Voor- en Vroegschoolse Educatie


 

Wat is VVE eigenlijk?

VVE betekent  Voor- en Vroegschoolse Educatie en  is bestemd voor jonge kinderen die extra aandacht en/of ondersteuning nodig hebben. De kinderen worden buiten de klas in kleine groepjes begeleid door onze onderwijsassistente Susan Geurts. Wij werken hier op school met de methode Piramide.  Vanuit deze methode wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.  

Het blijkt  een effectief middel om de ontwikkelingsachterstand van kinderen te verkleinen, door in kleine groepjes gerichte ondersteuning  te bieden.  

Spelenderwijs proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en bij de thema's die in de groepen 1/2 behandeld worden. Er zijn per week drie VVE-momenten. Deze duren ongeveer een half uurtje.  De leerlingen in de VVE groepjes worden getoetst. Dit gebeurt zowel aan het begin  als aan het eind van een periode zodat we een juist beeld hebben van de ontwikkeling van de kinderen.   
 

Ondersteuning

Tot aan de herfstvakantie worden de leerlingen die in groep 2 begeleid zijn in de VVE groepjes, door de onderwijsassistente Susan Geurts extra ondersteund bij het leesproces in groep 3.
Na de herfstvakantie starten we met de extra ondersteuning vanuit de VVE voor de leerlingen in de groepen 1/2.