7.7 Deeltijdarbeid


Op ’t Schrijverke kan uw kind met één of twee groepsleerkracht te maken hebben. De zogenaamde duo-partners hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop er zorg gedragen wordt voor een gemeenschappelijke lijn in het onderwijs voor uw kind.

Duo-partners zijn gemeenschappelijk op de hoogte van:
  • het functioneren van het kind in sociaal, emotioneel, cognitief, creatief en lichamelijk opzicht;
  • de contacten/afspraken die met ouders worden gemaakt;
  • de wijze waarop de school specifiek voor een bepaald kind aan zijn/haar ontwikkeling werkt;
  • contacten/afspraken over het kind die eventuele met derden  worden gemaakt;
  • de aard van de groep: de wijze waarop de groep functioneert;
  • de consequenties van het voorgaande voor de aanpak van die groep;
  • de wijze waarop zij gedrag en werk observeren en registreren;
  • het hanteren van de groepsregels.