swoosh

6.2 Informatie-avond

Aan het begin van elk schooljaar worden de groepsinformatie-avonden gehouden. Tijdens deze bijeenkomst geeft de leerkracht u een beeld van het onderwijsleerproces in het komende schooljaar. Wij hebben gemeend deze momenten over een viertal avonden te moeten spreiden, zodat ouders met meerdere kinderen voldoende mogelijkheid hebben om ook in meerdere groepen te komen kijken/luisteren.
Neem contact op