3.8 Excursies


In het kader van een project of lesthema wordt er op ’t Schrijverke nogal eens een uitstapje gemaakt. Dat kan variëren van een bezoekje aan de kinderboerderij (paas-lenteviering groep 1-2) tot een excursie naar Kamp Vught (groep 8 geschiedenisles). Afgelopen schooljaar bezochten de groepen 6 en 8 in het kader van geschiedenis- en taalprojecten zelfs het Rijksmuseum in Amsterdam, waar ze werden ondergedompeld in de Gouden Eeuw (groepen 6) en aan de (zee-) slag gingen met de VOC. (groepen 8) Wij zijn van mening dat een uitstapje gekoppeld aan een project/thema duidelijke meerwaarde heeft voor het begrijpen en leren van bepaalde lesinhoud. Ouders worden altijd vooraf op de hoogte gebracht van deze uitstapjes. Ook worden deze bezoekjes vermeld in ’t Opschrijverke.

Klik hieronder voor een impressie van een paas-lente-uitstap