swoosh

AC

Elk jaar organiseert de activiteitencommissie van 't Schrijverke, bestaande uit ouders en verzorgers van de kinderen, meerdere leuke activiteiten.

Denk hierbij aan Sinterklaas, kerst, carnaval en de Koningsspelen. De kosten van deze activiteiten betalen we van de vrijwillige ouderbijdrage. Elk jaar ontvangen wij van 90% van de ouders deze bijdrage wat een fantastisch resultaat is. Zonder geld zijn er ook geen activiteiten, dus uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld.

De AC komt ongeveer vijf keer per schooljaar bij elkaar voor overleg. Dit is over het algemeen op een maandagavond om 20.00 uur in de koffiekamer van 't Schrijverke. Tijdens een vergadering wordt de voortgang van elke activiteit besproken en geëvalueerd. De secretaris maakt hiervan een verslag dat de AC-leden per e-mail ontvangen.

Op de eerste vergadering van een nieuw schooljaar wordt samen vastgesteld wie bij welke activiteit helpt. Er worden werkgroepen gevormd die de activiteiten voorbereiden en uitvoeren. Een werkgroep bestaat uit minimaal 2 AC-leden, de eventmanager van 't Schrijverke en eventueel leerkrachten. Activiteiten die de AC organiseert zijn o.a.: Sinterklaas, Kerst, carnaval en het zomerfeest. Tijdens de uitvoering van de activiteiten wordt ook gebruik gemaakt van hulpouders.

Lid worden van de AC

Iedere ouder / verzorger kan in principe lid worden van de AC. Wel bewaken we de balans tussen het aantal leden en het aantal activiteiten dat georganiseerd wordt en we proberen te zorgen voor een goede verdeling van ouders over de groepen (onder- en bovenbouw). Er wordt gestreefd naar één vertegenwoordiger per groep. De leden worden niet gekozen, maar nemen zitting volgens de regels van het 'Huishoudelijk Reglement Activiteiten Commissie'. Informatie hierover kun je aanvragen bij de secretaris, via AC@schrijverke.nl .

Hulpouder worden

Bij de uitvoering van een activiteit is vaak veel hulp nodig. Per activiteit worden hulpouders gevraagd via een oproep in de wekelijkse nieuwsbrief 't Opschrijverke, de app Parro of via intekenlijsten bij de groepen. Hulpouders die bij een bepaalde activiteit helpen, worden van te voren geïnformeerd over hun werkzaamheden. Denk hierbij aan opbouw, catering, versieren en begeleiding van de kinderen.

Ouderbijdrage

De ouderbijdrage bedraag vanaf schooljaar 2022-2023 €35,- per kind per schooljaar. Kinderen die na december op school starten, betalen €17,50 per kind. Ondanks dat het om een vrijwillige ouderbijdrage gaat rekenen we op uw medewerking! Wij zijn groot voorstander van inclusie en vinden het van groot belang dat alle kinderen mee kunnen doen. Dat is dan ook de meest voorname reden waarom wij hopen dat de vrijwillige ouderbijdrage betaald wordt. Ouders die niet of minder in staat zijn om de ouderbijdrage te voldoen kunnen contact opnemen met de directeur van de school en een betalingsregeling afspreken.

Van dit bedrag worden diverse activiteiten georganiseerd;

  • Avondvierdaagse
  • Carnaval
  • Kerst
  • Sinterklaas
  • Koningspelen
  • Zomerfeest
  • Sportdag

Daarnaast word er gespaard voor de lustrum viering, schooltenues en draagt de AC substantieel bij aan het  schoolreisje (vanaf 2022-2023 iedere 4 jaar).

Tenslotte worden bijzondere, initiatieven - denk aan de nieuwe geluidsinstallatie of bezoek kamp Vugt - mede mogelijk gemaakt uit de AC rerserves.

Neem contact op