6.9 Uitbreiding Brede School

 

6.9.1 Opvang kinderen

‘t Schrijverke biedt opvang aan. We spreken dan over voor- en naschoolse opvang tijdens schoolweken van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 18.30 uur. Voor de voorschoolse opvang was de nieuwe aula van onze school al verhuurd aan een organisatie voor kinderopvang De Avonturiers in Goirle met wie een samenwerkingsovereenkomst sloten. 
 

6.9.2 Kinderopvangorganisatie de Avonturiers

De Avonturiers gelooft in en staat voor de opvang en ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13 jaar door proactieve begeleiding van enthousiaste pedagogische professionals, die openstaan voor groei en (talent)ontwikkeling.
Met een coachende houding wil De Avonturiers kinderen bewust stimuleren te ontdekken en te ontwikkelen op de vlakken: sociaal-emotioneel, motorisch, zintuigelijk, cognitief en linguïstisch. Vier kernwaarden staan hierbij centraal:
1) Spelenderwijs ontdekken
2) Openheid
3) Creativiteit
4) Veiligheid.
 
Daarnaast zijn de zeven eigenschappen van Happy Kids van Sean Covey belangrijke principes en inspiratiebronnen voor 'onze' kinderen, medewerkers en alle hieruit voortvloeiende activiteiten.
Vanuit twee Kindcentrum locaties in de Groote Akkers en in de Frankische Driehoek in Goirle, verzorgt De Avonturiers kinderdagopvang voor 0 tot 4-jarigen, peuteropvang voor 2 tot 4-jarigen en buitenschoolse opvang & naschoolse activiteiten voor 4 tot 13-jarigen. Daarnaast heeft De Avonturiers een derde locatie aan De Tolstaak 1 in Goirle (binnen Club Pellikaan Goirle) waar de Sport & Outdoor BSO is gevestigd.
Buitenschoolse activiteiten zijn gericht op natuur, sport & spel of zijn muzisch, creatief, culinair of educatief van aard. Kinderen kunnen zelf kiezen wat ze willen doen. Soms is dat ook 'gewoon even lekker niets doen' en een beetje 'chillen'. Niets moet, veel kan! Het gaat ten slotte om eigen keuzes van kinderen waarmee ze zich ‘happy’ kunnen voelen.
 
Bezoekadressen Goirle:   Locatie FD - Frankische Driehoek 2, Kindcentrum Frankische Driehoek    
                                             Locatie GG - Guido Gezellelaan 13, Kindcentrum Groote Akkers
                                             Locatie DT - De Tolstaak 1, Sport & Outdoor BSO Goirle (binnen Club Pellikaan Goirle)

Postadres: Postbus 318 , 5050 AH Goirle
Bereikbaarheid: Telefoon algemeen (013) 7470 113
Email: info@de-avonturiers.nl
Internet www.de-avonturiers.nl

Openingstijden: 
KDV locatie FD: ma t/m vr. 52 weken per jaar, behoudens feestdagen
Peuterplein: ma t/m vrij. 40 schoolweken, behoudens feestdagen en sluitingsdagen basisschool ’t Schrijverke
BSO: ma t/m vr. 52 weken, waarvan 40 schoolweken en 12 schoolvakanties. Op woensdag, vrijdag en in schoolvakanties vindt opvang plaats op Locatie FD.
Sport & Outdoor BSO: 49 weken, 40 schoolweken, 9 schoolvakanties.

Aanmelden: Telefonisch of per mail. Via de site of op locatie.
 
logo avonturiers bewerkt FC

 

6.9.3 Peuterplein

In maart 2016 is Peuterplein Groote Akkers geopend door De Avonturiers in samenwerking met ’t Schrijverke. In een aparte ruimte binnen de Guido Gezellelaan worden peuters van  2 - 4 jaar opgevangen en groeien deze kinderen als vanzelf naar de schoolse periode toe. Dit wordt extra versterkt door regelmatige contactmomenten tussen peuters van het Peuterplein en kleuters van ’t Schrijverke. Het Peuterplein is vijf ochtenden per week geopend gedurende de schoolweken.
Schooltijden Peuterplein: maandag, dinsdag en donderdag: 8.30u- 12.00u,  woensdag en vrijdag: 8.30u. - 12.15u.