5.4 Deskundigheidsbevordering


Ieder jaar krijgen de leerkrachten de kans om tijdens een gesprek de manier aan te geven waarop ze denken hun professionele ontwikkeling te kunnen vormgeven en welke facilitering ze daarvoor nodig hebben vanuit de organisatie. Deskundigheid bevorder je onder andere door nascholing. Naast een teamgerichte nascholing, waaraan alle teamleden deelnemen, bestaat de mogelijkheid voor de individuele leerkrachten om elk schooljaar ook een nascholingscursus te volgen vanuit de daarvoor beschikbare cao-gelden.
Deze nascholingscursus sluit aan bij de individuele ontwikkeling van de leerkracht of de ontwikkeling van de school. Als de inhoud van de cursus ook voor andere leerkrachten van belang blijkt te zijn, wordt er in de teambijeenkomsten verslag gedaan ter inspiratie en scholing van collegae.
 
Daarnaast hebben we vanuit het schoolplan 2015-2019 per jaar specifieke nascholingsbijeenkomsten ingepland, die ervoor zullen zorgen dat alle leerkrachten hun deskundigheid op een teamgerichte manier zullen ontwikkelen om de streefdoelen en ambities vanuit dit schoolplan ook daadwerkelijk in de praktijk vorm te kunnen geven. In het schooljaar 2017-2018 zal er door scholing o.a. een kwaliteitsimpuls worden gegeven aan de vreatieve vakken: beeldend en muziek.
In hoofdstuk 2.2.5. gaven we u al een overzicht van het grote  aantal specialisten dat we onder de teamleden in huis hebben.
Met dit alles proberen we ons onderwijs 'up to date' te houden.