3.2 Groep 1-2

In de groehttp://www.schrijverke.nl/syndeo_data/media/afb_poppetjes/groep12.pngpen 1-2 proberen we in ons vormingsaanbod zoveel mogelijk aan te sluiten bij de ervaringen van de kleuters, zodat de interesse, de betrokkenheid en daardoor de leerervaring zo groot mogelijk kunnen zijn. De dagelijkse gang van zaken bestaat uit kringactiviteiten, een activiteit in de speelzaal of buiten, het werken met ontwikkelingsmateriaal, expressiemateriaal en het spelen in de themahoeken. Spelend en ontdekkend leren staat bij ons centraal. De thema’s voor de hoeken wordt vanuit ons beredeneerd aanbod opgezet waarbij we 8 vaste thema’s, waaronder de seizoenen en feesten door het jaar heen volgen. Daarnaast worden overige thema ook door kinderen zelf aangedragen. Vaak zijn we een langere tijd met een thema bezig waardoor we op een soort projectmatige basis vorm geven aan het onderwijs. Tijdens een werkmoment in de klas werken we met een takenbord. Dit geeft visuele ondersteuning bij het maken van keuzes en het bevordert het stuk zelfstandigheid bij leerlingen. De leerlingen werken aan zelfgekozen werkjes en opdrachten vanuit de leerkracht. Dit laatste doen we omdat we de kinderen op de voet volgen en willen weten waar het kind behoefte aan heeft. Daarnaast wordt de taakgerichtheid gestimuleerd, wat gedurende het einde van de kleuterperiode belangrijker wordt. De leerkracht biedt dagelijks nieuwe activiteiten om kinderen te stimuleren zichzelf uit te dagen. Wij zijn trots op de rijke leeromgeving die we samen met de kinderen creeëren.

Daarbij hechten we er veel waarde aan dat de kleuters op ’t Schrijverke veel gelegenheid krijgen om al kijkende, al doende, en al bewegende, de wereld om zich heen te leren verkennen. Omdat wij op onze school een ononderbroken ontwikkeling van het kind nastreven, wordt er in de kleutergroepen aandacht besteed aan voorbereidende taal- en rekenactiviteiten. Er is een schooldocument opgesteld waarin we ons onderwijs aanbod op het gebied van taal en rekenen uit hebben gewerkt. Daarnaast is het onderbouwteam de afgelopen twee jaar intensief bezig geweest met het opzetten van het beredeneerd aanbod in de groepen 1-2. 

Als speerpunt voor komend schooljaar (2017-2018) staat een verdere verdieping in ons taal- en rekenaanbod op het programma.