3.5 Kringen

Een schooldag op ’t Schrijverke start vaak met de kring. Maar ook op andere momenten kan het zinvol zijn om met de kinderen in gesprek te gaan. Kringen  kunnen daarom verschillend van inhoud zijn. Zo kennen we de vertel-, voorlees-, varia-, nieuws- en  meeneemkring.  Maar ook kunnen de accenten liggen op sociaal emotionele ontwikkelingen ( bijvoorbeeld pesten, gedrag, persoonlijke gebeurtenissen die impact hebben op de groep etc.). Het doel is tweeledig: Kinderen leren zich te uiten voor een groep en leerkrachten blijven goed op de hoogte van wat er zich binnen de klas afspeelt.  Een kring in de kleutergroepen kan tenslotte ook dienen als rustmoment, evaluatie van activiteiten en het aanleren van actief taalgebruik.