swoosh

Passend Onderwijs

Met het ondersteuningsplan geven we richting en inhoud aan de wijze waarop we passend onderwijs vorm geven.
 
In het ondersteuningsplan staat hoe wij passend onderwijs organiseren voor leerlingen in de leeftijd van 4 tot 14 jaar en de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt in afstemming met T-Primair en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. Samen met alle reguliere basisscholen, het speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs zorgen we dat voor elk kind een passende onderwijsplek gevonden wordt. De scholen binnen ons samenwerkingsverband werken met elkaar samen om het onderwijs steeds beter aan te laten sluiten bij de grote diversiteit aan onderwijsbehoeften van de kinderen.
In de afgelopen jaren is ook veel aandacht besteed aan de koppeling tussen onderwijs en jeugdzorg. Het moet voor iedereen duidelijk zijn hoe we in onze regio Passend onderwijs organiseren en wie daarbij betrokken zijn.
Vanaf 1-8-21 noemen we dit project 'In De Buurt Gebeurt Het'. De scholen van Goirle, Riel en Alphen werken intens samen om voor alle kinderen een passende onderwijsvoorziening te vinden. 
 
We stellen ons de volgende acht opdrachten:
  1. Het ondersteunen en faciliteren van de extra ondersteuning op de scholen;
  2. Realiseren van goede samenwerking met en tussen scholen en zorgpartners;.
  3. Zorgen voor en toezien op een dekkend netwerk voor alle kinderen;
  4. Bewaken van de kwaliteit van de extra ondersteuning;
  5. Betrokkenen zelf passend laten arrangeren al dan niet binnen de eigen school;
  6. Verzorgen van informatie naar ouders en scholen;
  7. Bewaken van de financiële beheersbaarheid;
  8. Een transparante organisatie zijn
 
Passend onderwijs kan nog steeds vele vragen oproepen. De positie van ouders is belangrijker dan ooit en goede voorlichting is van groot belang. De school is altijd de eerste gesprekspartner voor de ouders. Toch kan het voorkomen dat ouders behoefte hebben aan onafhankelijke voorlichting of informatie over de mogelijkheden van begeleiding op de basisschool, over hoe de route naar het speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs verloopt of over hoe de overgang naar het voortgezet onderwijs is geregeld. Juist ouders die te maken krijgen met een eerste schoolkeuze of schoolwisseling hebben behoefte aan een goed overzicht.
Wij vinden het belangrijk dat ouders en school met elkaar en met het kind in gesprek gaan.
  
Neem contact op