swoosh

Plusgroep en VVE

't Schrijverke probeert het onderwijsaanbod zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de capaciteiten van de leerlingen door onderwijs op maat te geven zodat zij zich op hun eigen niveau kunnen ontwikkelen.
 

Plusgroep


Op onze school werken we alweer een aantal jaren met een plusgroep. In deze plusgroep wordt gewerkt met peers (ontwikkelingsgelijken). Onze specialist hoogbegaafdheid Line van den Hout, coacht en begeleidt in deze groep de meer- en hoogbegaafde kinderen bij het samenwerken aan meer uitdagende opdrachten. Deze worden vaak aangeboden in de vorm van projecten. 

Ook in de klas wordt extra leerstof aangeboden aan de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben. De leerkrachten worden hierbij eveneens begeleid door de specialist hoogbegaafdheid Line van den Hout.
In de plusgroep wordt veel aandacht besteed aan het ontmoeten en samenwerken met ontwikkelingsgelijken. De doelstellingen van de plusgroepen zijn daarnaast: leren leren (ontdekken van leer- en werkstrategieën, studievaardighedentraining, plannen en organiseren), leren leven (filosofie, sociale vaardigheden, kunst etc.) en leren denken (ontwikkelen van werkstrategieën d.m.v. bijvoorbeeld denkspellen).
 

Voor- en vroegschoolse educatie


vve1VVE betekent  Voor- en Vroegschoolse Educatie en  is bestemd voor jonge kinderen die extra aandacht en/of ondersteuning nodig hebben. De kinderen worden buiten de klas in kleine groepjes begeleid door onze onderwijsassistenten. Wij werken hier op school met de methode Piramide.  Vanuit deze methode wordt er uitgebreid aandacht besteed aan de taalontwikkeling, de rekenontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.  


 
Het blijkt  een effectief middel om de ontwikkelingsachterstand van kinderen te verkleinen, door in kleine groepjes gerichte ondersteuning  te bieden.  

Spelenderwijs proberen we zoveel mogelijk aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen en bij de thema's die in de groepen 1/2 behandeld worden. Er zijn per week drie VVE-momenten. Deze duren ongeveer een half uurtje.  De leerlingen in de VVE groepjes worden getoetst. Dit gebeurt zowel aan het begin  als aan het eind van een periode zodat we een juist beeld hebben van de ontwikkeling van de kinderen.
 

Ondersteuning

Tot aan de herfstvakantie worden de leerlingen die in groep 2 begeleid zijn in de VVE groepjes extra ondersteund bij het leesproces in groep 3.
Na de herfstvakantie starten we met de extra ondersteuning vanuit de VVE voor de leerlingen in de groepen 1/2.
Neem contact op