swoosh

Contact

Hieronder informatie over hoe we te bereiken zijn en hoe ons bestuur is opgebouwd

Contact

 
Openbare Basisschool 't Schrijverke
Guido Gezellelaan 137, 5051 ML Goirle
telefoon: 013-5344455
e-mail: schrijverke@edu-ley.nl
website: www.schrijverke.nl
 

Stichting Edu-Ley
College van Bestuur en Raad van Toezicht

't Schrijverke maakt deel uit van Stichting Edu-Ley, de stichting die zes verschillende basisscholen in de gemeente Goirle omvat, zie www.edu-ley.nl. 
Paul van Aanholt is de bestuurder van Stichting Edu-Ley.
De Raad van Toezicht van Stichting Edu-Ley bestaat uit maximaal 6 leden. Eén van de leden van de Raad van Toezicht wordt benoemd op voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van Edu-Ley en één lid op voordracht van het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Goirle. Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht wordt rekening gehouden met deskundigheid, diversiteit, nabijheid, en verankering in de lokale gemeenschap. Op termijn wordt op grond van een rooster van aftreden toegewerkt naar maximaal 5 leden.

 

Neem contact op