3.6 Keuze-ochtend 1-2 


Gedurende een aantal momenten per jaar wordt er voor de kinderen uit de kleuterbouw een keuze-ochtend  gepland. Tijdens deze momenten houden de kinderen zich in kleine groepjes bezig met activiteiten die ze zelf kunnen kiezen. Op de rol staan wisselende activiteiten zoals koken, excursies, kalligrafie, knutselen, computer, dans, sport. Ouders en leerkrachten begeleiden de groepjes waarin kinderen zitten die uit verschillende klassen komen. Bij de kleuters wordt de ochtend vaak gekoppeld aan een thema (bijvoorbeeld herfst).