swoosh

informatie over de aanmeldingsprocedure

Zodra uw kind 3 jaar is geworden kunt u uw kind aanmelden voor de basisschool. U gebruikt daar de beide formulieren voor die op onze website staan: een aanmeldformulier en een vragenlijst. Nadat u de formulieren zo volledig als mogelijk ingevuld heeft en de formulieren door (indien mogelijk) beide ouders getekend zijn kunt u ze bij ons op school af komen geven. Via de mail of per post mag uiteraard ook. U ontvangt daarna van ons een kennisgeving van ontvangst en een toelichting op de vervolgprocedure.
De formulieren zijn te vinden bij het kopje "informatie" en dan "formulieren"

Indien u een kind aan wilt melden wat al schoolgaand is, 4 jaar of ouder, dan neemt u eerst contact op met Peter de Baar, de directeur van 't Schrijverke. Hij neemt graag de dan voorliggende procedure met u door en stemt verder met u af.
Neem contact op