7.2 Formatie


Het is elk schooljaar weer een hele puzzel om de groepen zo optimaal mogelijk samen te stellen. Niet één jaar is de aanwas hetzelfde. Omdat er de laatste jaren grote groepen schoolverlaters naar het voortgezet onderwijs overstappen, wordt het heel moeilijk dit aantal door een natuurlijke terugloop toch nog te compenseren met nieuwe aanmeldingen. Komend schooljaar gaan we werken met 23 groepen.  We hebben te maken met een licht stijgend leerlingaantal waarbij vooral weer wat meer kleuters instromen. Daarom hebben we ervoor gekozen te starten met 6 kleutergroepen.  Tevens wordt de combinatiegroep 4/5 doorgeschoven naar 5/6. De overige groepen zijn homogeen.  Het groepsoverzicht voor schooljaar 2017-2018 ziet er dus als volgt uit: 6 kleutergroepen, 3 groepen 3,             3 groepen 4,  2 groepen 5,  1 groep 5/6,  2 groepen 6,  3 groepen 7 en  3 groepen 8.  De uitleg van de groepssamenstelling wordt elk jaar toegelicht in onze nieuwsbrief 't Opschrijverke.   Als er echt iets wezenlijks verandert in de groepssamenstelling, worden ouders van kinderen die het betreft daarover persoonlijk geïnformeerd.