Plusklas


‘t Schrijverke probeert het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de capaciteiten van de leerlingen door onderwijs op maat te geven zodat zij zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
 

Op onze school werken we alweer een aantal jaren met een plusgroep. In deze plusgroep wordt gewerkt met peers (ontwikkelingsgelijken). Onze specialist hoogbegaafdheid Liesbeth van der Velden, coacht en begeleidt in deze groep de meer- en hoogbegaafde kinderen bij het samenwerken aan meer uitdagende opdrachten. Deze worden vaak aangeboden in de vorm van projecten. 

Ook in de klas wordt extra leerstof aangeboden aan de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. De leerkrachten worden hierbij eveneens begeleid door de specialist hoogbegaafdheid Liesbeth van der Velden. 

In de plusgroep wordt veel aandacht besteed aan het ontmoeten en samenwerken met ontwikkelingsgelijken. De doelstellingen van de plusgroepen zijn daarnaast: leren leren (ontdekken van leer- en werkstrategieën, studievaardighedentraining, plannen en organiseren), leren leven (filosofie, sociale vaardigheden, kunst etc.) en leren denken (ontwikkelen van werkstrategieën d.m.v. bijvoorbeeld denkspellen).