swoosh

BSO en peuterplein

Als ouder heeft u meerdere ballen tegelijk de lucht in te houden. Uw gezin, werk, huishouden, sociale contacten, sport, studie en misschien nog wel meer! Een geruststellende gedachte is daarom dat wij er zijn om uw kind(eren) op te vangen, te verzorgen, te stimuleren en te ontwikkelen in een veilige, warme en professionele omgeving.

Kinderopvangorganisatie De Avonturiers

Binnen KC Groote Akkers wordt er een doorgaande leerlijn aangeboden voor kinderen van 0-13 jaar oud. De Avonturiers is als kinderopvangorganisatie samen met O.B. 't Schrijverke als partner gevestigd binnen dit kindcentrum en bieden op locatie kinderdagverblijf, peuterplein en buitenschoolse opvang aan.

Als ouder heeft u vele ballen tegelijk de lucht in te houden. Uw werk, gezin, huishouden, sociale contacten, sport en misschien nog wel veel meer! Bij De Avonturiers weten we wat het is om aan het roer te staan van een gezin met een of meer jonge en/of schoolgaande kinderen.

Een geruststellende gedachte in deze is dat wij er zijn voor u als ouder én voor uw kinderen.

De Avonturiers staat voor verantwoorde en betekenisvolle kinderopvang voor kinderen vanaf 6 weken tot en met 13 jaar oud, met als streven om ieder kind optimale ontwikkelkansen te bieden. We zien het als onze missie is om ervoor te zorgen dat elk kind de kans krijgt om zich spelenderwijs te ontwikkelen tot een authentiek, zelfstandig en waardevol individu in een steeds veranderende samenleving. Onze professionals vergezellen u en uw kind met grote gedrevenheid binnen dit avontuur vol leermomenten. Dit alles uiteraard in een veilige, warme en professionele omgeving.

We zien bovendien dat de ontwikkeling van een kind in de eerste levensjaren cruciaal is en ongekend snel gaat. Dit vraagt specifieke aandacht! De door ons geboden vakkundige begeleiding in de opvang en ontwikkeling van uw kind zal zowel u als werkende ouder, als uw kind meer richting en houvast geven.

Kinderdagverblijf / Peuterplein

Voor de jongsten onder ons biedt De Avonturiers opvang, verzorging en ontwikkeling aan in vorm van het kinderdagverblijf en/of het peuterplein. Deze vormen van opvang zijn speciaal ingericht voor kinderen in de leeftijd van 6 weken tot 4 jaar. Binnen Kindcentrum Groote Akkers wordt deze opvang aangeboden in een verticale basisgroep van maximaal 13 kinderen. De kinderdagopvang wordt samen met het peuterplein vanuit een samengestelde groep aangeboden. Met regelmaat wordt de groep opgesplitst om op deze wijze optimaal in te kunnen spelen op alle ontwikkelbehoeften van de kinderen.

BSO

Ook als uw kind al wat ouder is, kan het bij De Avonturiers terecht voor opvang. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar bieden wij zowel voorschoolse- als naschoolse opvang aan.

Bij de voorschoolse opvang wordt de dag samen met de kinderen rustig opgestart in een plezierige en vertrouwde omgeving tot aan aanvang van school. Onze pedagogisch medewerkers brengen de kinderen veilig en op tijd naar hun klas en zorgen indien nodig voor een overdracht aan de docent.

Na school worden de kinderen door de pedagogisch medewerkers opgehaald uit hun en wordt er indien nodig vanuit school aan onze medewerkers overgedragen. Vervolgens gaan de kinderen met de medewerker mee naar hun eigen basisgroep, waar ze opgevangen, verzorgd en begeleid worden tot u uw kind(eren) komt ophalen. Gedurende de opvang wordt er met de kinderen gewerkt aan verschillende ontwikkelingstaken passend bij de eigen leeftijd. Zo richten we ons onder andere op persoonlijke ontwikkeling, emotionele veiligheid, sociale vaardigheden en vrijetijdsinvulling.

De Avonturiers is, met uitzondering van de nationale feestdagen, 52 weken per jaar van 07:00 uur 's ochtends tot 19:00 uur 's avonds geopend. Mocht u als ouder graag meer informatie wensen, (vrijblijvend) een kijkje komen nemen of kunnen wij u anderzijds ergens mee van dienst zijn? Belt u dan naar (013) 7470 113 (keuzemenu kantoor = 1) of neem contact op via info@de-avonturiers.nl.
Voor aanmelden klik hier

Neem contact op