3.7 Vieringen

Tijdens vieringen krijgen kinderen de gelegenheid individueel, in kleine groepjes, of klassikaal op te treden. Muziek maken, poppenkastspel, drama, playback, een liedje of een versje… alles is mogelijk. Als we ouders uitnodigen voor een viering, wordt u daarvan via onze wekelijkse nieuwsbrief ’t Opschrijverke op de hoogte gebracht.