swoosh

6.4 Rapportage

6.4.1 Ouderportaal leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys


Ouders kunnen  met een speciale code inloggen in ons leerlingvolg- en administratiesysteem ParnasSys waar ze direct inzage krijgen in de leerlinggegevens van hun kind. In het zgn. ouderportaal treft u de uitslagen van de methodegebonden toetsen, de resultaten van de Citotoetsen en eventuele opmerkingen die de leerkracht maakt m.b.t. de pedagogische en didactische ontwikkeling in de groep. Het is de bedoeling dat dit ouderportaal zich in de toekomst verder zal gaan ontwikkelen.  Ouders kunnen zich op deze manier het hele jaar door op de hoogte houden van de ontwikkeling van hun kind. Door deze vrij uitgebreide registratie en de toegankelijkheid daarvan voor ouders, krijgen de kinderen maar tweemaal per jaar een rapport mee naar huis.
 

6.4.2 Rapporten


kleuters:
Bij de kleuters krijgen ouders een schriftelijke verslag als het kind 4,5-5- 5,5 en 6 jaar oud is geworden. Dit verslag is het verlengstuk en een samenvatting van de registraties in KIJK waarin de verschillende ontwikkelingsitems nauwkeurig worden gevolgd.
Tijdens de bijbehorende oudergesprekken worden deze verslagen besproken.
De werkwijze van KIJK en de manier waarop de registratie met u wordt gecommuniceerd, wordt uiteraard goed uitgelegd tijdens de informatie-avond aan het begin van het schooljaar.

Groep 3 t/m8:                                 
Tweemaal per jaar (medio januari/februari en juni/juli) krijgen de kinderen een rapport mee naar huis. De inhoud en vormgeving voor de rapporten voor de groepen 3 tot en met 8 kennen, naast een gemeenschappelijk rode draad, ook onderdelen die zijn toegespitst op de respectievelijke groepen. Op deze rapporten geeft de leerkracht allereerst door middel van een woordverslag een persoonlijk beeld van uw kind tijdens de achterliggende periode. Daarna volgt een blok dat betrekking heeft op de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. Zaken als gedrag, taakgerichtheid, motivatie,  zelfstandigheid, werktempo, en werkverzorging komen hierbij aan de orde. Deze items worden beoordeeld volgens de vierpuntschaal onvoldoende-matig-voldoende-goed. In het laatste blok komen de vakgebieden aan de orde. De meeste resultaten worden hier genoteerd in (op tienden afgeronde) punten. Bij enkele vakgebieden hanteren we de termen onvoldoende-matig-voldoende-goed.

 
Neem contact op