7.6 Vervangende activiteiten


Het kan voorkomen dat uw kind op principiële gronden, vanuit een bepaalde geloofsovertuiging, of op medisch advies  niet mee kan/mag doen met een activiteit. In dat geval verzoeken wij u contact op te nemen met de directie. In overleg met de leerkracht zal dan worden gekeken naar een alternatief programma tijdens de schooltijd waarop de betreffende activiteit staat gepland.