voor- en naschoolse opvang


                                                                     

Kindcentrum Frankische Driehoek

Bezoekadres:Frankische Driehoek 2 | Goirle

Opvangvormen: 
kdv 0 – 4 jaar | peuterplein 2 – 4 jaar | bso 4 – 13aar

Openingstijden
kdv:52 weken | maandag t/m vrijdag | 7:00 – 19:00
pp:40 weken standaard | verlengd 45 weken | ma. t/m vrij. | 8.30 – 12.00 
bso:52 weken | maandag t/m vrijdag | 7:00 – 19:00 (vso – nso – vakantie)

Bijzonderheden:
De Avonturiers vormt samen met basisscholen Open Hof en Den Bongerd Kindcentrum Frankische Driehoek. Er vindt uitwisseling, overleg en afstemming plaats met deze onderwijspartners om o.a. de doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen te bevorderen. Verrijking door verbinding!

 

Kindcentrum Groote Akkers

Bezoekadres:Guido Gezellelaan 137 | Goirle

Opvangvormen:peuterplein 2 – 4 jaar | bso 4 – 13 jaar

Openingstijden
pp:40 weken standaard | verlengd 45 weken | ma. t/m vrij. | 8.30 – 12.00
bso:52 weken | maandag t/m vrijdag | 7:00 – 19:00 (vso – nso – vakantie)

Bijzonderheden:
De Avonturiers vormt samen met basisschool ’t Schrijverke Kindcentrum Groote Akkers. Kinderopvang en onderwijs werken steeds meer samen aan de optimale ontwikkeling voor kinderen.

 

Sport & Outdoor BSO Goirle

Bezoekadres:
De Tolstaak 1 | Goirle

Opvangvorm:(specifieke) bso 4 – 13 jaar

Openingstijden
bso:40 schoolweken | maandag t/m vrijdag van eindtijd school tot 19:00
        9 vakantieweken | maandag t/m vrijdag van 7.30 tot 19.00
        laatste 3 weken van zomervakantie gesloten

Bijzonderheden:
De Avonturiers werkt hierbij nauw samen met Club Pellikaan Goirle. Binnen en buiten de locatie van Club Pellikaan zijn alle faciliteiten om te kunnen sporten (zwemmen, fitness, voetbal, tennis, hockey, boksen, enzovoorts).