swoosh

MR

Het beleid van de school vormgeven en uitvoeren, is steeds meer een taak van leerkrachten en ouders samen. Het middel hiertoe is de medezeggenschapsraad. Deze raad, bestaande uit ouders en leerkrachten, denkt en beslist mee met het bestuur

't Schrijverke valt samen met de andere basisscholen uit Goirle onder één gezamenlijk schoolbestuur genaamd Edu-Ley. Iedere basisschool die onder dit bestuur valt, heeft een eigen MR. Er is een gezamenlijke medezeggenschapsraad (GMR) die alle zaken op bestuursniveau behandelt. 

In de MR van 't Schrijverke hebben vier ouders en vier teamleden zitting. Ieder lid heeft een zitting voor een periode van drie jaar. Nieuwe leden voor zowel de ouder- als teamgeleding worden gekozen door middel van verkiezing. Indien nodig wordt een oproep gedaan in 't Opschrijverke aan nieuwe ouders om zich kandidaat te stellen voor deze verkiezing.

De vergaderingen van de MR zijn openbaar. U ben dan ook van harte welkom als u een vergadering wilt bijwonen. De vergaderingen vinden plaats in de koffiekamer van de school en beginnen doorgaans om 19.15 uur. 
U kunt op de hoogte blijven van de activiteiten rondom de MR door de agenda en de notulen te raadplegen via deze site. 

Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kan de MR een invalshoek zijn om dit aan te kaarten. U kunt een mail sturen naar mr.schrijverke@edu-ley.nl. Uiteraard mag u ook altijd één van de MR-leden persoonlijk aanspreken. 
Oudergeleding:
-Bart Brenders
Vader van leerlingen uit groep 7 Marloes, groep 5 Denise, groep 1-2 Nicole-Marleen
-Gerwin van Delst
Vader van leerlingen uit groep 7 Pleuni, groep 3 Corine-Karin
-Jolijn van Roessel
Moeder van leerlingen uit groep 6 Coby, groep 4 Anne-Marieke, groep 2 Jikke
-Yvette Tooten
Moeder van leerlingen uit groep 7 Pleuni, groep 5 Denise, groep 3 Corine- Karin, groep1 Marieke

Teamgeleding:
Marloes Verbeek groep 4
Pleuni van Ruijven groep 7
Jasmine Jenniskens groep 6
Corine Holtrop groep 3
De komende vergaderdata zijn:
Di 14-3 19.15 uur
Ma 8-5 19.15 uur
Ma 3-7 19.15 uur

Voor de verslagen van eerdere vergadermomenten klik hier.
Neem contact op