hoogsensitieve Kind (HSK)' gaan we hier dieper op in. 
Hoe herken je het? Wat zijn goede tips&tricks? Wees welkom op maandag 27 maart, van 19.30u. tot 21.00u.  
Graag aanmelden voor 24 maart zodat wij weten hoeveel ouders wij kunnen verwachten. 
Aanmelden via oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl  
Top


10-03-2017
lustrumfeest ouderhulp

LUSTRUMFEEST: CIRCUS SCRIBO

Vandaag krijgen de oudsten een brief mee naar huis waarin om ouderhulp wordt gevraagd voor ons lustrumfeest. We hebben ervoor gekozen alle gevraagde ouderhulp op één formulier te zetten. Daarmee voorkomen we dat u vanuit elke lustrumwerkgroep apart wordt benaderd. Leest u de info op de brief goed door, elke lustrumdag heeft namelijk een ander karakter. Natuurlijk hopen we dat zoveel mogelijk ouders een dagje komen meedraaien bij ons 6de lustrum. De ervaring leert dat kinderen het echt geweldig vinden als hun “papa of mama” het feest komen meevieren. En natuurlijk zijn wij als team en AC er ook erg blij mee! 
Er schijnt trouwens vanuit circus Scribo al een brief naar de kinderen onderweg te zijn. Volgende week laten we u -via ‘t Opschrijverke- ervan meegenieten. Ook al omdat we het belangrijk vinden dat thuis ons circusverhaal een beetje gaat leven.
Top


10-03-2017
open dag 22 maart

OPEN DAG 22 MAART

Op woensdag 22 maart staat onze school open om nieuwe, belangstellende ouders en kinderen een kijkje te laten nemen op ‘t Schrijverke.
‘s Morgens kunnen zij van 9.00 tot 12.00 uur de school “in bedrijf” zien. Ook ’s avonds tussen 19.00 uur en 20.30 uur is er gelegenheid om rondgeleid en geïnformeerd te worden. Deze week heeft u allemaal onze nieuwe poster voor deze Open Dag ontvangen. Natuurlijk hopen we dat u deze poster op een mooi, zichtbaar plekje wilt neerhangen. Een goede manier een beetje aandacht te vragen voor onze school. Maar natuurlijk hoort daar ook wat mond-tot-mondreclame bij. Dus hopelijk ontpopt iedereen zich de komende tijd in de ‘Goirlese wandelgangen’ tot ware ambassadeur van ‘t Schrijverke.
Top


27-02-2017
foto's carnavalsfeest

Foto's van carnaval


Bij het meest rechtse schriftje van onze site zijn al weer een heleboel leuke foto's te vinden van ons zeer geslaagde carnavalsfeest ! Het kan zijn dat er in de loop van de week nog meer foto's bij gaan komen.
Top


23-02-2017
evaluatie overblijven

EVALUATIE OVERBLIJVEN

Aan het begin van dit jaar is de opzet van het overblijven veranderd. Het doel van de nieuwe opzet is kinderen meer ruimte te geven tijdens het buitenspelen. Door met een kleinere groep buiten te zijn, kan de veiligheid beter gewaarborgd blijven. Vorige week is er een eerste evaluatie geweest met het bestuur van ’t Overblijverke en de schoolleiding. Daarnaast zijn de ervaringen van leerlingen van een aantal groepen geïnventariseerd en hebben we gekeken naar reacties van een aantal ouders. De ervaringen van kinderen waren over het algemeen zeer positief: ‘minder druk waardoor je geen andere kinderen omver loopt’, ‘meer spelmateriaal waar je gebruik van kan maken’, ‘door wat later te eten, heb ik halverwege de middag geen honger meer’. Er waren opmerkingen over hetgeen de kinderen jammer vonden: ‘ik zie mijn jongere broertje/zusje nu niet in de pauze’, ‘ik moet nu wat later eten, heb al honger om 12 uur’. De ervaringen van de overblijfcommissie zijn positief. Ze zien minder ongelukken en kinderen zijn meer samen aan het spelen. Zowel het bestuur van ’t Overblijverke als de schoolleiding besluiten het overblijven in de huidige vorm voort te zetten. Daarbij proberen we voor de aandachtspunten die de kinderen ons gegeven hebben, een oplossing te vinden. In het overleg kwam nog een aantal zaken naar voren waar we u als ouder/verzorger bij nodig hebben:
- wanneer de kinderen tussen de middag thuis eten, zijn zij om 12.55 uur weer welkom op school
- honden graag buiten het schoolplein houden.
Tot zover de stand van zaken rondom het “vernieuwde”” overblijven.

Top


23-02-2017
studiedag 13 maart

13 MAART STUDIEDAG

Studiedagen blijken -ondanks de vroege aankondiging- toch nog weleens te verrassen. Daarom zeggen we het nog een keer: maandag 13 maart is het weer zover! Dan staat de volgende studiedag op de kalender. Houdt u er dus rekening mee dat alle kinderen die dag vrij zijn.

Top


16-02-2017
carnaval komt er aan

CARNAVAL

Meneer Herwin overhandigt aan onze schoolprins (wie o wie?) de sleutel van de school en dan kunnen alle remmen los. Na de polonaise op de speelplaats zetten de leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 het carnavalsfeest op school voort, waarbij natuurlijk weer een gezellig carnavalscircuit op het menu staat. De overige groepen begeven zich naar feestzaal Mainframe waar ze ongetwijfeld de juiste entourage zullen vinden om er weer een ‘fèn fisje’ van te maken. Tijdens het feest mogen de winnaars van de play-back voorrondes nog even laten zien waarom ze als beste van hun parallelgroep werden gekozen. Om 12.30 uur begint de vakan-tie. De één gaat onvermoeid nog vier dagen door in de polonaise, terwijl de ander wellicht de lange latten onderbindt of gewoon lekker thuis blijft. Wat je ook gaat doen, we wensen je in ieder geval allemaal een hele fijne vakantie!

Voor vrijdag 24 februari natuurlijk allemaal de feestneus op en je carnavalspak aan! Let erop dat je geen confetti mee naar school mag nemen en zorg ervoor dat op losse attributen je naam staat. Veel plezier allemaal!

Groep 6 kwam al aardig in de carnavalsstemming afgelopen maandag. Het was niet zomaar een bezoek van Stichting De Ballefrutters aan onze leerlingen van de groepen 6. Met maar liefst 4 man sterk kwamen zij afgelopen maandag uitleg geven over alles wat met Carnaval te maken heeft. Onder hen prins Corné den Twidde van Goirle en de hoffotograaf. Onze leerlingen hebben uiteraard veel opgestoken. De geluksvogels in de 3 groepen werden zelfs aangekleed als carnavalsprins of tot winnaar van de kleurplatenwedstrijd gekozen. Alaaf!

De leerlingen uit groep 6 M/V en de kleuters van M/E hadden helemaal geluk afgelopen maandag. Ze zijn helemaal klaar voor het carnaval na het ‘Waogens Louwe’. Hand in hand bezochten ze de bouw-hal in Tilburg waar ze -zo gaat dat nou eenmaal met “louwers”- van de ene verbazing in de andere vielen. Er werd nog volop gewerkt met foam, polyester en papier-maché. Leuk om al die verschillende technieken te zien. Dat alles om er straks een hele mooie optocht van te maken. En natuurlijk mocht de hele bubs nog even poseren op de prinsenwagen. Bofferds!

Top


16-02-2017
voorleeskampioen

VOORLEESKAMPIOEN!

Gesteund door enthousiaste klasgenoten bond Yara van Kesteren uit groep 7 R/M gisteren in het CC Jan van Besouw de strijd aan met de andere voorleeskampioenen uit Goirle. Hoewel onze eigen kampioen het voortreffelijk deed en de zaal muisstil kreeg, ging de titel ‘Goirles Voorlees-kampioen’ dit keer toch naar Den Bongerd. Jammer, maar we blijven trots op je Yara!

Top


10-02-2017
groep 4 thema

GROEP 4 TAALTHEMA LEKKER

Ze zijn “lekker” bezig daar in de groepen 4. Nou is dat niet zo moeilijk, want het taalthema neemt hen bij de hand om een reisje door de wereld van de voeding te maken.

Zo komt er a.s. vrijdag iemand in de klassen om uitleg te geven over de voedselbank. En natuurlijk mogen de leerlingen de hele week iets meenemen om aan de voedselbank te schenken. Vrijdag 17 februari lijkt de dag van de culinaire hoogstandjes te worden. De groepen 4 worden dan stuk voor stuk omgebouwd tot specialiteitenrestaurants:

Gr 4 LA : eten van vroeger

Gr 4 DD: buitenlands eten

Gr 4 AP: Hollandse pot

De kinderen gaan bij een aantal ouders thuis iets te eten maken om later te serveren in het eigen restaurant aan de andere groepen 4. Ze moeten wel allemaal hun eigen bordje, beker en bestek meenemen. Nou, als dat geen ‘lekker’ weekje wordt. Michelin kan zijn sterren alvast klaarleggen!

Top


10-02-2017
rapporten en gesprekken

RAPPORTEN EN 10-MINUTENGESPREKKEN

Donderdag 23 februari gaan de rapporten mee naar huis voor de groepen 3 t/m 8. De bijbehorende 10-minutengesprekken vinden plaats in de week na de carnavalsvakantie. De uitnodigingen hiervoor kunt u komende week verwachten.

De oudergesprekken voor de kleuters zijn - zoals wij eerder berichtten- voortaan gespreid over het hele schooljaar. Ouders die nu aan de beurt zijn ontvangen een Kijk-verslag van hun kind en kunnen voor een 10-minutengesprek intekenen op de lijsten bij de kleuterlokalen.

Top


03-02-2017
overblijverke zoekt versterking

OVERBLIJVERKE ZOEKT VERSTERKING

’t Overblijverke is met spoed op zoek naar nieuwe overblijfkrachten voor de maandag, dinsdag en/of donderdag. Ze hebben zowel vaste- als invalkrachten nodig. Als je overblijft, krijg je hier een leuke belastingvrije vergoeding per keer voor.

Je eigen (klein-)kinderen blijven op de dag dat jij overblijft, gratis over.

Heb je zelf geen interesse, maar ken je wel iemand waar dit iets voor zou kunnen zijn, geef dit bericht dan door! Opa, oma, buurvrouw, tante, vrienden…… Voor meer informatie kun je terecht bij: Anique Dickens, telefoonnummer 013-5300989.

Je kunt ook langskomen tijdens onze administratie uren op school:

Maandagmiddag tussen 14.30 en 15.15 uur en op vrijdagochtend tussen 8.15 en 8.45 uur. Je kunt ’t Overblijverke vinden in de (P)aula onder het computerbalkon.

Top


03-02-2017
carnavalsplannen

GEZELLERIKKEN WORDEN WAKKER!

De eerste “krakers” klinken alweer door de school, de echte liefhebber oefent alvast in zijn eentje de polonaise en de werkgroep carnaval draait op volle toeren. Natuurlijk moeten we nog een paar weken wachten, want het echte feest barst pas los op vrijdag 24 februari. Maar we willen vooraf weer een oproep doen, om straks voldoende hulpouders bij het carnavals-circuit van de onderbouw in te kunnen schakelen. (1 t/m 4 in dit geval). Misschien zijn de intekenlijsten u nog niet opgevallen, maar zoals het motto in Ballefruttersgat dit jaar luidt: ‘Agget zuukt dan vèèndet!’ Bij de betreffende lokalen kunt u ze vanaf morgen vinden. De groepen 5 t/m 8 gaan ook dit jaar naar Mainframe om te laten zien hoe een echte Gezellerik carnaval viert. De voorrondes voor de eindshow zijn inmiddels in de verschillende klassen begonnen. Van elke parallelgroep zal er straks één optreden in Mainframe te bewonderen zijn. Doe je best allemaal!

Top


02-02-2017
foutje met bingogetallen

Foutje ...!


In het Opschrijverke van deze week zijn per ongeluk geen nieuwe bingogetallen komen te staan. Onze excuses hiervoor. We plaatsen in 't Opschrijverke van komende week een dubbele trekking om dit goed te maken!
Top


30-01-2017
ouderavond kind online

OUDERAVOND: HELP, MIJN KIND WIL ONLINE!

(over media en opvoeden)

Graag nodigen we ALLE ouders, maar vooral ouders van kinderen uit groep 4/5/6, uit voor een ouderavond over uw kind en media, op maandag 6 februari van 20.00 – 21.30 (inloop vanaf 19.45).
Deze avond vindt plaats in de lerarenkamer van 't Schrijverke. Onderbouwleerlingen zijn vooral bezig met tablets en allerlei apps, spelletjes of digitale kinderboeken, terwijl de bovenbouwleerlingen meestal al een smartphone hebben en sociale media gebruiken.
Mediaopvoedingsvragen van ouders lopen daardoor nogal uiteen. Gaat het bij oudere kinderen over veilig gebruik van social media (hier werd vorig jaar al eens een avond aan besteed), hebben ouders met jongere kinderen vragen over veilig online spelen, gezonde beeldschermtijd en de kwaliteit van apps. Hoe geef je als ouder het goede voorbeeld? Welk mediagedrag wil je begrenzen of juist stimuleren? Wat is kwaliteit bij apps en games? U wordt tijdens deze avond geprikkeld om na te denken over het maken van keuzes: wat voor soort mediaopvoeder bent u eigenlijk?

Na deze avond gaat u naar huis met stof tot gesprek met elkaar én uw kinderen. En tips natuurlijk. Komt u ook?

Aanmelden voor vrijdagmiddag 3 februari: oudercontactfunctionaris@schrijverke.nl Hartelijke groet, Karen (Eauzeau Communicatie) Marjolein(Oudercontactfunctionaris)
Top


30-01-2017
citoweken

CITOWEKEN


De komende twee weken zullen er in alle groepen Cito-toetsen worden afgenomen. Het gaat hier om de zgn. midden versie (M) van het leerlingvolgsysteem. Cito is de afgelopen jaren bezig geweest de toetsen te herschrijven en aan te passen. Regelmatig worden deze nieuwe toetsen ingevoerd. Zo zullen in de groepen 6 voor de eerste keer de nieuwe versies spelling, rekenen en begrijpend lezen worden afgenomen. Tijdens de Citoperiode die twee weken gaat duren kunt u overigens niet terecht in het Ouderportaal van ParnasSys. Als alle resultaten weer up-to-date zijn, gaat het Ouderportaal weer open.
Top


19-01-2017
bingokaarten

BINGOKAARTEN

Nog één week heeft u de tijd om Bingokaarten te kopen. In het volgende Opschrijverke ziet u de eerste getallen weer verschijnen. Dus haast u naar de leerkrachten om wellicht de winnende kaart te bemachtigen. En mocht dat niet het geval zijn, dan zorgen de tussenliggende stergetallen ongetwijfeld voor een hoop spelplezier. Voor € 5 speelt u mee en draagt u ook nog eens een steentje bij aan ons komende lustrumfeest.

Top


19-01-2017
lustrumthema

LUSTRUMFEEST THEMA: CIRCUS!

Van 22 t/m 24 mei gaan we weer een fantastisch feestje vieren op ‘t Schrijverke. Team- en AC-leden zijn inmiddels verdeeld over een 8-tal werkgroepen en achter de schermen zijn de voorbereidingen in volle gang. De komende tijd gaan we steeds meer tipjes van de sluier oplichten, maar vandaag kunnen we u al melden dat ons 6de lustrumfeest geheel in het teken staat van “het circus!” In een tijd dat het circus vecht voor zijn bestaan, probeert ook Circus Scribo het hoofd boven water te houden. Een circus dat 25 jaar geleden ook al zijn tenten bij ‘t Schrijverke opsloeg. Maar helaas zijn de tijden veranderd! In ieder geval zal het feest weer bol staan van spektakel, intriges en amusement. De komende tijd wordt u ongetwijfeld op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Voor nu misschien al best fijn om te weten dat we het leuk zouden vinden als er straks zoveel mogelijk kinderen als circusartiest verkleed aanwezig zijn op ons themafeest. Met het actuele aanbod aan carnavalskleding wellicht iets om rekening mee te houden. Daarnaast hebben we natuurlijk van 22 t/m 24 mei enorm veel hulpouders nodig, want een beetje fatsoenlijk circuspersoneel, daar is in deze tijd bijna niet aan meer te komen….! Van trapezemedewerkers tot popcornbakkers, we kunnen ze straks allemaal gebruiken. Ook voor het schoolreisje dat gepland staat op 7 juli zullen we nog een beroep op u doen. Tenslotte wijzen wij u op woensdagavond 24 mei als we met ouders en teamleden ons gezellig slotfeest gaan houden. Dus op naar de markeerstift en aanstrepen al die data in de agenda’s !!!

 

Top


13-01-2017
lustrumfeest

LUSTRUMFEEST 22 t/m 24 MEI

Ja, dit jaar gaat het weer gebeuren. De komende maanden zullen er steeds meer tipjes van de sluier worden opgelicht van ons 6de lustrumfeest. Vooralsnog willen we u nadrukkelijk vragen de data 22 t/m 24 mei te markeren in uw agenda. Grote kans dat we voor die dagen ontzettend veel ouderhulp nodig hebben. Niet alleen fijn voor ons, maar zeker ook voor uw kinderen om samen het feestje mee te kunnen vieren.
Top


13-01-2017
schoolorkest

SCHRIJVERKES SCHOOLORKEST

Zoals eerder gemeld start volgende week donderdag 19 januari het Schrijverke SchoolOrkest weer.
Zit jij in groep 5 of hoger en speel je een instrument? Dan is dit je kans om mee te doen! We repeteren op donderdag van 15.00 tot 15.45 uur. Het maakt niet uit of je een beginnende muzikant bent of al gevorderd, de muziek wordt aangepast aan elk niveau. Inschrijfformulieren vind je bij de conciërge.
Top


13-01-2017
nieuwjaarswens

EEN GOED EN GEZOND 2017!

Het nieuwe jaar is begonnen. Een jaar waarin zich weer nieuwe mogelijkheden en kansen zullen voordoen. We sloten 2016 af met een kerstviering waarin we met elkaar het licht in de school en de wijk brachten. Een groot lint van kleine lichtjes bracht de leerlingen, ouders, team en buurtgenoten bij elkaar. Daarbij stond verbinding en saamhorigheid centraal. Een mooi moment! Wanneer we kijken naar de uitdagingen die de maatschappijen het onderwijs ons in 2017 geven, zal verbinding en saamhorigheid weer centraal moeten staan. We nemen het licht uit de kerstviering dan ook mee naar 2017 om met elkaar kansen en mogelijkheden, persoonlijk welbevinden en krachten te zien en te ontwikkelen. Namens het team van ’t Schrijverke wens ik u een goed en gezond 2017.
Herwin Roberts

Top


16-12-2016
overblijven verandert

Overblijven verandert


Vanaf 9 januari 2017 wordt het overblijven anders georganiseerd. We zien de afgelopen jaren een sterke stijging van het aantal leerlingen dat overblijft. Een gemiddelde dag levert al snel 425 overblijvers op. Dit bete-kent veel drukte en dat is niet altijd goed te organiseren. Daardoor hebben leerlingen het niet altijd naar hun zin en kunnen we minder aan hun behoeften tegemoet komen. In goed overleg tussen ’t Overblijverke en de directie is er een andere aanpak opgezet. We willen u hiervan op de hoogte brengen, zodat u weet met welke veranderingen u rekening moet houden:
- Leerlingen van groep 1 t/m 4 eten van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna gaan zij naar buiten om te spelen.
- Leerlingen van groep 5 t/m 8 beginnen met buitenspelen van 12.00 tot 12.30 uur. Daarna gaan zij naar binnen om te eten.
- Alle leerlingen die thuis eten kun-nen vanaf 12.55 uur weer op school komen. Let op: dit is later dan eerst.

Wij denken dat door bovenstaande aanpassingen er meer rust en overzicht tijdens het overblijven ontstaat en de leerlingen zich beter kunnen ontspannen.

Overblijven bij andere leerlingen thuis: Vooral in groep 7 en 8 zien we dat leerlingen soms met andere leerlingen tussen de middag naar huis gaan. Echter weten hun ouders dat niet. Zij denken dat hun zoon/dochter op school overblijft. Op school worden er dan andere afspraken met vriendjes/vriendinnetjes gemaakt en zijn zij tijdens het overblijven niet op school. Zowel school als het ’t Overblijverke heeft hier geen zicht op. Voor u als ouder/verzorger is het belangrijk te weten dat de verantwoordelijkheid in bovenstaande situatie niet bij school of ’t Overblijverke ligt, maar bij u als ouder. We willen u dan ook vragen hier met uw zoon/dochter goede af-spraken over te maken.

Top


16-12-2016
vervangingproblematiek

Vervangingsproblematiek


Geachte ouders/verzorgers,
“Bijna 90 procent van de schoolbesturen heeft dit schooljaar moeite om vervanging te regelen als een juf of meester ziek is. Van de 513 ondervraagde schoolbesturen, met 4.500 scholen onder zich, zegt driekwart dat het tekort aan krachten te maken heeft met de Wet werk en zekerheid (WWZ).“
 
Ongetwijfeld heeft u de afgelopen maanden via de media nog veel meer gehoord over de Wet werk en zekerheid. Deze wet heeft tot doel om werknemers meer baanzekerheid te bieden. Dat doel begrijpen we, maar het gevolg van deze wet is dat het voor scholen moeilijk is vervangers aan te stellen voor zieke leraren. Hieronder hebben we enkele vragen en antwoorden op een rij gezet. We hopen u hiermee meer inzicht te bieden in het hoe en waarom van de problemen en de ontwikkelingen die gaande zijn.
Waarom de Wet werk en zekerheid een probleem is voor ons onderwijs
De Wet werk en zekerheid, wat houdt die ook alweer in?
De Wet werk en zekerheid (Wwz) is een wet die de positie van flexwerkers op de gehele arbeidsmarkt moet versterken. Dankzij deze wet hebben zij bijvoorbeeld eerder recht op een vast contract. De belangrijkste regelingen in deze wet zijn voor het primair onderwijs ingegaan op 1 juli 2016. Deze regels gelden nu alleen voor het bijzonder onderwijs. Verwacht wordt dat de Wwz over enkele jaren ook voor het openbaar onderwijs gaat gelden.
Waarom is de Wwz een probleem voor het primair onderwijs?
De Wwz houdt geen rekening met de specifieke situatie in het primair onderwijs. Het probleem zit bij de vervanging van zieke leraren. Dat is bij uitstek tijdelijk werk. In het primair onderwijs worden alle zieke leraren in principe vervangen. Er zijn echter weken dat er vervangers nodig zijn, op alle scholen tegelijk. Dat is tijdens een griepgolf. Daarvoor zijn extra vervangers nodig. Volgens de huidige regels moeten deze  vervangers al een vast contract krijgen wanneer zij in drie jaar tijd zes keer één dag een zieke collega hebben vervangen. Die grens is snel gepasseerd. Dat betekent dat een schoolbestuur wel erg veel vervangers nodig heeft om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen. Het gevolg van veel verschillende vervangers voor de klas is niet goed voor de kinderen. De vervangers kennen de klas niet, kennen de school niet, kennen de leerlingen niet.
Bieden vervangingspools geen oplossing?
Gedeeltelijk. Edu-Ley is aangesloten bij de vervangingspool van het regionale transfercentrum (RTC). Deze pools zijn binnen het primair onderwijs  op grote schaal ingericht (deels met vaste invalkrachten). Zij zijn dankzij de Wwz ook in omvang toegenomen. Maar bij bijvoorbeeld een griepgolf bieden ze gewoonweg te weinig soelaas.
Wat als er geen vervangers beschikbaar zijn?
Dit betekent dat aan de vervangingsvraag dus niet vanuit de vervangerspool voldaan kan worden. Binnen Edu-ley kiezen wij dan voor het volgende stappenplan:
  1. Voor kortdurende vervanging wordt ervoor gekozen het ambulant personeel ( ib-ers, teamleiders, MT-lid, directeur) met een lesbevoegdheid voor de groep te laten werken.
  2. Pas in een uiterste situatie zal over gegaan worden tot noodmaatregelen zoals het splitsen van groepen.
  3. Als laatste optie wordt er voor gekozen de leerlingen naar huis te sturen . Dit gebeurt nooit voordat de ouders hiervan, minimaal een dag van te voren, op de hoogte zijn gesteld.
Het inzetten van een van deze opties wordt door de directeur van de school bepaald.
Uiteraard hopen wij dat het niet zover zal komen. Leerlingen hebben recht op onderwijs, laat dat heel duidelijk zijn.  De Edu-Ley scholen zullen er alles aan doen om te voorkomen dat hun leerlingen niet naar school kunnen. Maar soms vragen noodsituaties om noodoplossingen .
Mocht u hierover nog vragen hebben dan kunt u altijd contact opnemen met de directie van de school.
Ave
Paul van Aanholt, bestuurder Edu-Ley.
 
Top


08-12-2016
kerstviering 21 dec

KERSTVIERING 2016

Woensdagavond 21 december zijn we allemaal vanaf 17.15 uur (inlooptijd) welkom op school voor de traditionele kerstviering Even opletten met de tijden, want de viering duurt dit jaar van 17.30 tot 19.00 uur, een half uur korter dan de laatste jaren het geval was. De pret is er niet minder om, want wat is er nou leuker en spannender dan in het donker naar school te komen en te worden ontvangen door tientallen lichtjes, brandende vuurkorven en natuurlijk: de kerstman. We beginnen die avond met een feestelijk kerstbuffet. Iedereen kan zijn/haar smakelijke bijdrage aangeven op de lijsten die bij de lokalen hangen.Vergeet niet om voor het buffet een beker, bord en bestek mee te nemen. Schalen met hapjes kunnen overigens het best worden voorzien van een naam.
Na het eten gaan we met onze zelfge-maakte lampionnen de wijk in, waar we de nodige kersttafereeltjes tegen komen. Om het samenzijn nog eens extra te benadrukken, zijn de klassen uit de bovenbouw tijdens de tocht gekoppeld aan de klassen uit de on-derbouw. Dat wordt dus ongetwijfeld een gezellige, sfeervolle wandeling. Zorg wel voor een ‘warme jas’!
 

Ondertussen kunnen de ouders op de speelplaats terecht voor de Kerst-Inn,. Dus ook voor hen een sfeervol op-maatje naar de kerstdagen! Om 19.00 uur is de kerstviering voorbij. De kin-deren van de groepen 1 t/m 4 moeten worden opgehaald in de klas. Voor de groepen 5 t/m 8 is de keuze aan de ouders: ophalen in de klas mag, maar hoeft niet.

Nou, de kerstgroep is er in ieder ge-val bijna klaar voor. Nog even het pak van de kerstman strijken en het feest kan beginnen. Laten we hopen dat we er ook dit jaar een fantastische kerstviering van kunnen maken.

 

Top


07-12-2016
sint 2016

Sint bezoekt 't Schrijverke


Het was weer een geweldig feest afgelopen maandag op 't Schrijverke toen de sint en maar liefst 17 pieten een bezoekje brachten aan 't Schrijverke !
De onderbouw heeft een gezellige dag gehad en ook de bovenbouw heeft veel plezier gehad met de surprises.
Er staan al een aantal foto's op onze site, hier zullen er vast nog wel meer bijkomen de komende dagen!
 Om alvast een kijkje te nemen,klik bij het schriftje foto's op schooljaar 16-17
Top


01-12-2016
kerstpakketten voor stichting Leergeld

Wilt u ook een lichtpuntje zijn voor een ander?

Net als voorgaande jaren willen we naast de Kerstviering ook aan de mensen denken voor wie de de-cembermaand niet altijd even gemakkelijk is. Hiervoor werken we samen met Stichting Leergeld Goirle-Riel, www.leergeld.nl/goirleriel .

In onze eigen omgeving zijn er gezinnen die het met minimale financiële middelen moeten doen. Stichting Leergeld zet zich voor deze gezinnen in en vooral voor kinderen van 4 tot 18 jaar. Door hun inspanningen kunnen meer kinderen meedoen aan activiteiten rondom sport, spel en muziek. Met onze school kunnen we middels een kleine “goede doelen actie” hieraan een bijdrage leveren.

Graag willen we weer kerstpakketten maken met luxe houdbare levensmiddelen. In of voor iedere groep zal van 7 t/m 15 december een box staan. In deze box mogen alle kinderen levensmiddelen plaatsen. U hoeft hiervoor niet per se naar de winkel, maar u kunt ook eens een kijkje nemen in uw eigen voorraadkast (controleer wel even goed de houdbaarheidsdatum).

Omdat er echte kerstpakketten van gemaakt worden, kiezen we bewust voor luxe producten (geen alcohol).

U kunt denken aan producten als: koffie, thee, frisdranken, knakworstjes, pasteitjes, ragout, sauzen, kerststollen, nootjes, chips, koeken, zalm, tonijn, toastjes, vruchten in blik, etc. Maar ook producten zoals bodylotion, shampoo, kaarsjes, servetten en tafelkleden zijn van harte welkom!

In de week voor Kerstmis worden de dozen door Stichting Leergeld verspreid onder de gezinnen in de omgeving van Goirle en Riel die het hard nodig hebben. Op deze manier kunnen wij er met z’n allen voor zorgen dat iedereen een fijn kerstfeest heeft dit jaar!

Middels deze brief hopen wij iedereen voldoende geïnformeerd te hebben over deze mooie kerstactie. Mochten er toch vragen zijn, dan kunt u een mail sturen naar nicole@schrijverke.nl .

Heel veel lieve kerstgroeten,

De kerstwerkgroep.

Top


01-12-2016
Ralf derde van Nederland

PROFICIAT MEES KEES

Ralf werd afgelopen zaterdag in Utrecht bekroond met de derde plaats in de Mees Kees verkiezing. Een knappe prestatie hoor! Samen met zijn klas was hij naar de Domstad getogen voor de prijsuitreiking. Tevens kon iedereen genieten van de nieuwste Mees Kees film. Terecht overigens dat zijn leerlingen erbij waren, want zij hadden hem immers via een prachtig filmpje voorgedragen. We hebben onze eigen Mees Kees afgelopen maandagochtend nog eens extra in het zonnetje gezet. En laten we hopen dat alle publiciteit ook een beetje zal bijdragen aan de actie waarvoor die eigenlijk bedoeld was: Meer mannen voor de klas! En ze hoeven echt niet allemaal Kees te heten. Proficiat Ralf, we zijn trots op je!

Top


01-12-2016
jumbo scholenactie

WAARDECHEQUE SCHOLEN-ACTIE

Een eerste surprise kwam afgelopen vrijdag binnen toen er vanuit de Jumbo Scholenactie een cheque werd overhandigd van ruim € 700 waarmee de school spullen kan aanschaffen. Daar zijn we uiteraard erg blij mee! Dus dankjewel alle mensen die de afgelopen tijd de kaartjes van deze actie aan ‘t Schrijverke doneerde.

Top


24-11-2016
kerstbomenverkoop

KERSTBOMENVERKOOP

Nadat eerst toestemming werd gevraagd aan Sinterklaas, willen de kinderen van groep 8 in deze Sinttijd toch wat vooruitkijken naar de kerst. Want natuurlijk zijn ze er straks weer bij met hun onvolprezen kerstbomen. En met reclamemaken moet je nou eenmaal op tijd beginnen. Deze week hebben ze de definitieve bevestiging gehad van de ‘kerstbomenman’ dat hij ook dit jaar weer bomen komt leveren, die ze dus voor een prikkie gaan verkopen op de eigen kerstmarkt! Op woensdag 7 en vrijdag 9 december zullen de leerkrachten met de kinderen van groep 8 tussen 12.00 en 13.00 uur hun kerstbomen verkopen op het schoolplein. Hier kunt u kiezen uit 3 formaten, namelijk klein, middel of groot. De prijzen zijn:
Klein: € 10
Middel: € 12,50
Groot: € 15
Daarnaast zorgen de kinderen op eigen initiatief voor allerlei eetbare en niet-eetbare verrassingen, zoals: cup cakes, wafels, warme chocolademelk, kerstkaarten, kerststukjes etc. De opbrengst van de kerstmarkt zal zeer nuttig worden besteed aan een goed doel én het eigen schoolkamp. Wij kunnen toch ook rekenen op u? Geef het ook door aan opa’s, oma’s, tantes, kennissen en buren. Ook zij zijn van harte welkom! Kortom, kom naar onze kerstmarkt op 7 en/of 9 december!
Groeten namens groep 8.
 
 
Top


24-11-2016
stemmen!!

Stemmen!!

De verkeersactie zichtbaarheid heeft ook weer een paar genomineerden opgeleverd!
Roos en Indy uit groep 8JA hebben een geweldige vlog ingestuurd naar Veilig verkeer Nederland en gaan nu proberen om zoveel mogelijk stemmen voor hun filmpje in te zamelen!

Wanneer je een stem uit wilt brengen op hun vlog, klik dan hier en ga naar  de vlogs van de groepen 7 en 8.
 
Top


24-11-2016
voorleeswedstrijd 2016

VOORLEESWEDSTRIJD 

De kampioenen uit de groepen 7 en 8 mochten zich dinsdagmiddag weer van hun beste voorleeskant laten zien op het Willem II-college. Traditiegetrouw de plek waar elk jaar de voorleeskampioen van onze school tevoorschijn komt. Natuurlijk weer een moeilijke keuze, want de strijd gaat hier wel tussen de beste voorlezers van elke klas. Na rijp beraad werd Yara van Kesteren uit groep 7 M/R tot voorleeskampioen 2016 gekroond. Zij las prachtig voor uit het boek De Gorgels (Jochem Myjer) en gaat onze school vertegenwoordigen in de volgende rondes. Met het uiteindelijke doel: de landelijke finale. Wie weet?! Succes Yara!

Top


18-11-2016
gezondheidsbeleid

GEZONDHEIDSBELEID : GROENTEN, FRUIT, DRINKEN


Afgelopen week is op onze school -net als vorig jaar - het fruit-/groenteproject gestart, dat geheel wordt geïnitieerd door de overheid. Maar liefst 20 weken lang wordt er fruit aan de kinderen uitgedeeld. Door diversiteit in het aanbod proberen we de kinderen met verschillende smaken in aanraking te brengen. In het kader van het gezondheidsbeleid blijven we dus een gezond tussendoortje stimuleren. We hopen dat u als ouder uw kind voor in de kleine pauze dagelijks een portie fruit blijft meegeven. We zullen regelmatig een lesje geven over het nut van fruit en groenten.

Daarnaast is het belangrijk dat kinderen voldoende drinken. We zien regelmatig dat kinderen na de gymles hun meegebrachte flesje al leegdrinken en tijdens het overblijven niets meer hebben. In noodgevallen zorgt de overblijfcommissie dan voor een glaasje ranja, maar dit moet uiteraard geen gewoonte worden. Wellicht biedt een extra flesje (water!) standaard in de gymtas een goede oplossing.

Top


10-11-2016
sint

SINTSFEER!

Dank aan de hulp-, versier- en knut-selpieten die vooruitlopend op de komst van Sinterklaas gisteravond al naar ‘t Schrijverke waren gekomen. Zij pakten niet alleen een paar honderd pakjes in, maar brachten de school in de juiste stemming voor het naderend Sinterklaasfeest. In de klassen komen dit weekend de nodige kacheltjes, versieringen en Sint attributen weer tevoorschijn. Komende maandag zullen de eerste Sinterklaas-deuntjes alweer door de gangen klinken en de oudere kinderen zullen in spanning hun lootjes gaan trekken. Kortom, wij zijn er al een beetje klaar voor Sinterklaas . A.s. zaterdag verwachten we u in Maassluis en hopen dat u daarna snel in Goirle zult aankomen. Dat bezoek aan onze school op maandag 5 december staat toch zeker wel dikgedrukt in uw agenda genoteerd?!

SURPRISES GROEPEN 5 T/M 8

Nu Sint in aantocht is, moeten de knutselpieten natuurlijk weer in actie komen. Dat betekent voor de leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 werk aan de (surprise-)winkel! Volgende week worden de lootjes voor de surprises getrokken en daarna kunnen alle creatieve vaardigheden volop worden benut. Even de spelregels voor dit jaar op een rijtje:

 De groepen 5 mogen een vrije surprise maken. De groepen 6 t/m 8 werken met een klassen-thema.

 Het bedrag dat aan cadeautjes mag worden besteed is vastgesteld op € 3.

 De surprises -met gedicht- kunnen vanaf woensdag 30 november worden meegebracht naar school.

 Op vrijdag 2 december moeten ze allemaal op school zijn en kunnen de kinderen bij elkaar “etalages” gaan kijken.

 Maandag 5 december…. ”O kom er eens kijken!”

Top


10-11-2016
be a star

BE A STAR

De afgelopen weken werd in de groepen 6 het ‘Be a Star’ Basketballproject aangeboden. Naast de vaardigheden van het spel werd er veel aandacht besteed aan de kernwaarden waarvoor dit project staat. ‘STAR’ staat voor Sportiviteit (samen met en tegen elkaar sporten is leuk), Teamwork (samenspelen en elkaar helpen), Acceptatie (regels nakomen en elkaar een kans geven) en Respect (omgang met elkaar). Afgelopen zaterdag werd een afsluitend toernooitje gehouden waaraan de STAR-scholen deelnamen. Ons drietal uit groep 6 I/D ging er met de hoofdprijs vandoor. Dan mag je je dus echt wel “Stars” noemen!

Top


04-11-2016
Ralf nieuwe Mees Kees?

RALF NIEUWE MEES KEES?

Onlangs werd een actie gehouden om aandacht te vestigen op “de meester voor de klas”. Of beter gezegd “te weinig meesters voor de klas”. Op allerlei manieren probeert men mannelijke studenten te enthousiasmeren voor een carrière in het onderwijs. Eén van de initiatieven die hieruit voortvloeide is “De Mees Kees Verkiezing” waarbij men op zoek gaat naar het evenbeeld van de bekende meester uit de boeken en de films. Leerlingen uit de groep van Ralf hebben dit opgepikt en een leuke filmpje gemaakt over hun meester. Het filmpje staat inmiddels in de top 10 en als we nou maar veel gaan stemmen zou het zomaar kunnen dat Ralf straks wordt gekroond tot de “Mees Kees 2016”. En eerlijk gezegd: hij heeft er toch echt wel wat van weg, hoor! Dus gauw naar het filmpje en geef je vote aan onze eigen Mees Kees op de site: veelmeermeester.nl

Top


04-11-2016
zichtbaar in het verkeer

VERKEERSACTIE: ZICHTBAARHEID.

We merken het ‘s morgens bij het naar schoolgaan en ‘s avonds bij het thuiskomen. Het is duidelijk dat de dagen aan het korten zijn en dat betekent extra aandacht voor onze zichtbaarheid in het verkeer. De gemeente Goirle start deze week een campagne waarin de nadruk wordt gelegd op zichtbaarheid. En omdat wij het als school met een verkeerslabel ontzettend belangrijk vinden dat onze leerlingen in het verkeer niet over het hoofd worden gezien, sluiten we ons daar maar al te graag bij aan. Wij adviseren u daarom de verlichting en de reflectoren op de fietsen goed te controleren. De komende periode gaat ook de politie hier in de gemeente daarop extra controleren, dus wellicht scheelt het ook nog in de portemonnee. Bij ons op school nemen we de kinderen van de diverse groepen spelenderwijs mee in dit thema. Zo kunnen leerlingen uit de groepen 1 t/m 4 deelnemen aan een kleurplaatwedstrijd. De kinderen uit de groepen 5 en 6 mogen hun creativiteit uitleven op verkeerspuzzels en de groepen 7 en 8 kunnen de wereld laten zien wat een echte verkeerszichtbaarheidsvlog nu eigenlijk inhoudt. Alle creatieve uitspattingen kunnen tot 15 november worden ingeleverd of verzonden naar verkeersouder@vvn.nl

Top


04-11-2016
ouderbijdrage

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE SCHOOLJAAR 2016-2017

Jaarlijks organiseert de activiteiten-commissie, samen met het team van ‘t Schrijverke, op school diverse leuke activiteiten , zoals: Sinterklaas, Kerst, carnaval en de Paas- en lenteviering. De kosten voor deze activiteiten worden betaald uit de vrijwillige ouderbijdrage van € 28,- per kind. Net als voorgaande jaren willen wij deze middels een eenmalige machtiging automatisch incasseren. We verzoeken u dit in de daarvoor bestemde doos (vóór de conciërgeruimte) te deponeren. Ook als u niet mee wilt doen met de automatische incasso.

Wij willen u bij voorbaat bedanken en kijken uit naar alle leuke activitei-ten die we dit schooljaar voor uw kin-deren organiseren. Met natuurlijk als hoogtepunt het lustrumfeest eind mei en het schoolreisje op 7 juli.

Top


20-10-2016
werkzaamheden

werkzaamheden in de buurt van school


De komende periode zijn er werkzaamheden in dewijk rondom onze school. Het kan zijn dat u hier overlast van ondervindt.
Wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd worden staat in de bewonersbrief die hier te vinden is.
Top


13-10-2016
kinderboekenweek 2016

AFSLUITING KINDERBOEKENWEEK: LEESMARKT

De Kinderboekenweek zit er weer bijna op. Maar niet voordat morgen onze grote boekenmarkt heeft plaats-gevonden. De kinderen uit de groepen 6 t/m 8 zijn druk bezig geweest met het uitzoeken en prijzen van hun te verkopen boeken en hebben veel zin hun “stalletje” in te gaan richten. Voor iedereen uit de groepen 3 t/m 8 een mooie kans om goedkoop wat nieuwe boeken op de kop te tikken. En nu maar hopen dat we met alle initiatieven rondom de Kinderboekenweek een mooie aanzet hebben gegeven onze leerlingen ook gedurende de rest van het jaar met plezier de boeken in te laten duiken.

STAGIAIRES OP DE PLANKEN

Afgelopen dinsdag mochten we in het kader van de Kinderboekenweek naar de speelzaal waar onze stagiaires zich als ware acteurs en actrices hadden omgetoverd. Ze namen ons mee naar het verhaal van Roodkapje die het leesvirus van haar oma kreeg overgedragen. Het publiek heeft ervan genoten. Laten we hopen dat we er veel Roodkapjes aan over hebben gehouden…….!

TERUGBLIK VOORSTELLING KINDERBOEKENWEEK

Op maandag 10 oktober mochten de groep 5 kinderen van alle scholen in de gemeente Goirle naar het Jan van Besouwhuis komen. De Bibliotheek en Boekhandel Buitelaar hadden de schrijvers Marco Kunst en Pieter Koolwijk uitgenodigd om te vertellen over de boeken die zij hebben geschreven. Pieter Koolwijk vond het erg spannend: hij had nog nooit voor zóveel kinderen voorgelezen. Vandaar dat hij ook met al die kinderen op de foto wilde!

Marco Kunst vertelde uit zijn boek ‘Vlieg’ een stuk over een jongen die ‘Vogelpoep’ genoemd wordt. Pieter Koolwijk las de avonturen van Ivo en Mila voor uit het boek ‘Baas van de wereld’. De echte Goirlese ‘Opa Kuukske’ hielp de schrijvers mee het verhaal uit te beelden, te jureren of een geheimzinnig pakketje vast te houden.

Wil je de boeken van Marco Kunst of Pieter Koolwijk lezen? Ze zijn te koop bij boekhandel Buitelaar, maar je kunt ze natuurlijk ook lenen bij de Bibliotheek! Een lidmaatschap is tot 18 jaar gratis!

Top


07-10-2016
10 minuten gesprekken

10-MINUTENGESPREKKEN

De kop van het schooljaar is er af en de herfstvakantie dient zich alweer aan. Een mooi moment voor ouders en leerkrachten om de eerste ervaringen uit te wisselen en elkaar van informatie te voorzien. Daarom nodigen we alle ouders uit voor de eerste 10-minutengesprekken die op maandag 17 oktober of donderdag 20 oktober plaatsvinden. In de loop van volgende week kunt u de uitnodigingen verwachten. We hebben eerder gemeld dat de oudergesprekken voor de kleutergroepen voortaan aan de hand van de KIJK!verslagen tot stand komen en dus niet worden meegenomen in de reguliere 10-minutengesprekken.

Top


07-10-2016
aos

’t SCHRIJVERKE….VAN OPLEIDINGSSCHOOL NAAR ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL


Enkele jaren geleden heeft de HKE (Hogeschool Kind en Educatie, voorheen PABO), in samenspraak met de scholen in haar regio, een nieuwe manier van werken opgezet rondom het begeleiden van HKE-studenten. Dit hield o.a. in dat er studenten vanuit elk leerjaar gelijktijdig naar de basisschool kwamen en dat er een basisschoolcoach werd aangesteld. Ook de rol en de werkwijze van de stagiaires werd wezenlijk anders ingevuld. ‘t Schrijverke stond aan de basis van deze verandering en is nu voor het derde jaar op rij tot volle tevredenheid opleidingsschool.

Een half jaar geleden werd aan alle opleidingsscholen in Tilburg e.o. gevraagd of zij interesse hadden een AOS te worden. Een AOS is kort gezegd een school waar een onderzoekscultuur heerst die een bijdrage levert aan de kwaliteit van haar onderwijs. Leerkrachten werken op een onderzoekmatige manier om te bekijken op welke wijze het onderwijs verbeterd kan worden. Om een AOS te worden, is het noodzakelijk een procedure te volgen waarin de school bekijkt hoe de onderzoekcultuur op dit moment is, waar verbeteringen nodig zijn en wat haar ambitie hierin is. De afgelopen maanden is hier druk aan gewerkt en zijn de vereiste documenten ter beoordeling aan de HKE gestuurd. Gisteren hebben we te horen gekregen dat we als eerste school in de regio Tilburg de naam AOS mogen voeren. De HKE heeft vertrouwen in onze huidige werkwijze en ziet vanuit de scan en het ontwikkelplan voldoende aanknopingspunten deze verder uit te bouwen. We zijn trots dat we vanaf nu, deels onder begeleiding van de HKE, op een onderzoekmatige manier aan de kwaliteit van ons onderwijs kunnen werken. Binnenkort starten we met de eerste stappen van de uitvoering van het plan.

Top


29-09-2016
voorstelling

PEUTERS EN KLEUTERS

Het vorig jaar ingezette initiatief om gezamenlijke activiteiten voor peuters en kleuters te organiseren, krijgt op 7 oktober een mooi vervolg. In samenwerking met het Peuterplein gaan we met onze groepen 1-2 kijken naar een prachtige voorstelling van Len Copal. Het thema van deze voorstelling sluit mooi aan bij de Kinderboekenweek: “Opa’s en oma’s ,voor altijd jong!”

Top


29-09-2016
studiedag woensdag 12 oktober

STUDIEDAG 12 OKTOBER

Op woensdag 12 oktober zijn alle leerlingen vrij . Dit in verband met een al eerder aangekondigde studiedag , georganiseerd door de Personele Unie Edu-Ley. Een dag waarop alle Goirlese basisscholen zullen aanschuiven om - aan de hand van het thema ‘ontmoeten’ - elkaar wat beter te leren kennen.

Top


29-09-2016
schoolkosten

SCHOOLKOSTEN

De laatste jaren wordt er vanuit verschillende invalshoeken regelmatig een financieel beroep gedaan op ouders. Er bereiken ons echter steeds vaker geluiden van ouders die daar moeite mee hebben. Waar het gaat om de ouderbijdrage speelt de school daarbij uiteraard een rol. Deze -overigens vrijwillige - bijdrage wordt besteed aan de organisatie van festiviteiten en activiteiten voor de kinderen. Maar ook via andere wegen wordt ouders nogal eens gevraagd de portemonnee te trekken. Goed bedoelde initiatieven die sommige ouders echter in verlegenheid kunnen brengen, omdat een financiële ‘verplichting’ al snel kan overslaan naar een morele verplichting. Zo zagen we het ontstaan van klassenpotjes, klassenborrels, extra bijdrages voor fotoboeken, hogere bijdrages voor leerkrachtencadeaus etc. Initiatieven die geheel buiten de schoolorganisatie om tot stand komen en waarvan de optelsom voor sommige ouders bezwaarlijk kan zijn. Het zijn bovendien zaken waar men niet graag over praat! Voldoende redenen om dit in de MR en binnen het MT te bespreken. Vanuit beide geledingen adviseren wij u graag de ‘overige’ kosten te beperken tot € 1,=- per kind per jaar. Overigens zijn er ook andere manieren waarbij ouders, die moeite hebben met de financiële draagkracht (m.b.t. hun kinderen), geholpen kunnen worden. Daarvoor kunt u altijd een gesprek aanvragen met de direc-teur die u vertrouwelijk zal informeren over de mogelijkheden

Top


16-09-2016
projectweek duurzaamheid

PROJECTWEEK DUURZAAMHEID: AFVAL SCHEIDEN

Eindelijk gaat dat vreemde kereltje naast de Beweegman zijn identiteit bekendmaken. We mogen hem alvast aan u voorstellen als het Groene Mannetje dat hopelijk de komende jaren op school een begrip gaat worden als het over duurzaamheid gaat. Volgende week leren de kinderen het Groene Mannetje al goed kennen. Tijdens deze projectweek staat het scheiden van afval centraal. Natuurlijk wordt er in de klassen middels allerlei activiteiten en excursies volop aandacht aan dit thema besteed. Ook zal men voortaan in de lokalen gescheiden afvalbakken tegenkomen. Deze afvalscheiding zet zich buiten de lokalen voort waarbij speciale afspraken zijn gemaakt met het ophaalbedrijf. Op vrijdag 23 september nodigen we u allemaal uit voor een speciale afvalrace waarbij leerlingen, leerkrachten en ouders het tegen elkaar opnemen. En nu maar kijken wie er als eerste “afvalt”. Met deze projectweek als aanzet hopen we in de toekomst steeds vaker steentjes bij te gaan dragen aan een duurzamere wereld. Het Groene Mannetje zal ons daarbij ongetwijfeld de weg wijzen.
 
Top


15-09-2016
schoolshirts

SCHOOLSHIRTS 

De schoolshirts worden morgen uitgereikt. Iedere leerling van ‘t Schrijverke mag dit shirt het hele schooljaar thuis houden. Aan het einde van het schooljaar worden de shirts weer ingeleverd. Het is de bedoeling dat de schoolshirts alleen gebruikt worden voor schoolgerelateerde activiteiten zoals bijvoorbeeld de sporttoernooi-en, avondvierdaagse, streetrace en scholierenloop. Soms kan er gevraagd worden het shirt bij klassen- of schoolactiviteiten aan te doen. Zo ligt het voor de hand dat de shirts dit jaar ook worden gebruikt tijdens het lustrumfeest/schoolreisje. Het is echter niet toegestaan de shirts voor andere doeleinden te gebruiken. Alle schoolshirts bij elkaar vormen een grote kostenpost en we willen er daarom extra zuinig op zijn. Na elke activiteit wordt het shirt door de ouder zelf gewassen. Als het is kwijtgeraakt of niet meer toonbaar wordt ingeleverd, worden er door de AC kosten in rekening gebracht. We hopen dit jaar weer veel Schrijverkesblauw te zien!
 
Top